Společnost Microsoft oznámila dostupnost nové funkce Rozšířená ochrana pro ověřování na platformě systému Windows. Tato funkce zdokonaluje ochranu a zpracování pověření při ověřování síťových připojení pomocí služby Integrované ověřování systému Windows (IWA).

Vlastní aktualizace neposkytuje přímou ochranu před specifickými útoky, jako je například předávání pověření, ale umožňuje aplikacím začít pracovat s funkcí Rozšířená ochrana pro ověřování. Tento zpravodaj je určen vývojářům a správcům systému. Obsahují stručný popis této nové funkce a možnosti jejího nasazení při ochraně ověřovacích pověření.

Tato aktualizace popsaná v článku 968389 znalostní báze Microsoft Knowledge Base upravuje rozhraní SSPI s cílem zdokonalit způsob fungování ověřování systému Windows tak, aby pověření nebylo možné tak snadno přesměrovat, je-li aktivována služba Integrované ověřování systému Windows (IWA).

Další informace naleznete na v informačním zpravodaji 973811 na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/cze/technet/security/advisory/973811.mspx

ÚVOD

Další informace o známých potížích s tímto softwarem naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

 • 977073 OPRAVA: Při ověřování proti řadiči domény Windows Server 2008 R2 se nezdařilo ověření členského serveru Windows Server 2003 hodnotou hash

 • 979231 Je-li po dokončení instalace aktualizace 968389 v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 použito ověřování Schannel, zvyšuje se využití paměti

Známé problémy

Tato aktualizace zabezpečení upravuje rozhraní SSPI s cílem zdokonalit způsob fungování ověřování systému Windows tak, aby pověření nebylo možné tak snadno přesměrovat, je-li aktivována služba Integrované ověřování systému Windows (IWA).

Je-li aktivována funkce Rozšířená ochrana pro ověřování, jsou žádosti o ověření vázány k hlavnímu názvu služby (SPN) serveru, k němuž se klient pokouší připojit, a k vnějšímu kanálu protokolu TLS (Transport Layer Security), jehož prostřednictvím je realizováno ověřování IWA. Toto je základní aktualizace, která umožňuje aplikacím začít pracovat s touto novou funkcí.

Po instalaci této aktualizace zabezpečení je třeba funkci Rozšířená ochrana povolit implementací následujícího nastavení podklíče registru:

 • Povolte technologii ochrany nastavením podklíče registru pro položku HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\SuppressExtendedProtection na hodnotu 0 (nula). Ve výchozím nastavení není tento podklíč registru při instalaci aktualizace zabezpečení vytvořen. Pokud není tento podklíč registru vytvořen, je funkce rozšířené ochrany zakázána. Nastavíte-li položku registru SuppressExtendedProtection na hodnotu 1 nebo pokud tento podklíč odstraníte, bude funkce rozšířené ochrany zakázána. Pokud nastavíte položku registru SuppressExtendedProtection na hodnotu 3, bude funkce rozšířené ochrany zakázána a vazby kanálů odeslané serverem Kerberos budou rovněž zakázány, a to i v případě, že je aplikace podporuje.

 • Nastavte podklíč registru pro položku HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel na hodnotu 3. Toto není výchozí nastavení v systému Windows XP a Windows Server 2003. Jedná se o existující klíč, který aktivuje ověřování pomocí protokolu NTLMv2. Rozšířená ochrana ověřování systému Windows se vztahuje pouze na ověřovací protokoly NTLMv2, Kerberos, Digest a ověřovací protokoly s vyjednáváním a nevztahuje se na protokol NTLMv1.

Poznámka: Po nastavení hodnot registru SuppressExtendedProtection a LmCompatibilityLevel v počítači se systémem Windows XP je nutné restartovat počítač.

Další informace

Po dokončení instalace této aktualizace zabezpečení je třeba povolit rozšířenou ochranu. Chcete-li, abychom tyto rozšířenou ochranu povolili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li funkci Automatické aktualizace zapnout sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li po stažení a instalaci této aktualizace zabezpečení pro odpovídající platformu automaticky povolit rozšířenou ochranu, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému WindowsChcete-li po stažení a instalaci této aktualizace zabezpečení pro odpovídající platformu povolit rozšířenou ochranu sami, postupujte takto:

 1. Spusťte program Editor registru. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA

 3. Ověřte, zda jsou k dispozici hodnoty registru SuppressExtendedProtection a LmCompatibilityLevel.

  Pokud tyto hodnoty registru nejsou k dispozici, vytvořte je pomocí následujícího postupu.

