MS12-034: Popis aktualizace zabezpečení pro CVE-2012-0181 v systému Windows XP a Windows Server 2003: 8. května 2012

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS12-034. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pomoc při instalaci aktualizací: Podpora pro službu Microsoft Update

Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT: Stránka Security Troubleshooting and Support na webu TechNet

Pomoc při ochraně počítače se systémem Windows před viry a malwarem: Centrum pomoci o bezpečnosti a ochraně před viry

Místní podpora v závislosti na vaší zemi: Mezinárodní podpora

Další informace

Tato aktualizace zabezpečení umožňuje vyřešit potíže, k nimž může dojít při načítání souborů rozložení klávesnice. Je třeba nainstalovat tuto aktualizaci a aktualizaci zabezpečení 2676562 a ochránit tak systém před chybami zabezpečení, které mohou nastat při načítání souborů rozložení klávesnice z nedůvěryhodných umístění.

Co je tato aktualizace?

V počítači se systémem Windows za načítání rozložení klávesnice zodpovídá ovladač v režimu jádra systému Windows (Win32k.sys). Chcete-li ochránit systém před chybami zabezpečení rozložení klávesnice, které jsou popsány v bulletinu zabezpečení MSRC bulletin MS12-034, je třeba, aby byly nainstalovány aktualizace zabezpečení 2676562 a 2686509.

Jak tato aktualizace funguje?

Tato aktualizace vyčíslí všechny soubory rozložení klávesnice, které jsou v počítači zaregistrovány, a pak ověří, zda jsou všechny umístěny ve složce %Windir%\System32. 

Při pokusu nainstalovat tuto aktualizaci zabezpečení se může zobrazit chybová zpráva podobná následující:

Instalace nemůže pokračovat, protože není splněn minimálně jeden předpoklad nutný k instalaci aktualizace KB2686509 (0x8007F0F4).


Tato zpráva se zobrazí, pokud zaregistrované soubory rozložení klávesnice nejsou uloženy ve složce %Windir%\System32. V tomto případě je počítač nekompatibilní s aktualizacemi zabezpečení.

Nejčastější dotazy

Proč je tato aktualizace několikrát opakovaně nabídnuta?

Aktualizace systému Windows jsou nabízeny opakovaně, dokud nejsou nainstalovány do počítače. Pokud je tato aktualizace nabídnuta znovu, došlo pravděpodobně k selhání instalace. Ověřte, zda soubory protokolů instalace KB neobsahují kódy chyb. Soubor protokolu instalace KB pro tuto aktualizaci zabezpečení by například pravděpodobně byl uložen v souboru C:\Windows\KB2686509.log.
Další informace o postupu při řešení těchto potíží naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

958051 Při pokusu o instalaci aktualizací z webu Windows Update nebo z webu Microsoft Update se zobrazí kód chyby 0x8007F0F4

Co mám dělat, pokud instalace této aktualizace zabezpečení selže a zobrazí se chyba 0x8007F0F4?

Pokud se při pokusu o instalaci této aktualizace zabezpečení zobrazí chyba 0x8007F0F4, ověřte, zda byl v počítači vytvořen soubor %windir%\FaultyKeyboard.log. 

Pokud soubor %windir%\FaultyKeyboard.log byl vytvořen, postupujte takto:

 1. Otevřete soubor Faultykeyboard.log, který je uložen ve složce %windir%. Tento soubor protokolu obsahuje informace o zaregistrovaných souborech rozložení klávesnice, které nejsou uloženy ve složce %Windir%\System32. Tento soubor protokolu se může podobat následujícímu souboru: Keyboard1.dll
  .\Layoutfiles\keyboard2.dll
  C:\Windows\System\Kbda1.dll Poznámka: V tomto příkladu je první položka pouze název souboru. Druhá položka obsahuje relativní cestu s názvem souboru. Třetí položka obsahuje úplnou relativní cestu k danému souboru.

 2. Zkopírujte soubory uvedené v souboru protokolu Faultykeyboard.log do složky System32.Jak lze zkopírovat soubory rozložení klávesnice do složky System32?


Poznámky

 • Následující kroky musí provést správce.

