Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Obrazce, obrázky nebo jiné objekty (ale ne textová pole) můžete seskupit. Seskupení umožňuje otáčet, překlánět, přesouvat nebo měnit velikost všech obrazců nebo objektů najednou, jako by se jednaly o jeden obrazec nebo objekt.

Můžete taky změnit atributy všech obrazců ve skupině najednou, například přidání výplně nebo efektu obrazce nebo efektu na obrázek. Skupinu obrazců můžete kdykoli oddělit a potom je později znovu seskupit.

Kliknutím na následující nadpisy zobrazíte další informace.

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na obrazce, obrázky nebo jiné objekty, které chcete seskupit. Abyste mohli tlačítko Seskupit povolit, budete muset vybrat víc obrazců, obrázků nebo objektů.

  Tip:  Pokud budete s výběrem obrazců nebo obrázků potřebovat pomoct, podívejte se na téma Výběr obrazce nebo jiného objektu.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Tipy: 

  • Pokud chcete seskupit více ikon SVG, musíte je nejdřív převést na obrazce. Další informace o jejich převodu na obrazce najdete v tématu Převedení obrázku SVG na obrazec Office.

  • I když obrazce nebo obrázky seskupíte, můžete pořád upravovat jednotlivé položky skupiny. Stačí vybrat skupinu a potom kliknout na to, co budete chtít upravovat.

  • Pokud budete chtít seskupit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Seskupit.

   Tlačítko Skupina na kartě Nástroje obrázku – Formát

   Poznámka: Karty Nástroje kreslení – Formát nebo Nástroje obrázku – Formát jsou kontextové , což znamená, že se zobrazují jenom na pásu karet, když máte vybraný obrazec nebo obrázek.

  • Pokud budete chtít seskupit obrazce a další objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Seskupit.

   Tlačítko Seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud budete chtít oddělit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Oddělit.

   Tlačítko Oddělit na kartě Nástroje obrázku

  • Pokud budete chtít oddělit obrazce a objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Oddělit.

   Možnost Oddělit na kartě Nástrojů kreslení – Formát

Poznámky: 

 • Pokud jste převedli Obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce, nemůžete je převést zpět na Obrázek SmartArt nebo je znovu seskupit.

 1. Vyberte kterýkoliv z obrazců, obrázků nebo objektů, které dřív byly ve skupině.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud budete chtít znova seskupit obrazce a objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

  • Pokud budete chtít znova seskupit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje obrázku – Formát

Tlačítko Seskupit může být z různých důvodů vyšedlé. Podívejme se spolu na to, kvůli čemu to tak většinou je a co se s tím dá dělat.

 • Máte vybraný jenom jeden obrazec nebo obrázek. Vyberte víc obrazců nebo obrázků. Nástroj Seskupit nemůžete použít s ikonami SVG, takže se nepočítají.

 • Pokud chcete ikony SVG seskupit, musíte je nejdřív převést na obrazce. Další informace o jejich převodu na obrazce najdete v tématu Převedení obrázku SVG na obrazec Office.

 • Váš výběr zahrnuje tabulku, list nebo obrázek ve formátu GIF. Když je vybraný některý z těchto objektů, tlačítko Seskupit není k dispozici.

 • Pokud používáte PowerPoint, možná jste se pokusili seskupit něco se zástupným textem nadpisu ("Kliknutím přidáte název") nebo se zástupným symbolem obsahu ("Kliknutím přidáte text").

  Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty

  V tomto příkladu se dá seskupit modrý čtvereček a zelené kolečko. Obrazce se ale nedají seskupit se zástupným textem.

  Tlačítko Seskupit si můžete zpřístupnit tak, že přesunete obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyl na zástupném textu, nebo tak, že přesunete zástupný text mimo obrazce, obrázky a objekty, které chcete seskupit.

