Přizpůsobení pásu karet v Office

Možnosti přizpůsobení:Pás karet si můžete přizpůsobit, abyste mohli karty a příkazy uspořádat v pořadí, v jaké je chcete mít, skrýt nebo zobrazit a skrýt příkazy, které často používáte. Můžete taky exportovat nebo importovat přizpůsobený pás karet.

Obrázek zobrazující části pásu karet: karty, příkazy, skupiny příkazů

Co nemůžetepřizpůsobit: Velikost pásu karet ani velikost textu nebo ikon na pásu karet není možné zmenšit. Jediný způsob, jak to udělat, je změnit rozlišení zobrazení, které by změnilo velikost všeho na stránce.

Když si přizpůsobíte pás karet:Vaše přizpůsobení se vztahuje jenom na aplikaci Office, ve které v tu chvíli pracujete. Když třeba přizpůsobíte pás karet v PowerPointu, stejné změny se v Excelu nezobrazí. Pokud chcete mít podobné úpravy i v dalších aplikacích Office, budete muset každou z těchto aplikací otevřít, abyste v nich měli stejné změny.

Tip: Nemůžete změnit barvu pásu karet ani jeho ikon, ale můžete změnit barevné schéma, které Office používá v celém systému. Další informace najdete v tématu Změna motivu Office.

Skrytí pásu karet:

 1. Otevřete aplikaci, ve které chcete skrýt pás karet, například PowerPoint nebo Excel.

 2. V pravém horním rohu aplikace zvolte tlačítko ^.

  Vyberte ^ pro skrytí pásu karet.

Zobrazení pásu karet:

 1. Zvolte kartu, třeba Domů.

 2. Když se pás karet zvětší, zvolte v pravém horním rohu tlačítko Tlačítko Odepnout v Office 2016 a připněte ho nahoru, aby zůstal tam.

  V pravém horním rohu obrazovky připněte připnutí pásu karet na stránku tak, aby tam zůstal.

Pokud používáte režim čtení, zobrazte pás karet stisknutím klávesy Esc.

Karty na pásu karet jsou Domů, Vložení, Návrh atd. Například na následujícím obrázku jsou karty ve Wordu.

Obrázek karet na pásu karet ve Wordu

Můžete přidat vlastní karty nebo přejmenovat výchozí karty integrované v Office a změnit jejich pořadí. Vlastní karty v seznamu Přizpůsobit pás karet mají za názvem označení (Vlastní), ale tohle označení se na pásu karet nezobrazí.

Otevření okna Přizpůsobit pás karet

Pokud chcete pracovat s pásem karet, musíte se dostat k okně Přizpůsobit pás karet. Tady je postup.

 1. Otevřete aplikaci, ve které chcete přizpůsobit pás karet, třeba PowerPoint nebo Excel.

 2. Umístěte myš do libovolného volného místa na pásu karet a klikněte pravým tlačítkem myši.

  Umístěte myš na libovolné prázdné místo na pásu karet a klikněte pravým tlačítkem myši a pak zvolte Přizpůsobit pás karet.

 3. Klikněte na Přizpůsobit pás karet.

Teď můžete pás karet přizpůsobit podle následujících kroků.

Změna pořadí výchozích nebo vlastních karet

Pořadí karet Domů, Vložení, Kreslení, Návrh a další můžete změnit. Umístění karty Soubor nemůžete změnit.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete přesunout.

  Zvýrazněte kartu, kterou chcete přesunout, a potom pomocí šipek nahoru a dolů změňte umístění.

 2. Klikejte na šipky Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přidání vlastní karty

Když kliknete na Nová karta, můžete přidat vlastní kartu a vlastní skupinu. Příkazy můžete přidávat jenom do vlastních skupin.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na Nová karta.

 2. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přejmenování výchozí nebo vlastní karty

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete přejmenovat.

 2. Klikněte na Přejmenovat a zadejte nový název.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Skrytí výchozí nebo vlastní karty

Skrýt můžete vlastní i výchozí karty. Odebrat ale můžete jenom vlastní karty. Kartu Soubor nelze skrýt.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet v seznamu Přizpůsobit pás karet zrušte zaškrtnutí políčka vedle výchozí nebo vlastní karty, kterou chcete skrýt.

 2. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Odebrání vlastní karty

Skrýt můžete vlastní i výchozí karty, odebrat ale můžete jenom vlastní karty. Vlastní karty a skupiny mají za názvem označení (Vlastní), ale tohle označení se na pásu karet nezobrazí.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete odebrat.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Můžete přidat vlastní skupiny nebo přejmenovat výchozí skupiny integrované v Office a změnit jejich pořadí. Vlastní skupiny v seznamu Přizpůsobit pás karet mají za názvem označení (Vlastní), ale toto slovo (Vlastní) se na pásu karet nezobrazí.

