Obsah

Souhrn Vyřešené problémy Další změny, které jsou zahrnuty v této aktualizaci Jak získat a nainstalovat tuto aktualizaci Jak zjistit stav instalace této kumulativní aktualizace Informace o souboru Odkazy

Shrnutí

Tento článek popisuje problémy opravené a funkce, která je aktualizována v kumulativní aktualizace 4 (CU4) pro Microsoft System Center 2012 Správce konfigurace Service Pack 2 (SP2) a System Center 2012 Správce konfigurace R2 Service Pack 1 (SP1). Tato aktualizace se týká obou verzí.

zpět na obsah

Problémy vyřešené

Správa mobilních zařízení

 • Synchronizace konektoru Exchange selže a chyby, které se podobají následující jsou zaznamenána v souboru EasDisc.log:

  Chyba: [SPRAVOVANÉ] výjimka: položka se stejným klíčem již byl přidán. Chyba: Nepodařilo se zkontrolovat stav podprocesu zjišťování spravované COM. Chyba = parametr je nesprávný. INFO: Celkový počet zařízení zjištěných 0

  Pokud existuje stejný název účtu v rámci více domén, k tomuto problému dochází v prostředí. Například user1@contoso.com a user1@domain2.contoso.com.

Systémy webu

 • SMS Executive služby neočekávaně zastaví při SMS_Despooler součást se pokouší odstranit soubor. V souboru Despool.log na serveru jsou zaznamenány chyby podobné následujícím:

  :: DeleteFileW se nezdařilo pro D:\SCCMContentLib\FileLib\1E69\{guid}. SIG. RemoveFile se nezdařil. 0x80070002 CFileLibrary::AddFile se nezdařil. 0x80070002 CContentBundle::ExtractContentBundle se nezdařil. 0x80070002 ~ Se nepodařilo extrahovat obsah do knihovny obsahu. 0x80070002 ~ Se nepodařilo extrahovat obsah balíčku z C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT konfigurace MANAGER\INBOXES\DESPOOLR. BOX\RECEIVE\PKG12345. ZKUSTE. Chyba = 2

  Po této sekvence chyba je zaznamenána, SMS Executive service může přestat.

 • SMS Executive service přestane neočekávaně při zpracování dat certifikátu. V tomto případě poslední položky v souboru certmgr.log obsahuje položky podobné následujícím:

  RetrievePfxData - li UserItemKey = {itemkey} a IsTombstoned = 0

 • Odstranit starší zprávy o stavu úkolu údržby nesprávně odebere záznamy z tabulky Update_ComplianceStatus . To má za následek nepřesné stav oznámení aktualizace starší než 6 měsíců.

 • Využití procesoru na serveru SQL server pro daný web může v krátké době dosahuje při zatížení z mnoha požadavky zásad uživatele.

Správce konzoly

 • Počet aktualizací softwaru k dispozici v Průvodci aktualizací plánu zobrazuje nesprávný počet aktualizací pro klienta se systémem Windows 10 obrázků.

Nasazení operačního systému

 • 3151994 Proměnná SMSTSRebootDelay nefunguje pro více restartování v System Center 2012 Správce konfigurace

 • Sekvence úloh spuštění motoru časy v dvou minut namísto spuštění až na definované.

 • 3183710 Úloh instalace aplikace nepoužívá obsah z předem připravené média v System Center 2012 Správce konfigurace

Klienti bez systému windows

 • 3155424 Data zásob Mac není zpracován v System Center 2012 Správce konfigurace

Správa obsahu a distribuce softwaru

 • Obsah distribuce softwaru není extrahuje sekundární jednotky primární jednotky distribuční bod má dostatek volného místa. V despool.log na serveru jsou zaznamenány chyby podobné následujícím:

  Extrahování obsahu ABC00001.1 :: DeleteFileW se nezdařilo pro H:\SCCMContentLib\FileLib\... RemoveFile se nezdařil. 0x80070002 CFileLibrary::AddFile se nezdařil. 0x80070002 CContentBundle::ExtractContentBundle se nezdařil. 0x80070002 ~ Se nepodařilo extrahovat obsah do knihovny obsahu. 0x80070002 ~ Se nepodařilo extrahovat obsah balíčku z E:\SCCM\INBOXES\DESPOOLR. BOX\RECEIVE\ {PKG_File}. Chyba = 2