  1. Vyberte podklíč registru uvedený v kroku 2, v nabídce Úpravy přejděte na podnabídku Nový a klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

  2. Zadejte řetězec SuppressExtendedProtection a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Vyberte podklíč registru uvedený v kroku 2, v nabídce Úpravy přejděte na podnabídku Nový a klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

  4. Zadejte řetězec LmCompatibilityLevel a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Kliknutím vyberte hodnotu registru SuppressExtendedProtection.

 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.

 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.

 7. Kliknutím vyberte hodnotu registru LmCompatibilityLevel.

 8. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.


  Poznámka: Tento krok změní požadavky na ověřování protokolu NTLM. Podrobné informace o tomto chování naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

  239869 Povolení ověřování protokolem NTLM 2

 9. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 3 a klikněte na tlačítko OK.

 10. Ukončete program Editor registru.

 11. Provedete-li tyto změny v počítači se systémem Windows XP, je nutné restartovat počítač, aby se změny projevily.

Povolení rozšířené ochrany

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Stáhnout balíček pro systémy Windows XP Service Pack 2 a Windows XP Service Pack 3

Stáhnout balíček pro systémy Windows XP Service Pack 2 pro platformu x64 a Windows XP Service Pack 3 pro platformu x64

Stáhnout balíček pro systém Windows Server 2003 Service Pack 2

Stáhnout balíček pro systém Windows Server 2003 Service Pack 2 pro platformu x64

Stáhnout balíček pro systémy Windows Server 2003 pro procesory Itanium a Windows Server 2003 Service Pack 2 pro procesory Itanium

Stáhnout balíček pro systémy Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 a Windows Vista Service Pack 2

Stáhnout balíček pro systémy Windows Vista pro procesory x64, Windows Vista Service Pack 1 pro platformu x64 a Windows Vista Service Pack 2 pro platformu x64

Stáhnout balíček pro systémy Windows Server 2008 pro 32bitové systémy a Windows Server 2008 Service Pack 2 pro 32bitové systémy

Stáhnout balíček pro systémy Windows Server 2008 pro platformu x64 a Windows Server 2008 Service Pack 2 pro platformu x64

Stáhnout balíček pro systémy Windows Server 2008 pro procesory Itanium a Windows Server 2008 Service Pack 2 pro procesory Itanium

Datum vydání: 7. srpna 2009

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

INFORMACE O SOUBORECH KE STAŽENÍ


Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétního milníku (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Kerberos.dll

5.1.2600.3592

298,496

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Ksecdd.sys

5.1.2600.3592

92,544

22-Jun-2009

11:34

x86

SP2

SP2GDR

Lsasrv.dll

5.1.2600.3592

724,480

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Msv1_0.dll

5.1.2600.3592

133,632

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Schannel.dll

5.1.2600.3592

168,448

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Secur32.dll

5.1.2600.3592

56,320

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Wdigest.dll

5.1.2600.3592

59,392

25-Jun-2009

08:44

x86

SP2

SP2GDR

Kerberos.dll

5.1.2600.3592

301,568

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Ksecdd.sys

5.1.2600.3592

92,544

22-Jun-2009

11:35

x86

SP2

SP2QFE

Lsasrv.dll

5.1.2600.3592

729,600

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.1.2600.3592

136,192

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Netlogon.dll

5.1.2600.3520

408,064

06-Feb-2009

18:46

x86

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.1.2600.3592

168,448

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Secur32.dll

5.1.2600.3592

56,320

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Wdigest.dll

5.1.2600.3592

59,392

25-Jun-2009

08:17

x86

SP2

SP2QFE

Kerberos.dll

5.1.2600.5834

301,568

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Ksecdd.sys

5.1.2600.5834

92,928

24-Jun-2009

11:18

x86

SP3

SP3GDR

Lsasrv.dll

5.1.2600.5834

730,112

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Msv1_0.dll

5.1.2600.5834

136,192

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Schannel.dll

5.1.2600.5834

147,456

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Secur32.dll

5.1.2600.5834

56,832

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Wdigest.dll

5.1.2600.5834

54,272

25-Jun-2009

08:25

x86

SP3

SP3GDR

Kerberos.dll

5.1.2600.5834

301,568

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE

Ksecdd.sys

5.1.2600.5834

92,928

24-Jun-2009

10:28

x86

SP3

SP3QFE

Lsasrv.dll

5.1.2600.5834

730,112

26-Jun-2009

19:11

x86

SP3

SP3QFE

Msv1_0.dll

5.1.2600.5834

136,704

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE

Schannel.dll

5.1.2600.5834

147,456

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE

Secur32.dll

5.1.2600.5834

56,832

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE

Wdigest.dll

5.1.2600.5834

54,272

25-Jun-2009

08:41

x86

SP3

SP3QFE


Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

726,016

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

190,464

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

1,570,304

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

265,216

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Schannel.dll

5.2.3790.4530

258,048

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Secur32.dll

5.2.3790.4530

123,392

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

144,384

16-Jun-2009

17:25

x64

SP2

SP2GDR

Wkerberos.dll

5.2.3790.4530

352,768

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.4530

150,016

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wsecur32.dll

5.2.3790.4530

66,560

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwwdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

