Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Asistivní čtečka je dostupná v mnoha Microsoft produktech, které už používáte. Pokud chcete zjistit, které funkce jsou k dispozici pro použití v produktu, vyberte svůj produkt z rozevíracího seznamu.

Poznámka: Některé funkce Asistivní čtečky nejsou podporované ve všech jazycích. Pomocí tabulky identifikujte, které funkce jsou ve vašem jazyce dostupné.

Pomocí tabulky zjistíte, které funkce Asistivní čtečky jsou aktuálně podporované pro Microsoft Edge na základě Chromium.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Čtení na webu nahlas

Čtení PDF nahlas

Line Spacing

Barvy stránky

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Přeložit

Afrikánština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Albánština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Amharština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ásámština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Bengálština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Baskičtina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Bengálština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Bosenština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Bulharština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Katalánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Chorvatština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Holandština
(Belgie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Holandština
(Nizozemsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Filipínština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Hebrejština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Hindština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Hmong daw

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Maďarština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Islandština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Indonéština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Inuktitut

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Irština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Kannadština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Kazaština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Khmerština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Korejština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Laoština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Lotyština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Litevština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Makedonština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Malgaština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Malajština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Malajálamština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Maltština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Maráthština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Nepálština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Udijština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Paštština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Perština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Polština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Portugalsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Rumunština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Srbština
(cyrilice)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Srbština
(latinka)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Sinhálština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Slovenština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Slovinština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Tamilština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Thajština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Telugština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Tirinya

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Tongština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Turečtina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ukrajinština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Urdština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Velština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Vietnamština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Yucatécká mayština

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Pomocí tabulky zjistíte, které funkce Asistivní čtečky jsou aktuálně podporované pro Flipgrid.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Číst nahlas

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Překlad

Rovnice přečtená nahlas

Afrikánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Albánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Amharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ásámština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Baškirské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Bosenština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bulharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Katalánština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Chorvatština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dhivehi

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Holandština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Holandština
(Nizozemsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Keňa)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Nigérie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Tanzanie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Filipínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Galicijština
(Španělsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gruzínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hebrejština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hindština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hmong daw

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maďarština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Islandština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Indonéština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Inuktitut

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Irština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kannadština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Kazaština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Khmerština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Korejština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kyrgyzština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Laoština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Lotyština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Litevština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Makedonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malgaština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malajálamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maltština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maráthština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(Tradiční)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nepálština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Norština
(Nynorsk)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Udijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Paštština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Perština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Polština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Portugalsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rumunština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Srbština
(latinka)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Sinhálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovenština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tamilština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tatarština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Telugština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Thajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tibetské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tigrinya

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tongština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Turečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Turkménština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ukrajinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Urdština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ujgurština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Uzbečtina

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Vietnamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Velština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Yucatécká mayština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Pomocí tabulky zjistíte, které funkce Asistivní čtečky jsou aktuálně podporované pro Microsoft Forms.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Číst nahlas

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Překlad

Rovnice přečtená nahlas

Afrikánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Albánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Amharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ásámština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Baškirské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Bosenština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bulharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Katalánština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Chorvatština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dhivehi

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Holandština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Holandština
(Nizozemsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Keňa)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Nigérie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Tanzanie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Filipínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Galicijština
(Španělsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gruzínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hebrejština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hindština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hmong daw

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maďarština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Islandština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Indonéština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Inuktitut

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Irština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kannadština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Kazaština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Khmerština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Korejština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kyrgyzština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Laoština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Lotyština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Litevština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Makedonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malgaština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malajálamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maltština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maráthština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(Tradiční)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nepálština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Norština
(Nynorsk)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Udijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Paštština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Perština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Polština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Portugalsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rumunština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Srbština
(latinka)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Sinhálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovenština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tamilština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tatarština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Telugština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Thajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tibetské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tigrinya

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tongština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Turečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Turkménština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ukrajinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Urdština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ujgurština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Uzbečtina

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Vietnamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Velština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Yucatécká mayština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Pomocí tabulky zjistíte, které funkce Asistivní čtečky jsou aktuálně podporované v Minecraftu: Education Edition.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Číst nahlas