 • Všechny distribuce obsahu může kabiny, pokud jeden distribuční bod je v problémovém stavu. Například pokud je služba správy služby IIS (inetinfo.exe) zavěšení na jeden distribuční bod, další distribuční body bude čekat problematické distribuční bod do režimu zpět online. Vzor zprávy podobné následující je zaznamenána v souboru distmgr.log na serveru opakující se přibližně každé dvě minuty:

  Jsou stále 1 DP aktivních podprocesů pro balíček ABC00139, čekání na jejich dokončení. SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 12608 (0X3140) Jsou stále 1 DP aktivních podprocesů pro balíček PRI00290, čekání na jejich dokončení. SMS_DISTRIBUTION_MANAGER (0X3730) 14128 Jsou stále 1 DP aktivních podprocesů pro balíček ABC0013B, čekání na jejich dokončení. SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 8348 (0X209C) Stále existují 2 DP aktivních podprocesů pro balíček ABC000C4, čekání na jejich dokončení.

 • Redistribuce balíčku na vzdálené distribuční bod v sekundární lokalitě vede všechny distribuční body pro web obdrží balíček. K tomuto problému dochází, pokud byl obnoven sekundární server a došlo ke ztrátě původní databáze.

 • Pokud Správce konfigurace knihovny obsahu (SCCMContentLib) jsou rozložena na více jednotek a jednu z těchto jednotek je plný, může dojít k selhání distribuce obsahu. V tomto případě chyby podobné následujícím jsou zaznamenány v souboru distmgr.log:

  ~ Pro ukládání komprimovaný balíček použijte jednotku D. CContentBundle::AddContentDefinitionItems se nezdařil. 0x80070003 CDistributionManager::AddContentToBundle se nezdařil. 0x80070003 CDistributionManager::CreatePackageBundle se nezdařil. 0x80070003 ~ Chyba při vytváření svazku balíček odeslat kopii balíčku na webu PRI ABC000A2. STATMSG: ID = 2333 SEV = I LEV = M SOURCE = "SMS Server" COMP = "SMS_DISTRIBUTION_MANAGER"

  Chyby balíčku pro obsahu vytvořeného před instalací této aktualizace vyřešíte hledejte chyby, které se podobají následující v souboru distmgr.log:

  MoveFileW se nezdařilo pro Z:\SCCMContentLib\FileLib\5CE9\{GUID}. INI na Y:\SCCMContentLib\FileLib\5CE9\{GUID}. INICFileLibrary::AddFile se nezdařil. 0x80070002CFileLibrary::AddFile se nezdařil. 0x80070002CContentDefinition::AddFile se nezdařil. 0x80070002

  Odstraňte a znovu vytvořte balíček dotyčné. Poznámka: první cesta v položce protokolu MoveFileW a odstraňte soubor metadat, která je uvedena jako chybějící. V předchozím příkladu je "Z:\SCCMContentLib\FileLib\5CE9\{GUID}. INI." V případě potřeby použijte ke sloučení obsahu knihovny do jedné jednotky obsahu knihovny nástroj pro přenos. Tyto kroky nejsou vyžadovány pro veškerý obsah, který byl vytvořen po instalaci této aktualizace.

Klient

 • Centrum softwaru se při Čekání na další plán údržby k dispozicizobrazit nesprávně zobrazuje stav čekající na instalaci .

 • Součást umístění služby Hostitel agenta SMS (ccmexec.exe) generování prudký nárůst aktivity procesoru v klientských počítačích může způsobit chyby sítě.

Správa aktualizací softwaru

 • Aktualizace softwaru jsou vypršela platnost nesprávně založené na jejich datum vytvoření místo jejich nahrazování data.

zpět na obsah

Další změny, které jsou zahrnuty v této aktualizaci

Chyba zabezpečení hodnocení

Podporované operační systémy

 • Mac OS X 10.12 lze směrovat jako klienta platformy pro následující funkce:

  • Správa aplikací

  • Správa nastavení

  Poznámka Tato aktualizace vyžaduje aktualizaci nejnovější verze klientů pro další operační systémy.

 • Se systémem Ubuntu 16.04 Linux lze směrovat pro distribuci softwaru.