727,040

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

190,976

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

1,571,328

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

266,240

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.4530

259,072

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Secur32.dll

5.2.3790.4530

123,904

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

144,384

16-Jun-2009

17:23

x64

SP2

SP2QFE

Wkerberos.dll

5.2.3790.4530

353,280

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.4530

151,040

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wsecur32.dll

5.2.3790.4530

66,560

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwwdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

17:23

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

352,768

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

134,656

15-Jun-2009

17:45

x86

SP2

SP2GDR

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

817,664

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Schannel.dll

5.2.3790.4530

150,016

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Secur32.dll

5.2.3790.4530

65,536

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

06:58

x86

SP2

SP2GDR

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

353,280

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

135,168

15-Jun-2009

17:07

x86

SP2

SP2QFE

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

818,176

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.4530

151,040

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Secur32.dll

5.2.3790.4530

65,536

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

07:21

x86

SP2

SP2QFE


Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

974,336

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

322,048

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

2,170,368

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

396,800

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Schannel.dll

5.2.3790.4530

472,576

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Secur32.dll

5.2.3790.4530

190,464

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

232,448

16-Jun-2009

17:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Wkerberos.dll

5.2.3790.4530

352,768

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.4530

150,016

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wsecur32.dll

5.2.3790.4530

66,560

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwwdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

17:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Kerberos.dll

5.2.3790.4530

975,360

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Ksecdd.sys

5.2.3790.4530

322,048

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Lsasrv.dll

5.2.3790.4530

2,171,904

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4530

397,312

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.4530

474,624

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Secur32.dll

5.2.3790.4530

191,488

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Wdigest.dll

5.2.3790.4530

232,448

16-Jun-2009

17:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Wkerberos.dll

5.2.3790.4530

353,280

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4530

146,944

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.4530

151,040

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wsecur32.dll

5.2.3790.4530

66,560

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwwdigest.dll

5.2.3790.4530

81,408

16-Jun-2009

17:22

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Poznámky k informacím o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Produkt

  Milník

  Složka služby

  6.0.600 0.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.600 0 . 20 xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.600 1 . 18 xxx

  Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.600 1 . 22 xxx

  Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do původní vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory verze RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory milníku RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ksecdd.sys