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Překlad

Rovnice přečtená nahlas

Afrikánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Albánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Amharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ásámština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Baškirské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Bosenština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bulharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Katalánština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Chorvatština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dhivehi

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Holandština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Holandština
(Nizozemsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Keňa)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Nigérie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Tanzanie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Filipínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Galicijština
(Španělsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gruzínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hebrejština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hindština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hmong daw

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maďarština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Islandština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Indonéština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Inuktitut

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Irština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kannadština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Kazaština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Khmerština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Korejština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kyrgyzština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Laoština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Lotyština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Litevština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Makedonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malgaština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malajálamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maltština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maráthština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(Tradiční)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nepálština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Norština
(Nynorsk)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Udijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Paštština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Perština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Polština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Portugalsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rumunština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Srbština
(latinka)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Sinhálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovenština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tamilština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tatarština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Telugština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Thajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tibetské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tigrinya

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tongština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Turečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Turkménština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ukrajinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Urdština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ujgurština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Uzbečtina

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Vietnamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Velština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Yucatécká mayština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Pomocí tabulky zjistíte, které funkce Asistivní čtečky jsou aktuálně podporované pro Lens pro Android.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Číst nahlas

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Překlad

Rovnice přečtená nahlas

Afrikánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Albánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Amharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ásámština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Baškirské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Bosenština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bulharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Katalánština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Chorvatština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dhivehi

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Holandština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Holandština
(Nizozemsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Keňa)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Nigérie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Tanzanie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Filipínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Galicijština
(Španělsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gruzínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hebrejština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hindština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hmong daw

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maďarština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Islandština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Indonéština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Inuktitut

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Irština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kannadština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Kazaština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Khmerština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Korejština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kyrgyzština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Laoština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Lotyština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Litevština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Makedonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malgaština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malajálamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maltština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maráthština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(Tradiční)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nepálština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Norština
(Nynorsk)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Udijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Paštština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Perština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Polština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Portugalsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rumunština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Srbština
(latinka)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Sinhálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovenština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tamilština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tatarština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Telugština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Thajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tibetské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tigrinya

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tongština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Turečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Turkménština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ukrajinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Urdština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ujgurština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Uzbečtina

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Vietnamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Velština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Yucatécká mayština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Pomocí tabulky zjistíte, které funkce Asistivní čtečky jsou aktuálně podporované pro Lens pro iOS.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Číst nahlas

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Překlad

Rovnice přečtená nahlas

Afrikánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Albánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Amharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ásámština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Baškirské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Bosenština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bulharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Katalánština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Chorvatština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dhivehi

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Holandština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Holandština
(Nizozemsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Keňa)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Nigérie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Tanzanie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Filipínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Galicijština
(Španělsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gruzínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hebrejština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hindština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hmong daw

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maďarština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Islandština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Indonéština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Inuktitut

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Irština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kannadština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Kazaština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Khmerština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Korejština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kyrgyzština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Laoština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Lotyština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Litevština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Makedonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malgaština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malajálamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maltština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maráthština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(Tradiční)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nepálština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Norština
(Nynorsk)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Udijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Paštština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Perština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Polština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Portugalsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rumunština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Srbština
(latinka)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Sinhálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovenština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tamilština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tatarština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Telugština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Thajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tibetské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tigrinya

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tongština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Turečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Turkménština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ukrajinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Urdština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ujgurština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Uzbečtina

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Vietnamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Velština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Yucatécká mayština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Pomocí tabulky zjistíte, které funkce Asistivní čtečky jsou aktuálně podporované pro MakeCode.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Číst nahlas

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Překlad

Rovnice přečtená nahlas

Afrikánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Albánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Amharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ásámština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Baškirské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Bosenština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bulharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Katalánština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Chorvatština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dhivehi

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Holandština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Holandština
(Nizozemsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Keňa)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Nigérie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Tanzanie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Filipínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Galicijština
(Španělsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gruzínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hebrejština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hindština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hmong daw

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maďarština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Islandština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Indonéština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Inuktitut