Klient

 • Chcete-li odebrat závislost na modul runtime Visual C++ 2005 jsou inovovány více klientských komponent. Poznámka Závislost má být odebrán je nutné inovovat klienta pomocí instalační soubor klienta CCMSetup.exe. To je obvykle vyvolána prostřednictvím funkce Automatické aktualizace integrované, nebo push instalace klienta, která používá možnost "Vždy nainstalovat klientský software" povolena. Další informace naleznete v tématu Instalace klientů v počítačích se systémem Windows v nástroji Správce konfigurace. Přestože CU4 odebere závislost binární soubory runtime Visual C++ 2005, existují některé scénáře, ve kterých soubory budou nahrazeny v klientském počítači ccmsetup.exe. Konkrétně může dojít v případě ccmsetup.exe spustí klienta Push instalace klienta Automatické aktualizace, hodnocení stavu Správce konfigurace, atd. V těchto případech budou nahrazeny soubory Pokud jsou chybějící v klientském počítači, ale stále neexistuje žádná závislost mezi Správce konfigurace klienta a runtime Visual C++ 2005.

zpět na obsah

Jak zjistit stav instalace této kumulativní aktualizace

Tato kumulativní aktualizace se změní tato čísla verzí Správce konfigurace a instalace vlastnosti.

Systémy webu

Hodnota CULevel je umístěna v následujícím podklíči registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\Setup

Poznámka Hodnota CULevel nastavena na 4 pro 4 kumulativní aktualizace.

Správce konzoly

Verze, která je zobrazena v dialogovém okně O systému Center Správce konfigurace je 5.0.8239.1501.

Klient

Verze, která je zobrazena na kartě Obecnéovládacího panelu Správce konfigurace nebo pole Verze klienta zařízení vlastností v konzole správce je 5.00.8239.1501.

Koncový bod ochrany klienta

Tato aktualizace změní klientskou verzi anti-malware 4.7.0214.0. Klepnutím v nabídce Nápověda v uživatelském rozhraní klienta Endpoint Protection o můžete najít informace o verzi.

zpět na obsah

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Adminui.wqlqueryengine.dll

5.0.8239.1502

92,848

3-Oct-16

1:10

x86

Adsource.dll

5.0.8239.1502

340,144

3-Oct-16

1:10

x64

Affinityagent.dll

5.0.8239.1502

210,096

3-Oct-16

1:10

x64

Aiupdatesvc.exe

5.0.8239.1502

94,896

3-Oct-16

1:10

x86

Aius.msi

Not applicable

2,883,584

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Basesvr.dll

5.0.8239.1502

3,639,472

3-Oct-16

1:10

x64

Baseutil.dll

5.0.8239.1502

1,322,160

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmcore.dll

5.0.8239.1502

1,347,760

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmexec.exe

5.0.8239.1502

1,773,744

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmsetup-sup.cab

Not applicable

677,706

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Ccmsetup.cab

Not applicable

9,592

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Ccmsetup.exe

5.0.8239.1502

1,739,952

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsetupactiond.dll

5.0.8239.1502

1,701,552

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmsetupactioni.dll

5.0.8239.1502

707,248

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmsqlce.dll

5.0.8239.1502

228,528

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmutillib.dll

5.0.8239.1502

592,048

3-Oct-16

1:10

x64

Certenrollendpoint.dll

5.0.8239.1502

597,168

3-Oct-16

1:10

x64

Certenrollprovider.dll

5.0.8239.1502

321,712

3-Oct-16

1:10

x64

Certmgr.dll

5.0.8239.1502

335,024

3-Oct-16

1:10

x64

Cloudusersync.dll

5.0.8239.1502

24,752

3-Oct-16

1:10

x64

Conditionalaccessreport.rdl

Not applicable

78,845

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Configmgr2012ac-sp2r2sp1-kb3195483-x64.msp

