Kumulativní aktualizace 2 pro System Center 2016 Virtual Machine Manager

Oznámení

Tato kumulativní aktualizace byla aktualizována zahrnout další opravy. Další informace naleznete v tématu 2.1 kumulativní aktualizace pro System Center 2016 Virtual Machine Manager. Doporučujeme instalovat aktualizace kumulativní 2.1 místo této aktualizace.

Úvod

Tento článek popisuje vylepšení a problémy, které jsou opraveny v kumulativní aktualizaci 2 pro Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager. Jsou k dispozici pro Virtual Machine Manager pro server Virtual Machine Manager, jeden pro konzolu správce a jeden pro agenta Guest tři aktualizace. Tento článek také obsahuje pokyny k instalaci této aktualizace.

Vylepšení a řeší problémy

 • Virtual Machine Manager nyní umožňuje není při přidání hostitele požadovat určité zařízení pro ukládání dat pomocí funkce Multipath I/O (MPIO). Tento seznam zařízení pro ukládání dat je řízena klíč registru na serveru Virtual Machine Manager.

 • Při přidání hostitelů clusteru s úložiště mezery přímé (S2D) povolena, zobrazí se následující upozornění:

  Funkce Multipath I/O není povolena pro známé úložná pole na hostitele hostname.

 • Pro hostitele v clusteru BMC skladovací prostory přímé není zakázána funkce Multipath I/O (MPIO).

 • Poskytuje konzistentní zkušenost v rámci Clustery Hyper-V a S2D pro změnu zařazení v clusteru sdíleného svazku (CSV).

 • Virtual Machine Manager cloud nelze vypočítat kapacitu klasifikace (je zobrazen jako 0) pomocí clusteru serveru S2D.

 • Za nově příchozího e out-of-band Sblíženo Hyper nebo S2D měřítko Souborový_server Out (SOFS) do Virtual Machine Manager zprostředkovatele úložiště není přidán a SOFS vlastnosti svazku, fyzického disku a úrovně nejsou k dispozici v Virtual Machine Manager.

 • Migrace virtuálního počítače (VM) z VMware ESXi hostitele k hostiteli Nano server selže s chybou. 2903.

 • Mezi dvěma samostatné hostiteli Nano Server nezdaří, SAN migraci virtuálních strojů.

 • Jako součást převodu V2V VMWare vysokou dostupnost virtuálního počítače v Virtual Machine Manager vypočítá hodnocení hostitele bez zohledňení CSV.

 • Migrace a klonování virtuálního počítače se nezdaří, protože verze softwaru pro virtualizaci v hostitelském počítači neodpovídá verzi softwaru pro virtualizaci virtuální počítač ve zdroji.

 • Soubory jsou ponechány v následujících situacích:

  • Do virtuálního počítače knihovny adresáře, dokonce i po odstranění virtuálního počítače z knihovny

  • Pokud instance služby selže a následně je odstranit

 • V uživatelském rozhraní nelze odstranit připojení NAT sítích spravovány řadiči sítě (NC).

 • Přehled Cloud chybí data kapacity pro správu klienta.

 • Odstranění logických přepínač spustí selhání Virtual Machine Manager uživatelského rozhraní.

 • Nabídky aplikace vrátí do System Center 2012 po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro System Center Virtual Machine Manager 2016.

 • Stínění existující virtuální počítač občas selže s chybou (1730).

 • Sestavy úlohy spuštění virtuálního počítače se nezdaří s chybou 12711 virtuální počítač má sadu možností Nastavení pořadí Priority .

 • Pro vytvoření clusteru S2D poskytuje zjednodušený Průvodce vytvořením svazku.

 • Agenta Guest není inovována na službu servis, po upgradu Virtual Machine Manager v produktu System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager na System Center 2016 Virtual Machine Manager.

 • Servisní operace nezdaří, pokud sdílené VHDX na svazku CSV a více než jednu službu virtuální počítač hostitelem jediného hostitele.

 • Poskytuje vyšší spolehlivost služby Virtual Machine Manager.

 • Odebrání hostitele technologie Hyper-V se nezdaří v následujících situacích:

  • Pokud existuje jakýkoli virtuální počítač na hostiteli s kontrolní body

  • Pokud hostitele virtuálního pevného disku, který odkazuje na disk v jiném hostiteli

 • Snížení výkonu při obnovení virtuálních počítačů, které mají mnoho kontrolních bodů.

 • Nano nasazení virtuálního počítače pomocí šablony virtuálního počítače nelze připojit k doméně.

 • Virtuální počítače VDI nasazena pomocí služby RDS nejsou zobrazeny v konzole Virtual Machine Manager.

 • S onboarded řadiči sítě (NC) virtuálního počítače operace nezdaří po portu SACL použita v síti virtuálního počítače.

 • NAT vylepšení, včetně následujících:

  • Uvolnění adresy IP pro NAT připojení při připojení vyvolá výjimku

  • Zobrazení nevyžádané položky, pokud má síť virtuálního počítače NAT připojení

 • Odstranění příchozí pravidla NAT použít síťový adaptér po odpojení a opětovném připojení síťového adaptéru.

