Příjemce neobdrží e-mailové zprávy odeslané uživateli aplikace Microsoft Dynamics CRM pomocí webového klienta aplikace Microsoft Dynamics CRM

Příznaky

Webového klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0

Když uživatel aplikace Microsoft Dynamics CRM odešle e-mailové zprávy pomocí webového klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0, příjemce neobdrží e-mailové zprávy. K tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Součásti serveru Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Exchange Server jsou nainstalovány na samostatných serverech.

 • Během instalace součásti Microsoft Dynamics CRM server zadejte název serveru Exchange jako příchozí název serveru Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) a název odchozího serveru SMTP.

 • Na serveru Microsoft Dynamics CRM je místní služba SMTP nainstalována.

Poznámka: Na serveru Microsoft Dynamics CRM můžete vidět nevyřešené e-mailové zprávy do následujícího adresáře:

C:\Inetpub\mailroot\BadmailNavíc může zobrazit následující chybová zpráva:

"Nepodařilo se inicializovat Token" inicializovat Token FailureT

Webového klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo Microsoft Dynamics CRM 2011

Když uživatel aplikace Microsoft Dynamics CRM odešle e-mailové zprávy pomocí webového klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo Microsoft Dynamics CRM 2011, e-mailovou zprávu odeslanou nebo fronty. Nicméně pokud k problému dochází, když uživatel odešle e-mailovou zprávu, obdrží uživatel jednu z následujících chybových zpráv v e-mailové aktivity.

Chybová zpráva 1

Tuto zprávu dosud byla odeslána k doručení. Pokud byly provedeny pokusy o 1.

Chybová zpráva 2

Doručení zprávy se nezdařilo. Musí být znovu pro další zpracování.

Dále se zobrazí chybová zpráva podobná následující v protokolu událostí MSCRMEmailLog:

Typ události: Chyba

Zdroj události: MSCRMEmailLog

Kategorie události: žádný

Událost ID:0

Date:Date
Time:Time
User:N/A

Computer:ComputerName
Popis: #61042 - došlo k chybě při zpracování odchozích e-mailové zprávy s předmětem "test 3 dnes CRM:0001011" pro SMTP: http://adsrv:81/MS1 pro doručování dat pomocí adsrv. System.Net.Mail.SmtpException: Došlo k chybě odesílání e-mailu. ---> System.Net.WebException: Nelze se připojit ke vzdálenému serveru---> System.Net.Sockets.SocketException: nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl

na System.Net.Sockets.Socket.DoConnect (koncový bod endPointSnapshot, Adresa_soketu, Adresa_soketu)

na System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect (koncový bod remoteEP)

na System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal (logické connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket & soketu, Adresa_ip & adresa, ConnectSocketState stavu, IAsyncResult asyncResult, Int32 časový limit, výjimka & výjimka)

---Konec trasování zásobníku vnitřní výjimky---

v System.Net.ServicePoint.GetConnection (PooledStream PooledStream, vlastník objektu, Boolean asynchronní, Adresa_ip & adresa, soketu & abortSocket, soketu & abortSocket6, Int32 časový limit)

na System.Net.PooledStream.Activate (objekt owningObject, Boolean asynchronní, Int32 časový limit, GeneralAsyncDelegate asyncCallback)

na System.Net.PooledStream.Activate (objekt owningObject, GeneralAsyncDelegate asyncCallback)

v System.Net.ConnectionPool.GetConnection (objekt owningObject, GeneralAsyncDelegate asyncCallback, Int32 creationTimeout)

v System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection (řetězec hostitele, Int32 port)

v System.Net.Mail.SmtpTransport.GetConnection (řetězec hostitele, Int32 port)

v System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection()

na System.Net.Mail.SmtpClient.Send (zpráva poštovní zpráva)

---Konec trasování zásobníku vnitřní výjimky---

na System.Net.Mail.SmtpClient.Send (zpráva poštovní zpráva)

v Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.SendMessage (poštovní zpráva poštovní zpráva)

v Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.ProcessMessageInternal (emailMessage e-mail)

v Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.ProcessMessage (emailMessage e-mail)

v Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.Run()Další informace naleznete v tématu nápovědy a odborné pomoci na http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Příčina

Aplikace Microsoft Dynamics CRM spoléhá na místním serveru SMTP na předávání e-mailových zpráv na serveru Exchange. K tomuto problému dochází z některého z následujících důvodů:

 • Konfigurace protokolu SMTP na serveru Microsoft Dynamics CRM není nakonfigurován na předávání e-mailových zpráv na serveru Exchange.

 • Exchange server není nakonfigurován povolit přenos zpráv ze serveru Microsoft Dynamics CRM.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto.

Krok 1: Konfigurace protokolu SMTP na serveru Microsoft Dynamics CRM k předávání e-mailových zpráv na serveru Exchange

 1. Na serveru Microsoft Dynamics CRM otevřete Internetová informační služba (IIS). Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce Internetová informační služba (IIS).

 2. Ve Správci Internetová informační služba (IIS) rozbalte položku Výchozí virtuální Server SMTP, klepněte pravým tlačítkem myši domény, přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na tlačítko domény.

 3. V Průvodci vytvořením SMTP klepněte v části Zadejte typ doményvzdálené a potom klepněte na tlačítko Další.

 4. Do pole název zadejte název domény a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

 5. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši název domény, který jste přidali v krocích 2 až 4 a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 6. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Povolit příchozí pošty do této domény a potom klepněte na tlačítko předávání veškeré pošty inteligentnímu hostiteli. V poli ve skupinovém rámečku postoupit všechnu poštu inteligentnímu hostitelizadejte název serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko OK.