6.0.6000.16870

408,136

15-Jun-2009

18:12

x86

Lsa-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

2,998

15-Jun-2009

15:16

Not Applicable

Lsasrv.dll

6.0.6000.16870

1,233,920

15-Jun-2009

15:23

x86

Lsass.exe

6.0.6000.16870

7,680

15-Jun-2009

13:10

x86

Secur32.dll

6.0.6000.16870

72,704

15-Jun-2009

15:28

x86

Ksecdd.sys

6.0.6000.21067

408,136

15-Jun-2009

23:20

x86

Lsa-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

2,998

15-Jun-2009

14:39

Not Applicable

Lsasrv.dll

6.0.6000.21067

1,235,456

15-Jun-2009

15:04

x86

Lsass.exe

6.0.6000.21067

7,680

15-Jun-2009

12:59

x86

Secur32.dll

6.0.6000.21067

72,704

15-Jun-2009

15:08

x86

Ksecdd.sys

6.0.6001.18272

439,896

15-Jun-2009

18:20

x86

Lsasrv.dll

6.0.6001.18272

1,256,448

15-Jun-2009

15:23

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

27-Mar-2009

08:57

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.18272

9,728

15-Jun-2009

12:57

x86

Secur32.dll

6.0.6001.18272

72,704

15-Jun-2009

15:24

x86

Ksecdd.sys

6.0.6001.22450

439,880

15-Jun-2009

18:40

x86

Lsasrv.dll

6.0.6001.22450

1,257,984

15-Jun-2009

15:25

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

19:10

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.22450

9,728

15-Jun-2009

13:03

x86

Secur32.dll

6.0.6001.22450

72,704

15-Jun-2009

15:25

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.18051

439,864

15-Jun-2009

23:15

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.18051

1,259,008

15-Jun-2009

14:52

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:30

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18051

9,728

15-Jun-2009

12:48

x86

Secur32.dll

6.0.6002.18051

72,704

15-Jun-2009

14:53

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.22152

439,880

15-Jun-2009

21:17

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.22152

1,259,008

15-Jun-2009

14:58

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.22152

9,728

15-Jun-2009

12:51

x86

Secur32.dll

6.0.6002.22152

72,704

15-Jun-2009

15:00

x86

Wdigest.dll

6.0.6000.16870

175,104

15-Jun-2009

15:29

x86

Wdigest.dll

6.0.6000.21067

175,104

15-Jun-2009

15:09

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

175,104

15-Jun-2009

15:24

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

175,104

15-Jun-2009

15:26

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

175,104

15-Jun-2009

15:00

x86

Kerberos.dll

6.0.6000.16870

494,592

15-Jun-2009

15:23

x86

Kerberos.dll

6.0.6000.21067

496,640

15-Jun-2009

15:04

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

499,712

15-Jun-2009

15:21

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

500,736

15-Jun-2009

15:22

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

499,712

15-Jun-2009

14:52

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

500,736

15-Jun-2009

14:58

x86

Msv1_0.dll

6.0.6000.16870

216,576

15-Jun-2009

15:25

x86

Msv1_0.dll

6.0.6000.21067

216,576

15-Jun-2009

15:06

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

213,504

15-Jun-2009

15:22

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

213,504

15-Jun-2009

15:24

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

218,624

15-Jun-2009

14:53

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

217,600

15-Jun-2009

14:59

x86

Schannel.dll

6.0.6000.16870

272,384

15-Jun-2009

15:28

x86

Schannel.dll

6.0.6000.21067

272,384

15-Jun-2009

15:08

x86

Schannel.dll

6.0.6001.18272

270,848

15-Jun-2009

15:24

x86

Schannel.dll

6.0.6001.22450

270,848

15-Jun-2009

15:25

x86

Schannel.dll

6.0.6002.18051

270,848

15-Jun-2009

14:53

x86

Schannel.dll

6.0.6002.22152

270,848

15-Jun-2009

15:00

x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ksecdd.sys

6.0.6000.16870

479,816

16-Jun-2009

00:39

x64

Lsa-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

2,998

15-Jun-2009

15:28

Not Applicable

Lsasrv.dll

6.0.6000.16870

1,664,000

15-Jun-2009

15:39

x64

Lsass.exe

6.0.6000.16870

9,728

15-Jun-2009

13:32

x64

Secur32.dll

6.0.6000.16870

95,232

15-Jun-2009

15:43

x64

Ksecdd.sys

6.0.6000.21067

479,816

16-Jun-2009

03:22

x64

Lsa-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

2,998

15-Jun-2009

15:29

Not Applicable

Lsasrv.dll

6.0.6000.21067

1,664,512

15-Jun-2009

15:40

x64

Lsass.exe

6.0.6000.21067

9,728

15-Jun-2009

13:34

x64

Secur32.dll

6.0.6000.21067

95,232

15-Jun-2009

15:46

x64

Ksecdd.sys

6.0.6001.18272

515,656

16-Jun-2009

01:31

x64

Lsasrv.dll

6.0.6001.18272

1,692,160

15-Jun-2009

15:45

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

24-Mar-2009

09:32

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.18272

11,264

15-Jun-2009

13:26

x64

Secur32.dll

6.0.6001.18272

94,720

15-Jun-2009

15:46

x64

Ksecdd.sys

6.0.6001.22450

515,656

15-Jun-2009

23:35

x64

Lsasrv.dll

6.0.6001.22450

1,693,696

15-Jun-2009

15:17

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

16:31

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.22450

11,264

15-Jun-2009

13:21

x64

Secur32.dll

6.0.6001.22450

94,720

15-Jun-2009

15:17

x64

Ksecdd.sys

6.0.6002.18051

515,656

16-Jun-2009

06:00

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.18051

1,689,600

15-Jun-2009

15:11

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18051

11,264

15-Jun-2009

13:15

x64

Secur32.dll

6.0.6002.18051

94,720

15-Jun-2009

15:12

x64

Ksecdd.sys

6.0.6002.22152

515,656

15-Jun-2009

23:48

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.22152

1,689,600

15-Jun-2009

15:10

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:02

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.22152

11,264

15-Jun-2009

13:12

x64

Secur32.dll

6.0.6002.22152

94,720

15-Jun-2009

15:12

x64

Wdigest.dll

6.0.6000.16870

205,824

15-Jun-2009

15:44

x64

Wdigest.dll

6.0.6000.21067

205,824

15-Jun-2009

15:46

x64

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

205,312

15-Jun-2009

15:46

x64

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

205,312

15-Jun-2009

15:17

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

205,312

15-Jun-2009

15:13

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

205,312

15-Jun-2009

15:12

x64

Kerberos.dll

6.0.6000.16870

658,944

15-Jun-2009

15:38

x64

Kerberos.dll

6.0.6000.21067

661,504

15-Jun-2009

15:40

x64

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

656,384

15-Jun-2009

15:43

x64

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

657,408

15-Jun-2009

15:15

x64

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

656,896

15-Jun-2009

15:11

x64

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

657,408

15-Jun-2009

15:10

x64

Msv1_0.dll

6.0.6000.16870

270,336

15-Jun-2009

15:41

x64

Msv1_0.dll

6.0.6000.21067

270,336

15-Jun-2009

15:43

x64

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

268,800

15-Jun-2009

15:44

x64

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

