ÚVOD

Tento článek popisuje, jak přiřadit minimální oprávnění správce zavedení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Další informace

V organizaci může být nutné pro uživatele, který vytváří nové organizace pomocí nástroje Deployment Manager. Tento uživatel je Správce nasazení. Obvykle se různí správci aplikace Microsoft Dynamics CRM nejsou stejného uživatele. V tomto případě je nutné udělit uživatele, který spouští nasazení správce oprávnění, která jsou nutná k vytvoření nové organizace.

Správce nasazení spravuje nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM. Správce nasazení má následující možnosti:

 • Vytvoření organizace

 • Import organizace

 • Umožňují organizacím

 • Zakázání organizace

 • Úprava organizace

Poznámky

 • Uživatel, který je Správce nasazení není automaticky přidáno do existující organizace. Však může být uživatel přidán do existující organizace jako uživatel aplikace Microsoft Dynamics CRM.

 • Správce nasazení je správce systému pro každou organizaci, která vytvoří Správce nasazení nebo dovozu. Správce nasazení má navíc přístup k organizaci aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Správce nasazení musí mít následující oprávnění a role:

 • V počítači se systémem Microsoft SQL Server uživatel musí být členem následujících skupin:

  • Místní skupiny administrators

  • Správce skupiny Microsoft SQL Server

  Poznámka: Uživatel nemusí být členem následujících skupin:

  • PrivReportingGroup

  • PrivUserGroup

 • V počítači se systémem SQL Server Reporting Services musí mít následující minimální oprávnění:

  • Oprávnění Role Správce obsahu na kořenové úrovni složky

  • Oprávnění správce systému na úrovni nastavení celého webu

SQL Server

Uživatel musí přidán do místní skupiny Administrators. Navíc musí přidat uživatele do SysAdmin role. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Přidejte uživatele do místní skupiny administrators. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Přihlaste se k serveru Microsoft Dynamics CRM jako uživatel s oprávněními místního správce.

  2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správa počítače.

  3. Rozbalte položku Systémové nástroje.

  4. Rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny.

  5. Rozbalte skupiny.

  6. Klepněte pravým tlačítkem myši Administratorsa potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  7. Chcete-li přidat účet uživatele instalující aplikaci Microsoft Dynamics CRM, klikněte na tlačítko Přidat.

 2. Přidáte uživatele do SysAdmin role. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Spustíte SQL Server Management Studio.

  2. Rozbalte položku zabezpečenía potom klepněte na tlačítko přihlášení.

  3. Použijte jeden z následujících kroků:

   • Pokud uživatel neexistuje, klepněte pravým tlačítkem myši přihlášenía pak klepněte na tlačítko Nové přihlášení. Zadejte přihlašovací jméno uživatele v následujícím formátu:

    domainname\useraccount

   • Pokud uživatel existuje, klepněte pravým tlačítkem myši uživatelské jméno a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Dále v části Vyberte stránkuklepněte na tlačítko Role serveru a potom klepněte na tlačítko zaškrtněte následující políčka:

    • SysAdmin

    • Veřejné

Server Microsoft Dynamics CRM

Přihlaste se k serveru Microsoft Dynamics CRM a spustíte Správce nasazení, uživatel musí být místním správcem. Chcete-li přidat uživatele jako místní správce, postupujte takto:

 1. Přidejte uživatele do místní skupiny administrators. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Přihlaste se k serveru Microsoft Dynamics CRM jako uživatel s oprávněními místního správce.

  2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správa počítače.

  3. Rozbalte položku Systémové nástroje.

  4. Rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny.

  5. Rozbalte skupiny.

  6. Klepněte pravým tlačítkem myši Administratorsa potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  7. Chcete-li přidat účet uživatele instalující aplikaci Microsoft Dynamics CRM, klikněte na tlačítko Přidat.

 2. Přidání uživatele jako správce nasazení. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Přihlásit se k serveru Microsoft Dynamics CRM jako uživatel, který má nainstalovanou aplikaci Microsoft Dynamics CRM nebo uživatel, který je již Správce nasazení.

  2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Microsoft Dynamics CRMa potom klepněte na tlačítko Správce nasazení.