 • Se nezdaří vytvoření clusteru hostitele pomocí statické IP adresy.

 • Vylepšení související s NC řadič sítě včetně následujících:

  • Škálování a měřítko v NC virtuálních počítačů.

  • Blokování vytváření sítě virtuálního počítače založené na protokolu IPV6 z rozhraní.

 • Síťový adaptér řadič spravované sítě není zobrazen jako nesplňující požadavky po odebrání pravidla PortACL.

 • Zatížení, vyrovnávání vylepšení, včetně následujících scénářů:

  • Virtual Machine Manager přejde do nekonzistentním stavu po selhání nasazení SLB MUX.

  • Pravidla služby Vyrovnávání zatížení nepracují po odpojení a opětovném připojení spravovaných síťový adaptér síťové adaptéry.

 • Brány nevyžadují certifikáty. Použití uživatelského jména a hesla pro ověřování. Ale šablony brány spustí MUX službu, která vyžaduje certifikáty pro řadič certifikáty a MUX certifikáty založené na scénářích podepsaný certifikační Autority. To přinutí brány k pověřit i prostřednictvím osvědčení se nevyžaduje.

 • Virtual Machine Manager ukládá všechny bránu front-end fondy k dispozici pro obor skupiny síťový adaptér hostitele.

 • Virtual Machine Manager umožňuje uživatelům vytvářet síťový adaptér s možností dynamické pro spravované řadičem sítě propojené sítě. To by měly být blokovány s příslušnou chybovou zprávu, protože síťový adaptér nepodporuje dynamickou konfiguraci protokolu IP pro síťový adaptér.

 • Změna sítě virtuálního počítače mezi spravované řadičem sítě připojené sítě je úspěšný v Virtual Machine Manager. Síťový adaptér stále má však původní informace v jeho síťový adaptér JSON při použití možnosti DHCP.

 • Vylepšení uživatelského rozhraní patří:

  • Upozornění nekompatibilní (26909) zobrazení virtuálního počítače a síťového adaptéru při nasazení virtuálního počítače, který je připojen k síti pomocí dynamické adresy IP.

  • Nano technologie Hyper-V hostitele se zobrazí jako nevyhovující pro sadu team logický přepínač.

 • Připojení brány vzdáleného přístupu jsou ve výchozím nastavení zakázána při konfiguraci pomocí Virtual Machine Manager.

 • Vylepšené možnosti správy SDN patří:

  • Při použití vynucení odebrání virtuální brány sítě i v případě, že síťový adaptér je vypnutý.

  • Po migraci nastavení virtuálních počítačů spravovaných Port profily síťový adaptér.

 • Virtual Machine Manager nedojde k odstranění trasy ze síťového řadiče. Odebrání připojení VPN se odstraní však trasy a propojení VPN. Vytváření tras z Virtual Machine Manager bude také pracovat jako nalezne trasy v síťovém adaptéru.

 • Když uživatel samoobslužné služby nasazení virtuálního počítače do cloudu a změní profil hardwaru, Virtual Machine Manager neumožňuje použití fondu IP, která je k dispozici ve vybrané síti VLAN.

 • Nelze vytvořit logické sítě VLAN založené pomocí Virtual Machine Manager Pokud podsítě není zadán.

Další informace o dalších funkcích, které jsou k dispozici v Virtual Machine Manager 2016 naleznete v tématu What's New in VMM 2016.


Známé problémy

 • Vlastnosti profilu hardwaru VM pro VMs nelze aktualizovat pomocí dynamické paměti po instalaci kumulativní aktualizace 2. Je chyba, která se zobrazí spouštěcí paměti v konzole 1 resetuje při každém spuštění v dialogovém okně Vlastnosti modulu VM v konzole virtuálního počítače, kde je povoleno dynamické paměti. Tento problém je pouze problém zobrazení a neovlivní skutečné paměti modulu VM.

  Protože se jedná pouze o problém konzoly, můžete pokračovat pomocí prostředí PowerShell VMM ke správě vlastností hardwaru bez podnikání dalších kroků. Nebo z konzoly můžete aktualizovat vlastnosti po ukončení modulu VM a aktualizaci paměti při spuštění v rámci původní přijatelný rozsah.

 • Při vytváření virtuálního počítače pomocí dynamické paměti prostřednictvím konzoly nebo prostřednictvím aktualizace paměti virtuálního počítače ze statického na dynamické prostřednictvím konzoly po nasazení kumulativní aktualizace 2, výchozí maximální velikost paměti je nastavena na hodnotu větší než 1 TB. To způsobí, že VM vytváření nebo aktualizace nezdaří.

  Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte hodnotu maximální velikost paměti 1 TB nebo méně v konzole, aby nedocházelo k chybám. Kromě toho můžete použít PowerShell vytvořit VMs s maximální velikost paměti 1TB bez podnikání dalších kroků.

