Více informací

Možnosti nástroje Pro opravu

Nástroj pro opravu rozhraní .NET Framework se řídí čtyřmi kroky:

 1. Pokusí se vyřešit problémy s nastavením.

 2. Použije opravy (vyžaduje souhlas uživatele)

 3. Pokusí se opravit všechny nainstalované verze rozhraní .NET Framework.

 4. Shromažďuje protokoly (vyžaduje souhlas uživatele)

Nástroj může provést jednu nebo více změn v nainstalované verzi rozhraní .NET Framework. Může například opravit stav Instalační služba Windows Installer v počítači, resetovat volitelné seznamy řízení přístupu (DACL) u určitých složek nebo vyřešit problémy, které souvisejí s neplatnou nebo poškozenou registrací aktualizací.

Podpora offline

Nástroj pro opravu rozhraní .NET Framework nabízí možnost opravit verze rozhraní .NET Framework nainstalované v počítači (krok 3 procesu v části Možnosti nástroje pro opravu). Nástroj vyžaduje, aby soubory těchto verzí, které se chytou distribuovat, byly dostupné v době opravy. Ve výchozím nastavení nástroj stáhne tyto balíčky z internetu během opravy. Pokud máte počítač omezený nebo není připojení k internetu, měli byste k opravě použít offline režim. To můžete udělat tak, že zadáte možnost /addsource společně s cestou ke složce, která obsahuje soubory, které se obsah distribuovat, jako v následujícím příkladu:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER Pokud nástroj pro opravu nenajde požadovaný opětovně distribuovatelný soubor v zadané složce, zkusí stáhnout soubor z internetu. Pokud není možné požadovaný soubor stáhnout, nástroj pro opravu to udělat nemůže. Následující tabulka obsahuje soubory.NET Framework redistributable.

Verze a profil

Architektura

Název instalačního souboru

URL

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

Profil klienta .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

Profil klienta .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

Úplné rozhraní .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

Úplné rozhraní .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247962

.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (pokud jsou nainstalovány .NET Framework 3.0 a 3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Režim klidu a pasivní režim

Všechny funkce nástroje pro opravu je možné automatizovat spuštěním nástroje v tichém nebo pasivním režimu. Má to tu výhodu, že ke spuštění tohoto nástroje není potřeba spolupráce uživatelů. To je zvlášť užitečné u velkých nasazení, ve kterých můžou správci systému tento nástroj konfigurovat (přes příkazový řádek) a také shromažďovat protokoly v určených umístěních.

Shromažďování dat

Nástroj pro opravu rozhraní .NET Framework kromě shromažďování diagnostických instalačních dat shromažďuje informace o použití nástrojů. Informace o použití se používají ke zlepšení kvality Nástroje pro opravu .NET Framework a instalační data slouží ke zlepšení nastavení rozhraní .NET Framework. Tyto informace nejsou používány k marketingu ani k prodeji třetím stranám. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů nástroje pro opravu rozhraní Microsoft .NET Framework Repair Tool. 

Další informace o tom, jak stáhnout soubory podpory Microsoftu, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online

Microsoft tento soubor zkontroloval na viry. Společnost Microsoft používala nejnovější software pro zjišťování virů, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor publikován. Soubor je uložený na serverech s rozšířeným zabezpečením, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám souboru.

Poznámka Funkce shromažďování dat vytvoří komprimovaný soubor CAB s protokoly instalace .NET Framework. Jakmile nástroj zpracuje protokoly, vytvoří se soubor .cab s názvem FixDotNet*.cab nebo něco podobného na plochu aktuálního uživatele (pokud je spuštěný v režimu uživatelského rozhraní) nebo do zadaného umístění. Po kliknutí na Tlačítko Dokončit v průvodci odešle nástroj do Microsoftu soubor .cab obsahující protokoly.

Soubor FixDotNet*.cab zůstane na ploše (nebo na zadaném místě) bez ohledu na to, jestli se rozhodnete data odeslat Microsoftu.

Pokud použijete možnost "/q", doporučujeme k uložení protokolů do určitého konkrétního umístění nebo do sdílené síťové složky pro podporu podnikových scénářů použít taky možnost /logs.

Pokud používáte možnost "/q", doporučujeme, abyste protokoly ukládat do určitého konkrétního umístění nebo do sdílené síťové složky pro podporu podnikových scénářů taky pomocí možnosti /logs.  


Historie verzí

Vydání verze 1.4

Podporované jazyky: angličtina (Spojené státy)

Přidá podporu pro rozhraní .NET Framework 4.6.2 až .NET Framework 4.8.

Vydání verze 1.3

Podporované jazyky: angličtina (Spojené státy)

Rozšíření podpory pro rozhraní .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 a .NET Framework 4.6.1.

Vydání verze 1.2

Podporované jazyky: angličtina (Spojené státy)

Pro nástroj je přidán režim klidu a podpora pasivního režimu prostřednictvím příkazového řádku. Nástroj teď nevyžaduje, abyste ho spouštěl jenom v režimu uživatelského rozhraní. Proto může být úkol automatizovaný.

Nástroj nyní podporuje rozhraní .NET Framework 4.5 a .NET Framework 4.5.1. Proto se oprava a oprava vztahuje také na tyto produkty.

Přidáním nového volitelného přepínače příkazového řádku umožníte opravu konkrétních verzí rozhraní .NET Framework tak, aby se současně přepíšou opravy jiných nainstalovaných verzí.

Soubor protokolu generovaný nástrojem Pro opravu teď můžete volitelně uložit do umístění určeného uživatelem pomocí možnosti příkazového řádku. Tato nová možnost přepíše výchozí umístění, což je desktopová verze aktuálního uživatele v režimu uživatelského rozhraní a složka %temp% v tichém nebo pasivním režimu.

Nová možnost vám umožní spustit nástroj pro opravu v režimu Pouze kolekce protokolů, aniž byste používejte opravy nebo opravy. Tato možnost poskytuje flexibilitu ke shromažďování a zkoumání protokolů před použitím skutečných oprav.

K dispozici je nová, volitelná podpora, pomocí které se můžete odhlásit z jakékoli shromažďování dat v tichém nebo pasivním režimu.  

Vydání: verze 1.1

Podporované jazyky: angličtina (Spojené státy)
Vydání verze 1.1 rozšiřuje podporu na rozhraní .NET Framework 3.5 SP1 (to zahrnuje .NET Framework 3.0 SP2 a .NET Framework 2.0 SP2). Verze 1.1 také přidává offline podporu pro počítače s omezeným nebo žádným připojením k internetu.

Vydání: verze v1.0

Podporované jazyky: angličtina (Spojené státy)
Verze v1.0 je první verze nástroje, která měla podporu pro rozhraní .NET Framework 4 a jeho aktualizace.

Ovlivněné konfigurace

Nástroj pro opravu rozhraní .NET Framework Repair Tool můžete použít k opravě problémů s nastavením následujících konfigurací:

 • .NET Framework 4.8 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.2 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.1 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6.1 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.2 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.1 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 3.5 SP1 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×