269,312

15-Jun-2009

15:16

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

269,312

15-Jun-2009

15:11

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

269,312

15-Jun-2009

15:11

x64

Schannel.dll

6.0.6000.16870

343,040

15-Jun-2009

15:43

x64

Schannel.dll

6.0.6000.21067

343,552

15-Jun-2009

15:45

x64

Schannel.dll

6.0.6001.18272

338,944

15-Jun-2009

15:46

x64

Schannel.dll

6.0.6001.22450

338,944

15-Jun-2009

15:17

x64

Schannel.dll

6.0.6002.18051

338,432

15-Jun-2009

15:12

x64

Schannel.dll

6.0.6002.22152

338,432

15-Jun-2009

15:12

x64

Secur32.dll

6.0.6000.16870

77,312

15-Jun-2009

15:30

x86

Secur32.dll

6.0.6000.21067

77,312

15-Jun-2009

15:09

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

27-Mar-2009

08:57

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6001.18272

76,800

15-Jun-2009

15:25

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

19:10

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6001.22450

76,800

15-Jun-2009

15:26

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:30

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.18051

77,312

15-Jun-2009

14:54

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.22152

77,312

15-Jun-2009

15:00

x86

Wdigest.dll

6.0.6000.16870

175,104

15-Jun-2009

15:29

x86

Wdigest.dll

6.0.6000.21067

175,104

15-Jun-2009

15:09

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

175,104

15-Jun-2009

15:24

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

175,104

15-Jun-2009

15:26

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

175,104

15-Jun-2009

15:00

x86

Kerberos.dll

6.0.6000.16870

494,592

15-Jun-2009

15:23

x86

Kerberos.dll

6.0.6000.21067

496,640

15-Jun-2009

15:04

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

499,712

15-Jun-2009

15:21

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

500,736

15-Jun-2009

15:22

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

499,712

15-Jun-2009

14:52

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

500,736

15-Jun-2009

14:58

x86

Msv1_0.dll

6.0.6000.16870

216,576

15-Jun-2009

15:25

x86

Msv1_0.dll

6.0.6000.21067

216,576

15-Jun-2009

15:06

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

213,504

15-Jun-2009

15:22

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

213,504

15-Jun-2009

15:24

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

218,624

15-Jun-2009

14:53

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

217,600

15-Jun-2009

14:59

x86

Schannel.dll

6.0.6000.16870

272,384

15-Jun-2009

15:28

x86

Schannel.dll

6.0.6000.21067

272,384

15-Jun-2009

15:08

x86

Schannel.dll

6.0.6001.18272

270,848

15-Jun-2009

15:24

x86

Schannel.dll

6.0.6001.22450

270,848

15-Jun-2009

15:25

x86

Schannel.dll

6.0.6002.18051

270,848

15-Jun-2009

14:53

x86

Schannel.dll

6.0.6002.22152

270,848

15-Jun-2009

15:00

x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ksecdd.sys

6.0.6001.18272

1,026,120

16-Jun-2009

01:46

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6001.18272

3,245,568

15-Jun-2009

15:25

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

27-Mar-2009

08:57

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.18272

17,920

15-Jun-2009

13:15

IA-64

Secur32.dll

6.0.6001.18272

202,752

15-Jun-2009

15:28

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6001.22450

1,026,120

15-Jun-2009

23:34

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6001.22450

3,249,152

15-Jun-2009

15:07

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

16:32

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6001.22450

17,920

15-Jun-2009

13:09

IA-64

Secur32.dll

6.0.6001.22450

202,752

15-Jun-2009

15:10

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.18051

1,026,104

16-Jun-2009

01:54

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.18051

3,260,416

15-Jun-2009

14:38

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:34

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18051

17,920

15-Jun-2009

12:50

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.18051

202,752

15-Jun-2009

14:40

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.22152

1,026,120

16-Jun-2009

00:12

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.22152

3,260,416

15-Jun-2009

14:58

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:02

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.22152

17,920

15-Jun-2009

12:56

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.22152

202,752

15-Jun-2009

15:01

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

482,304

15-Jun-2009

15:29

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

482,304

15-Jun-2009

15:11

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

482,304

15-Jun-2009

14:41

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

482,304

15-Jun-2009

15:02

IA-64

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

1,392,640

15-Jun-2009

15:25

IA-64

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

1,394,688

15-Jun-2009

15:07

IA-64

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

1,393,152

15-Jun-2009

14:38

IA-64

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

1,394,688

15-Jun-2009

14:58

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

570,368

15-Jun-2009

15:26

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

570,368

15-Jun-2009

15:09

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

570,880

15-Jun-2009

14:39

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

570,368

15-Jun-2009

14:59

IA-64

Schannel.dll

6.0.6001.18272

788,480

15-Jun-2009

15:28

IA-64

Schannel.dll

6.0.6001.22450

788,480

15-Jun-2009

15:10

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.18051

788,480

15-Jun-2009

14:40

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.22152

788,480

15-Jun-2009

15:01

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

27-Mar-2009

08:57

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6001.18272

76,800

15-Jun-2009

15:25

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

01-Apr-2009

19:10

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6001.22450

76,800

15-Jun-2009

15:26

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:30

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.18051

77,312

15-Jun-2009

14:54

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.22152

77,312

15-Jun-2009

15:00

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.18272

175,104

15-Jun-2009

15:24

x86

Wdigest.dll

6.0.6001.22450

175,104

15-Jun-2009

15:26

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.22152

175,104

15-Jun-2009

15:00

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.18272

499,712

15-Jun-2009

15:21

x86

Kerberos.dll

6.0.6001.22450

500,736

15-Jun-2009

15:22

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.18051

499,712

15-Jun-2009

14:52

x86

Kerberos.dll

6.0.6002.22152

500,736

15-Jun-2009

