Objekty zásad skupiny pro skrytí zadaných jednotek

Souhrn

Objekty zásad skupiny v systému Windows obsahují možnost Skrýt tyto jednotky v okně Tento počítač, která umožňuje skrýt určité jednotky. Někdy však může být potřeba určitou jednotku skrýt, ale zachovat přístup k ostatním jednotkám.


K dispozici je sedm výchozích možností pro omezení přístupu k jednotkám. Další omezení lze přidat úpravou souboru System.adm pro výchozí zásady domény nebo pro kterýkoli vlastní objekt zásad skupiny. Toto je sedm výchozích možností:

 • Omezit pouze jednotky A:, B:, C: a D:

 • Omezit pouze jednotky A:, B: a C:

 • Omezit pouze jednotky A: a B:

 • Omezit všechny jednotky

 • Omezit pouze jednotku C:

 • Omezit pouze jednotku D:

 • Neomezovat jednotky

Společnost Microsoft doporučuje neměnit soubor System.adm. Místo toho doporučujeme vytvořit nový soubor ADM a naimportovat ho do objektu zásad skupiny (GPO). Pokud změny provedete v souboru system.adm a společnost Microsoft vydá v aktualizaci Service Pack novou verzi souboru system.adm, budou tyto změny přepsány.


Psaní vlastních souborů ADM je vysvětleno v dokumentu Implementing Registry-Based Group Policy for Applications (Implementace zásad skupiny založených na registru). Tento dokument naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace

Výchozí umístění souboru System.adm pro výchozí zásady domény je:

%SystemRoot%\Sysvol\Sysvol\NazevDomeny\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Adm\System.admObsah těchto složek je v celé doméně replikován pomocí Služby replikace souborů (FRS). Uvědomte si, že složka Adm a její obsah jsou naplněny až při prvním načtení výchozích zásad domény.


Chcete-li změnit některou ze sedmi výchozích hodnot v těchto zásadách, postupujte takto:

 1. Spusťte konzolu MMC. V nabídce Konzola klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 2. Přidejte modul snap-in Zásady skupiny pro výchozí zásady domény. Provedete to tak, že po výzvě k výběru objektu zásad skupiny (GPO) klepnete na tlačítko Procházet. Výchozím objektem zásad skupiny je Místní počítač. Také můžete přidat objekty zásad skupiny pro jiné oddíly domény (konkrétně pro organizační jednotky).

 3. Otevřete následující části: Konfigurace uživatele, Šablony pro správu, Součásti systému Windows a Průzkumník Windows.

 4. Klepněte na položku Skrýt tyto jednotky v okně Tento počítač.

 5. Zaškrtněte políčko Skrýt tyto jednotky v okně Tento počítač.

 6. Klepněte na odpovídající možnost v rozevíracím seznamu.

Tato nastavení odeberou ikony vybraných pevných disků z okna Tento počítač, z programu Průzkumník Windows a z okna Místa v síti. Tyto jednotky se také nezobrazí v dialogovém okně Otevřít žádné aplikace.


Tato zásada je určena k ochraně určitých jednotek, včetně disketové jednotky, před zneužitím. Lze ji použít také k nasměrování uživatelů k tomu, aby svoji práci ukládali na určité jednotky.


Chcete-li tuto zásadu použít, vyberte v rozevíracím seznamu jednotku nebo kombinaci jednotek. Pokud chcete zobrazit všechny jednotky (žádnou neskrývat), zakažte tuto zásadu nebo klepněte na možnost Neomezovat jednotky.


Tato zásada uživatelům nezabrání v přístupu na místní nebo síťové jednotky pomocí jiných programů ani v zobrazení nebo změně vlastností jednotky pomocí modulu snap-in Správa disků.


