Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office nebo v tématu Opravy a řešení pro poslední problémy v Office.

Pomocí Word klávesnice a čtečky obrazovky můžete dokument zdokumentovat tak, že odstavce vypadají tak, jak chcete. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se, jak nastavit velikost mezery před a za každým odstavcem a velikost odsazení a řádků.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak nastavit řádkování nebo odsazení v Word dokumentu, ale nepou3/4ít čtečku obrazovky? Viz Změna řádkování ve Wordu, Úprava odsazenía mezer nebo Vytvoření předsazení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit mezery. Pokud chcete nastavit mezery odstavců pro celý dokument, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Pokud chcete nastavit mezery před odstavcem, stiskněte Alt+P, SB. Uslyšíte: "Odstavec, mezery před". Používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte hodnotu bodu, kterou chcete použít, nebo zadejte hodnotu bodu, kterou chcete (například 6 nebo 18),a pak stiskněte Enter. Menší hodnoty bodů představují menší mezeru.

 3. Pokud chcete nastavit mezery za odstavcem, stiskněte Alt+P, SA. Uslyšíte: "Odstavec, mezery za". Používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte hodnotu bodu, kterou chcete použít, nebo zadejte hodnotu bodu, kterou chcete (například 6 nebo 18),a pak stiskněte Enter.

Další možnosti nastavení mezer

 • Pokud chcete rychle nastavit řádkování pro vybraný odstavec ve Wordu, stiskněte Alt+H, K. Uslyšíte: "Řádkování a mezery mezi odstavci". Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů můžete vybrat ze seznamu často používaných velikostí řádkování a použít ho stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud chcete, aby se nastavené mezery odstavce staly výchozími mezerami, postupujte takto:

  1. V dokumentu vyberte text, který obsahuje mezery mezi odstavci, které chcete použít jako výchozí mezery.

  2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Odstavec, stiskněte Alt+H, PG.

  3. Pokud chcete nastavit mezery mezi odstavci jako výchozí, stiskněte Alt+D.

  4. V dialogovém okně Microsoft Word vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů možnost Pouze tento dokument nebo Všechny dokumenty, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak stiskněte Enter.

  5. Dialogové okno Odstavec zavřete tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak stiskněte Enter.

Nastavení odsazení odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit odsazení. Pokud chcete nastavit odsazení odstavce pro celý dokument, stiskněte Ctrl+A.

 2. Pokud chcete nastavit velikost levého odsazení, stiskněte Alt+P, IL. Uslyšíte, že jste v odstavci Odsadit doleva. Použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů nebo zadejte hodnotu (například .25 nebo .5) a stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete nastavit velikost pravého odsazení, stiskněte Alt+P, IR. Uslyšíte: "Odstavec, odsazení vpravo". Použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů nebo zadejte hodnotu (například .25 nebo .5) a stiskněte Enter.

Další možnosti nastavení odsazení

 • Pokud chcete rychle odsadit první řádek jenom jednoho odstavce, přesuňte fokus na začátek prvního řádku odstavce a stiskněte klávesu Tab. Díky odsazení prvního řádku má první řádek odstavce větší odsazení než ostatní.

 • Pokud chcete, aby se nastavené odsazení stalo výchozím odsazením, postupujte takto:

  1. V dokumentu vyberte text s odsazením odstavce, který chcete použít jako výchozí odsazení.

  2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Odstavec, stiskněte Alt+H, PG.

  3. Pokud chcete nastavit odsazení odstavce jako výchozí, stiskněte Alt+D.

  4. V dialogovém okně Microsoft Word vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů možnost Pouze tento dokument nebo Všechny dokumenty, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak stiskněte Enter.

  5. Dialogové okno Odstavec zavřete tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak stiskněte Enter.

 • Pro tisk ve stylu knihy použijte funkci Zrcadlové odsazení, ve které se odsazené odstavce vzájemně zrcadlí na protilehlé stránky. Levé odsazení se stane odsazením Inside a z pravého odsazení se stane odsazení Vnější. Povolení zrcadlového odsazení:

  1. V dokumentu vyberte text s odsazením odstavce, který chcete zrcadlově zrcadlit na protilehlé stránky.

  2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Odstavec, stiskněte Alt+H, PG.

  3. Pokud chcete povolit zrcadlové odsazení, stiskněte kombinaci kláves Alt+M.

  4. Dialogové okno Odstavec zavřete tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte "OK", a pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Word pro Mac klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, můžete dokument zdokumentovat tak, že odstavce vypadají tak, jak chcete.

Můžete nastavit velikost mezery před a za každým odstavcem a míru jejich odsazení. Můžete také odsadit jenom první řádek odstavce, nebo vytvořit předsazení, kdy první řádek odstavce není odsazený, ale následující řádky ano.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak nastavit řádkování nebo odsazení v Word dokumentu, ale nepou3/4ít čtečku obrazovky? Viz Úprava odsazení a mezer nebo Vytvoření předsazení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, u kterých chcete nastavit mezery.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a šipkovými klávesami pohybujte kurzorem.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec s fokusem na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pomocí možností ve skupině Mezery nastavte následující mezery:

  • Když chcete nastavit mezeru před odstavcem, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální velikost mezery a informaci, že se jedná o mezeru před odstavcem.