14:58

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.18272

213,504

15-Jun-2009

15:22

x86

Msv1_0.dll

6.0.6001.22450

213,504

15-Jun-2009

15:24

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18051

218,624

15-Jun-2009

14:53

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.22152

217,600

15-Jun-2009

14:59

x86

Schannel.dll

6.0.6001.18272

270,848

15-Jun-2009

15:24

x86

Schannel.dll

6.0.6001.22450

270,848

15-Jun-2009

15:25

x86

Schannel.dll

6.0.6002.18051

270,848

15-Jun-2009

14:53

x86

Schannel.dll

6.0.6002.22152

270,848

15-Jun-2009

15:00

x86

Další informace o souborech pro systémy Windows Server 2008 a Windows Vista

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

File name

Package_10_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,711

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_10_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_11_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,450

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_11_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,010

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_12_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,445

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_12_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,005

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,441

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,998

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,604

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,169

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,448

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,009

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,449

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,009

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,868

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,591

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,905

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,997

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,747

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,835

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_8_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,710

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_8_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

7,429

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_9_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,747

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_9_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,835

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,408

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,427

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,348

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,368

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,930

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,952

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,995

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,403

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,927

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,966

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,670

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,407

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,930

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,713

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,403

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,402

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,405

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,960

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

X86_0566b8bf665ce3dd246a3822094cd8bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_95cb1fb3a2b5c48d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_0e7e6bd21b7b3662e8c7dadddf369ddc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d44a5745732e65d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_0f222f6f431e1561a69e12c95257e67d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b30ae8c13699130d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_11591fed0ac34c01c1277bdbac2a7863_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_fafb49154dc730d9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_11f410f406074953ca4664e24a284264_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f8e1fe82bb194852.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_288f8c19278596de20db5e4b9805103e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_f1792fbe80f3df25.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_2ed882c2e7287dbdc217d13c1f80aec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f51dbbe3ae224e31.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_3bf828682e56f2d574c37006d8262039_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_28b2d53ea6d7057f.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_3e493eb52f000a82e3557572e044905c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_13c0773ade176d21.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_4002a26d0dad584c25c96706f2d5e4fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7bea49fab0c3baef.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_7385616e70f646cbb73671c110438ec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_21256312d8ff5a98.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_793125c663157ce07689d705a2133aa5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_54678c813eb87df6.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_a77e75465ea769c3da57ad7dc1848901_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_888b9256c4f92d42.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_a7921b6cdbbb346075c52f8c935bd4ef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_35de6416dbcdbedc.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_b34c52b27ac4cd8fb64f774cfce550dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8305ae6d15ff17f.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_b36b085205d0d6a469b6db0636fe49b0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1be43f1020f0a1a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_d02ba8fae1cb10ba8e05b22b0365458a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b60dce6c866a9cbf.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_d0af0030c2f2e57201030d9820da0b63_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d2231011f764b7d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,036

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_d74cfbd7607e8912ba82ad2326828e8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_337eed1b28699080.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_ec308f05dff3f549183c8a776645360c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8a3f40b1a2956593.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,442

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:20

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a4b3e75378eccda6.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,442