Not applicable

9,498,624

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Contentwebrole.cab

Not applicable

7,570,491

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Createmedia.exe

5.0.8239.1502

310,960

3-Oct-16

1:10

x64

Createtsmediaadm.dll

5.0.8239.1502

2,360,496

3-Oct-16

1:10

x64

Cryptoutility.dll

5.0.8239.1502

14 000

3-Oct-16

1:10

x86

Dcmobjectmodel.dll

5.0.8239.1502

2,138,288

3-Oct-16

1:10

x86

Dcmsqlqueryprovider.dll

5.0.8239.1502

204,464

3-Oct-16

1:10

x64

Defaultcategories.dll

5.0.8239.1502

9,392

3-Oct-16

1:10

x64

Deploytovhd.exe

5.0.8239.1502

578,224

3-Oct-16

1:10

x64

Distmgr.dll

5.0.8239.1502

1,040,560

3-Oct-16

1:10

x64

Dmp.msi

Not applicable

5,398,528

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Dmpdownloader.dll

5.0.8239.1502

24,752

3-Oct-16

1:10

x64

Dmpuploader.dll

5.0.8239.1502

27,824

3-Oct-16

1:10

x64

Easdisc.dll

5.0.8239.1502

147,632

3-Oct-16

1:10

x64

Execengn.dll

5.0.8239.1502

353,456

3-Oct-16

1:10

x64

Execmgr.dll

5.0.8239.1502

1,089,200

3-Oct-16

1:10

x64

Exportcontent.dll

5.0.8239.1502

1,038,512

3-Oct-16

1:10

x64

Extractcontent.exe

5.0.8239.1502

2,529,456

3-Oct-16

1:10

x64

Fsp.msi

Not applicable

3,723,264

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Hman.dll

5.0.8239.1502

864,432

3-Oct-16

1:10

x64

Imrsdk.dll

10.0.0.13059

3,109,832

3-Oct-16

1:10

x64

Lsinterface.dll

5.0.8239.1502

865,968

3-Oct-16

1:10

x64

Lsutilities.dll

5.0.8239.1502

841,392

3-Oct-16

1:10

x64

Mcs.msi

Not applicable

10,739,712

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Microsoft.configurationmanagement.admanager.dll

