Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

V Visio Professional můžete obarvit obrazce v závislosti na jejich datových hodnotách. Označuje se také jako datový symbol color by value (barva podle hodnoty).  Vybarvení lze použít po importování dat do obrazců ve výkresu.

Například na následujícím obrázku jsou všechny obrazce počítače s hodnotou Vypnuto vybarvené červeně. Zapnuté počítače mají zelenou barvu.

Obrazce počítače s různými barvami

Poznámka: I když Visio odkazuje na "barva podle hodnoty" jako datový symbol, tato možnost vedle obrazců nezobrazuje další "grafiku" ani symboly. Tato funkce jednoduše vyplní obrazec barvou podle hodnoty dat.

Zároveň taky můžete použít různé odstíny barvy v závislosti na řadě hodnot. V následujícím příkladu jsou počítače vybarvené podle hodnoty dat. Jejich barva tak odpovídá zatížení procesoru. Počítače s vysokým zatížením procesoru jsou tmavě červené. Ty s nižším zatížením jsou označené světlejší červenou nebo dokonce bílou.

Počítače s různými barvami

Nastavení barvy podle hodnoty

 1. Ověřte si, jestli je napravo otevřené podokno Pole datových symbolů. Pokud není otevřené, na kartě Data zaškrtněte políčko Pole datových symbolů.

  Karta Data, zaškrtávací políčko Pole datových symbolů

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit všechny obrazce na stránce, klikněte do prázdné oblasti diagramu a zrušte tak výběr všech obrazců, které mohly být vybrané.

  • Pokud chcete změnit jenom některé obrazce na stránce, kliknutím je vyberte.

 3. V podokně Pole datových symbolů určete pole dat, na která chcete použít barvu.

 4. Ve stejném podokně se ujistěte, že pole, které chcete změnit, má symbol zaškrtnutí a nezapomeňte ho vybrat, aby bylo zvýrazněné modře:

  Podokno Pole datových symbolů, pole Dokončeno % vybrané a zaškrtnuté

 5. Na kartě Data klikněte na šipku dolů v dolní části galerie Datový symbol.

  Karta Data, tlačítko Galerie datových symbolů

 6. V části Barva podle hodnoty vyberte jednu z následujících možností:

  • Možnost Tlačítko Barva podle hodnoty pro jedinečné hodnoty je určená pro pole obsahující textové hodnoty, jako je Zapnuto, Vypnuto, Podle plánu, Mimo plán atd. Pokud v postupu nahoře zvolíte pole s textem, zvolte tuto možnost.

  • Možnost Tlačítko Barva podle hodnoty pro rozsah čísel je určená pro pole obsahující číselné hodnoty, jako jsou procenta nebo množství. Pokud v postupu nahoře zvolíte pole s čísly, zvolte tuto možnost.

Konfigurace barev

Po použití barvy bude možná potřeba nakonfigurovat nastavení tak, aby barvy odpovídaly datům, která představují.

 1. Postupujte podle kroků 1 až 4 nahoře.

 2. Na kartě Data klikněte na Konfigurovat.

  Karta data, tlačítko Konfigurovat

 3. Udělejte jednu z následujících věcí:

  • Pokud jste zvolili možnost Tlačítko Barva podle hodnoty pro jedinečné hodnoty, pak zvolte Barvu výplně pro každou z možných hodnot v importovaných datech. Pokud chcete, aby se změnil i text obrazce, vyberte Barvu textu.

   Nabídky přiřazení barvy pro zapnutí a vypnutí

  • Pokud jste zvolili možnost Tlačítko Barva podle hodnoty pro rozsah čísel, uvidíte, že každá barva výplně odpovídá nějakému rozsahu. Začátek rozsahu určuje Hodnota 1 a konec Hodnota 2. Vyberte Barvu výplně pro každý rozsah. Pokud chcete, aby se změnil i text obrazce, vyberte Barvu textu.

   Nabídky přiřazení barvy pro rozsahy čísel

 4. Pokud chcete některé z hodnot nastavit jinak, můžete to udělat ve sloupcích Hodnota.

 5. Pokud chcete přiřadit další barvy, klikněte na pravé straně na Vložit, zadejte nové hodnoty a vyberte pro ně barvy.

 6. Pokud chcete některé přiřazené barvy odebrat, klikněte na pravé straně na Odstranit.

Obarvení obrazců podle hodnoty

Pomocí možnosti Barva podle hodnoty funkce Datové symboly můžete použít barvu k označení jedinečných hodnot nebo rozsahů hodnot. Další informace o funkci Datové symboly najdete v tématu Vylepšení dat pomocí datových symbolů.

 1. V nabídce Data klikněte na Zobrazit data na obrazci.

 2. V podokně úloh Datové symboly klikněte pravým tlačítkem myši na datový symbol, pro který chcete barevný kód, a potom v místní nabídce klikněte na Příkaz Upravit datový symbol .

 3. V dialogovém okně Upravit datový symbol klikněte na Nová položka a potom klikněte na Barva podle hodnoty.

 4. V dialogovém okně Nová barva podle hodnoty vyberte v části Zobrazení položku ze seznamu Datové pole .

 5. V části Metoda barvení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete použít stejnou barvu u všech obrazců se stejnou hodnotou, vyberte Každá barva představuje jedinečnou hodnotu .

   Seznam Přiřazení barev zobrazuje všechny dostupné hodnoty a každé hodnotě přiřadí barvu výplně a barvu textu. Pokud chcete vybrat jinou barvu výplně nebo textu, klikněte na šipku Barva výplně nebo Barva textu .

  • Výběrem možnosti Každá barva představuje rozsah hodnot , pokud chcete použít rozsah barev, od jasných po ztlumené, k označení rozsahu hodnot.

   Seznam Přiřazení barev zobrazuje seznam možných rozsahů hodnot a každému rozsahu přiřadí barvu výplně a barvu textu. Zadáním různých hodnot do polí Hodnota 1 a Hodnota 2 vytvořte vlastní rozsahy. Pokud chcete pro každou hodnotu vybrat jinou barvu výplně a textu, klikněte na šipku Barva výplně nebo Barva textu . Pokud ale chcete zachovat efekt jasných až ztlumených sad barev, doporučujeme zvolit jinou barvu pouze pro první položku v seznamu Přiřazení barev .

 6. Pokud chcete nastavení použít u obrazců ve výkresu, klikněte nejprve na OK v dialogovém okně Nová barva podle hodnoty a potom v dialogovém okně Upravit datový symbol .

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×