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:38

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,373

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:19

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69e1da376115b2a.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,373

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:51

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,354

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:36

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a886901f7335e2fc.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,354

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:00

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:24

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_3936a7a898d6a939.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:41

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:24

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b20ddf895fb36bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:54

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:39

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d095074931fbe8f.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:03

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e4a4f2ddb3dfbcec.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:22

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e54039bcccef2568.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:39

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68d3217b104808b.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:22

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72a700cca13b2ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:53

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8884573ae1b819d.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:38

File name

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e912e288c7383abe.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,326

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:01

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7a810285659cf00c.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:22

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7b1c49647eac5888.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:39

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6941bf62c1b3ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:22

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d067fb47bd0e60c.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:53

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e64551b5fd8b4bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:38

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7eeef23078f56dde.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,890

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:01

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_1fe460c0585503b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:23

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_207fa79f71646c31.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:40

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21cc9ffa5579c754.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:23

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2269ddef6e88f9b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:54

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c7b3565290c866.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:39

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2452506b6bad8187.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,090

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:02

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

File name

Amd64_0131c82b6bded9df1b0f4ce8a230bb93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_686d6e4a4afe8943.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_113c3925e606e5f4e02e5c9aba690e62_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_55aacd12517d9d7e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,726

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_1a32b5831bb83423a27fc96cc2230ee2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_deb8747ec8c1262c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_1af7ca75ff7fe5fb9b305714f89640e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_ff5f272e14558e24.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_1de558a5851e6372e996a9e175b908c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3d02944c7f1ebc19.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_20f17a50da23ecd0ddfada5666f051d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_9d693e66e24141b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_25372fb4080648098ce01a4ca2eecc6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_df2a3c141dfc8fba.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_26cb7435ca1103fa63375457f7cf2b10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_da9b25ccfa16dcdb.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_340ca7d48f2fcf04aaf6eb6f19e7940c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_c3e3887cae4ca08f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_377250310ded3f09669bf2036a740904_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00ef646ed791ae3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_3be8bf8b4f1e03f39f689d02872671a4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1653e2b2e00afedb.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_40561da03d073b39c53cf3283197b3c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_c48f1764e0741ed5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_492c5253c18a6fa26479ffa3adde59f2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_f4da8c3272b17642.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_5b7fabb0d3478ecd69e7721413733a99_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a48d6c4484ad3251.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_5d9129a8d93774bd6c529bab0d90df4e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_34696a5f7da2481e.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_5e73c6b7f742c94a3b37600dd9f0581a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_39858d799f595604.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_65145e830b9b34f181766a1b8d02aa19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_cf8cbfe55ccecace.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,726

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_69c09ae0dc1c9ba45234108476a8d8ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00215f1bdd0610a6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_71f6df3902903cd7df50dc6ea187db11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d10f8c16d9862971.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_9245aeae0585ed303f93b41db6a601e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7aac7342962e0d45.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_98cb51eac6d9f7701045d0180d794abc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2b785408a76c16b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_9e50d690950d329f1ebb487f20cde0c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7308e4d934fdf2f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_a39ee71d1c7abb3e16b3714bd719a270_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_9bb2e06c30a0dab3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_ae55fe746aac862231376270a556f788_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0a7e8581bce84821.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_b4b756a5984a56e103391727add8404c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_ab85cd795ac77189.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_ba8596c10681dd1529d88cd62c2a4301_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_c03b4c8de0f85f52.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_be5c7885682dda7261d16a6849456fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ccd9d91b02d16848.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_bea31805c15f223c88a088a1577f1024_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_6313a9126bbd4dbd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,391

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_c45ed836f7033a2e4c09dbe794afa07d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fd1cee3b4e3aca64.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_e334460e4e447d69e3cb1a3513156598_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_6d75e290949d9c49.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_eaa49595fc6eb3770ee446e78628fd1a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a8273abe18c887ed.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_f358dc5bf5470cc3aea2803bbc14d721_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_428cf67e60bdccec.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,530

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:44

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00d282d7314a3edc.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,530

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:40

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,461

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:13

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_02bcb9272e6ecc60.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,461

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:55

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,442

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:41

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_04a52ba32b935432.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,442

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:47

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:49

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9555432c51341a6f.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:44

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:18

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_973f797c4e58a7f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:58

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:45

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_9927ebf84b7d2fc5.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:51

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_40c38e616c3d2e22.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:47

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_415ed540854c969e.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:42

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_42abcd9b6961f1c1.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:16

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_43490b9082712422.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:57

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_44a6e0f76678f2d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:44

File name

Amd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_45317e0c7f95abf4.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,362

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:49

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_d69f9e091dfa6142.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:47

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d73ae4e83709c9be.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:42