Změna pořadí výchozích a vlastních skupin

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na skupinu, kterou chcete přesunout.

 2. Klikejte na šipky Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přidání vlastní skupiny na kartu

Vlastní skupinu můžete přidat na vlastní nebo výchozí kartu.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu, na kterou chcete přidat skupinu.

 2. Klikněte na Nová skupina.

 3. Skupinu Nová skupina (Vlastní) přejmenujete tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem, kliknete na Přejmenovat a zadáte nový název.

  Poznámka: Můžete také přidat ikonu, která bude představovat vlastní skupinu, kliknutím na vlastní skupinu a potom na Přejmenovat. Když se otevře dialogové okno Symbol, zvolte ikonu představující skupinu.

 4. Pokud budete chtít skrýt popisky příkazů, které jste do vlastní skupiny přidali, klikněte na skupinu pravým tlačítkem a pak klikněte na Skrýt popisky příkazů. Stejným způsobem je zase zobrazíte.

 5. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přejmenování výchozí nebo vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu nebo skupinu, kterou chcete přejmenovat.

 2. Klikněte na Přejmenovat a zadejte nový název.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Odebrání výchozí nebo vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na skupinu, kterou chcete odebrat.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Nahrazení výchozí skupiny vlastní skupinou

Ze skupin integrovaných v Microsoft Office nemůžete odebírat příkazy. Můžete ale vytvořit vlastní skupinu s požadovanými příkazy a touto skupinou nahradit výchozí skupinu.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na výchozí kartu, do které chcete přidat vlastní skupinu.

 2. Klikněte na Nová skupina.

 3. Klikněte na novou skupinu pravým tlačítkem a pak klikněte na Přejmenovat.

 4. Zadejte pro novou skupinu název a vyberte ikonu, která bude tuto skupinu představovat, když změníte velikost pásu karet.

 5. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na Hlavní karty.

 6. Klikněte na symbol plus (+) vedle výchozí karty obsahující skupinu, kterou chcete přizpůsobit.

 7. Klikněte na symbol plus (+) vedle výchozí skupiny, kterou chcete přizpůsobit.

 8. Klikněte na příkaz, který chcete přidat do vlastní skupiny, a pak klikněte na Přidat.

 9. Klikněte pravým tlačítkem na výchozí skupinu a pak klikněte na Odebrat.

Abyste mohli přidat příkazy do skupiny, musíte nejdřív přidat vlastní skupinu na výchozí kartu nebo na novou vlastní kartu. Přejmenovat můžete jenom příkazy přidané do vlastních skupin.

Výchozí příkazy mají šedé popisky. Nejdou přejmenovat, nemůžete změnit jejich ikony ani jejich pořadí.

Příkazy přidané do nové skupiny na výchozí kartě

Změna pořadí příkazů ve vlastních skupinách

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete přesunout.

 2. Klikejte na šipky Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přidání příkazů do vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na vlastní skupinu, do které chcete přidat příkaz.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na seznam, ze kterého chcete příkaz přidat, třeba Oblíbené příkazy nebo Všechny příkazy.

  Seznam Zvolit příkazy z

 3. Ve zvoleném seznamu klikněte na požadovaný příkaz.

 4. Klikněte na Přidat.

 5. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Odebrání příkazu z vlastní skupiny

Příkazy můžete odebírat jenom z vlastních skupin.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete odebrat.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přejmenování příkazu přidaného do vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete přejmenovat.

 2. Klikněte na Přejmenovat a zadejte nový název.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Do původního stavu můžete obnovit všechny karty nebo můžete obnovit vybrané karty do původního stavu. Když obnovíte všechny karty pásu karet, taky tím obnovíte panel nástrojů Rychlý přístup – zase bude obsahovat jenom výchozí příkazy.

Pás karet obnovíte takto:

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na Obnovit.

 2. Klikněte na Obnovit veškeré vlastní nastavení.

Obnovení výchozího nastavení pouze vybrané karty

Do výchozího nastavení můžete obnovit jenom výchozí karty.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet vyberte výchozí kartu, kterou chcete obnovit do výchozího nastavení.

 2. Klikněte na Obnovit a potom na Obnovit pouze vybranou kartu na pásu karet.

Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup můžete sdílet prostřednictvím souboru. Ten pak můžete importovat na jiném počítači nebo ho můžete poskytnout spolupracovníkovi.

Krok 1: Export přizpůsobeného pásu karet:

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na Import nebo export.

 2. Klikněte na Exportovat veškeré vlastní nastavení.

Krok 2: Import přizpůsobeného pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup na jiném počítači

Důležité informace: Když naimportujete soubor s vlastním nastavením pásu karet, přijdete o veškerá předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pokud si myslíte, že se možná budete chtít k aktuálnímu vlastnímu nastavení vrátit, nejdřív současné nastavení exportujte a až potom importujte nové.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na Import nebo export.

