Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Snímky, PowerPoint a poznámky pro prezentaci můžete vytisknout pomocí klávesnice a čtečky obrazovky. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk prezentace

Jestli chcete vytisknout snímky, podklady nebo stránky poznámek z vaší prezentace, jste tady na správném místě. Pomocí následujících kroků můžete nastavit tiskovou úlohu, která odpovídá vašim potřebám:

 1. Otevřete skupinový rámeček Tisk stisknutím kláves Ctrl+P. PowerPoint umístí fokus na tlačítko Tisk a uslyšíte "Tlačítko Tisk".

 2. Pokud chcete zadat počet kopií, které se mají vytisknout, můžete se buď stisknutím klávesy Tab přesunout do číselníku Kopie, nebo stisknout kombinaci kláves Alt+P, N. Uslyšíte "Kopie, upravit číselník". (V Programu Předčítání uslyšíte "Kopie, úpravy".) Zadejte do číselníku Kopie požadovaný počet kopií.

 3. Pokud chcete vybrat tiskárnu, můžete stisknutím klávesy Tab přejít na ovládací prvek Tiskárny nebo stisknout kombinaci kláves Alt+P, I. Uslyšíte název vybrané tiskárny. Seznamem tiskáren se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. (V Programu Předčítání uslyšíte "Jakou tiskárnu", číslo vybrané tiskárny a celkový počet dostupných tiskáren.)

 4. Pokud se neozval název tiskárny, kterou chcete použít, stiskněte šipku dolů a projděte si všechny dostupné tiskárny v seznamu. Na konci seznamu tiskáren jsou možnosti Přidat tiskárnu a Vytisknout do souboru.

  • Když na možnosti Přidat tiskárnu stisknete Enter, otevře se dialogové okno Najít – Tiskárny, ve kterém se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab.

  • Možnost Vytisknout do souboru můžete vybrat stisknutím mezerníku. Když vyberete tlačítko Tisk, otevře se dialogové okno Průzkumníku souborů, ve kterém můžete zadat název souboru.

 5. Pomocí klávesy Tab přejděte do skupiny Nastavení. Zvolte požadovaná nastavení. Následující seznam obsahuje odkazy na další podrobnosti o jednotlivých možnostech dále v tomto tématu:

  Ve výchozím nastavení vytiskne PowerPoint všechny snímky v prezentaci jako celostránkové snímky (jeden snímek na stránku) s použitím výchozích nastavení tiskárny. Pokud chcete tisknout s aktuálními nastaveními, stiskněte Alt+R, R.

Nastavení tisku

Ve skupině Nastavení můžete při tisku zadat nastavení pro několik možností:

Výběr snímků k tisku

Pokud chcete tisknout aktuální snímek nebo určitou sadu snímků, přejděte stisknutím Alt+R, M na možnost Vytisknout všechny snímky. Uslyšíte, že jste na možnosti Vytisknout všechny snímky. Pokud chcete vybrat jinou možnost, použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů k výběru z následujících možností:

 • Vytisknout výběr: Uslyšíte "Výběr tisku". Tato možnost se zobrazí jenom v případě, že už jste vybrali sadu snímků.

 • Vytisknout aktuální snímek: Uslyšíte "Tisk aktuálního snímku". Tato možnost vytiskne jenom aktuální snímek.

 • Vlastní rozsah: PowerPoint umístí fokus do textového pole Snímky. Uslyšíte "Vlastní oblast". Zadejte rozsah snímků, které chcete tisknout, třeba 10–12 nebo 1;2;5.

Tip: Pokud máte nějaké skryté snímky, bude aktivní možnost Tisknout skryté snímky, abyste v případě potřeby mohli vytisknout i tyto snímky. Uslyšíte "Tisk skrytých snímků".

Po dokončení výběru zavřete pole se seznamem stisknutím klávesy Enter.

Tisk více snímků na stránku

Pokud chcete vytisknout více než jeden snímek na stránku, stiskněte kombinaci kláves Alt+P, H. Uslyšíte "Snímky na celou stránku".

V poli Snímky na celou stránku otevřete galerii stisknutím klávesy Enter. Horní řádek je oddíl Rozložení při tisku, za který následuje oddíl Předáky. Pomocí kláves Šipka vlevo a Šipka vpravo můžete vybrat z následujících možností rozložení při tisku:

 • Snímky na celou stránku: Když vyberete tuto možnost, vytiskne se každý snímek na vlastní stránce.

 • Poznámky: Když vyberete tuto možnost, vytisknou se poznámky ke snímkům – buď pro lektora, nebo jako podklady pro cílovou skupinu. Uslyšíte, že jste na poznámkových stránkách. Tato možnost vytiskne na každou stránku jeden snímek a pod ním poznámky lektora.

