Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu nebo si přečtěte článek Opravy a řešení pro poslední problémy v Office.

Word automaticky hledá potenciální pravopisné a gramatické chyby, když píšete. Pro pocházení chyb a jejich opravu můžete použít klávesnici a čtečku obrazovky. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Ozdobná ikona Potřebujete návod, jak zkontrolovat pravopis a gramatiku ve službě Word, ale bez použití čtečky obrazovky? Viz Kontrola pravopisu a gramatiky v Office.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola a oprava pravopisu a gramatiky

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby, a pak stiskněte F7.

  Kontrolu můžete taky spustit z pásu karet. Stisknutím kláves Alt + R otevřete kartu Revize a potom stisknutím klávesy C a 1 vyberte možnost Zkontrolovat dokument.

  Otevře se podokno Editor. Uslyšíte, že se jedná o přehled editoru a pak počet zjištěných chyb.

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis a gramatiku jenom v určité větě nebo odstavci dokumentu, vyberte text, který chcete zkontrolovat, a pak stiskněte F7.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zkontrolovat pravopisné i gramatické chyby, stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete zkontrolovat pouze pravopisné chyby, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Opravy. Stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte Pravopis, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete zkontrolovat pouze gramatické chyby, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Opravy. Stiskněte klávesu Šipka dolů, až uslyšíte Gramatika, a pak stiskněte Enter.

 3. Uslyšíte původní větu s pravopisnou nebo gramatickou chybou. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte první návrh na opravu chyby.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte návrh, který chcete použít, a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete použít navrhovanou opravu jenom pro aktuální chybu, stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete navrhovanou opravu použít u všech výskytů chyby v aktuálním dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + Šipka dolů a potom stiskněte klávesu A.

  Chyba se opraví a Word se přesune na další chybu. Tento krok zopakujte pro všechny chyby.

  Tip: Pokud si chcete přečíst původní větu, ve které je další chyba, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Přečíst původní větu, a potom stiskněte klávesu Enter.

 5. Když Word dokončí kontrolu dokumentu, uslyšíte, že se jste na tlačítku OK dialogového okna aplikace Microsoft Word. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Přeskočení nalezených chyb pravopisu a gramatiky

Pokud se domníváte, že nalezená chyba není chybou, můžete ji přeskočit jednou nebo v celém dokumentu. Nalezená chyba se neopraví a Word se přesune na další chybu v seznamu.

 1. V podokně Editor po poslechu původní věty s nalezenou chybou udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete chybu přeskočit jednou, stiskněte klávesu I.

  • Pokud chcete chybu přeskakovat v celém dokumentu, stiskněte klávesu G.

Klávesové zkratky pro podokno Editoru

Následující tabulka shrnuje klávesové zkratky podokna Editoru.

Požadovaná akce

Stiskněte

Přeskočení slova, které se ale příště znovu zkontroluje

K

Přeskakování zjištěného slova v celém dokumentu

K

Přidání zjištěného slova do slovníku v aplikaci

A

Vrácení změny zpět. Pro předchozí opravy akci opakujte.

Ctrl+Z

V okně Možnosti aplikace Word otevřete podokno Kontrola pravopisu a mluvnice, kde můžete vybrat a změnit to, jak bude program opravovat pravopis a gramatiku ve všech dokumentech.

S

Kontrola slov a gramatiky, které jste se dříve rozhodli přeskočit

 1. Ve wordovém dokumentu, který chcete znovu zkontrolovat, stiskněte klávesy Alt + F a pak T. Otevře se okno Možnosti aplikace Word.

 2. Stiskněte klávesu P a potom jednou stiskněte klávesu Tab. Otevře se podokno kontroly pravopisu a mluvnice s fokusem na tlačítku Možnosti automatických oprav.

 3. Pokud chcete přejít na možnost Znovu zkontrolovat dokument a spustit ji, stiskněte klávesu K. Až budete požádáni, abyste akci potvrdili, stiskněte klávesu Enter. Pokud nechcete dokument znovu zkontrolovat, přesuňte se pomocí šipky doprava na tlačítko Ne a stiskněte Enter.

