Související témata
×

Získejte obsáhlý přehled o produktivitě studentů, jejich vytížení a rovnováze mezi jejich vzdělávacími aktivitami v Teams a životem mimo online třídu. Když budete rozumět pracovnímu vytížení svých studentů, budete moct případně upravit, co bude potřeba.

Důležité informace: Insights pro vzdělávání Premium je placený upgrade, který vedoucím pracovníkům v oblasti vzdělávání poskytuje přehledy o vzdělávání na úrovni organizace. Pokud chcete svou organizaci upgradovat na Insights pro vzdělávání Premium, obraťte se na svého manažera účtu Microsoft nebo vyplňte tento formulář.

Úrovně organizace 

Stejně jako svůj Přehled řídicího panelu si můžete přizpůsobit zobrazení dat Pracovního vytížení, aby zohledňovalo různé úrovně vaší vzdělávací organizace:

 • Organizace: Všechny školy nebo instituce ve vaší vzdělávací organizaci

 • Škola: Data z konkrétní školy

 • Stupeň: Data z jednoho konkrétního stupně

 • Třída: Data z konkrétní třídy

Řídicí panel Pracovní vytížení v Přehledech

Vyberte časový rámec a aktivitu

Filtr času: Výběrem otevřete rozevírací seznam dalších možností časového rámce.

Pokud chcete zadat vlastní data pro časový rámec až 60 dnů, vyberte Vlastní oblast. Časové rámce mohou začínat až na začátku akademického roku, jak určuje SDS

Poznámka: Procentuální data se počítají jenom pro studenty v seznamu poslední den libovolného časového rámce, který vyberete. Pokud pro vybraný časový rámec nejsou k dispozici žádná data seznamu, může se výchozí časový rámec odpovídajícím způsobem změnit.

Aktivita: Ve výchozím nastavení můžete zobrazit všechny aktivitynebo můžete přejít na podrobnosti a vybrat konkrétní aktivitu:

 • Schůzky: Docházka a čas strávený na schůzkách

 • Komunikace: Přidávání příspěvků, odpovědí a reakcí v kanálech

 • Soubory: Otevírání souborů v kanálech

 • Zadání: Otevírání a odevzdávání zadání

 • OneNote: Otevírání a odevzdávání obsahu přes OneNote

 • Reflexe : Odpovídání na kontrolní body Reflexe

rozevírací nabídka zobrazující časové rámce, které můžete vybrat pro zobrazení dat funkce všechny aktivity

Jak rozumět řídicímu panelu Pracovní vytížení:

Graf Průměrný počet aktivních studentů za hodinu:

 • Žluté pruhy představují data z období klidu (20:00–7:00), když byli studenti aktivní v třídním týmu i mimo vyučovací hodiny.

 • Modré pruhy zohledňují data z vyučovacích hodin.

 • Osa Y představuje procento aktivních studentů podle zvoleného filtru po hodinách. ​

Graf Aktivní studenti v jednotlivých dnech:

 • Podobně jako pruhovýgraf u aktivity v jednotlivých hodinách zobrazuje graf Aktivní studenti v jednotlivých dnech procentuální hodnotu aktivity studentů ve vybraném časovém rámci, ale tentokrát se jedná o aktivitu studentů za den.

Graf pracovního vytížení v Přehledech

Spojnicový graf v Přehledech s informacemi o každodenní aktivitě studentů v Teams

Další informace

Začínáme se službou Reflect v Teams

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×