  Ostatní možnosti v části Rozložení při tisku a všechny možnosti v části Podklady tisknou jenom snímky nebo obsah snímků, ale bez poznámek lektora.

 • Osnova: Tato možnost slouží k tisku ve formátu osnovy, kdy se vytiskne jenom text na snímcích – bez obrázků.

Stisknutím klávesy Šipka dolů můžete přejít do oddílu Podklady a klávesou Tab vybrat požadované rozložení. Dalším stisknutím klávesy Šipka dolů přejdete na další možnosti rozložení při tisku. Až vyberete požadované možnosti, stiskněte klávesu Enter.

Nastavení jednostranného nebo oboustranného tisku

Pokud chcete nastavit jednostranný nebo oboustranný tisk, stiskněte Alt+P, D. Uslyšíte "Vytisknout jednostranně". V seznamu Jednostranný tisk vyberte požadovanou možnost. (Tato volba je dostupná, jenom pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk. Když vyberete oboustranný tisk, uslyšíte slova „Oboustranný tisk“.)

Nastavení kompletování a sešívání

Možnost kompletování získáte jenom v případě, že ji tiskárna podporuje. Pokud chcete nastavit kompletování, stiskněte Alt+P, C. Stisknutím kláves Šipka dolů a Šipka nahoru vyberte možnost Kompletovat (uslyšíte "Sbalené". nebo Uncollated (uslyšíte "Uncollated") (Nesbalené) a stiskněte Enter. Tuto možnost získáte jenom v případě, že vaše tiskárna podporuje kompletování.

Volba sešívání je taky dostupná, jenom pokud ho podporuje vaše tiskárna. Pokud chcete nastavit sešívání, přejděte stisknutím klávesy Tab do pole se seznamem Sešívání a pomocí kláves se šipkou dolů a nahoru vyberte možnosti Bez svorky ,Jednasvorka nebo Dvě svorky.

Změna orientace stránky

 1. Pokud chcete změnit orientaci, stiskněte Alt+R, X. Tím se otevře dialogové okno Vlastnosti tiskárny.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedosáhnete na kartu Rozložení nebo na kartu Papír\Kvalita, a v případě potřeby se pomocí kláves Se šipkou vpravo nebo vlevo přejděte na kartu Rozložení.

 3. Stiskněte jednou klávesu Tab, abyste dosáhli pole Orientace, a vyberte Na výšku nebo Na šířku.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, až se dostanete na tlačítko OK, a pak stiskněte Enter.

Tisk snímků černobíle nebo ve stupních šedé

PowerPoint ve výchozím nastavení tiskne a zobrazuje barevně, ale snímky a podklady se často tisknou i černobíle nebo v odstínech šedé (neboli stupních šedé). Celou prezentaci – snímky, osnovu, stránky poznámek a podklady pro cílovou skupinu – můžete vytisknout v barvě, ve stupních šedé nebo čistě černobíle.

Pokud chcete tisknout ve stupních šedé nebo černobíle, stiskněte Alt+R, O. Tím se otevře seznam Barevně. Pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru vyberte příslušnou možnost, jak je popsáno níže:

 • Barevně: Pokud zvolíte možnost Barevně, ale nemáte barevnou tiskárnu, bude výtisk vypadat podobně jako tisk ve stupních šedé, ale nebude úplně stejně kvalitní.

 • Ve stupních šedé: Pokud nemáte barevnou tiskárnu nebo nepotřebujete barevný výtisk, můžete výběrem možnosti Ve stupních šedé vytisknout všechny objekty na stránce v odstínech šedé. Ve stupních šedé budou objekty, jako jsou grafy a tabulky, ve vyšším kontrastu a budou čistší, než kdybyste vybrali možnost Barevně na nebarevné tiskárně.

 • Čistě černobíle. Tato možnost vytiskne snímky černobíle. Úplně bez odstínů šedé. V důsledku toho se některé objekty v motivu návrhu snímku, například reliéf a stíny, nevytiskne. Text se vytiskne jako černý, i když jako původní barvu textu zvolíte šedou barvu.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint pro macOS klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, můžete vytisknout snímky, příručky a poznámky prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Dostupnost možností tisku, které jsou popsané v tomto tématu, závisí na funkcích tiskárny. Podrobnosti najdete v příručce k tiskárně.

V tomto tématu

Tisk prezentace

Ať už tisknete snímky, letáky nebo poznámky pro prezentaci, můžete buď rychle tisknout s výchozím nastavením, nebo můžete použít mnoho způsobů, jak PowerPoint pro macOS nabízí k optimalizaci tisku a výtisků.