Poznámka:  Pokud se vám nepovede tlačítko Seskupit pomocí žádného z těchto navrhovaných řešení zpřístupnit, můžete zkusit řešení najít ve fóru Answers nebo tam svůj dotaz zadat.

Kliknutím na následující nadpisy zobrazíte další informace.

 1. Stiskněte a podržte Ctrl a postupně vyberte obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Seskupit obrázky: V části Nástrojeobrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Obrázek tlačítkaa potom klikněte na Seskupit.

   Pokud karty Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nevidíte, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrazec, obrázek nebo jiný objekt. Možná budete muset na objekt poklikat, aby se otevřela karta Formát.

  • Seskupení obrazců a dalších objektů: V části Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na tlačítko Obrázek tlačítkaa potom klikněte na Seskupit.

  Tip: Když položky seskupíte, můžete i pak vybrat kteroukoli jednotlivou položku ve skupině. Vyberte skupinu a klikněte na konkrétní položku, kterou chcete vybrat.

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete oddělit obrazce nebo jiné objekty, klikněte v části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat na seskupitObrázek tlačítkaa potom klikněte na Oddělit.

   Seznam skupin s vybranou možností Oddělit

  • Pokud chcete oddělit obrázky, klikněte v části Nástrojeobrázku na kartě Formát ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítkaa potom klikněte na Oddělit.

   Seznam skupin s vybranou možností Oddělit

   Pokud karty Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nebo Formát nevidíte, zkontrolujte, jestli jste vybrali skupinu obrazců, obrázků nebo jiných objektů. Možná budete muset na objekt poklikat, aby se otevřela karta Formát.

 1. Vyberte kterýkoli z obrazců nebo objektů, které původně byly ve skupině.

  Poznámka: Pokud jste převedli obrázek SmartArt na oddělené obrazce, nemůžete je převést zpátky na obrázek SmartArt (tzn. nemůžete je znovu seskupit).

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete znovu seskupit obrazce a objekty: V části Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítkaa potom klikněte na Znovu seskupit.

  • Pokud chcete znovu seskupit obrázky: V části Nástrojeobrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítkaa potom klikněte na Znovu seskupit.

   The Group list with Regroup selected

   Pokud karty Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nebo Formát nevidíte, zkontrolujte, jestli jste vybrali skupinu obrazců, obrázků nebo jiných objektů. Možná budete muset na objekt poklikat, aby se otevřela karta Formát.

Pokud váš výběr obsahuje tabulku, list nebo obrázek GIF, tlačítko Seskupit nebude dostupné. V PowerPointu nemusí být tlačítko Seskupit dostupné, pokud je obrazec, obrázek nebo Objekt vložen do zástupného symbolu nebo se pokoušíte seskupit zástupný symbol, protože zástupné symboly nelze seskupit s jinými obrazci, obrázky, objekty.

Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty
 • Přesuňte obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyly na zástupném symbolu, nebo zástupný symbol z objektů, které chcete seskupit, odeberte.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Stiskněte a podržte při používání myši nebo touchpadu k výběru obrazců, obrázků nebo jiných objektů, které chcete seskupit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce nebo Formát obrázku a potom klikněte na Seskupit > skupiny.

  Poznámka: Karty Formát obrazce a Formát obrázku jsou kontextové ,což znamená, že se zobrazují jenom na pásu karet, pokud máte vybraný obrazec nebo obrázek.

  Pokud chcete vytvořit skupinu vybraných obrázků nebo objektů, klikněte na Seskupit.

  Office může zobrazit jednu nebo obě tyto karty v závislosti na typech objektů, které jsou aktuálně vybrané na stránce.

  Pokud chcete vytvořit skupinu vybraných obrázků nebo objektů, klikněte na Seskupit.

  Pokud skupina není na pásu karet viditelná, Možná budete muset kliknout na Uspořádat, aby se na kartě Formát obrazce a na kartě Formát obrázku viděli skupina.ji kliknutím na Uspořádat.

