Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu

Microsoft 365 vám umožní pracovat odkudkoli a z libovolného zařízení

Upgradujte na Microsoft 365, ať můžete kdekoli používat nejnovější funkce a vylepšení.

Upgradovat hned
Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word klávesnice a čtečky obrazovky můžete číst poznámky pod čarou a vysvětlivky v Word dokumentech. Testovali jsme ho pomocí předčítání a čteček JAWS, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky, pokud dodržují běžné standardy a techniky přístupnosti. Dozvíte se, jak přidávat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a jak upravovat, převádět a odebírat stávající poznámky. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení poznámky pod čarou

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na poznámky pod čarou. Zároveň máte možnost mezi poznámkami pod čarou rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

 1. Po otevření dokumentu s poznámkami pod čarou otevřete stisknutím kláves Alt+S kartu Reference.

 2. Pokud chcete vybrat možnost Další poznámka pod čarou, stiskněte O, N a přejděte tak na další referenční číslo poznámky pod čarou v dokumentu.

  Tip: Pokud chcete přejít na číslo předchozí reference na poznámku pod čarou, stiskněte klávesu P.

 3. Pokud chcete přejít na text poznámky pod čarou na konci stránky, stiskněte Alt+S, H. Pokud máte v dokumentu poznámky pod čarou i vysvětlivky, zobrazí se okno Zobrazit poznámky. Pokud chcete přejít na poznámky pod čarou, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pokud chcete začít číst poznámky pod čarou, stiskněte kombinaci kláves SR+R.

 5. Pokud se chcete vrátit k aktuálnímu referenčnímu číslu poznámky pod čarou v textu dokumentu, stiskněte Alt+S, H.

Čtení vysvětlivky

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na vysvětlivky. Zároveň máte možnost mezi vysvětlivkami rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje vysvětlivky, otevřete stisknutím kláves Alt+S kartu Reference.

 2. Pokud chcete vybrat možnost Další poznámka pod čarou, stiskněte O, X a přejděte tak na další značku reference vysvětlivky v dokumentu.

  Tip: Pokud chcete přejít na značku předchozí reference na vysvětlivku, stiskněte klávesu S.

 3. Pokud chcete přejít na text vysvětlivky na konci dokumentu, stiskněte Alt+S, H. Pokud máte v dokumentu poznámky pod čarou i vysvětlivky, zobrazí se okno Zobrazit poznámky. Stiskněte Shift+Tab+Šipka dolů a stisknutím klávesy Enter přejděte na vysvětlivky.

 4. Pokud chcete začít číst vysvětlivky, stiskněte opakovaně klávesu SR+R.

 5. Pokud se chcete vrátit k aktuální značce odkazu vysvětlivky v textu dokumentu, stiskněte Alt+S, H.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Při čtení dokumentu pomocí čtečky obrazovky se můžete přesouvat k poznámce pod čarou nebo vysvětlivce.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, umístěte kurzor na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Program Předčítání oznámí, že se odkazuje na poznámku pod čarou nebo Vysvětlivka.

 2. Pokud chcete přejít na text odkazu na poznámku pod čarou na konci stránky, stiskněte klávesy SR+Vložit. Program Předčítání oznámí poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, například poznámku pod čarou 1.

 3. Poznámku pod čarou nebo vysvětlivku si přečtete stisknutím klávesy SR+R.

 4. Pokud se chcete vrátit k původní značce poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v textu dokumentu, stiskněte klávesy SR+Shift+Insert.

Přidání poznámky pod čarou

Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá text odkazu na poznámku pod čarou.

 1. Po otevření dokumentu umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit poznámku pod čarou.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

 3. Pokud chcete vybrat možnost Vložit poznámku pod čarou, stiskněte klávesu F. Předčítání oznámí číslo odkazu nebo značku přidanou k textu a fokus se přesune do dolní části stránky.

 4. Napište text reference poznámky pod čarou.

 5. Až skončíte s referenčním textem, stiskněte Alt+S, H, abyste se vrátili k bodu vložení značky odkazu na poznámku pod čarou v textu dokumentu.

Přidání vysvětlivky

Word vloží do textu značku odkazu a přidá text odkazu na vysvětlivku na konec dokumentu.