Klávesové zkratky související s kontrolou gramatiky a pravopisu

Následující tabulka obsahuje přehled klávesových zkratek, které vám pomůžou s kontrolou gramatiky a pravopisu ve wordových dokumentech.

Akce

Klávesy

Otevřete okno Možnosti aplikace Word.

Alt + F, T

Otevření podokna Kontrola pravopisu a mluvnice v okně Možnosti aplikace Word.

P, potom stiskněte klávesu TAB

Otevření dialogového okna Automatické opravy na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice.

A

Otevření dialoguVýjimky automatických oprav v dialogu Automatické opravy.

E

Opakování kontroly pravopisu a gramatiky v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice.

K

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice.

P

Přesunutí na políčko S pravopisem kontrolovat i gramatiku v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice.

Dvakrát H

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice.

S

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu v podokně Kontrola pravopisu a mluvnice.

D

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky můžete vypnout a celý dokument můžete zkontrolovat, až ho dokončíte. Současná kontrola pravopisu a gramatiky v dokumentu je užitečná, když chcete svůj text rychle překontrolovat.

 1. Ve wordovém dokumentu stiskněte klávesy Alt + F a pak T. Otevře se okno Možnosti aplikace Word.

 2. Pokud chcete otevřít podokno Kontrola pravopisu a mluvnice, stiskněte K a potom stiskněte klávesu Tab. Otevře se podokno kontroly pravopisu a mluvnice s fokusem na tlačítku Možnosti automatických oprav.

 3. Stisknutím klávesy P zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní.

 4. Když se budete chtít přesunout na zaškrtávací políčko Označovat gramatické chyby při psaní, stiskněte dvakrát klávesu M. Stisknutím mezerníku zaškrtávací políčko vyberete nebo jeho výběr zrušíte.

 5. Pokud budete chtít zavřít okno Možnosti aplikace Word a použít změny, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK. Pak stiskněte Enter. Fokus se vrátí do dokumentu.

Poznámka: Pokud chcete určit, jak má Word provádět automatické opravy při psaní, přejděte na kartu Kontrola pravopisu a mluvnice a stiskněte klávesu A. V dialogu Automatické opravy pak vyberte požadované možnosti.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Word pro Mac hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné a gramatické chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít čtečku obrazovky VoiceOver, která je součástí systému Mac OS.

Ozdobná ikona Potřebujete návod, jak zkontrolovat pravopis a gramatiku ve službě Word, ale bez použití čtečky obrazovky? Viz Kontrola pravopisu a gramatiky v Office.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky v dokumentu

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby, a pak stiskněte Option+Command+L.

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat pravopis a gramatiku jenom v určité větě nebo odstavci dokumentu, vyberte text, který chcete zkontrolovat, a pak stiskněte Option+Command+L. Text vyberete tak, že podržíte klávesu Shift a přesunete kurzor pomocí kláves se šipkami.

 2. Otevře se dialog Pravopis a gramatika. Uslyšíte, že se jedná o pravopis a gramatiku a název jazyka kontroly pravopisu. Fokus je na textovém poli, kde můžete opravovat překlepy a gramatické chyby. Dialogové okno také zobrazuje navrhovaný pravopis nebo navrhované gramatické opravy. Opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte, že jste v tabulce návrhů. Poslechněte si návrhy a budete se moci snadněji rozhodnout, co s možnou chybou udělat.

 3. Pokud chcete reagovat na problém zjištěný aplikací Word, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovaný příkaz, a pak stiskněte mezerník:

  • Pokud chcete přeskočit aktuálně vybraný text a přejít na další položku, vyberte Ignorovat.

  • Pokud chcete přeskočit každý výskyt vybraného textu a přejít na další položku, vyberte Přeskakovat.

  • Pokud chcete přidat aktuálně vybrané slovo do slovníku, aby v budoucnu Word nerozpoznával toto slovo jako chybu, vyberte Přidat. Tento postup funguje jenom u chybně napsaných slov. Vlastní gramatika se do slovníku přidat nedá.