Po nastavení skupiny objektů můžete i nadále pracovat s jednotlivými položkami ve skupině tak, že skupinu vyberete a kliknutím na položku ji vyberete.

Poznámka: Pokud tlačítko Seskupit není k dispozici, ověřte, že je vybráno více než jeden objekt. Pokud nemůžete vybrat další objekt, ověřte, že žádný z objektů, které chcete přidat do skupiny, nemá možnost Zalamování wordu nastavené na V řádku s textem.

Můžete chtít přesunout skupinu, ale nechat za sebou jeden obrazec nebo obrázek, nebo budete muset udělat rozsáhlé změny jednoho obrazce beze změny ostatních obrazců ve skupině. To můžete udělat tak, že nejdřív rozpustíte nebo seskupíte seskupení objektů.

 1. Vyberte skupinu obsahující objekt nebo objekty, které chcete oddělit od ostatních.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo Na kartě Formát obrázku klikněte na Seskupit apotom klikněte na Oddělit.

  Pokud chcete seskupení rozpustit, klikněte na Oddělit na kartě Formát obrazce nebo na kartě Formát obrázku.

  Pokud skupina není na pásu karet viditelná, Možná budete muset kliknout na Uspořádat, aby se na kartě Formát obrazce a na kartě Formát obrázku viděli skupina.ji kliknutím na Uspořádat.

  Office rozpustí skupinu, ponechá jednotlivé objekty v aktuálním umístění a vybere se.

Poznámka: Pokud jste převedli Obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce, nemůžete je převést zpět na Obrázek SmartArt nebo je znovu seskupit.

 1. Vyberte kterýkoliv z obrazců, obrázků nebo objektů, které dřív byly ve skupině.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete znovu seskupit obrazce a objekty, klikněte na kartě Formát obrazce na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

  • Pokud chcete znovu seskupit obrázky, klikněte na kartě Formát obrázku na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje obrázku – Formát

Tlačítko Seskupit může být z různých důvodů vyšedlé. Podívejme se spolu na to, kvůli čemu to tak většinou je a co se s tím dá dělat.

 • Máte vybraný jenom jeden obrazec nebo obrázek. Vyberte víc obrazců nebo obrázků. Nástroj Seskupit nemůžete použít s ikonami SVG, takže se nepočítají.

 • Váš výběr zahrnuje tabulku, list nebo obrázek ve formátu GIF. Když je vybraný některý z těchto objektů, tlačítko Seskupit není k dispozici.

 • Pokud používáte PowerPoint, možná jste se pokusili seskupit něco se zástupným textem nadpisu ("Kliknutím přidáte název") nebo se zástupným symbolem obsahu ("Kliknutím přidáte text").

  Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty

  V tomto příkladu se dá seskupit modrý čtvereček a zelené kolečko. Obrazce se ale nedají seskupit se zástupným textem.

  Tlačítko Seskupit si můžete zpřístupnit tak, že přesunete obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyl na zástupném textu, nebo tak, že přesunete zástupný text mimo obrazce, obrázky a objekty, které chcete seskupit.

Poznámka:  Pokud se vám nepovede tlačítko Seskupit pomocí žádného z těchto navrhovaných řešení zpřístupnit, můžete zkusit řešení najít ve fóru Answers nebo tam svůj dotaz zadat.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na obrazce, obrázky nebo jiné objekty, které chcete seskupit. Abyste mohli tlačítko Seskupit povolit, budete muset vybrat víc obrazců, obrázků nebo objektů. Všechny objekty na snímku můžete vybrat stisknutím kombinace kláves CTRL+A.

 2. Vyberte tlačítko Uspořádat a zvolte Seskupit.

  Nabídka Uspořádat se zobrazením seskupit objekty

Tip: Pokud chcete oddělit objekty, vyberte skupinu, vyberte tlačítko Uspořádat a vyberte Oddělit.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×