  • Když chcete nastavit mezeru za odstavcem, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální velikost mezery a informaci, že se jedná o mezeru za odstavcem.

  Do polí Před nebo Po zadejte hodnotu v bodech, třeba 6 nebo 18 (menší hodnota bodů znamená menší mezeru).

 4. Pokud chcete dialogové okno Odstavec zavřít a vrátit se do dokumentu, stiskněte Enter.

Nastavení řádkování

 1. Pokud chcete změnit řádkování odstavce, vyberte odstavec, který chcete naformátovat, a stisknutím kombinace kláves Option+Command+M otevřete dialogové okno Odstavec.

 2. Pokud chcete vybrat možnost řádkování, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte" řádkování, za ním pak možnost řádkování. Seznam možností otevřete stisknutím kláves Control+Option+mezerník. Potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost řádkování. Možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Pokud jste vybrali přizpůsobitelnou možnost, třeba Násobky, nastavte velikost řádkování a stiskněte tabulátor. Uslyšíte aktuální velkost řádkování a „At“ (Rozměr). Zadejte hodnotu.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. Vyberte odstavce, u kterých chcete odsadit jenom první řádek.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec s fokusem na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete odsadit jenom první řádek odstavce, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Potom stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o rozevírací tlačítko Zvláštní. Vyberte požadovanou možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Pak použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že je vybraná možnost První řádek. Možnost vyberete mezerníkem.

 4. Stisknutím tabulátoru nastavte odsazení prvního řádku. Uslyšíte aktuální velikost odsazení a „By“ (O kolik). Zadejte hodnotu v centimetrech, třeba 1,3 cm.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Poznámka: Všechny další odstavce, které napíšete, budou odsazeny.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. Vyberte odstavec, ve kterém chcete odsadit všechny řádky kromě prvního (předsazení).

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec s fokusem na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete vytvořit předsazení, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Potom stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o rozevírací tlačítko Zvláštní. Vyberte požadovanou možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Pak použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o předsazení. Možnost vyberete mezerníkem.

 4. Pokud chcete nastavit velikost odsazení, stiskněte tabulátor. Uslyšíte aktuální velikost odsazení a „By“ (O kolik). Zadejte hodnotu v centimetrech, třeba 1,3 cm.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, u kterých chcete zvětšit nebo zmenšit levé nebo pravé odsazení.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec s fokusem na kartě Odsazení a mezery.

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete změnit odsazení levého okraje, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o možnost Před textem.

  • Pokud chcete změnit odsazení pravého okraje, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o možnost Za textem.

  Když chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v centimetrech. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Word pro iOS čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete změnit mezery mezi odstavci a řádky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, jehož mezery chcete nastavit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat mezeru před odstavec, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat mezeru před odstavec, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavcem přidat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat mezeru za odstavec, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odebrat mezeru před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odebrat mezeru před odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavcem odebrat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pro odebrání mezery za odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Mezeru můžete zapnout nebo vypnout jenom před odstavcem nebo za odstavcem, takže možnost přidat mezeru je dostupná jenom v případě, že už není mezera před odstavcem nebo za odstavcem a možnost odebrat mezeru je dostupná jenom v případě, že je místo před odstavcem nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. V dokumentu vyberte odstavec, jehož řádkování chcete nastavit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku řádkování, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáháním doprava můžete procházet dostupné hodnoty řádkování: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5a 3,0. Až uslyšíte požadovanou hodnotu, poklepejte na obrazovku a nastavte řádkování.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Speciální odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku První řádek, a poklepejte na obrazovku.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Speciální odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Předsazení, a poklepejte na obrazovku.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na "Zvětšit pozici odsazení", a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odsazení zmenšit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na "Zmenšit pozici odsazení", a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Word pro Android s čtečkou obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete změnit mezery mezi odstavci a řádky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, jehož mezery chcete formátovat.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Další možnosti není zaškrtnuté, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat kartu Domů, poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat mezeru před odstavec, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat mezeru před odstavec, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavcem přidat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat mezeru za odstavec, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odebrat mezeru před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odebrat mezeru před odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavcem odebrat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pro odebrání mezery za odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Mezeru můžete zapnout nebo vypnout jenom před odstavcem nebo za odstavcem, takže možnost přidat mezeru je dostupná jenom v případě, že už není mezera před odstavcem nebo za odstavcem a možnost odebrat mezeru je dostupná jenom v případě, že je místo před odstavcem nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. V dokumentu vyberte odstavec, jehož mezery chcete formátovat.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Další možnosti není zaškrtnuté, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat kartu Domů, poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v poli se seznamem Řádkování, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáháním doprava můžete procházet dostupné hodnoty řádkování: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5a 3,0. Až uslyšíte požadovanou hodnotu, poklepejte na obrazovku a nastavte řádkování.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, jehož mezery chcete formátovat.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Další možnosti není zaškrtnuté, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat kartu Domů, poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Speciální odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na prvním řádku, který není zaškrtnut, přepínač, a poklepejte na obrazovku.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. V dokumentu vyberte odstavec, jehož mezery chcete formátovat.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Další možnosti není zaškrtnuté, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat kartu Domů, poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Speciální odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém přepínači předsazení, a poklepejte na obrazovku.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zvětšit odsazení, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odsazení zmenšit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pro snížení odsazení, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Pomocí Word Mobile předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, můžete změnit mezery mezi odstavci a řádky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer mezi odstavci

