Důležité informace: 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny u obrázku okamžitě použity, takže si budete moci účinek změn na obrázek prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, však nelze v tomto dialogovém okně použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny odebrat, je třeba kliknout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup u každé změny, kterou chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout, abyste současně viděli obrázek i dialogové okno.

Velikost a otočení

Výška:    Chcete-li zadat požadovanou výšku obrazce, obrázku nebo jiného Objekt, zadejte do pole číslo. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného objektu. Také je možné upravit výšku jako procento původní velikosti obrazce, obrázku nebo jiného objektu zadáním procenta do pole Výška v části Měřítko. Pokud je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran, mění se nastavení Výška a Šířka ve vzájemném vztahu.

Šířka:    Chcete-li zadat požadovanou šířku obrazce, obrázku nebo jiného Objekt, zadejte do pole číslo. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného objektu. Také je možné upravit šířku jako procento původní velikosti obrazce, obrázku nebo jiného objektu zadáním procenta do pole Šířka v části Měřítko. Pokud je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran, mění se nastavení Výška a Šířka ve vzájemném vztahu.

Otočení:     Chcete-li otočit vybraný obrazec, obrázek nebo jiný Objekt po směru hodinových ručiček, zadejte počet stupňů (0 až 359), o který se má otočit, do příslušného pole. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného objektu.

Měřítko

Výška:    Chcete-li zadat požadovanou výšku obrazce, obrázku nebo jiného Objekt jako procento původní velikosti, zadejte do pole číslo. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného obrazce, obrázku nebo jiného objektu. Také je možné upravit výšku zadáním přesné hodnoty do pole Výška v části Velikost a otočení. Pokud je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran, mění se nastavení Výška a Šířka ve vzájemném vztahu.

Šířka:    Chcete-li zadat požadovanou šířku obrazce, obrázku nebo jiného Objekt jako procento původní velikosti, zadejte do pole číslo. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného obrazce, obrázku nebo objektu. Také je možné upravit šířku zadáním přesné hodnoty do pole Šířka v části Velikost a otočení. Pokud je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran, mění se nastavení Výška a Šířka ve vzájemném vztahu.

Zamknout poměr stran:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby se nastavení Výška a Šířka měnilo ve vzájemném vztahu.

Vzhledem k původní velikosti obrázku:    Jestliže chcete počítat procenta Výšky a Šířky v části Měřítko na základě původní velikosti obrázku, zaškrtněte toto políčko. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je vybrán obrázek.

Nejlepší měřítko pro předvádění prezentace (pouze aplikace PowerPoint):    Toto políčko zaškrtněte tehdy, když chcete procenta Výšky a Šířky v části Měřítko automaticky upravit podle ideální velikosti pro zobrazení v prezentaci. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je vybrán obrázek. Jestliže toto políčko zaškrtnete, klikněte na rozlišení monitoru pro prezentaci v poli Rozlišení.

Původní velikost

Výška:    Zobrazí výšku obrázku nebo obrazce při jeho vložení do souboru systému Office.

Šířka:    Zobrazí šířku obrázku nebo obrazce při jeho vložení do souboru systému Office.

Obnovení

Obnovit:    Pokud chcete odebrat veškeré změny velikosti, otočení a měřítka a obnovit u obrázku, obrazce nebo jiného Objekt původní velikost, klikněte na toto tlačítko. V závislosti na původní velikosti obrázku se může obrázek při obnovení zvětšit na velikost, která bude přesahovat příslušný dokument.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×