Příznak

Při pokusu o použití aplikace Dynamics 365 v Outlooku narazíte na chybu, která odkazuje na chybějící privileg, například na následující chybu:

Nemáte požadovaná oprávnění (prvReadOrganization), které omezuje určité funkce. Požádejte správce o získání potřebného přístupu.

Příčina

Tato chyba se zobrazí, pokud uživatel přidružený k záznamu poštovní schránky nemá dostatečná oprávnění k používání aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Řešení

Možnost 1: přiřazení role zabezpečení aplikace Outlook 365 pro uživatele

Existuje standardní role pro poskytnutí oprávnění potřebných k používání aplikace Dynamics 365 pro Outlook. Tato role má název aplikace Dynamics 365 pro uživatele Outlooku a může být přiřazena uživatelům, kteří potřebují používat aplikaci pro Outlook. Další informace o této roli najdete v tématu poskytnutí přístupu k roli zabezpečení.

Možnost 2: vlastní role

Pokud raději chcete přizpůsobit roli, aby zahrnovala požadovaná oprávnění, přečtěte si téma Další informace o seznamu oprávnění potřebných k používání aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Další informace

V následující tabulce jsou uvedené oprávnění, která jsou nutná k použití aplikace Dynamics 365 pro Outlook a karty v roli zabezpečení, kde se dá najít oprávnění. Uživatel s rolí správce systému může roli zabezpečení vyhledat a změnit tak, že přejde na nastavení, zabezpečení a role zabezpečení. Pokud chcete zobrazit role přiřazené určitému uživateli, přejděte na nastavení, klikněte na zabezpečení, klikněte na uživatelé, vyberte konkrétní uživatelský záznam a potom klikněte na spravovat role. 

Název oprávnění

Zadavatel

Umístění (karta) v rámci role zabezpečení

prvReadEmailServerProfile

EmailServerProfile

Správa podniku

prvReadRole

Role zabezpečení

Správa podniku

prvReadUser

Uživatelských

Správa podniku

prvWriteMailbox

Platný

Správa podniku

prvReadMailbox

Platný

Správa podniku

prvReadOrganization

Společnosti

Správa podniku

prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping

Synchronizace s Outlookem

Správa firmy – oprávnění související s > ochrany osobních údajů

prvUseOfficeApps

Používání aplikace Dynamics 365 pro Outlook

Správa firmy – oprávnění související s > ochrany osobních údajů

prvAppendToAccount

Účtován

Základní záznamy

prvReadAccount

Účtován

Základní záznamy

prvDeleteActivity

Možnost

Základní záznamy

prvAppendActivity

Možnost

Základní záznamy

prvWriteActivity

Možnost

Základní záznamy

prvCreateActivity

Možnost

Základní záznamy

prvReadActivity

Možnost

Základní záznamy

prvAppendToActivity

Možnost

Základní záznamy

prvShareActivity

Možnost

Základní záznamy

prvAppendToContact

Styk

Základní záznamy

prvReadContact

Styk

Základní záznamy

prvCreateContact

Styk

Základní záznamy

prvReadUserQuery

Uložené zobrazení

Základní záznamy

prvReadAppModule

Aplikace řízená modelem

Typu

prvReadAttribute

Políčko

Typu

prvReadEntity

Zadavatel

Typu

prvReadRelationship

Relace

Typu

prvReadSystemApplicationMetadata

Metadata systémové aplikace

Typu

prvReadSystemForm

Systémový formulář

Typu

prvReadUserApplicationMetadata

Metadata uživatelské aplikace

Typu

prvReadQuery

Si

Typu

prvReadWebResource

Webový prostředek

Typu

prvSearchAvailability

Dostupnost hledání

Správa služeb-> různá oprávnění

 

Následující tabulka uvádí další oprávnění, která jsou nutná k zobrazení některých výchozích zobrazení použitých v aplikaci Dynamics 365 pro Outlook Forms. Bez těchto oprávnění se uživatel může namísto očekávaného zobrazení (podmřížky) záznamů podívat na následující chybu:

"Nemáte oprávnění k přístupu k těmto záznamům. Požádejte o pomoc správce Microsoft Dynamics 365.

Název oprávnění

Zadavatel

Umístění (karta) v rámci role zabezpečení

prvReadIncident

Případu

Provozu

prvReadOpportunity

Příležitosti

Základní záznamy

prvReadCompetitor

Konkurent

Prodejce

prvReadConnection

Souvislosti

Základní záznamy

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×