Souhrn

Tento článek obsahuje seznam oprav hotfix, které jsou aktuálně k dispozici pro uživatele, kteří nainstalovali technologie distribuovaného systému souborů (DFS) v počítači se systémem Windows Server 2008 nebo v počítači se systémem Windows Server 2008 R2.

ÚVOD

Tento článek obsahuje seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují opravy. Pokud je nainstalována technologie systému souborů DFS v počítači se systémem Windows Server 2008 nebo v počítači se systémem Windows Server 2008 R2, doporučujeme zkontrolovat a nainstalovat opravy hotfix, které jsou popsány v části "Další informace".

Poznámka: Dvě technologie v systému souborů DFS jsou replikace distribuovaného systému souborů (DFS-R) a obory názvů distribuovaného systému souborů (DFS-N).

Další informace

Obory názvů DFS

Windows Server 2008 R2

Datum přidání

Článek znalostní báze Knowledge Base

Název

Proč doporučujeme tuto opravu hotfix

Typ opravy hotfix a dostupnost

Jun/06/2012

Robocopy příkaz aktualizuje DACL nesprávně v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi Robocopy.exe pro systém Windows Server 2008 R2.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 R2 SP1.

Sep/28/2014

Složky oboru názvů distribuovaného systému souborů jsou odstraněny po restartování počítače se systémem Windows Server 2008 R2

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi Dfssvc.exe pro systém Windows Server 2008 R2 SP1.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít systém Windows Server 2008 R2 SP1.

Jan/07/2015

MS15-011: Chyba zabezpečení v Zásady skupiny by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu: 10 dne 2015

Tato oprava hotfix klienta obsahuje nejaktuálnější verzi dfsc.sys.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít systém Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainstalována.

Windows Server 2008

Datum přidání

Článek znalostní báze Knowledge Base

Název

Proč doporučujeme tuto opravu hotfix

Typ opravy hotfix a dostupnost

Jan/13/2015

V řadiči domény se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 dochází k narušení přístupu

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi Dfssvc.exe.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou aktualizaci Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení.

Jan/07/2015

MS15-011: Chyba zabezpečení v Zásady skupiny by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu: 10 dne 2015

Tato oprava hotfix klienta obsahuje nejaktuálnější verzi dfsc.sys.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít Windows Vista SP2 nebo Windows Server 2008 SP2 nainstalovány. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení.

Replikace distribuovaného systému souborů

Windows Server 2008 R2

Datum přidání

Článek znalostní báze Knowledge Base

Název

Proč doporučujeme
Tato oprava hotfix

Typ opravy hotfix a dostupnost

Oct/11/2014

Služba DFSR zamrzne při volání metody na serveru se systémem Windows

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi Dfsrs.exe pro systém Windows Server 2008 R2 SP1.

Poznámka: Platí pro 2008 R2 (RTM):

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít nainstalovánu aktualizaci Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Jan/21/2012

Změny, které nejsou replikovány na podřízeném serveru jsou ztráty u nadřazeného serveru poté, co dojde procesu automatického obnovení v prostředí replikace distribuovaného systému souborů v systému Windows Server 2008 R2

Tato oprava hotfix přidá možnost povolit nebo zakázat automatické obnovení databáze DFSR prostřednictvím hodnotu registru v systému Windows Server 2008 R2. (StopReplicationOnAutoRecovery )

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít systém Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) nainstalován.

Nov/18/2009

Replikace distribuovaného systému souborů nepoužívá vzdálené diferenciální komprese (RDC) při replikaci velmi velkých souborů v počítači se systémem Windows Server 2008 R2

Pokud máte verzi dfsrs.exe nainstalována novější než 975763, není nutné nainstalovat tuto opravu hotfix. Je však stále nutné povolit změnu registru (RpcContextHandleTimeoutMs), která je určena v 975763 pro nové chování se projeví.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou Instalační službu systému Windows Server 2008 R2. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení a je součástí systému Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.

May/21/2013

Chyba stop "0x0000003B" při použití služby DFSR v systému Windows Server 2008 R2

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi Dfsrro.sys pro systém Windows Server 2008 R2 SP1.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít nainstalovánu aktualizaci Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Jan/19/2010

DFS Replication Management Pack zobrazí upozornění pro názvy sítě clusteru, které jsou ve stavu "pořádku" v clusteru převzetí služeb při selhání systému Windows Server 2008 R2

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi Dfsrclus.dll pro Windows Server 2008 R2 RTM.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou Instalační službu systému Windows Server 2008 R2. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení a je součástí systému Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.

