Mnoho uživatelů s použitím externí klávesnice s klávesovými zkratkami pro PowerPoint usnadňuje práci efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši.

Máme také samostatný seznam klávesových zkratek, které můžete použít k vytvoření vlastní prezentace.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Znaménko plus (+) v místní skupině znamená, že je potřeba stisknout více kláves současně.

 • Znak čárky (,) v klávesové zkratce znamená, že je potřeba stisknout více kláves v pořadí.

Tento článek popisuje klávesové zkratky a některé další běžné klávesové zkratky, které se používají při předvádění PowerPoint pro Windows.

Poznámky: 

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

 • Pokud akce, kterou často používáte, nemá klávesovou zkratku, můžete si zkratku vytvořit pomocí záznamu makra.

 • V průběhu prezentace můžete zobrazit seznam klávesových zkratek stisknutím klávesy F1. Pomocí kláves se šipkami se můžete pohybovat mezi kartami v dialogovém okně nápovědy k prezentaci .

 • Tyto klávesové zkratky najdete na tomto odkazu v dokumentu Word: klávesové zkratky PowerPointu pro Windows

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka obsahuje seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v PowerPoint pro Windows.

Akce

Stiskněte

Spuštění prezentace od začátku

F5

Spuštění prezentace od aktuálního snímku

Shift+F5

Spusťte prezentaci v zobrazení prezentujícího.

Alt+F5

PowerPoint 2010 a 2007: není k dispozici

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N

Enter

Page Down

Šipka doprava

Šipka dolů

Mezerník

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P

Page Up

Šipka doleva

Šipka nahoru

Backspace

Skrytí ukazatele a navigačních tlačítek

Ctrl+H

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B

. (tečka)

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W

Čárka (,)

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončete prezentaci.

Esc

V PowerPoint 2010 a 2007 spojovník (-)

Začátek stránky

Ovládání prezentace

Při prezentaci prezentace v režimu prezentace (na celé obrazovce) se zobrazením prezentujícíhonebo bez něj můžete použít následující klávesové zkratky.

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na určitý snímek

Zadejte číslo snímku a pak stiskněte ENTER.

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Zobrazení dialogového okna všechny snímky

Ctrl+S

PowerPoint 2007: není k dispozici

Návrat k prvnímu snímku

Home

V PowerPoint 2010 a novějších stiskněte a podržte pravé a levé tlačítko myši po dobu 2 sekund.

Přechod na poslední snímek

End

Zobrazte hlavní panel počítače.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: není k dispozici

Zobrazení místní nabídky

Shift+F10

Přechod na další hotspot na aktuálním snímku

(Hotspoty obsahují hypertextové odkazy, animační události, zvukové objekty a objekty videa.)

Tab

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na aktuálním snímku

Shift+Tab

Chování myši na vybraném hypertextovém odkazu

(Postupujte podle vybraného hypertextového odkazu.)

Enter při vybraném hypertextovém odkazu

Začátek stránky

Ovládání videa a dalších médií v prezentaci v PowerPointu 2010 a novějších

Tyto klávesové zkratky fungují s videosoubory importovanými z počítače nebo z jiného zařízení. Nefungují s online videosoubory.

Akce

Klávesová zkratka

Zastavení přehrávání médií

Alt+Q

Přehrávání a pozastavení médií

Alt+P

V PowerPoint 2013 a novějších CTRL + MEZERNÍK

Přechod na následující záložku

Alt+End

Přechod na předcházející záložku

Alt+Home

Zvýšení hlasitosti zvuku

Alt+Šipka nahoru

Snížení hlasitosti zvuku

Alt+Šipka dolů

Ztlumení zvuku

Alt+U

Posun dopředu o tři sekundy

Alt+Shift+Page Down

Posun dozadu o tři sekundy

Alt+Shift+Page Up

Vyhledejte blíž 0,25 sekund a pak ho přejeďte.

Alt+Shift+Šipka vpravo

PowerPoint 2010: není k dispozici

Vyčkejte 0,25 sekund a pak se pozastaví.

Alt+Shift+Šipka vlevo

PowerPoint 2010: není k dispozici

Zobrazení nebo skrytí nabídky zvuk a titulky

(Videa, která mají v podporovaných formátech víc zvukových stop a titulků.)

Alt+J

PowerPoint 2010: není k dispozici

Začátek stránky

Použití ukazatele a poznámek během prezentace

Následující klávesové zkratky umožňují ovládat ukazatel a používat ho k vytváření poznámek během prezentace.

Akce

Klávesová zkratka

Zahájení laserového ukazovátka

Ctrl+L

PowerPoint 2010 a 2007: není k dispozici

Změna ukazatele na pero

Ctrl+P

Změna ukazatele na šipku

Ctrl+A

Změňte ukazatel na gumu.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: není k dispozici

Zobrazení nebo skrytí ukazatele

V PowerPoint 2010, rovnítko (=)

V PowerPoint 2010 a 2007

Zobrazení nebo skrytí rukopisných značek

Ctrl+M

PowerPoint 2007: není k dispozici

Smazání poznámek na obrazovce

E

Po 15 sekundách skryjte ukazatel a navigační tlačítko.

Ctrl+U

PowerPoint 2013 a novější: není k dispozici

Začátek stránky

Vyzkoušení a nahrání prezentace

Tyto klávesové zkratky můžete použít při vypalování prezentace nebo zaznamenání prezentace.

Akce

Klávesová zkratka

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

PowerPoint 2013 a novější: není k dispozici

Použití kliknutí myší k přechodu na další snímek při zkoušce

M

PowerPoint 2013 a novější: není k dispozici

Znovu nahrávat mluvený komentář a časování snímku.