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d887dd431b1f24e1.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:16

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d9251b38342e5742.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:57

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_da82f09f183625f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:43

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_db0d8db43152df14.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:49

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7c02fc4410b274eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:48

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7c9e432329c1dd67.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

03:43

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7deb3b7e0dd7388a.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:17

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7e88797326e66aeb.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:58

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7fe64eda0aee399c.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:44

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8070ebef240af2bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:50

File name

Package_10_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,595

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_10_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,897

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_11_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,547

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_11_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,258

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_12_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,467

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_12_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,043

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,463

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,036

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,703

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,419

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,545

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,257

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,546

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,257

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,754

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

10,060

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,134

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

5,122

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,974

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,958

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_8_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,594

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_8_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,896

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_9_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,974

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_9_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,958

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,356

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,376

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,944

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,983

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,964

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

2,007

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,941

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,980

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,680

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,711

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,944

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,983

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,410

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,413

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,432

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,992

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b.manifest

File version

Not Applicable

File size

20,972

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:17

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0b272d2965ab00d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

20,972

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:17

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9fa9ed7e8594dc6a.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_4b1838b3a09df01d.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:16

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_4bb37f92b9ad5899.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:47

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:32

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:55

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e0f4485b525b233d.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:16

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e18f8f3a6b6a8bb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_8657a696451336e6.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

22:17

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_86f2ed755e229f62.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:34

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File name

Ia64_13af3080ded5120be02f09fa4620232d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e06effb9599cb639.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_1bb63bb33aec1fc68a24f6263880f314_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_230d67bbf59eb34f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_25d5a48e758f2eae857adb503200ff81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8d6674b3b70b29de.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_485e5b560c07bea4a5dd549039f59864_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_c4a78d3ca659a4f4.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_61f6cfa749f335a2f7f32570014be060_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d0d62b7415b5dcae.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_7d4adc7c9125c4a8e44f31916a89cb23_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fdcc3fe4606dc89a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,387

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_8a16c5e63016a91dda7aedabef116257_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8ba2563b9e887c67.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_8e52be77fe069f0fbfc7deb4d821a07f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_03b25cc2fd23d889.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_9006bf6bc055586ae6cb0bbbcc19c31f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_27f9eee4bb11e38f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_9d0201ce8c5e3b50b0b63befdb363861_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_906457e8751acd44.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_aeb663f28a455c8389287a5e5c302c25_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b1b9b21237868629.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_b5e303ebf45c5b28601d0ee40547371d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_da9c931482211f57.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,420

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_b997b27f0192d48cc6dd94b9ce32a1b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_5d4813f1f8334c34.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_c5d9852791a955fa0f0e9a18eb2e088b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7e167aff9c38f21e.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,420

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_d0f96ed97e2631fad3fb1f0bb9959c90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d9db5651176e5163.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,723

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_d88e762f5e13e2e78626993080bbd7f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_98a1fd66bdbc037d.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_e047645b1977ea4446380d6d3188f13b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d1f7bc6e881e2592.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_e230bc020d996c7b2209e61445225121_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2e816c2c1d26f445.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_f55d37c2e084dd78a185ca0696f54590_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_babbd584c918d734.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,387

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_f7ba130f1c22c3f5901a03d920aad0b8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e8c8142847d5cc64.manifest

File version

Not Applicable

File size

707

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,398

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:39

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69fc199760f6426.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,398

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:38

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,398

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:48

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a88834157333ebf8.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,398

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:42

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:42

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b2281ee95f93fb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:41

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:50

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d0af46a931dc78b.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:46

File name

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68ed60db1028987.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,344

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:40

File name

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72c1402ca11bbe8.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,344

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:40

File name

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e889e969ae198a99.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,344

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:49

File name

Ia64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e914867ec73643ba.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,344

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:44

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6ae5b562bfbca7.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:40

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d0823aa7bceef08.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:40

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e65f9115fd6bdb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:49

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7ef0962678f376da.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:44

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21ce43f05577d050.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

02:42

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_226b81e56e8702b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:41

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c9574c528ed162.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

06:50

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2453f4616bab8a83.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:45

File name

Package_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

3,452

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

6,017

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,532

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,236

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,534

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

8,238

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,947

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,419

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,706

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,947

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

4,419

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

9,706

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,407

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,771

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,806

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,675

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,706

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,410

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,775

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,810

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,407

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Package_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Package_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:42

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,689

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

20:43

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:47

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:32

File name

Wow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest

File version

Not Applicable

File size

38,939

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:55

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

23:15

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:48

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

16-Jun-2009

Time (UTC)

01:33

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

15-Jun-2009

Time (UTC)

21:56

INFORMACE O SOUBORECH

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×