ÚVOD

Tento článek popisuje samostatný instalační program služby Windows Update (Wusa.exe) v systémech Windows Vista a Windows Server 2008. Soubor Wusa.exe se nachází ve složce %windir%\System32. Samostatný instalační program systému Windows Update instaluje aktualizační balíčky pomocí rozhraní API služby Agent webu Windows Update. Aktualizační balíčky mají v názvu souboru příponu MSU. Přípona MSU v názvu souboru je přidružená k samostatnému instalačnímu programu systému Windows Update.

Další informace

Soubor MSU obsahuje:

 • Metadata systému Windows Update
  Tato metadata popisují každý aktualizační balíček obsažený v souboru MSU.

 • Jeden nebo více souborů CAB
  Každý soubor CAB představuje jednu aktualizaci.

 • Soubor XML
  Tento soubor XML popisuje aktualizační balíček MSU. Nástroj Wusa.exe použije soubor XML při bezobslužné instalaci aktualizace pomocí nástroje Správce balíčků (Pkgmgr.exe).

  Stáhnete například opravu hotfix 934307. Soubor Windows6.0-KB934307-x86.msu je ve složce C:\934307. Na příkazovém řádku zadáte následující příkaz a rozbalíte soubor MSU do dočasné složky:

  expand -f:* "C:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu" %TEMP%Pak na příkazovém řádku zadáte příkaz:

  pkgmgr.exe /n:%TEMP%\Windows6.0-KB934307-x86.xml

 • Soubor vlastností
  Tento soubor obsahuje vlastnosti řetězce používané nástrojem Wusa.exe. Soubor například obsahuje název odpovídajícího článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Instalujete-li aktualizační balíček pomocí nástroje Wusa.exe, rozbalí se obsah souboru MSU do dočasné složky. Pak nástroj Wusa.exe provede tyto kroky:

 1. Nástroj Wusa.exe vyhledá pomocí metadat systému Windows Update v souboru MSU použitelné aktualizace.

 2. Nástroj Wusa.exe zkopíruje obsah použitelných aplikací do izolovaného prostoru systému Windows Update. Izolovaný prostor systému Windows Update je chráněná složka.

 3. Nástroj Wusa.exe volá příslušnou funkci v rozhraní API služby Agent webu Windows Update podle toho, v jakém režimu byl nástroj Wusa.exe spuštěn.

 4. Jakmile Průvodce systémem Windows Update dokončí instalaci, rozhraní API služby Agent webu Windows Update vrátí stav. Pak nástroj Wusa.exe pracuje současně s rozhraním API služby Agent webu Windows Update.

Poznámka: Každá aktualizace v aktualizačním balíčku MSU je instalována v samostatné relaci. Když používáte nástroj Wusa.exe, je spuštěna pouze jedna instance tohoto nástroje. Nástroj Wusa.exe nemění obsah aktualizací v souborech MSU. V infrastruktuře systému Windows Update jsou provedeny požadované akce podle obsahu aktualizace.

Když spustíte nástroj Wusa.exe v interaktivním režimu, zobrazí se úvodní obrazovka s důležitými informacemi o aktualizaci. Pokračujete-li v instalaci aktualizace, zavolá nástroj Wusa.exe příslušnou funkci v rozhraní API služby Agent webu Windows Update a spustí Průvodce systémem Windows Update. Průvodce systémem Windows Update zobrazí Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft vztahující se k aktualizačnímu balíčku. Nástroj Wusa.exe zavolá rozhraní API služby Agent webu Windows Update, aby pokračovalo v instalaci. Pak nástroj Wusa.exe čeká, dokud průvodce službou Windows Update nedokončí instalaci.

Chcete-li nainstalovat aktualizační balíček MSU, spusťte nástroj Wusa.exe spolu s úplnou cestou k souboru. Pokud například chcete nainstalovat aktualizační balíček a soubor Windows6.0-KB934307-x86.msu se nachází ve složce D:\934307, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:

wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msuBalíček lze také nainstalovat poklepáním na soubor MSU.

Poznámka: Nástroj Wusa.exe nelze použít k odinstalaci aktualizací v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008. Aktualizace můžete odinstalovat ručně pomocí Průzkumníka softwaru programu Windows Defender. Další informace o nástroji Průzkumník softwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/cze/athome/security/spyware/software/support/howto/softwareexplorer.mspx

S nástrojem Wusa.exe můžete použít následující přepínače:

 • /?, /h, /help
  Zobrazí nápovědu.

 • /quiet
  Spustí nástroj Wusa.exe v tichém režimu bez zásahu uživatele. Je-li nástroj spuštěn v tichém režimu, pracuje bez zásahu uživatele. Počítač je v případě potřeby restartován.

  Chcete-li například nainstalovat aktualizační balíček bez zásahu uživatele a soubor Windows6.0-KB934307-x86.MSU je ve složce D:\934307, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:

  wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quietPoznámka: Použijete-li tento přepínač, nezobrazí se Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft.

 • /norestart
  Zabrání nástroji Wusa.exe v restartování počítače. Přepínač /norestart je ignorován v případě, že není přítomen přepínač

  /quiet. Spustíte-li nástroj Wusa.exe s těmito dvěma přepínači a vyžaduje-li instalace restartování počítače, je třeba po dokončení instalace ručně restartovat operační systém.

  Chcete-li například nainstalovat aktualizační balíček a soubor Windows6.0-KB934307-x86.msu je ve složce D:\934307, zadejte na příkazovém řádku příkaz:

  wusa.exe D:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quiet /norestart

Chcete-li zobrazit protokol událostí samostatného instalačního programu systému Windows Update, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte prohlížeč událostí a v seznamu Programy klepněte na položku Prohlížeč událostí.

  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.

 2. V okně Prohlížeč událostí rozbalte uzel Protokoly systému Windows a pak klepněte na položku Instalace.

  V prostředním podokně se zobrazí události instalace.

 3. V podokně Akce klepněte na odkaz Filtrovat aktuální protokol.

 4. V seznamu Zdroje události zaškrtněte políčko WUSA a pak klepněte na tlačítko OK.

Odkazy

Další informace o rozhraní API služby Agent webu Windows Update naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft :

Windows Update Agent (WUA) API Reference
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa387292.aspx

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×