  3. Správci nasazeníklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Nový Správce nasazení.

  4. Přidat uživatele, který má být nasazení správce a klepněte na tlačítko OK.

Adresářová služba Active Directory

Uživatel, který vytvoří, upraví, úprav a Import organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM musí mít oprávnění v následujících Microsoft Dynamics CRM skupin zabezpečení ve službě Active Directory:

 • ReportingGroup

 • PrivUserGroup

 • UserGroup

Poznámka: Existuje pět skupin zabezpečení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Ale nasazení správce potřebuje přístup k pouze tři z pěti skupin.


Správce nasazení musí mít následující oprávnění ve skupinách zabezpečení:

 • Oprávnění

  • Pro čtení

  • Zápis

  • Přidat nebo odebrat sebe jako člena

 • Rozšířená oprávnění

  • Obsah seznamu

  • Číst všechny vlastnosti

  • Zapisovat všechny vlastnosti

  • Oprávnění ke čtení

  • Upravit oprávnění

  • Všechny ověřené zápisy

  • Přidat nebo odebrat sebe jako člena

Chcete-li přidat oprávnění pro uživatele ve třech skupinách zabezpečení aplikace Microsoft Dynamics CRM, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k serveru řadiče domény jako uživatel s oprávněními správce domény.

 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory Users and Computers.

 3. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Upřesňující funkce.

 4. V navigačním podokně rozbalte strom do jedné z následujících skupin zabezpečení:

  • ReportingGroup

  • PrivUserGroup

  • UserGroup

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu zabezpečení, klepněte na příkaz Vlastnostia potom klepněte na kartu zabezpečení .

 6. V seznamu skupiny nebo jméno uživatele klepněte na uživatelský účet. Pokud účet není uveden, klepněte na tlačítko Přidat a přidejte účet uživatele, který uživatele instalující aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

 7. Klepnutím zaškrtněte políčko Povolit u oprávnění Zapisovat . Tato akce způsobí, že systém automaticky vybere Přidat nebo odebrat sebe jako člena políčko.

  Poznámka: Standardně zaškrtnuto políčko Povolit pro oprávnění ke čtení .

 8. Klepněte na tlačítko Upřesnit.

 9. V seznamu oprávnění klepněte na uživatelský účet uživatele instalující aplikaci Microsoft Dynamics CRM a potom klepněte na tlačítko Upravit.

 10. Klepnutím zaškrtněte políčko Povolit u Oprávnění změnit.

  Poznámka: Podle výchozího nastavení zaškrtnuto políčko Povolit pro následující oprávnění:

  • Obsah seznamu

  • Číst všechny vlastnosti

  • Zapisovat všechny vlastnosti

  • Oprávnění ke čtení

  • Všechny ověřené zápisy

  • Přidat nebo odebrat sebe jako člena

 11. Klepněte třikrát na tlačítko OK .

 12. U ostatních dvou skupin zabezpečení, opakujte kroky 4 až 10 výše v této části.

Server SQL Server Reporting Services

Přidání role správce obsahu na kořenové úrovni pro uživatele instalující aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Kromě toho přidáte roli správce systému na úrovni webu pro uživatele instalující aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Chcete-li to provést, postupujte takto v počítači, který je spuštěna služba Reporting Services:

 1. Spusťte aplikaci Windows Internet Explorer a potom vyhledejte na následujícím webu:

  http://srsserver/reports

 2. Klepněte na kartu Vlastnosti a potom klepněte na tlačítko Nové přiřazení Role.

 3. V poli skupiny nebo jméno uživatele zadejte jméno uživatele provádějícího instalaci, klepnutím zaškrtněte políčko Správce obsahu a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Při zadávání uživatelského jména použijte následující formát:

  domainname\username

 4. Klepněte na tlačítko Nastavení webu.

 5. V části zabezpečeníklepněte na tlačítko Konfigurace zabezpečení webua potom klepněte na tlačítko Nové přiřazení Role.

 6. V poli skupiny nebo jméno uživatele zadejte jméno uživatele provádějícího instalaci, klepnutím zaškrtněte políčko Správce systému a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámky

  • Pokud zadáte jméno uživatele provádějícího instalaci, použijte následující formát:

   domainname\username

  • Pokud změníte server, na kterém je umístěn služby Reporting Services, Správce nasazení musí mít následující oprávnění na serveru služby Reporting Services:

   • Oprávnění Role Správce obsahu na kořenové úrovni složky

   • Oprávnění správce systému na úrovni nastavení celého webu

   Správce nasazení musí mít tato oprávnění Upravit organizaci aplikace Microsoft Dynamics CRM přejděte na nový server služby Reporting Services.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×