5.0.8239.1502

65,712

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.dll

5.0.8239.1502

210,608

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll

5.0.8239.1502

33,968

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.winphone8installer.dll

5.0.8239.1502

41,136

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll

5.0.8239.1502

99,504

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.common.utility.dll

5.0.8239.1502

26,800

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.contentmanager.dll

5.0.8239.1502

49,840

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll

5.0.8239.1502

109,232

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll

5.0.8239.1502

57,008

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll

5.0.8239.1502

44,720

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.intunecontentmanager.dll

5.0.8239.1502

81,072

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.common.dll

5.0.8239.1502

471,728

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.sessionmanager.dll

5.0.8239.1502

137,392

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoftpolicyplatformsetup.msi

Not applicable

2,564,096

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Mp.msi

Not applicable

10,457,088

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Noncompliantappdetails.rdl

Not applicable

37,075

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Offlineservicingmgr.dll

5.0.8239.1502

172,720

3-Oct-16

1:10

x64

Osdapplyos.exe

5.0.8239.1502

274,096

3-Oct-16

1:10

x64

Osdbitlocker_wtg.exe

5.0.8239.1502

1,861,808

3-Oct-16

1:10

x64

Osdcore.dll

5.0.8239.1502

1,013,424

3-Oct-16

1:10

x64

Osdimageproperties.dll

5.0.8239.1502

503,472

3-Oct-16

1:10

x64

Osdofflinebitlocker.exe

5.0.8239.1502

62,640

3-Oct-16

1:10

x64

Osdrunpowershellscript.exe

5.0.8239.1502

48,304

3-Oct-16

1:10

x64

Osdsetuphook.exe

5.0.8239.1502

2,895,024

3-Oct-16

1:10

x64

Osdsmpclient.exe

5.0.8239.1502

321,712

3-Oct-16

1:10

x64

Outgoingcontentmanager.dll

5.0.8239.1502

102,064

3-Oct-16

1:10

x64

Pkgxfermgr.dll

5.0.8239.1502

380,592

3-Oct-16

1:10

x64

Pulldp.msi

Not applicable

9,326,592

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Pulldpcmgr.dll

5.0.8239.1502

766,640

3-Oct-16

1:10

x64

Scepinstall.exe

4.7.214.0

28,359,824

3-Oct-16

1:10

x86

Sdkinst.exe

5.0.8239.1502

2,842,288

3-Oct-16

1:10

x64

Sitecomp.exe

5.0.8239.1502

681,136

3-Oct-16

1:10

x64

Smp.msi

Not applicable

5,664,768

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Smsappinstall.exe

5.0.8239.1502

292,016

3-Oct-16

1:10

x64

Smsclient.dll

5.0.8239.1502

376,496

3-Oct-16

1:10

x64

Smsdp.dll

5.0.8239.1502

3,444,400

3-Oct-16

1:10

x64

Smsdpmon.exe

5.0.8239.1502

1,938,608

3-Oct-16

1:10

x64

Smsfileisapi.dll

5.0.8239.1502

314,032

3-Oct-16

1:10

x64

Smsprov.dll

5.0.8239.1502

11,324,080

3-Oct-16

1:10

x64

Smsshv.msi

Not applicable

2,420,736

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Smsswd.exe

5.0.8239.1502

282,288

3-Oct-16

1:10

x64

Srsrp.msi

Not applicable

5,070,848

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_chs.cab

Not applicable

404,245

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_cht.cab

Not applicable

403,585

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_csy.cab

Not applicable

481,208

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_deu.cab

Not applicable

490,143

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_esn.cab

Not applicable

469,585

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_fra.cab

Not applicable

483,516

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_hun.cab

Not applicable

489,259

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_ita.cab

Not applicable

460,525

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_jpn.cab

Not applicable

435,488

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_kor.cab

Not applicable

418,844

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_nld.cab

Not applicable

470,600

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_plk.cab

Not applicable

485,749

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_ptb.cab

Not applicable

469,660

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_ptg.cab

Not applicable

470,332

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_rus.cab

Not applicable

507,447

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_sve.cab

Not applicable

460,878

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_trk.cab

Not applicable

460,352

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_zhh.cab

Not applicable

402,975

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srvboot.exe

5.0.8239.1502

3,641,008

3-Oct-16

1:10

x64

Tsbootshell.exe

5.0.8239.1502

2,613,936

3-Oct-16

1:10

x64

Tscore.dll

5.0.8239.1502

2,777,264

3-Oct-16

1:10

x64

Tsmanager.exe

5.0.8239.1502

316,592

3-Oct-16

1:10

x64

Tsmbootstrap.exe

5.0.8239.1502

562,352

3-Oct-16

1:10

x64

Tsprogressui.exe

5.0.8239.1502

1,678,000

3-Oct-16

1:10

x64

Update.sql

Not applicable

187,052

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Va_computer_specific_summary.rdl

Not applicable

210,968

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Wsyncact.dll

5.0.8239.1502

63,152

3-Oct-16

1:10

x86

Wtgcreator.exe

5.0.8239.1502

513,200

3-Oct-16

1:10

x86

Wuahandler.dll

5.0.8239.1502

590,000

3-Oct-16

1:10

x64

Defaultcategories.dll

5.0.8239.1502

8,880

3-Oct-16

1:10

x64

Adminui.appmanfoundation.dll

5.0.8239.1502

117,424

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.cloudserviceroles.dll

5.0.8239.1502

427,184

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.collectionproperty.dll

5.0.8239.1502

1,318,064

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.common.dll

5.0.8239.1502

1,686,192

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.conditionaccess.dll

5.0.8239.1502

97,456

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.createapp.dll

5.0.8239.1502

374,960

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.createdt.dll

5.0.8239.1502

1,294,000

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.devicesetting.dll

5.0.8239.1502

1,377,456

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.distributecontent.dll

5.0.8239.1502

154,288

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.driver.dll

5.0.8239.1502

435,888

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.migrationassistant.dll

5.0.8239.1502

161,968

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.newtasksequencewizard.dll

5.0.8239.1502

418,480

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.osimage.dll

5.0.8239.1502

229,040

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.sitesystems.dll

5.0.8239.1502

1,510,576

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.tasksequenceeditor.dll

5.0.8239.1502

1,869,488

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.uiresources.dll

5.0.8239.1502

8,624,304

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.wifipolicy.dll

5.0.8239.1502

328,368

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.wqlqueryengine.dll

5.0.8239.1502

92,848

3-Oct-16

1:10

x86

Affinityagent.dll

5.0.8239.1502

154,288

3-Oct-16

1:10

x86

Baseutil.dll

5.0.8239.1502

919,216

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmcore.dll

5.0.8239.1502

958,128

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmexec.exe

5.0.8239.1502

1,240,240

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsetup-sup.cab

Not applicable

677,706

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Ccmsetup.exe

5.0.8239.1502

1,739,952

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsetup.msi

Not applicable

2,826,240

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Ccmsetupactiond.dll

5.0.8239.1502

1,192,112

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsetupactioni.dll

5.0.8239.1502

530,608

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsqlce.dll

5.0.8239.1502

167,600

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmutillib.dll

5.0.8239.1502

444,080

3-Oct-16

1:10

x86

Certenrollendpoint.dll

5.0.8239.1502

445,104

3-Oct-16

1:10

x86

Certenrollprovider.dll

5.0.8239.1502

236,208

3-Oct-16

1:10

x86

Configmgr2012ac-sp2r2sp1-kb3195483-i386.msp

Not applicable

6,983,680

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Configmgr2012adminui-sp2r2sp1-kb3195483-i386.msp

