Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důležité informace: 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny u obrázku okamžitě použity, takže si budete moci účinek změn na obrázek prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, však nelze v tomto dialogovém okně použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny odebrat, je třeba kliknout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup u každé změny, kterou chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout, abyste současně viděli obrázek i dialogové okno.

Velikost a otočení

Výška:    Chcete-li zadat požadovanou výšku obrazce, obrázku nebo jiného Objekt, zadejte do pole číslo. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného objektu. Také je možné upravit výšku jako procento původní velikosti obrazce, obrázku nebo jiného objektu zadáním procenta do pole Výška v části Měřítko. Pokud je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran, mění se nastavení Výška a Šířka ve vzájemném vztahu.

Šířka:    Chcete-li zadat požadovanou šířku obrazce, obrázku nebo jiného Objekt, zadejte do pole číslo. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného objektu. Také je možné upravit šířku jako procento původní velikosti obrazce, obrázku nebo jiného objektu zadáním procenta do pole Šířka v části Měřítko. Pokud je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran, mění se nastavení Výška a Šířka ve vzájemném vztahu.

Otočení:     Chcete-li otočit vybraný obrazec, obrázek nebo jiný Objekt po směru hodinových ručiček, zadejte počet stupňů (0 až 359), o který se má otočit, do příslušného pole. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného objektu.

Měřítko

Výška:    Chcete-li zadat požadovanou výšku obrazce, obrázku nebo jiného Objekt jako procento původní velikosti, zadejte do pole číslo. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného obrazce, obrázku nebo jiného objektu. Také je možné upravit výšku zadáním přesné hodnoty do pole Výška v části Velikost a otočení. Pokud je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran, mění se nastavení Výška a Šířka ve vzájemném vztahu.

Šířka:    Chcete-li zadat požadovanou šířku obrazce, obrázku nebo jiného Objekt jako procento původní velikosti, zadejte do pole číslo. Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry neotočeného obrazce, obrázku nebo objektu. Také je možné upravit šířku zadáním přesné hodnoty do pole Šířka v části Velikost a otočení. Pokud je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran, mění se nastavení Výška a Šířka ve vzájemném vztahu.

Zamknout poměr stran:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby se nastavení Výška a Šířka měnilo ve vzájemném vztahu.

Vzhledem k původní velikosti obrázku:    Jestliže chcete počítat procenta Výšky a Šířky v části Měřítko na základě původní velikosti obrázku, zaškrtněte toto políčko. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je vybrán obrázek.

Nejlepší měřítko pro předvádění prezentace (pouze aplikace PowerPoint):    Toto políčko zaškrtněte tehdy, když chcete procenta Výšky a Šířky v části Měřítko automaticky upravit podle ideální velikosti pro zobrazení v prezentaci. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je vybrán obrázek. Jestliže toto políčko zaškrtnete, klikněte na rozlišení monitoru pro prezentaci v poli Rozlišení.

Původní velikost

Výška:    Zobrazí výšku obrázku nebo obrazce při jeho vložení do souboru systému Office.

Šířka:    Zobrazí šířku obrázku nebo obrazce při jeho vložení do souboru systému Office.

Obnovení

Obnovit:    Pokud chcete odebrat veškeré změny velikosti, otočení a měřítka a obnovit u obrázku, obrazce nebo jiného Objekt původní velikost, klikněte na toto tlačítko. V závislosti na původní velikosti obrázku se může obrázek při obnovení zvětšit na velikost, která bude přesahovat příslušný dokument.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×