R

Začátek stránky

Pohyb v zobrazení prezentujícího během prezentace v PowerPointu 2013 a novějších

Při doručování prezentace pomocí zobrazení prezentujícíhose používají následující klávesové zkratky. Zobrazení prezentujícího vám umožňuje podívat se na prezentaci s poznámkami lektora na jedné obrazovce (třeba na laptopu), zatímco cílová skupina zobrazuje prezentaci bez poznámek na jiné obrazovce.

Když jste připojeni k druhému displeji, zobrazí se při spuštění prezentace automaticky zobrazení prezentujícího . Pokud chcete prezentaci spustit v zobrazení prezentujícího , i když máte jenom jeden displej, stiskněte ALT + F5.

Akce

Klávesová zkratka

Přecházení mezi oblastmi zobrazení prezentujícího

(Záhlaví, nástroje pod snímkem a podokno poznámek )

F6

Přecházení mezi nástroji v oblasti zobrazení prezentujícího

Tab

Posun o jeden řádek dolů v podokně poznámek

Ctrl+Šipka dolů

Posun o jeden řádek nahoru v podokně poznámek

Ctrl+Šipka nahoru

Posunutí o jednu obrazovku v podokně poznámek

Ctrl+Page Down

Posun o jednu obrazovku nahoru v podokně poznámek

Ctrl+Page Up

Přečtení dalšího řádku v podokně poznámek

ALT+W

Přečtení předchozího řádku v podokně poznámek

ALT + Z

Přečtěte si uplynulý čas.

(Časovač začne běžet hned po spuštění zobrazení prezentujícího.)

Alt+O

Přečtěte si další krok (například další snímek, další animaci nebo konec prezentace).

Alt+Q

Zavření zobrazení prezentujícího

Esc

Začátek stránky

Viz také

Centrum nápovědy k powerpointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Tento článek popisuje klávesové zkratky a některé další běžné klávesové zkratky, které se používají při předvádění PowerPoint pro macOS.

Poznámky: 

 • Nastavení některých verzí operačního systému Mac a některých pomocných aplikací se může v konfliktu s klávesovými zkratkami v Office pro Mac. Informace o tom, jak změnit přiřazení kláves pro klávesovou zkratku, najdete v nápovědě Mac pro vaši verzi macOS, aplikaci nástroje nebo se podívejte na tyto konflikty.

 • Pokud tady nenajdete klávesovou zkratku, kterou chcete použít, můžete vytvořit vlastní klávesovou zkratku. Pokyny najdete v článku Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office pro Mac.

 • Mnoho zkratek, které používají klávesu CTRL na klávesnici s Windows, fungují také s klávesou Control v PowerPoint pro macOS. Ale ne všechny.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte Command + F a pak zadejte hledaná slova.

 • Po zobrazení seznamu klávesových zkratek v prezentaci stiskněte lomítko (/).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka obsahuje seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v PowerPoint pro macOS pro Windows.

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění prezentace od začátku

+ Shift + Return

Spuštění prezentace od aktuálního snímku

+ Return

Spusťte prezentaci v zobrazení prezentujícího.

Option + Return

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N

Page Down

Šipka doprava

Šipka dolů

Mezerník

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P

Page Up

Šipka doleva

Šipka nahoru

Delete

Ukončete prezentaci.

Esc

Spojovník (-)

+ tečka (.)

Začátek stránky

Ovládání prezentace

Při prezentaci prezentace v režimu prezentace (na celé obrazovce) se zobrazením prezentujícíhonebo bez něj můžete použít následující klávesové zkratky.

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na určitý snímek

Zadejte číslo snímku a pak stiskněte ENTER.

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B

SHIFT + B

. (tečka)

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W

SHIFT + W

Čárka (,)

Zobrazení místní nabídky.

Ctrl + kliknutí myší

Přechod na další hotspot na aktuálním snímku

(Hotspoty obsahují hypertextové odkazy, animační události, zvukové objekty a objekty videa.)

Tab

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na aktuálním snímku

Shift+Tab

Začátek stránky

Použití ukazatele a poznámek během prezentace

Následující klávesové zkratky umožňují ovládat ukazatel a používat ho k vytváření poznámek během prezentace.

Akce

Klávesová zkratka

Zahájení laserového ukazovátka

+ L

Změna ukazatele na pero

+ P

Změna ukazatele na šipku

+ A

Zobrazení nebo skrytí ukazatele

+ I

Skrytí ukazatele myši při pohybu myší

CTRL + H

Zobrazení ukazatele myši při pohybu myší

+ U

Smazání poznámek na obrazovce

E

Shift+E

Začátek stránky

Zkušební prezentace

Tyto klávesové zkratky můžete použít při zkoušce prezentace.

Akce

Klávesová zkratka

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

Použití kliknutí myší k přechodu na další snímek při zkoušce

M

Začátek stránky

Viz také

Centrum nápovědy k powerpointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Tento článek popisuje klávesové zkratky, které se používají při předvádění PowerPoint pro web.

Poznámky: 

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

Ovládání prezentace

Tato tabulka obsahuje seznam klávesových zkratek, které můžete použít k zahájení, posunutí a ukončení prezentace.

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění prezentace od začátku

F5

Spuštění prezentace od aktuálního snímku

Shift+F5

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N

Enter

Page Down

Šipka doprava

Šipka dolů

Mezerník

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P

Page Up

Šipka doleva

Šipka nahoru

Backspace

Ukončete prezentaci.

Esc

Viz také

Centrum nápovědy k powerpointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×