 7. Restartujte službu SMTP na serveru Microsoft Dynamics CRM. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na položku služby. Klepněte pravým tlačítkem myši Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)a potom klepněte na tlačítko Restartovat.

Krok 2: Konfigurace serveru Exchange umožňuje přenos zpráv ze serveru Microsoft Dynamics CRM

Exchange Server 2003

Pokud používáte Microsoft Exchange Server 2003, musíte nejprve nakonfigurovat omezení přenosu a potom ověřte připojení ovládacího prvku.

Konfigurace omezení přenosu
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Microsoft Exchange a klepněte na příkaz System Manager.

 2. Klepněte na tlačítko servery, klepněte na název serveru Exchange, klepněte na protokolya klepněte na tlačítko SMTP.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši Výchozí virtuální Server SMTP, klepněte na příkaz Vlastnostia potom klepněte na kartu přístup .

 4. Ve skupinovém rámečku Omezení přenosu klepněte na tlačítko přenos.

 5. Ověřte, že je vybrána možnost pouze v seznamu níže a pak přidejte server Microsoft Dynamics CRM do seznamu.

  Pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo Microsoft Dynamics CRM 2011, zkontrolujte, zda že přidat server, který má směrovač serveru Exchange nainstalovat do seznamu.

 6. Restartujte službu SMTP. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na položku služby.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)a potom klepněte na tlačítko Restartovat.

Ověřte připojení ovládacího prvku
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Microsoft Exchange a klepněte na příkaz System Manager.

 2. Klepněte na tlačítko servery, klepněte na název serveru Exchange, klepněte na protokolya klepněte na tlačítko SMTP.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši Výchozí virtuální Server SMTP, klepněte na příkaz Vlastnostia potom klepněte na kartu přístup .

 4. V oblasti Řízení připojení klepněte na připojení.

 5. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Vše kromě níže uvedeného seznamu . Pokud server Microsoft Dynamics CRM je přidán do tohoto seznamu, obraťte se na správce serveru Exchange zjistit důvod, že byl přidán na server Microsoft Dynamics CRM.

  Poznámka: Pro e-mailové zprávy aplikace Microsoft Dynamics CRM pracovat správně musí být schopen připojit se k serveru Exchange server Microsoft Dynamics CRM.

 6. Pokud je vybrána možnost pouze v seznamu níže , je nutné přidat server Microsoft Dynamics CRM do seznamu Povolit připojení k serveru Exchange.

 7. Pokud jste provedli změny nastavení připojení, restartujte službu SMTP. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na položku služby.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)a potom klepněte na tlačítko Restartovat.

Exchange Server 2007

Pokud používáte Microsoft Exchange Server 2007, musíte vytvořit nové spojnice přijímání Exchange, nakonfigurujte konektor pro anonymní uživatele, nakonfigurovat oprávnění pro protokol pro přijímání konektor a restartujte služba Microsoft Exchange Transport na serveru Exchange.

Vytvořit serveru Exchange přijímat konektor
 1. Otevření konzoly Exchange Management Console.

 2. Rozbalte položku Konfigurace serveru.

 3. Klepněte na tlačítko předávací.

 4. Přijímat spojniceklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Nový příjem spojnice.

 5. Do pole název zadejte název.

 6. V seznamu Vybrat zamýšlené použití pro tento konektor přijmoutinterníklepněte a potom klepněte na tlačítko Další.

 7. V části Nastavení vzdálené sítě klepněte na tlačítko Přidata potom zadejte adresu IP serveru Microsoft Dynamics CRM.


  Poznámka: Pokud hodnota 0.0.0.0-255.255.255.255, klepněte na tlačítko Odstranit.

 8. Klepněte na tlačítko Další, klepněte na příkaz Novýa potom klepněte na tlačítko Dokončit.

Konfigurace připojovací pro anonymní uživatele
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši serveru Exchange přijímat spojnice, které jste vytvořili a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Oprávnění skupiny .

 3. Ujistěte se, že možnost určit, kdo je oprávněn připojit k přijímání spojnice je nastavena na anonymní uživatele, klepněte na tlačítko použíta potom klepněte na tlačítko OK.

Konfigurace oprávnění pro protokol pro přijímání konektor

Poznámka: Nástroje podpory systému Windows nainstalován k dokončení těchto kroků musíte mít. Pouze zkušení správci měli použít Nástroj Adsiedit.msc.

 1. Spusťte Nástroj Adsiedit.msc.

 2. Rozbalte položku Konfigurace, rozbalte položku služby, rozbalte položku Microsoft Exchange, rozbalte položku CN = první organizace, rozbalte položku Administrative Groups, rozbalte Skupiny pro správu serveru Exchange, rozbalte položku Servers, rozbalte položku Protocolsa rozbalte SMTP přijímat spojnic.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši serveru Exchange přijímat spojnice, které jste vytvořili a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu zabezpečení .

 5. Klepněte na tlačítko anonymní přihlášení.

 6. Klepnutím zaškrtněte políčko Odeslat zprávy pro všechny příjemce a Přijmout autoritativní domény odesílatele zaškrtávací políčko, klepněte na tlačítko použíta potom klepněte na tlačítko OK.

Služba Microsoft Exchange Transport na serveru Exchange restartovat
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msca poté klepněte na tlačítko OK.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši Microsoft Exchange Transport Servicea potom klepněte na tlačítko Restartovat.

Odkazy

Další informace o řešení problémů pro příchozí a odchozí e-maily naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg583996.aspxDalší informace o tom, jak povolit aplikační servery pro předávání zpráv vypnout Exchange Server 2007 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://msexchangeteam.com/archive/2006/12/28/432013.aspx

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×