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Irština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kannadština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Kazaština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Khmerština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Korejština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kyrgyzština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Laoština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Lotyština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Litevština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Makedonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malgaština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malajálamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maltština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maráthština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(Tradiční)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nepálština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Norština
(Nynorsk)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Udijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Paštština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Perština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Polština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Portugalsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rumunština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Srbština
(latinka)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Sinhálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovenština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tamilština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tatarština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Telugština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Thajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tibetské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tigrinya

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tongština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Turečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Turkménština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ukrajinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Urdština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ujgurština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Uzbečtina

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Vietnamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Velština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Yucatécká mayština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Pomocí tabulky zjistíte, které funkce Asistivní čtečky jsou aktuálně podporované pro OneDrive.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Číst nahlas

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Překlad

Rovnice přečtená nahlas

Afrikánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Albánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Amharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ásámština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Baškirské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bosenština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bulharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Katalánština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Chorvatština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dhivehi

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Holandština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Holandština
(Nizozemsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Keňa)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Nigérie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Tanzanie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Filipínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Galicijština
(Španělsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gruzínština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hebrejština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hindština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hmong daw

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maďarština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Islandština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Indonéština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Inuktitut

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Irština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kannadština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kazaština

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Khmerština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Korejština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kyrgyzština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Laoština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Lotyština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Litevština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Makedonština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malgaština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malajálamština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maltština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maráthština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(Tradiční)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nepálština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Norština
(Nynorsk)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Udijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Paštština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Perština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Polština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Portugalština
(Portugalsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rumunština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(cyrilice)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(latinka)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Slovenština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tamilština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tatarština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Telugština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Thajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tibetské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tigrinya

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tongština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Turečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Turkménština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ukrajinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Urdština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ujgurština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Uzbečtina

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Vietnamština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Velština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Yucatécká mayština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

V tabulce zjistíte, které možnosti Asistivní čtečka jsou aktuálně podporované ve OneNotu pro iPad.

Pokud chcete tabulku procházet, vyhledejte svůj jazyk ve sloupci Jazyk tabulky a pak přejděte na sousední řádek, kde jsou uvedené podporované funkce.

Jazyk

Číst nahlas

Slabiky

Slovní druhy

Řádkový fokus

Obrázkový slovník

Překlad

Rovnice přečtená nahlas

Afrikánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Albánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Amharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arabština
(Egypt)

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Arabština
(Saúdská Arábie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Arménština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ásámština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ázerbájdžánština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bengálština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Baškirské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bosenština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Bulharština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Barmské

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Katalánština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čínština
(Hongkong)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Čínština
(ČLR)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tradiční čínština
(Macao SAR)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tradiční čínština
(Tchaj-wan)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Chorvatština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Čeština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Dari

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dhivehi

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Dánština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Holandština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Holandština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Austrálie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Hongkong – zvláštní správní oblast)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Angličtina
(Indie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Irsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(Keňa)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Nový Zéland)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Nigérie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Filipíny)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Angličtina
(Tanzanie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Angličtina
(Spojené království)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Angličtina
(USA)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Estonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Fidžijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Filipínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Finština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Belgie)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Francouzština
(Kanada)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Francie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Francouzština
(Švýcarsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Galicijština
(Španělsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gruzínština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Němčina

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Rakousko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Němčina
(Švýcarsko)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Řečtina

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Gudžarátština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Haitská kreolština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hmong daw

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hebrejština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Hindština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maďarština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Islandština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Indonéština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Inuktitut

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Irština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Italština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Japonština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kannadština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kazaština

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Khmerština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Svahilština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Korejština

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kurdské
(Střed)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kurdské
(Severní)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Kyrgyzština
(Keňanština)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Laoština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Lotyština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Litevština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Makedonština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malgaština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Malajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Malajálamština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maltština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Maorština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Maranathi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(cyrilice)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Mongolština
(Tradiční)

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Nepálština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Norština
(Bokmål)

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Norština
(NyNorsk)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Udijština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Paštština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Perština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Polština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Portugalština
(Brazílie)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Paňdžábština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Queretaro Otomi

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rumunština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ruština

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Samojština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(cyrilice)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Srbština
(latinka)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Slovenština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Slovinština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Španělština
(Latinská Amerika)

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Španělština
(Mexiko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Španělština
(Španělsko)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Švédština

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Tahitština

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Tamilština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Tatarština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Telugština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Thajština

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano