Chraňte své soukromí

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Pomocí Office můžete rychle shromáždit, zobrazit a sdílet data s jinými lidmi a můžete také podniknout opatření na ochranu svých osobních údajů.

Udělejte některou z těchto věcí:

Stanovení osobních údajů, které se zobrazí ve všech vašich dokumentech Office

Abyste si zachovali požadovanou úroveň ochrany osobních údajů, můžete upravit nebo odstranit informace o autorovi a kontaktní informace, které jsou spojené s dokumenty Office. Informace o autorovi a kontaktní informace, které zadáte, se automaticky zobrazí ve všech dokumentech Office, včetně těch, které sdílíte s ostatními (pokud je z dokumentu neodeberete).

 1. V nabídce Word (Word) klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Osobní nastaveníklikněte na Informace oV části Osobní nastavení klikněte na Informace o uživateli.

 3. Proveďte požadované změny.

  Poznámka: Při aktualizaci informací v jedné aplikaci Office se informace automaticky aktualizuji i ve všech ostatních aplikacích Office.

Odebrání osobních údajů z dokumentu

Pokud sdílíte dokument s jinými lidmi, můžete odebrat osobní údaje, například jméno autora a název firmy, které Office jinak automaticky do dokumentu přidává.

 1. V nabídce Word (Word) klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Osobní nastaveníklikněte na ZabezpečeníTlačítko Předvolby zabezpečení.

 3. V části Privacy options (Možnosti ochrany osobních údajů) zaškrtněte políčko Remove personal information from this file on save (Při uložení odebrat ze souboru osobní údaje).

 4. Uložte dokument.

  Poznámky: Ze souboru budou odebrány následující osobní údaje:

  • Ve vlastnostech dokumentu to budou vlastnosti na kartě Summary (Souhrn): Author (Autor), Manager (Správce) a Company (Společnost), a na kartě Statistics (Statistika) to bude Last saved by (Naposledy uložil).

  • Všechna jména spojená s komentáři nebo sledováním změn se změní na „Autor“. Pokud v konkrétním komentáři nebo jinde v souboru přidáte nebo upravíte svoje jméno, tento postup takovou informaci neodebere. Tuto informaci budete muset odebrat ručně.

Vypnutí sledování naposledy použitých dokumentů

V nabídce File (Soubor) uvádí příkaz Open Recent (Otevřít poslední) seznamy dokumentů, které jste nedávno otevřeli. Tuto možnost nabídky můžete skrýt, aby se ostatním uživatelům v počítači nezobrazoval seznam naposledy použitých dokumentů.

 1. V nabídce Word (Word) klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Nástroje pro vytváření a kontroly pravopisuklikněte na obecnéGeneral Preferences button.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Track recently opened documents (Sledovat naposledy otevřené dokumenty).

Viz taky

Ochrana dokumentu heslem

Excel

Pomocí Office můžete rychle shromáždit, zobrazit a sdílet data s jinými lidmi a můžete také podniknout opatření na ochranu svých osobních údajů.

Udělejte některou z těchto věcí:

Stanovení osobních údajů, které se zobrazí ve všech vašich dokumentech Office

Abyste si zachovali požadovanou úroveň ochrany osobních údajů, můžete upravit nebo odstranit informace o autorovi a kontaktní informace, které jsou spojené s dokumenty Office. Informace o autorovi a kontaktní informace, které zadáte, se automaticky zobrazí ve všech dokumentech Office, včetně těch, které sdílíte s ostatními (pokud je z dokumentu neodeberete).

 1. V nabídce Excel (Excel) klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Vytváření kliknětena ObecnéGeneral Preferences button.

 3. Požadované změny proveďte v poli User name (Uživatelské jméno).

  Poznámka: Při aktualizaci informací v jedné aplikaci Office se informace automaticky aktualizuji i ve všech ostatních aplikacích Office.

Odebrání osobních údajů z dokumentu

Pokud sdílíte dokument s jinými lidmi, můžete odebrat osobní údaje, například jméno autora a název firmy, které Office jinak automaticky do dokumentu přidává.

Poznámka: Excel neodebere osobní údaje ze sdílených sešitů.

 1. V nabídce Excel (Excel) klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Sdílení a ochrana osobníchúdajů klikněte na Tlačítko Předvolby zabezpečení.

 3. Zaškrtněte políčko Remove personal information from this file on save (Při uložení odebrat ze souboru osobní údaje).

 4. Uložte sešit.

  Poznámky: Ze souboru budou odebrány následující osobní údaje:

  • Ve vlastnostech sešitu to budou vlastnosti na kartě Summary (Souhrn): Author (Autor), Manager (Správce) a Company (Společnost), a na kartě Statistics (Statistika) to bude Last saved by (Naposledy uložil).