 2. Klikněte na Importovat soubor vlastního nastavení.

Příbuzná témata

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Pás karet a panely nástrojů si v Office můžete přizpůsobit podle svých představ. Můžete na nich zobrazit příkazy, které často používáte, a skrýt ty, které používáte jen zřídka. Můžete například změnit výchozí karty nebo vytvářet vlastní karty a skupiny obsahující příkazy, které často používáte.

Poznámka: Nemůžete přejmenovat výchozí příkazy, změnit s nimi související ikony ani pořadí těchto příkazů.

 1. Pokud chcete přizpůsobit pás karet, otevřete nebo vytvořte dokument Excelu, Wordu nebo PowerPointu.

 2. Přejděte na Předvolby aplikace a vyberte Pás karet a panel nástrojů.

  Office 2016 pro Mac: Pás karet, Předvolby panelu nástrojů
 3. V okně karty pásu karet vyberte příkazy, které chcete na pásu karet přidat nebo odebrat, a vyberte šipky pro přidání nebo odebrání.

  Office 2016 pro Mac: Přizpůsobení pásu karet

  Poznámka: Pokud chcete z pásu karet odebrat výchozí karty nebo příkaz, jako je třeba karta Domů nebo Vložení, v poli Přizpůsobení pásu karet zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

Tady jsou věci, které můžete na pásu karet přizpůsobit:

 • Přejmenujte karty:Pokud chcete karty přejmenovat, vyberte kartu, třeba Domů,Vložení,Návrh v poli Přizpůsobit pás karet, vyberte Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Přejmenovat.

 • Přidání nové karty nebonové skupiny: Pokud chcete přidat novou kartu nebo novou skupinu, vyberte Office 2016 pro Mac: Tlačítko Přidat v poli Přizpůsobení pásu karet pod polem Přizpůsobit pás karet a vyberte Nová karta nebo Nová skupina.

 • Odebrání karet: Vlastní karty můžete odebrat jen z pásu karet. Kartu odeberete tak, že v poli Přizpůsobit pás karet vyberete požadovanou kartu a Office 2016 pro Mac: Tlačítko Odebrat v poli Přizpůsobení pásu karet.

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Pokud prostě chcete mít po ruce pár příkazů, bude se vám hodit panel nástrojů Rychlý přístup. Tvoří ho ikony nad pásem karet, které se zobrazují vždycky bez ohledu na to, na jaké kartě na pásu se právě nacházíte.

Office 2016 pro Mac: Panel nástrojů Rychlý přístup
 1. Pokud chcete přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup, otevřete nebo vytvořte dokument Excelu, Wordu nebo PowerPointu.

 2. Přejděte na předvolby aplikace a vyberte panel nástrojů Rychlý přístup.

  Office 2016 pro Mac: Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup
 3. V okně karty Panel nástrojů Rychlý přístup vyberte příkazy a vyberte šipky, které chcete přidat nebo odebrat z okna Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

  Poznámka: Pokud nevidíte příkazy, které byste mohli na panel nástrojů Rychlý přístup přidat, je to proto, že daná možnost momentálně není podporovaná.

  Když nějaký příkaz vyberete, umístí se na konec panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Tady jsou výchozí příkazy panelu nástrojů Rychlý přístup:

  Office 2016 pro Mac: Nabídka Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

  Pokud chcete přidat jenom jeden z těchto příkazů, vyberte název příkazu a přidejte ho nebo odeberte z panelu nástrojů. U příkazů, které budou na panelu nástrojů Rychlý přístup, je značka zaškrtnutí Ukazuje ikonu zaškrtnutí pro nabídku Panel nástrojů Rychlý přístup v Office 2016 pro Mac..

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Pás karet můžete minimalizovat, takže se zobrazí jenom karty.

Rozbalený pás karet

Rozbalený pás karet

Sbalený pás karet

Sbalený pás karet

Minimalizace pásu karet při práci

 • Na pravé straně pásu karet vyberte tlačítko Tlačítko Minimalizovat pás karet.

Rozbalení pásu karet při práci

 • Na pravé straně pásu karet vyberte tlačítko Tlačítko Rozbalit pás karet.

Minimalizace pásu karet při otevření souboru

Ve výchozím nastavení se pás karet rozbalí pokaždé, když otevřete soubor. Toto nastavení ale můžete změnit tak, aby pás karet byl vždy minimalizovaný.

 • V nabídce Zobrazit zrušte zaškrtnutí pásu karet.

 • Pokud chcete pás karet znovu zobrazit při otevření souboru, vyberte v nabídce Zobrazení pás karet nebo jednoduše rozbalte pás karet výběrem Tlačítko Rozbalit pás karet.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×