Můžete použít i jiné než výchozí hodnoty. Svoje vlastní hodnoty lze přidat upravením souboru System.adm. Je třeba upravit následující část souboru System.adm:

POLICY !!NoDrives 
EXPLAIN !!NoDrives_Help
PART !!NoDrivesDropdown DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED
VALUENAME "NoDrives"
ITEMLIST
NAME !!ABOnly VALUE NUMERIC 3
NAME !!COnly VALUE NUMERIC 4
NAME !!DOnly VALUE NUMERIC 8
NAME !!ABConly VALUE NUMERIC 7
NAME !!ABCDOnly VALUE NUMERIC 15
NAME !!ALLDrives VALUE NUMERIC 67108863
;low 26 bits on (1 bit per drive)
NAME !!RestNoDrives VALUE NUMERIC 0 (Default)
END ITEMLIST
END PART
END POLICY

[strings]
ABCDOnly="Omezit pouze jednotky A:, B:, C: a D:"
ABConly="Omezit pouze jednotky A:, B: a C:"
ABOnly="Omezit pouze jednotky A: a B:"
ALLDrives="Omezit všechny jednotky"
COnly="Omezit pouze jednotku C:"
DOnly="Omezit pouze jednotku D:"
RestNoDrives="Neomezovat jednotky"

Část [strings] představuje náhradu skutečných hodnot v rozevíracím seznamu.


Tato zásada v klientském počítači zobrazí pouze zadané jednotky. Klíč registru ovlivněný touto zásadou obsahuje desítkové číslo odpovídající 26bitovému binárnímu řetězci, ve kterém každý bit představuje jedno písmeno jednotky:


11111111111111111111111111
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tato konfigurace odpovídá desítkovému číslu 67108863 a skryje všechny jednotky. Pokud chcete skrýt jednotku C:, dejte třetímu nejnižšímu bitu hodnotou 1 a pak binární řetězec převeďte do desítkové soustavy.


Možnost zobrazující všechny jednotky není třeba vytvářet. Zrušením zaškrtnutí políčka totiž dojde k úplnému odstranění této položky a automaticky jsou zobrazeny všechny jednotky.


Chcete-li pomocí této zásady nakonfigurovat zobrazení jiné kombinace jednotek, vytvořte příslušný binární řetězec, převeďte ho na desítkové číslo a přidejte novou položku do části ITEMLIST a odpovídající položku do části [strings]. Chcete-li skrýt například jednotky L:, M:, N: a O:, vytvořte následující řetězec:


00000000000111100000000000
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a převeďte ho na desítkové číslo. Tento binární řetězec představuje desítkové číslo 30720. Do části [strings] souboru System.adm přidejte následující řádek:


LMNO_Only="Omezit pouze jednotky L:, M:, N: a O:"
Do části ITEMLIST nad ním přidejte následující záznam a pak soubor System.adm uložte.


NAME !!LMNO_Only VALUE NUMERIC 30720
Do rozevíracího seznamu bude přidána osmá položka, která skryje pouze jednotky L:, M:, N: a O:. Touto metodou můžete do rozevíracího seznamu přidat další hodnoty. Upravená část souboru System.adm vypadá následovně:

POLICY !!NoDrives 
EXPLAIN !!NoDrives_Help
PART !!NoDrivesDropdown DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED
VALUENAME "NoDrives"
ITEMLIST
NAME !!ABOnly VALUE NUMERIC 3
NAME !!COnly VALUE NUMERIC 4
NAME !!DOnly VALUE NUMERIC 8
NAME !!ABConly VALUE NUMERIC 7
NAME !!ABCDOnly VALUE NUMERIC 15
NAME !!ALLDrives VALUE NUMERIC 67108863
;low 26 bits on (1 bit per drive)
NAME !!RestNoDrives VALUE NUMERIC 0 (Default)
NAME !!LMNO_Only VALUE NUMERIC 30720
END ITEMLIST
END PART
END POLICY

[strings]
ABCDOnly="Omezit pouze jednotky A:, B:, C: a D:"
ABConly="Omezit pouze jednotky A:, B: a C:"
ABOnly="Omezit pouze jednotky A: a B:"
ALLDrives="Omezit všechny jednotky"
COnly="Omezit pouze jednotku C:"
DOnly="Omezit pouze jednotku D:"
RestNoDrives="Neomezovat jednotky"
LMNO_Only="Omezit pouze jednotky L:, M:, N: a O:"

Tato část [strings] představuje náhradu skutečných hodnot v rozevíracím seznamu.


Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Vytvoření vlastních modulů snap-in konzoly MMC pomocí konzoly Microsoft Management Console (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×