  • Všechna jména spojená s komentáři nebo sledováním změn se změní na „Autor“. Pokud v konkrétním komentáři nebo jinde v souboru přidáte nebo upravíte svoje jméno, tento postup takovou informaci neodebere. Tuto informaci budete muset odebrat ručně.

  • E-mailová adresa odesílatele, která se zobrazuje v záhlaví e-mailové zprávy po odeslání sešitu e-mailem.

Vypnutí sledování naposledy použitých dokumentů

V nabídce File (Soubor) uvádí příkaz Open Recent (Otevřít poslední) seznamy dokumentů, které jste nedávno otevřeli. Tuto možnost nabídky můžete skrýt, aby se ostatním uživatelům v počítači nezobrazoval seznam naposledy použitých dokumentů.

 1. V nabídce Excel (Excel) klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Vytváření kliknětena ObecnéGeneral Preferences button.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Show this number of recent documents (Zobrazit tento počet posledních dokumentů).

Viz taky

Požadování hesla k otevření nebo úpravě sešitu

PowerPoint

Pomocí Office můžete rychle shromáždit, zobrazit a sdílet data s jinými lidmi a můžete také podniknout opatření na ochranu svých osobních údajů.

Udělejte některou z těchto věcí:

Stanovení osobních údajů, které se zobrazí ve všech vašich dokumentech Office

Abyste si zachovali požadovanou úroveň ochrany osobních údajů, můžete upravit nebo odstranit informace o autorovi a kontaktní informace, které jsou spojené s dokumenty Office. Informace o autorovi a kontaktní informace, které zadáte, se automaticky zobrazí ve všech dokumentech Office, včetně těch, které sdílíte s ostatními (pokud je z dokumentu neodeberete).

 1. V nabídce PowerPoint klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. Klikněte na upřesnitPowerPoint Advanced Preferences button.

 3. V části User information (Informace o uživateli) proveďte požadované změny v polích Name (Jméno) a Initials (Iniciály).

  Poznámka: Při aktualizaci informací v jedné aplikaci Office se informace automaticky aktualizuji i ve všech ostatních aplikacích Office.

Vypnutí sledování naposledy použitých dokumentů

V nabídce File (Soubor) uvádí příkaz Open Recent (Otevřít poslední) seznamy dokumentů, které jste nedávno otevřeli. Tuto možnost nabídky můžete skrýt, aby se ostatním uživatelům v počítači nezobrazoval seznam naposledy použitých dokumentů.

 1. V nabídce PowerPoint klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. Klikněte na obecné PowerPoint General Preferences buttona zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat naposledy otevřené dokumenty.

Outlook

Pomocí Office můžete rychle shromáždit, zobrazit a sdílet data s jinými lidmi a můžete také podniknout opatření na ochranu svých osobních údajů.

Udělejte některou z těchto věcí:

Stanovení osobních údajů, které se zobrazí ve všech vašich dokumentech Office

Abyste si zachovali požadovanou úroveň ochrany osobních údajů, můžete upravit nebo odstranit informace o autorovi a kontaktní informace, které jsou spojené s dokumenty Office. Informace o autorovi a kontaktní informace, které zadáte, se automaticky zobrazí ve všech dokumentech Office, včetně těch, které sdílíte s ostatními (pokud je z dokumentu neodeberete).

 1. V dolní části okna klikněte Navigační podoknoContactsTlačítko Zobrazit kontakty.

 2. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Me (Já).

  Karta Uspořádat v Kontaktech, Já

 3. Klikněte na kartu obsahující informace, které chcete změnit, a proveďte požadované změny.

  Poznámka: Při aktualizaci informací v jedné aplikaci Office se informace automaticky aktualizuji i ve všech ostatních aplikacích Office.

Kvůli ochraně osobních údajů na sdíleném počítači používejte uživatelský účet systému Mac OS.

Pokud stejný počítač používá víc lidí, můžete vytvořit samostatné uživatelské účty, které vám usnadní ochranu e-mailových zpráv a dalších položek Outlooku.

Důležité informace: Abyste mohli provést následující postup, potřebujete jméno a heslo správce.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části System (Systém) klikněte na Accounts (Účty).

 3. Pokud je zámek zavřený, klikněte na tlačítko zámku Mac OS Account Lock Preferences buttona zadejte jméno a heslo správce.

 4. V seznamu účtů klikněte na Přidat účet Přidat, vyplňte pole a potom klikněte na Vytvořit účet.

  Tip: Další informace o přidání nového uživatelského účtu do počítače najdete v nápovědě k Macu.

Viz taky

Správa profilů

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×