 • Po instalaci kumulativní aktualizace 2, pokud se pokusíte změnit hodnotu na číslo větší než 64 'číslo z procesorů"nasazených virtuálního počítače prostřednictvím VMM PowerShell nebo konzolu pro správu, dojde k chybě. Tento problém se týká i nových VMs, vytvořit po instalaci kumulativní aktualizace 2.

  Chcete-li vyřešit tento problém, i nadále ustanovení VMs s počtem procesorů, ne větší než 64.


Jak získat kumulativní aktualizaci 2 pro System Center 2016 Virtual Machine Manager

Informace o stažení

Balíčky aktualizací pro Virtual Machine Manager jsou k dispozici z webu Microsoft Update nebo pomocí ruční stahování.

Web Microsoft Update

Chcete-li získat a nainstalovat balíček aktualizace z webu Microsoft Update, v počítači, který má nainstalována součást Virtual Machine Manager, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Starta na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Windows Update.

 3. V okně Windows Update klepněte na tlačítko Zkontrolovat Online aktualizace z webu Microsoft Update.

 4. Klepněte na tlačítko důležité aktualizace jsou k dispozici.

 5. Vyberte balíček kumulativní aktualizace a potom klepněte na tlačítko Ok.

 6. Klepněte na tlačítko instalovat aktualizace k instalaci balíčku aktualizace.

Ruční stažení

Přejděte na následující weby ručně stáhnout balíčky aktualizace z Microsoft Download Center:

Download icon Stáhnout balíček aktualizace serveru Virtual Machine Manager.

Download icon   Stáhnout balíček aktualizace konzoly správce.

Download icon Stáhnout balíček aktualizace pro agenta Guest. 

Informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online

Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Pokyny k instalaci

Chcete-li ručně nainstalovat balíčky aktualizací, spusťte z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními následující příkaz:

msiexec.exe/Update Název_balíčku

Například nainstalovat balíček kumulativní aktualizace 2 pro Server Manager 2016 System Center 2016 virtuálního počítače (KB3209586), spusťte následující příkaz:

msiexec.exe /update kb3209586_vmmserver_amd64.msp

Poznámky


Po dokončení instalace

"Jiný počítač se stejným identifikátorem GUID systému SMBIOS nalezen" upozornění na existující nákupní prostory úložiště (S2D) clusterů vyřešíte odebrat zprostředkovatele a potom přidejte je zpět. Po přidání zprostředkovatele se aktualizace těchto poskytovatelů.

Soubory, které jsou aktualizovány v této kumulativní aktualizaci

Soubory, které jsou změněny

Velikost souboru

Verze

ID jazyka

DBUpdate.dll

1371464

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

vmmAgent.exe

3872584

4.0.2043.0

1033

vmmservice.exe

57672

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

Engine.MomDal.dll

673096

4.0.2043.0

0

Engine.VmOperations.dll

1605960

4.0.2043.0

0

Engine.ServiceOperations.dll

353608

4.0.2043.0

0

Engine.Backup.dll

75080

4.0.2043.0

0

Engine.BitBos.dll

317256

4.0.2043.0

0

Engine.Adhc.Operations.dll

1757512

4.0.2043.0

0

Engine.OSDeployment.dll

179528

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Engine.ImgLibOperation.dll

563016

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

NetworkServiceInterfaces.dll

69960

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

NCRestApiWrappers.dll

192328

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

ViridianImplementationV2.dll

428872

4.0.2043.0

0

ValHyperVImplementation.dll

522056

4.0.2043.0

0

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Engine.UMOperation.dll

79688

4.0.2043.0

0

vmmguestagent.exe

280904

4.0.2043.0

1033

WindowsRemoteServerPlugin.dll

339784

4.0.2043.0

0

NetworkControllerPlugin.dll

206664

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

 Soubory, které jsou změněny

Velikost souboru

Verze

ID jazyka

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2236232

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177480

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3656520

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

156488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

668488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

820040

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

425800

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

327496

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3688264

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359752

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

304456

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

940872

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

177992

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

346440

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1973576

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675656

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1153352

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303432

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1369928

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300360

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

4

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122696

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680776

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1194824

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560448

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1409352

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119616

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307528

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

12

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128328

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

681288

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

7

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1181512

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396040

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

16

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1210184

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

310088

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560968

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1423176

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

144200

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

309576

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

17

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

129864

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

688456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396552

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

694600

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1268552

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

317768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1477960

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

146248

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

321864

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

25

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

137032

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305992

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

10

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

676168

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1155912

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303944

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1373000

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300872

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

123208

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1397576

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

18

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186632

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400136

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

5

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1179464

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

19

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1193288

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307528

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1406792

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307016

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

14

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1184072

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1398088

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

21

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678728

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400648

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683848

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1173832

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305992

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563016

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1389384

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

303432

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

29

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125768

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1178440

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125256

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

377672

4.0.2043.0

0

 Soubory, které jsou změněny

Velikost souboru

Verze

ID jazyka

WebDeployV2.dll

30536

4.0.2043.0

0

WebDeployV3.dll

30536

4.0.2043.0

0

vmmApplicationManager.dll

62792

4.0.2043.0

0

GuestAgent.StateManager.dll

24392

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

 
Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×