Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Exportování dat o digitálním zapojení z Insights pro vzdělávání Premium

Exportujte data na úrovni organizace, abyste mohli vytvářet vlastní sestavy a sdílet je s ostatními vyučujícími v Microsoft Teams pro vzdělávání. Máte na výběr mezi exportem do souboru CSV a exportem do Excelu, což vám poskytne různé perspektivy dat. 

 • Export do formátu CSV: Exportováním dat do formátu CSV z hlavní stránky řídicího panelu získáte konkrétní, podrobná data o čase stráveném na schůzkách, počtu schůzek, vytvořených příspěvcích, odpovědích na příspěvky, otevřených souborech a otevřených zadáních.

 • Export do Excelu: Exportováním dat do Excelu z podrobného zobrazení Zapojení získáte data o dnech, kdy byli studenti aktivní, kolik času strávili na schůzkách, jaká zadání odevzdali a jak komunikovali (celkový počet příspěvků, odpovědí a reakcí).

Z řídicího panelu

 1. Na řídicím panelu vyberte Další možnosti Ikona Vybrat další možnosti.

 2. Z rozevírací nabídky vyberte Exportovat do formátu CVS.

Další možnosti na řídicím panelu Přehledy

Nabídka dalších možností s exportem, nápovědou a oprávněními

Zvolte, co chcete exportovat. 

Poznámka: Když se chystáte provést export z řídicího panelu, poznamenejte si, jakou má řídicí panel nastavenou úroveň organizace – pokud máte zobrazená data z více škol, stupňů a tříd, všechna data budou přepočítaná na průměr všech studentů. Podrobnější zobrazení jediné třídy vám ukáže jednotlivé studenty a data budou představovat součty, ne průměry.

 1. Vyberte, jaká data chcete ve svém exportovaném souboru mít:

  Časový rámec
  Aktivita(neaktivní nebo aktivní studenti)
  Školy(všechny nebo jedna konkrétní)

 2. Až budete mít vybráno, vyberte Exportovat do CSV. Ve složce stahování na vašem zařízení najdete zazipovaný soubor s daty z Přehledů.

Export soustavy z Přehledů do formátu CSV

Čas strávený na schůzkách 

 • Měří se v minutách a představuje čas strávený na schůzkách, které se konaly během vybraného časového období.

Soubor CSV s časem stráveným na schůzkách

Počet schůzek 

 • Počet schůzek, kterých se studenti zúčastnili během vybraného časového období

Sloupec v datech CSV s počtem schůzek

Příspěvky

 • Celkový počet vytvořených příspěvků v třídních kanálech

Sloupec v datech CSV s příspěvky

Odpovědi a reakce

 • Celkový počet odpovědí a reakcí v třídních kanálech

Sloupec v datech CSV s odpověďmi

Soubory

 • Ukazuje, jestli konkrétní student (nebo jakýkoli student, pokud jste vybrali úroveň organizace) otevřel třídní soubor. Pokud ve vybraném časovém období žádné soubory neotevřeli, v buňce se objeví V.

Sloupec v datech CSV se soubory

Zadání

 • Znázorňuje, jestli konkrétní student (nebo jakýkoli student, pokud jste vybrali úroveň organizace) otevřel zadání. Pokud ve vybraném časovém období žádné zadání neotevřel, v buňce se objeví V.

Sloupec v datech CSV se zadáními

Zvolte, co chcete exportovat. 

 1. V zobrazení Digitální zapojení vyberte Další možnosti Ikona Vybrat další možnosti

 2. Vyberte možnost Exportovat do Excelu.

Další možnosti na řídicím panelu Přehledy

Vaše exportovaná data

 • Data ve vámi exportované soustavě se budou lišit podle toho, jakou úroveň organizace máte v zobrazení Digitálního zapojení nastavenou.

 • Pokud máte exportovaná data z více škol, stupňů a tříd, data představují průměr vypočítaný z dat všech studentů.

 • Podrobnější zobrazení jediné třídy vám ukáže jednotlivé studenty a data budou představovat součty, ne průměry.

Soubor exportovaný z Přehledů v Excelu

Buňky v datech CSV se školami, aktivními dny a účastí na schůzkách

Aktivní dny

Aktivní dny představují každý den, kdy se studentům v Teams zaznamenala alespoň jedna aktivita: 

 • Zúčastnil(a) se schůzky

 • Otevřel(a) nebo odevzdal(a) zadání

 • Otevřel(a) třídní soubor

 • V kanálu: ​Vytvořil(a), odpověděl(a) nebo zareagoval(a) na příspěvek

Data o aktivních dnech z Přehledů v exportovaném souboru CSV

Účast na schůzkách

 • Čas strávený na schůzkách během vybraného časového období

Data v souboru CSV o čase student stráveném na schůzkách v Teams

Odevzdané zadání 

 • Procento odevzdaných zadání z celkového počtu zadání během vybraného časového období

Data v souboru CSV o odevzdávání zadání

Aktivní komunikace 

 • Počet odpovědí konkrétního studenta na příspěvky ve vybraném časovém období

Sloupec aktivní komunikace v Excelu

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×