ÚVOD

Tento článek popisuje, jak může sada Microsoft Office 365 Admins změnit formát zprávy tak, že zprávy odesílané z uživatelů sady Office 365 externím příjemcům neobsahují přílohy Winmail. dat. Ve výchozím nastavení používá e-mailové zprávy odeslané ze serveru Exchange Online v sadě Office 365 formát TNEF (Transport neutrální zapouzdření Format). Systémy zasílání zpráv, které nejsou založeny na serveru Microsoft Exchange, nemusí být schopny interpretovat zprávy, které používají tento formát RTF. Pokud systém zasílání zpráv příjemce nemůže zpracovat tento formát, bude do zprávy přidán přiložený soubor s názvem Winmail. dat. Sada Office 365 Admins může pomocí prostředí Windows PowerShell změnit formát zpráv a zabránit tak v odeslání přílohy Winmail. dat externím příjemcům.

POSTUP

Chcete-li změnit formát zprávy a zabránit tak přílohám Winmail. dat, použijte jednu z následujících metod.

Scénář 1: Změna formátu zpráv pro externí kontakty

Chcete-li změnit formát zprávy externího kontaktu, který byl přidán na server Exchange Online, postupujte následujícím způsobem:

 1. Připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného prostředí PowerShell Další informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

  Připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného prostředí PowerShell

 2. Spusťte následující příkazy prostředí Windows PowerShell a nakonfigurujte formát zprávy jako pouze text:

  Set-MailContact <ExternalEmailAddress or GUID> -UseMapiRichTextFormat Never

  Set-MailContact -Identity <ExternalEmailAddress or GUID> -UsePreferMessageFormat $True 
 3. Spuštěním následujícího příkazu prostředí Windows PowerShell potvrďte, že byl použit formát zprávy:

  Get-MailContact | Select <ExternalEmailAddress or GUID> | Select UseMapiRichTextFormat 

Scénář 2: Změna formátu zprávy pro všechny zprávy odesílané do určité domény

Tato metoda vyžaduje vytvoření objektu vzdálené domény na serveru Exchange Online, který řídí způsob odesílání zpráv do externích domén. Pomocí této metody lze také změnit formát zpráv odesílaných do domén koexistence.

 1. Připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného prostředí PowerShell Další informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

  Připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného prostředí PowerShell

 2. Chcete-li vytvořit vzdálenou doménu pro externí doménu, spusťte následující příkaz prostředí Windows PowerShell:

  New-RemoteDomain -Name <Name of External Domain> -DomainName 
 3. Chcete-li zabránit odesílání zpráv ve formátu RTF, spusťte následující příkaz prostředí Windows PowerShell:

  Set-RemoteDomain -Identity <Name of Domain> -TNEFEnabled $false 
 4. Spuštěním následujícího příkazu WindowsPowerShell zkontrolujte, zda bylo použito nastavení:

  Get-RemoteDomain -Identity <Name of Domain>| Select TNEFEnabled 

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o konkrétních rutinetů prostředí Windows PowerShell naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×