 1. V prezentaci stiskněte Command+P. Uslyšíte informace o době tisku, dialogu, okně, názvu prezentace a zvolené tiskárně. Fokus je na vybrané tiskárně.

 2. Tiskárnu vyberete stisknutím mezerníku. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tiskárně, kterou chcete vybrat, a pak stiskněte mezerník.

 3. Pokud chcete zadat počet kopií k tisku, stiskněte klávesu Tab. Zadejte požadovaný počet kopií, které chcete vytisknout.

 4. Ve výchozím nastavení vytiskne PowerPoint všechny snímky v prezentaci jako celostránkové snímky (jeden snímek na stránku) s použitím výchozích nastavení tiskárny. Pokud chcete tisknout s aktuálním nastavením, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko tisku a pak stiskněte mezerník.

Optimalizace tisku

Ve výchozím nastavení se v dialogu Tisk zobrazují jenom základní možnosti tisku. Jednoduše můžete zobrazit skryté detaily tisku a tisk optimalizovat.

V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit podrobnosti, a pak stiskněte mezerník. K dispozici jsou teď další možnosti tisku.

Výběr jednoho snímku k tisku

Šetřete papír a tiskněte jenom snímky, které potřebujete.

 1. V dialogu Tisk stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost vytisknout všechny snímky.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Vlastní pořady, a pak stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Edit text, blank" (Upravit text, prázdný).

 3. Zadejte číslo snímku, který chcete vytisknout.

  Tip: Pokud chcete vytisknout aktuálně vybraný snímek, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku vybraných snímků. Potom stiskněte mezerník.

Výběr rozsahu snímků k tisku

 1. Opakovaně stiskněte klávesy Shift+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku rozsahu snímků.

 2. Stiskněte klávesu Tab a potom zadejte číslo prvního snímku v rozsahu.

 3. Stiskněte klávesu Tab znovu a potom zadejte číslo posledního snímku v rozsahu.

Tisk více snímků na stránku

Na jednu stránku můžete vytisknout několik snímků jako úplné snímky nebo jako podklady.

Tisk více úplných snímků na stránku

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o rozložení, a pak stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost stránek na list. Pak stiskněte mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat. Potom stiskněte mezerník.

Tisk podkladů

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost rozložení pro tisk. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost podkladů, kterou chcete vybrat, například, že se jedná o výtisky, čtyři snímky na stránku. Potom stiskněte mezerník.

Nastavení oboustranného tisku

Tisknout na obě strany papíru můžete, i pokud jste zvolili možnost tisku několika snímků na stránku.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že ji podporuje tiskárna a je zapnutá v nastavení tiskárny. Další informace najdete v příručce k tiskárně nebo požádejte o pomoc oddělení IT ve vaší společnosti.

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políku Oboustranné, a pak stiskněte mezerník. Vazba s dlouhou hranou je ve výchozím nastavení povolená.

 2. Pokud chcete změnit typ vázání u oboustranného tisku, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky.

 3. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o rozložení, a pak stiskněte mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vypnuto, oboustranně, a pak stiskněte mezerník.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat. Potom stiskněte mezerník.

Nastavení řazení

Pokud potřebujete vytisknout několik kopií snímků, můžete vybrat, jestli se mají tisknout snímky jedné kopie před tiskem ostatních.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že ji podporuje tiskárna a je zapnutá v nastavení tiskárny. Další informace najdete v příručce k tiskárně nebo požádejte o pomoc oddělení IT ve vaší společnosti.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o manipulaci s papírem, a pak stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vypnutá možnost kompletovat stránky. Pak stiskněte mezerník.

Změna orientace stránky

 1. V dialogu Tisk stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte informace o aktuální orientaci.

 2. Pokud chcete změnit orientaci, stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, vyberte tak druhou možnost a stiskněte mezerník.

Tisk snímků černobíle nebo ve stupních šedé

Celou prezentaci, snímky, osnovu, stránky poznámek a podklady pro cílovou skupinu, můžete vytisknout ve stupních šedé nebo černobíle.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost formátování barvy výstupu. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku ve stupních šedé nebo černobílý tisk a stiskněte mezerník.

Tisk snímků s poznámkami lektora

Ve výchozím nastavení se snímky tisknou bez poznámek lektora. Toto nastavení můžete rychle změnit a vytisknout posluchačům i poznámky.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost rozložení snímků. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky, a pak stiskněte mezerník.

Viz také

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

V aplikaci PowerPoint můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu rychle tisknout snímky z iPhonu na tiskárně ve vaší blízkosti. Můžete také změnit výchozí nastavení tisku v aplikaci PowerPoint, například můžete vybrat snímky, které se mají vytisknout.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládání v PowerPoint přejděte na Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • Dostupnost možností tisku, které jsou popsané v tomto tématu, závisí na funkcích tiskárny. Podrobnosti najdete v příručce k tiskárně.