 1. Po otevření dokumentu umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit vysvětlivku.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

 3. Pokud chcete vybrat možnost Vložit vysvětlivku, stiskněte klávesu E. Předčítání oznámí značku odkazu nebo číslo přidané do textu a fokus se přesune na konec dokumentu.

 4. Napište text reference vysvětlivky.

 5. Až skončíte s referenčním textem, stiskněte Alt+S, H a vraťte se do bodu vložení značky odkazu vysvětlivky v textu dokumentu.

Přizpůsobení poznámek pod čarou a vysvětlivek

Způsob, jak se poznámky pod čarou a vysvětlivky zobrazují v dokumentu, můžete změnit. Můžete například změnit formát čísel nebo místo, kde se text reference v dokumentu zobrazí.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, otevřete stisknutím kláves Alt+S kartu Reference.

 2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 3. V dialogu můžete vybrat třeba následující možnosti:

  • Kde se v dokumentu zobrazí poznámka pod čarou nebo vysvětlivka.

  • Formát číslování, který se má použít pro každý z nich.

  • Číslo, na které chcete začít.

  • Jestli chcete použít průběžné číslování pro celý dokument, nebo restartovat v jednotlivých oddílech.

   Tipy: Pokud chcete znovu spustit číslování poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, musíte do dokumentu vložit konec oddílu:

   1. Umístěte kurzor na místo, kde má konec oddílu nastat.

   2. Stisknutím kláves Alt, P, B otevřete nabídku Konce.

   3. Stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte typ zarážky oddílu a stisknutím klávesy Enter ho vložte.

  • Jestli se definované změny použijí na celý dokument nebo jenom na oddíl, ve které právě jste.

  Mezi dialogová pole a tlačítka se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab. Mezi možnostmi v poli můžete přecházet prostřednictvím kláves se šipkami a požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

 4. Pokud chcete změny použít u dokumentu s existujícími poznámkami pod čarou nebo vysvětlivek, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedosáhnete tlačítka Použít. Po stisknutí mezerníku se v dokumentu projeví změny a dialog se zavře.

  Pokud chcete nastavení použít u dokumentu bez existujících poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedosáhnete tlačítka Vložit. Po stisknutí mezerníku se poznámka pod čarou nebo vysvětlivka vloží do dokumentu a dialog se zavře.

Poznámka: Pokud chcete upravit vzhled poznámek pod čarou a vysvětlivek v dokumentu, můžete upravit styly Text poznámky pod čarou a Vysvětlivka. Okno Styl otevřete tak, že přejdete na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, stisknutím shift+F10 otevřete místní nabídku, opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Styl, a pak stiskněte Enter.

Převedení všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Poznámky pod čarou se dají převést na vysvětlivky a naopak.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, otevřete stisknutím kláves Alt+S kartu Reference.

 2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedosáhnete na tlačítko Převést, a pak ho vyberte stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Převést poznámky.

 4. V dialogu Převést poznámky vyberte pomocí kláves se šipkami požadovanou možnost. Stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko OK a stisknutím mezerníku ho vyberte. Dialogové okno Převést poznámky se zavře a fokus se vrátí do dialogového okna Poznámka pod čarou a Vysvětlivka.

 5. V dialogu je vybrané tlačítko Vložit. Pokud chcete provést převod a zavřít dialog, stiskněte mezerník.

Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Pokud chcete odebrat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, odstraňte číslo nebo značku reference v základním textu, nikoli text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky na konci stránky, oddílu nebo dokumentu. Pokud text odkazu odeberete, zůstane číslo odkazu nebo značka v dokumentu. Pokud odeberete číslo nebo značku reference, poznámka se úplně odebere a zbývající čísla nebo značky referencí se příslušným způsobem aktualizují.

 1. Po otevření dokumentu, který obsahuje poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, otevřete stisknutím kláves Alt+S kartu Reference.

 2. Pokud chcete vybrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte Š a pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů procházejte možnosti. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat klávesy pro dané položky.

 3. Pokud chcete vybrat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, stiskněte odpovídající klávesu, například N pro Další poznámka pod čarou. Kurzor se bude nacházet před značkou reference na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku v základním textu.

