Příznaky

Při použití synchronizace na straně serveru v Dynamics 365, zaznamenáte následující chyby:

 • Nelze odeslat e-mailové zprávy "Zkušební zprávu". Ujistěte se, že pověření zadaná v < název poštovní schránky > schránky jsou správné a nemáte dostatečná oprávnění pro odesílání e-mailu. Poté povolte poštovní schránku pro zpracování e-mailu.

 • Nelze synchronizovat události, kontakty a úkoly. Ujistěte se, že pověření zadaná v < název poštovní schránky > schránky jsou správné a nemáte dostatečná oprávnění. Poté povolte poštovní schránku pro schůzky, kontakty a úlohy synchronizace.

 • E-mail nemůže být přijato pro poštovní schránku < název poštovní schránky >. Ujistěte se, že pověření specifikovaná v poštovní schránce jsou správné a nemáte dostatečná oprávnění pro příjem e-mailu. Poté povolte poštovní schránku pro zpracování e-mailu.

Zpráva také obsahuje následující kód chyby:

Kód chyby serveru e-mailu: HTTP server vrátil výjimku 401 neoprávněný.


Příčina

Tyto chyby může dojít z některého z následujících důvodů:

 1. E-mailovou adresu záznam poštovní schránky v Dynamics 365 neodpovídá e-mailovou adresu poštovní schránky na serveru Exchange.

 2. Pokud používáte aplikaci Exchange Online 365 Dynamics (online), této chybě může dojít, pokud používáte profilu Exchange Server (hybridní), i když je poštovní schránka uživatele umístěn na serveru Exchange Online.

 3. Používáte-li Dynamics 365 Exchange online, této chybě může dojít, pokud uživatel nemá licenci pro Exchange Online.

 4. Pokud používáte aplikaci Exchange Online 365 Dynamics (online), této chybě může dojít, pokud není ve stejné klienta služeb Office 365 jako vaše předplatné Exchange Online předplatného Dynamics 365. Při použití serveru profil e-mailu aplikace Exchange Online, Dynamics 365 (online) a Exchange Online musí být ve stejné účtu služeb Office 365/nájemce.

 5. Používáte-li Dynamics 365 (online) na serveru Exchange na prostory, této chybě může dojít, pokud není povoleno základní ověřování pro EWS (Exchange webové služby).
Řešení

 1. Ověřte, zda že e-mailovou adresu záznam poštovní schránky v Dynamics 365 odpovídá e-mailovou adresu serveru Exchange. Tato chybová zpráva obsahuje odkaz na záznam poštovní schránky v Dynamics 365. Tento odkaz můžete rychle ověřit pole e-mailovou adresu.

 2. Pokud používáte aplikaci Exchange Online 365 Dynamics (online), zkontrolujte, zda že používáte server profil e-mailu aplikace Exchange Online. Pouze pomocí Exchange Server (hybridní) profilu pro uživatele, kteří mají poštovní schránky na serveru Exchange v prostorách.

 3. Používáte-li Dynamics 365 Exchange online, ověřte, zda že uživatel má licenci pro Exchange Online. Další informace o přiřazování licencí ve službách Office 365 naleznete v tématu přiřazení nebo odebrání licencí pro Office 365 pro firmy.

 4. Pokud jste ve stejný účet služeb Office 365/nájemce jsou pomocí Dynamics 365 (online) Exchange Online ověřte Dynamics 365 (online) a Exchange Online.

 5. Používáte-li Dynamics 365 (online) na serveru Exchange na prostory, ověřte, zda je povoleno základní ověřování pro EWS (Exchange webové služby).  Další informace najdete v části předpoklady připojení Dynamics 365 (online) pro Exchange Server (místní).


Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×