Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Příznak

Akce pro automatizaci webu (například "Kliknout na odkaz", "Vyplnit textové pole" nebo "Získat podrobnosti o prvku" atd.) se během runtime nepovede.  

Problém s ověřením

Během počátečního vývoje toku plochy mohl uživatel zachytit webový prvek a pracovat s ním. 

Příčina

Některé webové stránky dynamicky mění podkladovou strukturu HTML. Volič šablon stylů CSS, který se původně používal k vyhledání prvku, už tedy není možné použít. 

Řešení

Ručně vytvořte nový, robustnější volič šablon stylů CSS, který bude moct vyhledat prvek, který vás zajímá, i když se změní struktura HTML. 

Abyste toho dosáhli, zachyťte webový prvek znovu po chybě a porovnejte nový selektor šablon stylů CSS se starým šablonou stylů. 

Voliče šablon stylů CSS můžete zkontrolovat a upravit v okně tvůrce: 

Pad Selector builder window

Všimněte si rozdílů mezi oběma výběry – může se lišit jeden nebo více prvků/atributů. 

Po úpravě voliče budou obsahovat jenom statické části, které nejsou náchylné ke změně. Mohli jsme postupovat podle některých níže uvedených metod: 

  1. Odeberte veškeré dynamické hodnoty, jako jsou čísla, a příslušným způsobem upravte příslušné operátory (Má na konci, Obsahuje atd.). 

  2. V případě potřeby z cesty voliče odeberte celý prvek. 

  3. Vyhledání prvku pomocí jeho textu, který je viditelný na webové stránce, pomocí voliče "Obsahuje". 

Příklady 

  1. Selektor obsahuje prvek s dynamickou třídou, například div[class="some_class123"]. Toto je možné změnit na div[class^="some_class"] (operátor "Začíná s") 

  2. Volič obsahuje prvek s mnoha dynamickými atributy, například div[class="some_class123"][id="some_id123"] > a[id="some_id"]. Toto nastavení lze změnit na [id="some_id"] (bez úplného vyučování první části). 

  3. Prvek zájmu má nějaký statický text – volič můžete upravit tak, aby zahrnoval jenom tento text. Například div[class="some_class123"][id="some_id123"] > a[id="some_id"] bylo možné změnit na a:contains("the_text_we_see_on_the_webpage") 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×