  • Pokud chcete přeskočit výskyt gramatické chyby a přesunout se dál, vyberte Další věta.

  • Pokud chcete použít změny, vyberte jeden z návrhů kontroly pravopisu v tabulce s návrhy slov. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů projděte návrhy kontroly pravopisu. Při procházení vám bude VoiceOver číst příslušné návrhy. U konkrétního návrhu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zaměnit nebo Zaměňovat (pokud chcete změnu použít u všech výskytů textu).

 4. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, Word se přesune na další. Postup kontroly zopakujte pro každou chybu.

 5. Po dokončení uslyšíte, že se kontrola pravopisu a gramatiky dokončila. Pokud jste kontrolovali pouze vybraný text, uslyšíte, že Word dokončil kontrolu výběru.

 6. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte mezerník.

  Poznámka: Když VoiceOver čte text a Word zjistí možnou chybu pravopisu, oznámí vám, že je dané slovo nesprávně napsané.

Kontrola slov a gramatiky, které jste se dříve rozhodli přeskočit

Seznam ignorovaných slov a gramatických jevů můžete vymazat (resetovat), aby Word kontroloval pravopisné a gramatické chyby, které dříve přeskakoval.

Poznámka: Když seznam ignorovaných slov a gramatických jevů obnovíte, vymaže se jenom pro aktuálně otevřený dokument. Na pravopisné a gramatické jevy přeskočené v jiných wordových dokumentech to nemá vliv.

 1. Pro přechod na řádek nabídek stiskněte ve wordovém dokumentu, který chcete znovu zkontrolovat, Control+Option+M. Uslyšíte, že se jedná o řádek nabídek Apple.

 2. Stiskněte opakovaně šipku doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nástrojích, a pak stiskněte opakovaně šipku dolů, dokud neuslyšíte, že jste v podnabídce kontroly pravopisu a gramatiky. Podnabídku Pravopis a gramatika rozbalíte stisknutím kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte informace o možnosti obnovit ignorovaná slova a gramatické jevy. Pak stiskněte mezerník.

 4. Otevře se okno oznámení. Obnovení potvrďte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku Ano. Pak výběr potvrďte stisknutím mezerníku.

 5. Pokud chcete pravopis a gramatiku zkontrolovat znovu, stiskněte Option+Command+L.

Klávesové zkratky související s kontrolou gramatiky a pravopisu

Následující tabulka obsahuje přehled klávesových zkratek, které vám pomůžou s kontrolou gramatiky a pravopisu ve wordových dokumentech.

Poznámka:  Word pro Mac používá pro běžné příkazy funkční klávesy. Ve výchozím nastavení musíte při použití funkční klávesy v příkazu VoiceOver stisknout také klávesu Fn. Další informace o používání funkčních kláves v aplikaci Word pro Mac najdete v části Používání zkratek funkčních kláves článku Klávesové zkratky ve Wordu.

Požadovaná akce

Stiskněte

Otevření Předvoleb Wordu

Command+čárka(,)

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

Option+Command+L

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

Fn+Option+F7

Vyhledání vybraného slova v podokně úloh Tezaurus

Fn+Shift+F7

Vyhledání vybraného textu na internetu

Command+Shift+L

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky ve wordových dokumentech můžete vypnout a později znovu zapnout.

 1. Předvolby otevřete stisknutím kombinace kláves Command+čárka (,). Uslyšíte, že jde o předvolby Wordu.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pravopis a gramatiku, a pak ho vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Pravopis a gramatika.

 3. Automatickou kontrolu pravopisu můžete zapnout nebo vypnout tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku pro kontrolu pravopisu při psaní. Uslyšíte, jestli je políčko zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Políčko Kontrolovat pravopis při psaní zaškrtnete (nebo jeho zaškrtnutí zrušíte) stisknutím mezerníku.

 4. Pokud chcete zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu gramatiky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o zaškrtávací políčko automatické kontroly gramatiky. Uslyšíte, jestli je políčko zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté. Políčko Automatická kontrola gramatiky zaškrtnete (nebo jeho zaškrtnutí zrušíte) stisknutím mezerníku.