 4. Pokud chcete odkaz odebrat, stiskněte dvakrát klávesu Delete. Program Předčítání oznámí: "Odstranit".

  V aplikaci JAWS stiskněte klávesu Delete. JAWS oznámí, že jste vybrali prázdné místo. Pak znovu stiskněte Klávesu Delete. Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro Mac klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, můžete číst poznámky pod čarou a vysvětlivky a přejít na poznámky pod čarou a vysvětlivky v Word dokumentech. K dispozici je i možnost přidávat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a ty stávající můžete také upravit, převést a odebrat. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se nacházejí na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přejděte na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou.

 2. Stiskněte Command+Option+F. Uslyšíte: "Poznámka pod čarou", za kterou následuje číslo poznámky a pak "Upravit text". Fokus se přesune do oddílu poznámky pod čarou.

 3. Napište text poznámky pod čarou.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přejděte na místo, kam chcete přidat vysvětlivku.

 2. Stiskněte Command+Option+E. Uslyšíte: "Vysvětlivka", za ním číslo poznámky a pak "Upravit text". Fokus se přesune do oddílu vysvětlivek.

 3. Napište text vysvětlivky.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a jejich čtení

VoiceOver vám při čtení dokumentu oznámí poznámky pod čarou a vysvětlivky.

 1. Když VoiceOver oznámí číslo poznámky pod čarou nebo vysvětlivku, zastavte režim čtení a opakovaně stiskněte klávesu Šipka vlevo, dokud neuslyšíte číslo poznámky.

 2. Pokud chcete přejít na text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte a podržte kombinaci kláves Control+Option+Shift a dvakrát rychle stiskněte mezerník.

  VoiceOver přečte text poznámky. Pokud VoiceOver nezačne automaticky číst text poznámky, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+A.

Procházení poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Můžete snadno přejít z jedné poznámky pod čarou nebo vysvětlivky do druhé.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte aktuálně vybranou kartu, například Kartu Vybraná domů.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Reference, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Další poznámka pod čarou, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Fokus se přesune na vybranou poznámku. VoiceOver přečte text poznámek.

 4. Pokud chcete pokračovat v přesouvání další nebo předchozí poznámky, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M, pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Převedení všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Poznámky pod čarou se dají převést na vysvětlivky a naopak.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vložit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tři tečky pod čarou, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Uslyšíte: "Poznámka pod čarou a vysvětlivka, umístění".

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Převést, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Převést poznámky.

 5. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou možnost.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V textu přeskočte na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, kterou chcete odstranit.

 2. Opakovaně stiskněte Klávesu Backspace, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Poznámka pod čarou nebo Vysvětlivka, výběr byl odstraněn. Odstraní se značka poznámky v textu i text poznámky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro iOS čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete číst poznámky pod čarou a vysvětlivky v Word dokumentech. Můžete taky přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky nebo odebrat existující poznámky pod čarou a vysvětlivky. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přejděte na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte aktuálně vybranou kartu, třeba kartu Domů.

 3. Poklepejte na obrazovku. Nabídka karet se rozbalí.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit poznámku pod čarou, a potom poklepejte na obrazovku. VoiceOver oznámí číslo poznámky pod čarou a fokus se přesune do textového pole poznámky pod čarou v textu dokumentu.

 6. Posouvejte jeden prst po pravé straně obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Skrýt pás karet, a potom poklepejte na obrazovku. V dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce.

 7. Text poznámky pod čarou můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete přidat vysvětlivku, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte aktuálně vybranou kartu, třeba kartu Domů.

 3. Poklepejte na obrazovku. Nabídka karet se rozbalí.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit vysvětlivku, a potom poklepejte na obrazovku. VoiceOver oznámí číslo vysvětlivky a fokus se přesune do textového pole vysvětlivky v textu dokumentu.

 6. Posouvejte jeden prst po pravé straně obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Skrýt pás karet, a potom poklepejte na obrazovku. V dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce.

 7. Text vysvětlivky můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a jejich čtení

 1. V textu dokumentu potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neuznámí poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Uslyšíte třeba "Reference na poznámku pod čarou", za kterou následuje číslo poznámky pod čarou.

 2. Poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na textové pole poznámky pod čarou nebo vysvětlivky a VoiceOver poznámku přečte.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. V textu dokumentu potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neuznámí poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Uslyšíte třeba "Reference na poznámku pod čarou", za kterou následuje číslo poznámky pod čarou.