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, jehož mezery chcete nastavit.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položek.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Další, a poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Na kartě Domů potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 7. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat mezeru před odstavec, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte" "Add space before paragraph" (Přidat mezeru před odstavec) a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavec přidat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte" "Add space after paragraph" (Přidat mezeru za odstavec) a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete před odstavcem odebrat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na části Odebrat mezeru před odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavcem odebrat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte" "Remove space after paragraph" (Odebrat mezeru za odstavcem) a poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Mezeru můžete zapnout nebo vypnout jenom před odstavcem nebo za odstavcem, takže možnost přidat mezeru je dostupná jenom v případě, že už není mezera před odstavcem nebo za odstavcem a možnost odebrat mezeru je dostupná jenom v případě, že je místo před odstavcem nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, jehož řádkování chcete nastavit.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položek.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Další, a poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Na kartě Domů potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 7. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Řádkování, a poklepejte na obrazovku.

 8. Potáháním doprava můžete procházet dostupné hodnoty řádkování. Až uslyšíte požadovanou hodnotu, poklepejte na obrazovku a nastavte řádkování.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro web čtečky obrazovky můžete dokument zdokumentovat tak, že odstavce vypadají tak, jak chcete. Aplikaci jsme otestovali s programem Předčítání, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se, jak nastavit velikost mezery před a za každým odstavcem a velikost odsazení a řádků.

Ozdobná ikona Potřebujete pokyny, jak nastavit řádkování nebo odsazení v Word dokumentu, ale nepou3/4ít čtečku obrazovky? Viz Změna řádkování ve Wordu, Úprava odsazenía mezer nebo Vytvoření předsazení.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

V tomto tématu

Nastavení řádkování a odstavce

 1. Otevřete dokument a potom vyberte odstavec, pro který chcete nastavit mezery, přesunutím kurzoru na začátek odstavce a stisknutím kombinace kláves Shift+Ctrl+Šipka dolů. Pokud chcete nastavit odsazení odstavců pro celý dokument, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Pokud chcete nastavit mezery před odstavcem, stiskněte Alt+klávesu s logem Windows a pak stiskněte P, SB. Uslyšíte: "Mezery před". Používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte hodnotu bodu, kterou chcete použít, nebo zadejte hodnotu bodu, kterou chcete (například 6 nebo 18),a pak stiskněte Enter. Menší hodnoty bodů představují menší mezeru.

 3. Pokud chcete nastavit mezery za odstavcem, stiskněte Alt+klávesu s logem Windows a pak stiskněte P, SA. Uslyšíte, že jste na řádkování za. Používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte hodnotu bodu, kterou chcete použít, nebo zadejte hodnotu bodu, kterou chcete (například 6 nebo 18),a pak stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete nastavit řádkování pro vybraný odstavec, stiskněte Alt+klávesu s logem Windows a pak stiskněte klávesu H, 02. Uslyšíte, že jste na řádkování. Stiskněte Enter, pak pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů vyberte ze seznamu často používaných velikostí řádkování a stisknutím klávesy Enter ji použijte.

Nastavení odsazení odstavce

 1. Otevřete dokument a potom vyberte odstavec, pro který chcete nastavit odsazení, přesunutím kurzoru na začátek odstavce a stisknutím kombinace kláves Shift+Ctrl+Šipka dolů. Pokud chcete nastavit odsazení odstavce pro celý dokument, stiskněte Ctrl+A.

 2. Pokud chcete nastavit velikost levého odsazení, stiskněte Alt+klávesu s logem Windows, P, IL. Uslyšíte: "Indent Left" (Odsazení doleva). Chcete-li nastavit hodnotu, kterou chcete nastavit, použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů nebo zadejte hodnotu (například .25 nebo .5) a stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete nastavit velikost pravého odsazení, stiskněte Alt+klávesu s logem Windows, P, IL. Uslyšíte: "Indent Right" (Odsadit doprava). Chcete-li nastavit hodnotu, kterou chcete nastavit, použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů nebo zadejte hodnotu (například .25 nebo .5) a stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete k odstavci přidat odsazení prvního řádku, přesuňte fokus na začátek prvního řádku odstavce a stiskněte klávesu Tab. Díky odsazení prvního řádku má první řádek odstavce větší odsazení než ostatní.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×