 5. Do dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Viz také

Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Word pro iOS hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít čtečku obrazovky VoiceOver, která je součástí systému iOS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o obsah stránky jedna, <obsah stránky>, textové pole, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o stránku jedna, textové pole a úpravy.

 3. Hodnotu rotoru nastavte na slova.

 4. Potáhněte prstem dolů, dokud VoiceOver neoznámí nesprávně napsané slovo. Fokus je na daném slově.

 5. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro výběr, a poklepejte na obrazovku jedním prstem. Nesprávně napsané slovo se vybere.

 7. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Zobrazí se místní nabídka.

 8. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky a poklepejte na obrazovku. Zobrazí se seznam návrhů oprav.

 9. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte návrh, který chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku.

Zapnutí a vypnutí automatické kontroly pravopisu

Při práci na dokumentu můžete automatickou kontrolu pravopisu vypnout. Až budete hotoví, můžete automatickou kontrolu znova zapnout a zkontrolovat pravopis v celém dokumentu.

 1. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko zobrazení pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nástroje kontroly pravopisu, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je kontrola pravopisu zapnutá, a poklepejte na obrazovku. Automatická kontrola pravopisu se teď vypne.

 6. Pokud chcete automatickou kontrolu znovu zapnout, přejděte podle pokynů výše na tlačítko Nástroje kontroly pravopisu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je kontrola pravopisu vypnutá, a potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Word pro Android hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí systému Android.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko kontroly pravopisu, a poklepejte na obrazovku. Kontrola pravopisu je teď aktivní. TalkBack oznámí první pravopisnou chybu, kterou najde – přečte informace, že je vybrané <špatně napsané slovo>.

 6. Pokud chcete zjistit, jestli jsou pro chybně napsané slovo k dispozici návrhy oprav, potáhněte prstem doprava, dokud návrhy neuslyšíte. Poklepáním na obrazovku vyberte jednu z možností.

 7. Pokud chcete návrhy pro tuto chybu ignorovat a přejít na další pravopisnou chybu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko další chyby. Potom poklepejte na obrazovku.

  Pokud chcete všechny návrhy ignorovat a ukončit kontrolu pravopisu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přeskočení chyby. Potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je kontrola pravopisu hotová a že můžete pokračovat.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby čtečka TalkBack, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamovala. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím čtečky TalkBack zkontrolovat.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o vybranou kartu <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě revizí, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nabídku kontroly pravopisu a gramatiky, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Značky kontroly pravopisu skryjete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro skrytí všech značek kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete skrýt značky kontroly pravopisu pro určitou část textu, vyberte nejdřív příslušný text v dokumentu a potom přejděte podle předchozích pokynů na nabídku Kontrola pravopisu a mluvnice. V nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnuté možnosti pro skrytí značek kontroly pravopisu ve vybraném textu. Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Když budete chtít značky zobrazit, přejděte podle předchozích pokynů na nabídku Kontrola pravopisu a mluvnice. V nabídce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Skrýt všechny značky kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Word Mobile hledá při psaní automaticky potenciální pravopisné chyby. K procházení chyb a jejich opravě můžete použít program Předčítání, který je součástí systému Windows.

Poznámky: 

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

Proveďte kontrolu pravopisu v dokumentu a pak se rozhodněte, jestli s výsledky kontroly pravopisu souhlasíte.

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné nebo gramatické chyby.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku dalších možností, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o se jedná o nabídku a je vybraná karta <název aktuální karty>.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na revizích, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kontrolu pravopisu, a poklepejte na obrazovku. Kontrola pravopisu je teď aktivní. Program Předčítání vám oznámí první pravopisnou chybu, kterou najde. Příslušné slovo bude vybrané v dokumentu.

 6. Pokud chcete zjistit, jestli jsou pro chybně napsané slovo k dispozici návrhy oprav, potáhněte prstem doprava, dokud návrhy neuslyšíte. Poklepáním na obrazovku vyberte jednu z možností.