Not applicable

102,903,808

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Createmedia.exe

5.0.8239.1502

249,520

3-Oct-16

1:10

x86

Createtsmediaadm.dll

5.0.8239.1502

1,676,976

3-Oct-16

1:10

x86

Cryptoutility.dll

5.0.8239.1502

14 000

3-Oct-16

1:10

x86

Databaseresources.dll

5.0.8239.1502

194,224

3-Oct-16

1:10

x86

Dcmobjectmodel.dll

5.0.8239.1502

2,138,288

3-Oct-16

1:10

x86

Dcmsqlqueryprovider.dll

5.0.8239.1502

155,312

3-Oct-16

1:10

x86

Deploytovhd.exe

5.0.8239.1502

390,832

3-Oct-16

1:10

x86

Execengn.dll

5.0.8239.1502

276,656

3-Oct-16

1:10

x86

Execmgr.dll

5.0.8239.1502

820,912

3-Oct-16

1:10

x86

Exportcontent.dll

5.0.8239.1502

772,784

3-Oct-16

1:10

x86

Extractcontent.exe

5.0.8239.1502

1,722,032

3-Oct-16

1:10

x86

Imrsdk.dll

10.0.0.13059

2,143,688

3-Oct-16

1:10

x86

Lsinterface.dll

5.0.8239.1502

619,696

3-Oct-16

1:10

x86

Lsutilities.dll

5.0.8239.1502

621,744

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.dll

5.0.8239.1502

210,608

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll

5.0.8239.1502

33,968

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.winphone8installer.dll

5.0.8239.1502

41,136

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.exe

5.0.8239.1502

396,976

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.reporting.dll

5.0.8239.1502

380,080

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.contentmanager.dll

5.0.8239.1502

49,840

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.consoleframework.dll

7.1.3826.0

1,403,576

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.controls.dll

7.1.3826.0

517,304

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.foundation.dll

7.1.3826.0

228,024

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.viewframework.dll

7.1.3826.0

119,992

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.wpfviews.dll

7.1.3826.0

178,360

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoftpolicyplatformsetup.msi

Not applicable

2,183,168

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Osdapplyos.exe

5.0.8239.1502

212,656

3-Oct-16

1:10

x86

Osdbitlocker_wtg.exe

5.0.8239.1502

1,238,192

3-Oct-16

1:10

x86

Osdcore.dll

5.0.8239.1502

731,824

3-Oct-16

1:10

x86

Osdofflinebitlocker.exe

5.0.8239.1502

50,864

3-Oct-16

1:10

x86

Osdrunpowershellscript.exe

5.0.8239.1502

40,112

3-Oct-16

1:10

x86

Osdsetuphook.exe

5.0.8239.1502

2,053,808

3-Oct-16

1:10

x86

Osdsmpclient.exe

5.0.8239.1502

227,504

3-Oct-16

1:10

x86

Pulldp.msi

Not applicable

6,877,184

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Pulldpcmgr.dll

5.0.8239.1502

586,928

3-Oct-16

1:10

x86

Scepinstall.exe

4.7.214.0

28,359,824

3-Oct-16

1:10

x86

Smsappinstall.exe

5.0.8239.1502

217,776

3-Oct-16

1:10

x86

Smsclient.dll

5.0.8239.1502

280,240

3-Oct-16

1:10

x86

Smsdp.dll

5.0.8239.1502

2,449,584

3-Oct-16

1:10

x86

Smsdpmon.exe

5.0.8239.1502

1,295,024

3-Oct-16

1:10

x86

Smsfileisapi.dll

5.0.8239.1502

259,760

3-Oct-16

1:10

x86

Smsswd.exe

5.0.8239.1502

211,120

3-Oct-16

1:10

x86

Srsresources.dll

5.0.8239.1502

673,456

3-Oct-16

1:10

x86

Tsbootshell.exe

5.0.8239.1502

1,757,360

3-Oct-16

1:10

x86

Tscore.dll

5.0.8239.1502

2,008,752

3-Oct-16

1:10

x86

Tsmanager.exe

5.0.8239.1502

244,400

3-Oct-16

1:10

x86

Tsmbootstrap.exe

5.0.8239.1502

430,256

3-Oct-16

1:10

x86

Tsprogressui.exe

5.0.8239.1502

1,108,144

3-Oct-16

1:10

x86

Wtgcreator.exe

5.0.8239.1502

513,200

3-Oct-16

1:10

x86

Wuahandler.dll

5.0.8239.1502

378,032

3-Oct-16

1:10

x86

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×