 2. Poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune do textového pole poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce odstraňte text z pole poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro Android čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete číst poznámky pod čarou a vysvětlivky v Word dokumentech. Můžete taky přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a taky formátovat a odebrat existující poznámky pod čarou a vysvětlivky. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přejděte na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte "Nabídka tabulátoru", za kterou následuje aktuálně vybraná karta, například "Domů, vybráno".

 3. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 4. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poznámka pod čarou, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na textové pole poznámky pod čarou a v dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce.

 6. Text poznámky pod čarou můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete přidat vysvětlivku, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte "Nabídka tabulátoru", za kterou následuje aktuálně vybraná karta, například "Domů, vybráno".

 3. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 4. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vysvětlivky, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na textové pole vysvětlivky a v dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce.

 6. Text vysvětlivky můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a jejich čtení

 1. TalkBack vám při čtení dokumentu oznámí poznámky pod čarou a vysvětlivky. Uslyšíte například "Reference na poznámku pod čarou", za kterou následuje číslo poznámky. Pokud chcete přejít na text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, poklepejte na obrazovku.

  TalkBack přečte poznámku automaticky.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Přejděte na značku odkazu na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, kterou chcete odstranit.

 2. Pokud chcete otevřít místní místní nabídku, potáhněte prstem nahoru a pak doprava. Uslyšíte: "Alert, Local context menu" (Upozornění, místní místní nabídka).

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte"Akce", a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: "Alert, actions" (Upozornění, akce).

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na místní nabídce Spustit, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyjmout, a potom poklepejte na obrazovku. Odkaz na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a text poznámky se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word Mobile čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, můžete číst poznámky pod čarou a vysvětlivky v Word dokumentech. Můžete taky přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a taky odebrat stávající poznámky pod čarou a vysvětlivky. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

 1. Při čtení Word dokumentu potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položek.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poznámce pod čarou nebo vysvětlivce, a potom poklepejte na obrazovku a nastavte kurzor na začátek poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

Přidání poznámky pod čarou

Word Mobile vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá text odkazu na poznámku pod čarou.

 1. V dokumentu vyberte umístění, kam chcete vložit poznámku pod čarou.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položek.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Domů, a poklepejte na obrazovku. Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na vložení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poznámka pod čarou, a poklepejte na obrazovku.

 7. Text odkazu na poznámku pod čarou můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce.

Přidání vysvětlivky

Word Mobile vloží do textu značku odkazu a přidá text odkazu na vysvětlivku na konec dokumentu.

 1. V dokumentu vyberte umístění, kam chcete vysvětlivku vložit.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položek.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Domů, a poklepejte na obrazovku. Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na vložení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vysvětlivky, a poklepejte na obrazovku.

 7. K zadání referenčního textu vysvětlivky použijte klávesnici na obrazovce.

Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Pokud chcete odebrat poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, odstraňte číslo nebo značku reference v základním textu, nikoli text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky na konci stránky, oddílu nebo dokumentu. Pokud text odkazu odeberete, zůstane číslo odkazu nebo značka v dokumentu. Pokud odeberete číslo nebo značku reference, poznámka se úplně odebere a zbývající čísla nebo značky referencí se příslušným způsobem aktualizují.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu v dokumentu Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

PomocíWord pro web klávesnice a čtečky obrazovky můžete číst poznámky pod čarou a vysvětlivky v Word dokumentech. Aplikaci jsme otestovali s programem Předčítání, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se, jak přidat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a jak formátovat a jak odebrat existující poznámky pod čarou a vysvětlivky. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

V tomto tématu

Čtení poznámek pod čarou

 1. V dokumentu otevřete podokno poznámek pod čarou stisknutím kláves Alt+Klávesa s logem Windows+S, S, F.

 2. Obsah poznámky pod čarou přečtete stisknutím klávesy SR+šipka vpravo.

 3. Pokud chcete procházet mezi poznámkami pod čarou v dokumentu, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Předchozí poznámka pod čarou nebo Další poznámka pod čarou, a pak stiskněte Enter.

