Příznak

Při pokusu o použití aplikace Dynamics 365 App for Outlook na ploše aplikace Outlook se místo načítání aplikace zobrazí prázdná stránka.

Příčina

Příčina 1: K tomu může dojít, pokud ne všechny adresy URL použité k ověření a přístup k aplikaci Dynamics 365 jsou ve stejné zóně zabezpečení aplikace Internet Explorer.

Příčina 2: Tato akce může nastat, pokud má složka LocalLow nesprávnou úroveň integrity. Správné nastavení je nastavit na nízkou úroveň integrity, jak je uvedeno v názvu složky.

Příčina 3: K tomuto problému může dojít, pokud je problém uložen do mezipaměti v aplikaci Internet Explorer nebo na okraji. Pokud dříve pracovala, ale přestala pracovat v poslední době, je to Nejpravděpodobnější příčina.

Příčina 4: Společnost Microsoft si je vědoma problému, ke kterému může dojít za následujících podmínek:

 • Používáte systém Windows 10 s aktualizací 1903 nebo vyšší

 • Vaše organizace je nakonfigurována pro používání Dynamics 365 online se serverem Exchange v provozovnách

 • Používáte sadu Office 365 ProPlus s verzí před 1910

Řešení

Usnesení 1:

Pomocí kroků v následujícím článku ověřte, zda jsou všechny potřebné adresy URL ve stejné zóně zabezpečení aplikace Internet Explorer.

https://support.microsoft.com/help/4035750

Řešení 2:

 1. Spusťte příkazový řádek.

 2. Spusťte následující příkaz:

icacls%userprofile%\Appdata\LocalLow/t/setintegritylevel (OI) (CI) L

Řešení 3:

Používáte-li sadu Office 365 verze 16.0.11629 a systém Windows 10 verze 1903 nebo novější, použijte následující postup, protože doplňky sady Office nyní používají  webové zobrazení na okraji společnosti Microsoft:

 1. Instalovat Náhled DevTools nástroje Microsoft Edge

 2. V aplikaci Outlook spusťte aplikaci Dynamics 365 App pro Outlook

 3. Spustit náhled DevTools nástroje Microsoft Edge

 4. Měli byste vidět Dynamics 365 (EXP) jako cíl ladění

 5. Klepnutím na toto tlačítko spustíte nástroje "F12"

 6. Přejít na kartu konzola

 7. Spustit: Window. localStorage. Clear ()

 8. Otevření aplikace v aplikaci Outlook znovu

Pokud používáte starší verze sady Office 365 a Windows, vymažte pomocí postupu v následujícím článku mezipaměť aplikace Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/4345548

Používáte-li Mac, přečtěte si následující článek:

https://docs.microsoft.com/office/dev/add-ins/testing/debug-office-add-ins-on-ipad-and-mac#clearing-the-office-applications-cache-on-a-mac

Usnesení č. 4:

Pokud jsou podmínky uvedené v poli Příčina 4 pravdivé, nainstalujte aktualizaci Office update 1910 nebo novější, která obsahuje opravu pro tento typ problému.

 

 

 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×