 7. Pokud chcete návrhy ignorovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko pro přeskočení chyby. Potom poklepejte na obrazovku.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby program Předčítání, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamoval. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím programu Předčítání zkontrolovat.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku dalších možností, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet a fokus je na názvu aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o se jedná o nabídku a je vybraná karta <název aktuální karty>.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na revizích, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku kontroly pravopisu a gramatiky, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Značky kontroly pravopisu skryjete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro skrytí všech značek kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete skrýt značky kontroly pravopisu pro určitou část textu, vyberte nejdřív příslušný text v dokumentu a potom přejděte podle předchozích pokynů na nabídku Kontrola pravopisu a mluvnice. V nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnuté možnosti pro skrytí značek kontroly pravopisu ve vybraném textu. Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Když budete chtít značky zobrazit, přejděte podle předchozích pokynů na nabídku Kontrola pravopisu a mluvnice. V nabídce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Skrýt všechny značky kontroly pravopisu. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Program Předčítání, což je čtečka integrovaná v systému Windows, můžete použít ke kontrole pravopisu v dokumentu aplikace Word pro web. Word pro web během psaní automaticky hledá možné pravopisné chyby. Pravopisné chyby jsou označené červenou vlnovkou.

Ozdobná ikona Potřebujete návod, jak zkontrolovat pravopis a gramatiku ve službě Word, ale bez použití čtečky obrazovky? Viz Kontrola pravopisu a gramatiky v Office.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Například k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves CTRL+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

V tomto tématu

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

 1. V dokumentu, ve kterém chcete zkontrolovat pravopisné chyby, přejděte na pásu karet na příkaz Pravopis a gramatika, stiskněte Alt a klávesu Windows a potom R a Ř. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky kontroly pravopisu.

 2. Kontrolu pravopisu spustíte stisknutím klávesy Enter. Fokus se přesune na první chybně napsané slovo v dokumentu a otevře se místní nabídka. Pokud je k dispozici návrh pravopisu, uslyšíte ho.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se nabízí více navrhovaných možností pravopisu, použijte šipku dolů, dokud neuslyšíte pravopis, který chcete použít. Pokud jste na návrhu a chcete slovo změnit, stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete ignorovat chybu pravopisu, kterou identifikoval Word, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se všechny tyto chyby přeskočí. Potom stiskněte mezerník.

 4. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, přesunete se na další stisknutím mezerníku. Postup zopakujte pro každou chybu.

 5. Po zkontrolování všech chyb uslyšíte, že je fokus v dialogu na tlačítku OK. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte mezerník.

Poznámka:  Word pro web nekontroluje gramatiku, ale pokud máte desktopovou aplikaci, můžete rychle dokument otevřít a gramatiku zkontrolovat v ní. V aplikaci Word pro web otevřete dokument v desktopové aplikaci tak, že stisknete klávesy Alt+Windows a T. Další informace o tom, jak kontrolovat gramatiku v desktopové aplikaci získáte v tématu Kontrola pravopisu ve wordovém dokumentu s použitím čtečky obrazovky.

Skrytí nebo zobrazení značek kontroly pravopisu

Značky kontroly pravopisu můžete skrýt tak, aby program Předčítání, když pracujete s dokumentem, chyby neoznamoval. Až budete hotoví, můžete značky zobrazit a pravopis s použitím programu Předčítání zkontrolovat.

 1. Umístěte kurzor na slovo se značkami kontroly pravopisu.

 2. Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky kontroly pravopisu. Vyberete ji stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Jazyk.

 3. Když budete chtít skrýt značky kontroly pravopisu, stiskněte v dialogu Jazyk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro zakázání kontroly pravopisu. Potom stiskněte mezerník. Uslyšíte, že se jedná o je políčko zaškrtnuté.

 4. Když budete chtít zobrazit u pravopisné chyby značky kontroly pravopisu, stiskněte v dialogu Jazyk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je zaškrtnuté políčko pro zakázání kontroly pravopisu. Potom stiskněte mezerník. Uslyšíte, že se jedná o je zaškrtnutí políčka zrušené.

 5. Dialog zavřete a fokus přesunete na dokument tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Potom stiskněte mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoftu 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×