Nov/18/2012

ID události 4114 a 4008 ID událostí jsou zaznamenány v protokolu replikace distribuovaného systému souborů v systému Windows Server 2008 R2

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi Dfsmgmt.dll pro systém Windows Server 2008 R2 a SP1.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít systém Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) nainstalován.

Windows Server 2008

Datum přidání

Článek znalostní báze Knowledge Base

Název

Proč doporučujeme tuto opravu hotfix

Typ opravy hotfix a dostupnost

Jan/23/2013

Najít velké zvýšení v replikačních DFS

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi Dfsrs.exe pro systém Windows Server 2008 SP2.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít systém Windows Server 2008 SP2 nainstalovány. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení.

Mar/16/2014

Při zálohování stavu systému v 32bitové verzi systému Windows Server 2008 je zaprotokolována událost s ID 137

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi tohoto souboru pro systém Windows Server 2008 SP2.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít systém Windows Server 2008 SP2 nainstalovány. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení.

Mar/18/2011

Ovladač NTFS.sys trvá dlouhou dobu připojení velkého svazku v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi tohoto souboru pro systém Windows Server 2008 SP1.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalován systém Windows Server 2008 SP1. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení a je součástí systému Windows Server 2008 SP2.

Feb/02/2009

Při spuštění Dfsradmin.exe Chcete-li nastavit vlastnosti pro členství v systému Windows Server 2008 zobrazí chybová zpráva: "Vlastnost MemberSubscriptionReadOnly nemůže být použit."

Tato oprava hotfix řeší problém s nastavením vlastnosti členství pomocí nástroje příkazového řádku Dfsradmin.exe .

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalován systém Windows Server 2008 SP1. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení a je součástí systému Windows Server 2008 SP2.

Replikace distribuovaného systému souborů - přenesení Sysvol

Datum přidání

Článek znalostní báze Knowledge Base

Název

Proč doporučujeme tuto opravu hotfix

Typ opravy hotfix a dostupnost

Jan/11/2010

Chybová zpráva při pokusu o přeneste sdílené položky SYSVOL z FRS služba DFSR v doméně systému Windows Server 2008: "parametr je nesprávný."

Tato oprava hotfix obsahuje Dfsrdiag.exe a Dfsrmig.exe aktuální verze systému Windows Server 2008 SP2.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít systém Windows Server 2008 SP2 nainstalovány. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení.

Feb/12/2009

Poté, co použijete nástroj Dfsrmig.exe přeneste sdílené položky SYSVOL z FRS služba DFSR v doméně se systémem Windows Server 2008, dojde ke ztrátě dat

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verze Dfsrdiag.exe a Dfsrmig.exe , pokud nemáte nainstalovanou aktualizaci Windows Server 2008 SP2.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalován systém Windows Server 2008. Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení a je součástí systému Windows Server 2008 SP2.


Robocopy

Windows Server 2008 R2

Datum přidání

Článek znalostní báze Knowledge Base

Název

Proč doporučujeme tuto opravu hotfix

Typ opravy hotfix a dostupnost

Mar/12/2012

Nástroj Robocopy.exe nesprávně přeskočí některé soubory při kopírování souborů nebo proces zálohování v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi robocopy.exe.

Robocopy lze pro nové replikované složky a je také používána během přenesení Sysvol z FRS do DFSR.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít systém Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 R2 SP1.

Windows Server 2008

Datum přidání

Článek znalostní báze Knowledge Base

Název

Proč doporučujeme tuto opravu hotfix

Typ opravy hotfix a dostupnost

Mar/06/2012

Nástroj Robocopy.exe nesprávně přeskočí některé soubory při kopírování souborů nebo proces zálohování v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008

Tato oprava hotfix obsahuje nejaktuálnější verzi robocopy.exe.

Robocopy lze pro nové replikované složky a je také používána během přenesení Sysvol z FRS do DFSR.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít nainstalován systém Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Tato oprava hotfix je k dispozici ke stažení.DFS související klíče registru, které byly zavedeny pomocí opravy hotfix nebo zabezpečení aktualizace:

Datum

Článek znalostní báze Knowledge Base

Registr

01/21/2012

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\StopReplicationOnAutoRecovery

11/18/2009

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\Settings\RpcContextHandleTimeoutMsOdkazy

Další informace o aktuálně dostupných oprav hotfix pro technologie distribuovaného systému souborů (DFS) v systému Windows Server 2003 a Windows Server 2003 R2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

seznam aktuálně dostupných oprav hotfix pro technologie distribuovaného systému souborů (DFS) v systému Windows Server 2003 R2Další informace o aktuálně dostupných oprav hotfix pro soubor služeb technologie Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

seznam aktuálně dostupných oprav hotfix pro soubor služeb technologie Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2


Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×