 • %Windir%\System32 je důvěryhodná složka. Proto ověřte, zda všechny soubory, které do této složky kopírujete, jsou pro vaši organizaci důvěryhodné. Tento soubor by například měl být poskytnut důvěryhodným dodavatelem softwaru.

 • Nepřesouvejte soubory rozložení klávesnice do složky %Windir%\System32. Dbejte na to, abyste je podle pokynů skutečně zkopírovali, a nikoli přesunuli.


Ke zkopírování souborů rozložení klávesnice do složky System32 použijte libovolnou z následujících metod:

 • Pro každou položku v souboru protokolu Faultykeyboard.log, která používá název souboru (a nikoli úplnou nebo relativní cestu) vyhledejte příslušný soubor a zkopírujte jej do složky %Windir%\System32. (Soubory nepřesouvejte.)

 • Pro každou položku v souboru protokolu Faultykeyboard.log, která používá relativní cestu, použijte některou z následujících metod:

  • Pokud tato položka existuje v některém z následujících podklíčů registru, je třeba vyhledat daný soubor na pevném disku a pak jej zkopírovat do složky %Windir%\System32:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts

  • Pokud tato položka v žádném z výše uvedených podklíčů registru existuje, je třeba kontaktovat dodavatele softwaru se žádostí, aby tyto potíže vyřešil.


Jak lze odebrat rozložení klávesnice nebo zrušit jejich registraci v počítači?

Zvažte odebrání všech souborů rozložení klávesnice, které nepocházejí od důvěryhodných dodavatelů softwaru.


Poznámky

 • Následující kroky musí provést správce.

 • Před odebráním jakýchkoli souborů rozložení klávesnice ověřte, zda daný soubor rozložení klávesnice není vyžadován některou z důvěryhodných aplikací.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

 1. Odstraňte všechny položky registru, které odkazují na soubor rozložení klávesnice v následujících podklíčích registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts

 2. Odstraňte tento soubor rozložení klávesnice.

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

Určité nastavení počítače může způsobit, že dojde k chybě této aktualizace zabezpečení v průběhu instalace. Dojde-li během instalace k chybě, použijte k řešení těchto potíží jednu z následujících metod.

Metoda 1. Automatické řešení těchto potíží

Postupujte takto:

 1. Spusťte opravu Microsoft Fix it 50882. Klikněte na tlačítko Opravit, klikněte na tlačítko Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a pak postupujte podle kroků v průvodci opravou.

 2. Nainstalujte aktualizaci zabezpečení popsanou v tomto článku.

 3. Spusťte opravu Microsoft Fix it 50883. Klikněte na tlačítko Opravit, klikněte na tlačítko Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a pak postupujte podle kroků v průvodci opravou.


Metoda 2. Ruční řešení těchto potíží

Postupujte takto:

 1. Určete, zda v následujícím podklíči registru existuje položka IgnoreRemoteKeyboardLayout nebo ScanCode Map. Tyto položky registru mohou způsobit selhání instalace této aktualizace zabezpečení.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard layout

 2. Zazálohujte uvedený podklíč registru. Klikněte na příkaz Export v nabídce Soubor a pak uložte soubor REG na bezpečné místo, například na disk nebo paměťovou jednotku USB.

 3. Odstraňte podklíč registru.

 4. Nainstalujte aktualizaci zabezpečení popsanou v tomto článku.

 5. Obnovte položku registru (soubor REG), kterou jste uložili v kroku 2. Dvakrát klikněte na soubor REG, který jste uložili v kroku 2, a v dialogovém okně, které se pak zobrazí, klikněte na tlačítko Ano.

Pokud aktualizaci zabezpečení nelze nadále nainstalovat, kontaktujte podporu.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétního milníku (SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Kblchecker.dll

5.1.2600.6211

8,192

19-Apr-2012

11:26

x86

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Kblchecker.dll

5.2.3790.4985

13,312

20-Apr-2012

00:25

x64

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Kblchecker.dll

5.2.3790.4985

8,704

19-Apr-2012

11:39

x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Kblchecker.dll

5.2.3790.4988

21,504

26-Apr-2012

01:19

IA-64

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×