DALŠÍ INFORMACE

 • Okno Odsouhlasit s GL je navržené tak, aby se zobrazuje jenom v měně FUNCTIONAL.

 • FUNKČNÍ MĚNA:   Pokud je vaše kontrolní kniha v ID funkční měny, měly by zůstatky v tabulce Odsouhlasit s GL být správné:

  • Počáteční zůstatek pro bankovní výpis se vypočítá od zůstatku aktuální kontrolní knihy a sčítá/odečte transakce v tabulce bankovního výpisu CM20200 zpět k datu FROM nebo počátečnímu datu zadaného rozsahu dat.

  • Konečný zůstatek pro bankovní výpis se vypočítá tak, že začíná zůstatkem aktuální kontrolní knihy a sčítá/odečte transakce v tabulce bankovního výpisu CM20200 zpět k zadanému datu nebo koncovému datu rozsahu dat.

  • Pokud je zůstatek počátečního nebo koncového zůstatku bankovního účtu nesprávný, je pravděpodobné, že zůstatek aktuální šekové knihy je nesprávný kvůli nedávnému přerušení účtování. (Takže každé přerušení publikování mezi časem, kdy jste naposledy sjednotili šekovou knihu, a dnes, by mohlo hrát roli, protože výpočet začíná zůstatek kontrolní knihy od dnešního dne.)

 • PŮVODNÍ MĚNA:Tabulka Odsouhlasit s GL nebyla navržena tak, aby se používala pro kontrolní knihy v původní měně. (Může to ale fungovat, pokud jste v kontrolní knize nezačátečnový zůstatek a id měny jste v hlavní knize přeceňovali.)

 • Pokud je vaše kontrolní kniha v ID původní měny, zobrazí se strana Bankovní výpis i strana hlavní knihy v částce FUNKČNÍ.

 • Pokud jste v době vytvoření šekové knihy zadali počáteční zůstatek v původní měně, neulo3/4í se nikde ve funkčním množství, takže se v tabulce Odsouhlasení s GL vyjádří jenom funkční hodnoty.   Počáteční a koncové zůstatky zobrazené pro bankovní výpis nebudou obsahovat žádnou částku od počátečního zůstatku zadaného v kontrolní knize.  Pokud chcete, aby částka byla správná, musíte ručně aktualizovat počáteční zůstatek v tabulce tak, aby zahrnoval počáteční zůstatek použitý v kontrolní knize.  V opačném případě můžete ignorovat počáteční a koncové zůstatky, pokud je vaše šeková kniha v ID původní měny) a jednoduše použít oddíl "Bezkonkurenční transakce", který vám pomůže najít rozdíly ve výzkumu.

 • Pokud jste zpracují nějaké přecenění v hlavní měně pro ID původní měny, zobrazí se položky zisků a ztrát také jenom na straně hlavní stránky tabulky.   Nejsou uvedené na straně bankovního účtu, což způsobuje rozdíl mezi oběma stranami.   Přecenění pouze účetních zisků/ztrát na hotovostní účet GL v funkční měně a nestéká zpět do bankovního účtu.  Pokud jste tedy pro toto ID měny vůbec přeceňovali hlavní měnu, nedoporučuje se používat nástroj Odsouhlasit s GL, protože strana GL bude zahrnovat přeceňované částky a strana bankovního převodu ne. 

DALŠÍ ZDROJE:

• Informace o rozdílech při odsouhlasení hlavní knihy s řízením závazků nebo s řízením pohledávek v Microsoft Dynamics GP 

http://support.microsoft.com/help/866570

• Informace o zůstatcích v okně Odsouhlasit s GL v Microsoft Dynamics GP

http://support.microsoft.com/help/3191232

--------------------------------

KB 5003901 – publikováno 13. 5. 2021

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×