V tomto tématu

Tisk prezentace

Tiskněte snímky přímo z iPhonu na tiskárně, která podporuje AirPrint. Další informace o AirPrintu a podporovaných tiskárnách najdete v tématu Použití AirPrintu k tisku z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

 1. Tiskárna a iPhone musí být připojené ke stejné síti Wi-Fi.

 2. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Soubor.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti AirPrint. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit ve Volbách tiskárny.

 5. Potáhněte prstem, dokud neuslyšíte, že jste na tiskárně. Vyberte tlačítko tiskárny." Poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam dostupných tiskáren AirPrint.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete tisknout s použitím výchozího nastavení, potahujte v nabídce Volby tiskárny prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisknout. Potom poklepejte na obrazovku.

Výběr snímků k tisku

 1. V nabídce Volby tiskárny potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rozmezí s možností Všechny stránky. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Stránky <číslo prvního snímku v aktuálním rozsahu stránek> až <číslo posledního snímku>. Pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava. Uslyšíte, že jste na upravitelné položce výběru počáteční stránky <číslo prvního snímku v aktuálním rozsahu stránek>.

 4. První snímek pro tisk vyberete tak, že budete táhnout jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku.

 5. Když budete chtít vybrat poslední snímek pro tisk, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte, že jste na upravitelné položce výběru poslední stránky <číslo posledního snímku v aktuálním rozsahu stránek>. Potahujte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku.

 6. Pokud se chcete vrátit do nabídky Možnosti tisku, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti tiskárny, tlačítko Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: "Možnosti tiskárny, Rozsah, Stránky <nové oblasti stránek>, tlačítko".

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint pro Android čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete rychle tisknout snímky z telefonu.

Poznámky: 

Tisk prezentace

Vytiskněte snímky přímo z telefonu s Androidem na kompatibilní tiskárnu. Zkontrolujte, jestli je telefon a tiskárna připojené ke stejné Wi-Fi síti.

Poznámky: 

 • Tyto pokyny platí jenom pro tiskárny podporované androidem a službou Google Cloud Print. Pokud chcete zkontrolovat, jestli je vaše tiskárna podporovaná, přejděte na Cloudové tiskárny.

 • Android nepodporuje síťový tisk přes USB, Bluetooth a Windows. Google doporučuje nastavit Cloud Print na počítači připojeném k takové tiskárně. Pokud chcete tisknout přímo na takové tiskárně, budete muset použít aplikaci jiného výrobce.

 1. V zobrazení pro úpravy potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune do zobrazení miniatur.

 2. V zobrazení miniatur potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce Soubor.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a poklepejte na obrazovku. Otevře se dialogové okno pro tisk.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu a za ním aktuálně vybraná tiskárna nebo "Uložit jako PDF". Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností tisku. Seznamem můžete procházet potažením prstem doprava. Až budete na tiskárně, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 5. Pokud hledáte další možnosti, jako je výběr počtu kopií a orientace při tisku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte příslušnou možnost. Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností, potažením prstem doprava je můžete procházet a poklepáním na obrazovku jednu z možností vyberete.

 6. Až budete hotovi, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a potom poklepáním na obrazovku spusťte tisk.

  Když uslyšíte "Okno PowerPointu", prezentace se vytiskne a fokus se vrátí do prezentace v zobrazení miniatur.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Snímky PowerPoint pro web prezentaci vytisknout pomocí klávesnice a čtečky obrazovky. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

V tomto tématu

Tisk prezentace ze zobrazení pro úpravy nebo náhledu

 1. V prezentaci stiskněte Alt+klávesu s logem Windows, F, P. Otevře se nabídka Tisk.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost tisku, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Microsoft PowerPoint pro web. Fokus je na odkazu na soubor PDF, který je možné vytisknout.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Soubor PDF – tisk.

 4. Mezi možnostmi se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab. Pokud chcete rozbalit nabídky možností, stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů a výběr proveďte stisknutím klávesy Enter.

 5. Tisk můžete vytisknout tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte Enter.

Tisk prezentace ze zobrazení pro čtení

 1. V prezentaci stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte "Upravit prezentaci".

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte" "Tisk do PDF", a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Microsoft PowerPoint pro web. Fokus je na odkazu na soubor PDF, který je možné vytisknout.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Soubor PDF – tisk.

 4. Mezi možnostmi se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab. Pokud chcete rozbalit nabídky možností, stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů a výběr proveďte stisknutím klávesy Enter.

 5. Tisk můžete vytisknout tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×