 4. Podokno poznámek pod čarou ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Čtení vysvětlivek

 1. V dokumentu otevřete podokno vysvětlivek stisknutím kláves Alt+Klávesa s logem Windows+S, S, E.

 2. Obsah vysvětlivky přečtete stisknutím klávesy SR+šipka vpravo.

 3. Pokud chcete procházet vysvětlivky v dokumentu, opakovaně stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Předchozí vysvětlivka nebo Další vysvětlivka, a pak stiskněte Enter.

 4. Podokno vysvětlivek ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Čtečka obrazovky oznamuje poznámky pod čarou a vysvětlivky při čtení dokumentu.

 1. Když čtečka obrazovky oznámí číslo poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, zastavte režim čtení a opakovaně stiskněte klávesu Šipka vlevo, dokud neuslyšíte číslo poznámky a potom "Skupina, poznámka pod čarou" nebo "Skupina, vysvětlivka", a pak číslo poznámky znovu.

 2. Pokud chcete přejít do podokna poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte Ctrl+F8.

Přidání poznámky pod čarou

 1. V dokumentu přejděte na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+Klávesa s logem Windows+S, R, F. Uslyšíte: "Editing footnote" (Úpravy poznámky pod čarou).

 3. Zadejte text poznámky pod čarou.

 4. Podokno poznámek pod čarou ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Přidání vysvětlivky

 1. V dokumentu přejděte na místo, kam chcete přidat vysvětlivku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+Klávesa s logem Windows+S, R, E. Uslyšíte: "Editing endnote" (Úpravy vysvětlivky).

 3. Zadejte text vysvětlivky.

 4. Podokno vysvětlivek ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Formátování poznámek pod čarou

Můžete změnit typ a velikost písma a odsazení poznámek pod čarou. Změny můžete použít u jedné nebo všech poznámek pod čarou.

 1. V dokumentu stiskněte Alt+klávesa s logem Windows+S, S, F. Uslyšíte: "Editing footnote" (Úpravy poznámky pod čarou).

 2. Opakovaně stiskněte opakovaně klávesu SR+šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Formát poznámek pod čarou, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Možnosti formátování. Fokus je v nabídce typu písma.

 3. Pokud chcete změnit typ písma, stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů. Nabídka typ písma se rozbalí. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte typ písma, který chcete použít, a pak stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete změnit velikost písma, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Velikost písma, a pak stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte velikost písma, kterou chcete mít, a pak stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete odsazení změnit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost odsazení. Program Předčítání také oznámí, jestli je tato možnost vypnutá nebo je vypnutá. K výběru použijte klávesu Enter.

 6. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změny použít jenom u aktuální poznámky pod čarou, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete změny použít u všech poznámek pod čarou, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít pro všechny, a pak stiskněte Enter.

 7. K textu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Formátování vysvětlivek

Můžete změnit typ a velikost písma a odsazení vysvětlivek. Změny můžete použít u jedné nebo všech vysvětlivek.

 1. V dokumentu stiskněte kombinaci kláves Alt+Klávesa s logem Windows+S, S, E. Uslyšíte: "Editing endnote" (Úpravy vysvětlivky).

 2. Opakovaně stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA VPRAVO, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Formát vysvětlivek, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně s možnostmi formátování. Fokus je v nabídce typu písma.

 3. Pokud chcete změnit typ písma, stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů. Nabídka typ písma se rozbalí. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte typ písma, který chcete použít, a pak stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete změnit velikost písma, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Velikost písma, a pak stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte velikost písma, kterou chcete mít, a pak stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete odsazení změnit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost odsazení. Program Předčítání také oznámí, jestli je tato možnost vypnutá nebo je vypnutá. K výběru použijte klávesu Enter.

 6. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změny použít jenom u aktuálních vysvětlivek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete změny použít u všech vysvětlivek, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít pro všechny, a pak stiskněte Enter.

 7. K textu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Odstranění poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

 1. Přejděte na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, kterou chcete odstranit.

 2. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+F8 přejdete do podokna poznámek pod čarou nebo vysvětlivek.

 3. Odstraňte text v poznámce pod čarou nebo vysvětlivce.

 4. Stisknutím klávesy Esc se vrátíte k referenčnímu číslu poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v textu.

 5. Stisknutím kombinace kláves Shift+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo vyberte číslo odkazu v základním textu a stiskněte Klávesu Delete.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×