Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poznámka: Průvodce hybridních konfigurací zahrnutý v konzole pro správu serveru Exchange na serveru Microsoft Exchange Server 2010 již není podporován. Proto již není vhodné používat Průvodce konfigurací hybridní konfigurace. Místo toho použijte Průvodce hybridních konfigurací sady Office 365, který je k dispozici na adrese http://aka.MS/HybridWizard. Další informace naleznete v části Průvodce hybridních konfigurací sady Office 365 pro server Exchange 2010.

Problém

Po migraci poštovních schránek z vašeho prostředí do sady Microsoft Office 365 v hybridním nasazení se v poli z pole e-mailových zpráv odeslaných z prostředí na místě do sady Office 365 nezobrazují zobrazované názvy. Místo toho zobrazí pole z v poli e-mailové adresy.

Způsobit

K tomuto problému dochází, pokud je hybridní nasazení nastaveno nesprávně. Chcete-li ověřit, zda se jedná o tento problém, Prohlédněte si e-mailové záhlaví e-mailové zprávy, která byla odeslána z uživatelského účtu v rámci podniku. Obvykle by X-MS-Exchange-Organization-AuthAs měl být uveden jako "Internal". Pokud je X-MS-Exchange-Organization-AuthAs uveden jako "anonymní" nebo pokud chybí, znamená to, že se jedná o nesprávnou konfiguraci nebo nesprávnou trasu pošty.

Řešení

Tento problém vyřešíte následujícím postupem:

 1. Zkontrolujte poštovní trasu. Nejjednodušší trasa je poštovní schránka serveru Exchange 2010 na server Exchange 2010 hub (hybridní server) na připojovací konektor serveru Exchange Online Protection (EOP) na server Exchange Online. Ujistěte se, že mezi rozbočovačem Exchange 2010 (hybridní server) a EOP nejsou k dispozici zbytečná síťová zařízení, například zařízení brány proti nevyžádané poště. Tato zařízení by mohla odstranit potřebnou hlavičku.

 2. Zkontrolujte vzdálenou doménu na serveru Exchange. Postupujte podle následujících kroků:

  1. V prostředí Exchange Management Shell spusťte následující příkaz prostředí PowerShell:

   Get-RemoteDomain < NameOfService>.< DomainName>.com | FL 

   Například:

   Get-RemoteDomain exchangedelegation.contoso.com | FL 
  2. Ve výstupu zkontrolujte, zda jsou atributy Trustedmailoutboundenabled, Targetdeliverdomaina IsInternal nastaveny na hodnotu true.

  3. Nejsou-li atributy v kroku 2B nastaveny na hodnotu true, změňte hodnotu na truepomocí příkazu Set-RemoteDomain .

 3. Zkontrolujte vzdálenou doménu v sadě Office 365. Postupujte podle následujících kroků:

  1. Připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného prostředí PowerShell Další informace o tomto postupu najdete v části připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného prostředí PowerShell.

  2. Spusťte následující příkaz prostředí PowerShell:

   Get-RemoteDomain <FQDNOfOnPremisesEndConnector> | FL 
  3. Ve výstupu zkontrolujte, zda je atribut Trustedmailnboundenabled nastaven na hodnotu true.

  4. Pokud není atribut v kroku 3C nastaven na hodnotu true, změňte hodnotu na truepomocí příkazu Set-RemoteDomain .

 4. Zkontrolujte, zda je v obou prostředích implementována a povolena zabezpečení TLS (Transport Layer Security) a zda je správně nastaven úplný název domény (FQDN). Pomocí Pomocníka pro nasazení serveru Exchange Server na následujícím webu společnosti Microsoft zkontrolujte, zda je k počítači odesílán konektor a vstupní konektor EOP:

  Pomocník pro nasazení serveru Exchange

 5. Zkontrolujte certifikát Exchange konektoru na serveru Exchange, který je zodpovědný za doručování pošty do EOP. Certifikát serveru Exchange by měl mít povolený protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) a měl by odpovídat úplnému názvu domény konektoru pro odesílání.

Pokud problém přetrvává i po provedení následujících kroků, obraťte se na podporu sady Office 365.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace naleznete v následujícím příspěvku ve Společenství Office 365:

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2003907

Pořád potřebuješ pomoc? Přejděte do fóra společnosti Microsoft nebo serveru Exchange TechNet.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×