Souhrn

Aktualizace popsané v tomto článku řeší problém se zakázáním funkce automatického spuštění. Bez těchto aktualizací nelze funkci automatického spuštění zakázat pro síťovou jednotku. Nedojde rovněž k vypnutí místní nabídky a funkce dvojího kliknutí automatického spuštění, a to ani v případě, že byl použit dříve uvedený postup. Tyto potíže jsou opraveny aktualizacemi popsanými v tomto článku. Aktualizace byly distribuovány následujícím systémům prostřednictvím distribučních kanálů služeb Windows Update a Automatické aktualizace:

 • Microsoft Windows 2000

 • Windows XP Service Pack 2

 • Windows XP Service Pack 3

 • Windows Server 2003 Service Pack 1

 • Windows Server 2003 Service Pack 2

Tento článek rovněž obsahuje odkazy na umístění souborů ke stažení, kde uživatelé mohou tyto aktualizace získat.

Další informace

V závislosti na použité verzi systému Windows jsou k dispozici různé aktualizace, které je třeba nainstalovat, aby byla funkce automatického spuštění správně zakázána:

 • Chcete-li funkci automatického spuštění zakázat v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, je nutné, aby byla nainstalována aktualizace zabezpečení 950582 (bulletin zabezpečení MS08-038).

 • Chcete-li funkci automatického spuštění zakázat v systému Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows 2000, je nutné, aby byla nainstalována aktualizace zabezpečení 950582, aktualizace 967715 nebo aktualizace 953252.

  Poznámka: Aktualizace 950582, 967715 a 953252 poskytují pro automatické spuštění stejné funkce. Z aktualizace 953252 byl vytvořen nový balíček aktualizace zabezpečení 950582, který poskytuje další aktualizaci zabezpečení pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008.

  V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly těchto tří aktualizací:


  Aktualizace zabezpečení 950582

  Aktualizace 953252

  Aktualizace 967715

  Příslušné operační systémy

  Windows Vista a Windows Server 2008

  Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000

  Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000

  Obsahuje aktualizace zabezpečení

  Ano

  Ne

  Ne

  Poskytuje funkci automatického spuštění

  Ano

  Ano

  Ano

  Metoda dodání

  Web Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služba Stažení softwaru

  Služba Stažení softwaru

  Web Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služba Stažení softwaru

  Podrobné informace o balíčku

  Balíčky vytvořené pomocí článku 950582 znalostní báze Microsoft Knowledge Base

  Balíčky vytvořené pomocí článku 950582 znalostní báze Microsoft Knowledge Base

  Balíčky vytvořené pomocí článku 967715 znalostní báze Microsoft Knowledge Base

  Po dokončení instalace nezbytných aktualizací můžete k zakázání funkce automatického spuštění použít postup uvedený v libovolné z následujících částí:

  • Použití nastavení zásad skupiny k zakázání všech funkcí automatického spuštění

  • Selektivní zakázání konkrétních funkcí automatického spuštění

  • Ruční nastavení klíče registru HonorAutorunSetting

Účel funkcí automatického spouštění

Hlavní účelem funkcí automatického spouštění je poskytnout reakci softwaru na hardwarové akce, které spustíte v počítači. Automatické spouštění má následující funkce:

 • Dvojí kliknutí

 • Kontextová nabídka

 • Automatické přehrávání

Tyto funkce jsou obvykle volány z vyměnitelných médií nebo ze sdílených síťových položek. Během automatického přehrávání se analyzuje soubor Autorun.inf z daného média. Tento soubor určuje, které příkazy má systém spustit. Mnohé společnosti tuto funkci využívají ke spouštění instalačních programů.

Výchozí chování funkcí automatického spouštění a automatického přehrávání

Výchozí chování funkcí automatického přehrávání v počítači se systémem Windows XP

Funkce automatického přehrávání začne číst z jednotky, jakmile je do ní vloženo médium. Proto jsou instalační soubory programů a hudba na zvukových médiích spuštěny okamžitě. Ve verzích před aktualizací Windows XP SP2 byly funkce automatického přehrávání ve výchozím nastavení u vyměnitelných jednotek, jako je například disketová jednotka (ale nikoli jednotka CD), a u síťových jednotek zakázány. Počínaje aktualizací Windows XP SP2 jsou funkce automatického přehrávání u vyměnitelných jednotek povoleny. To platí i pro jednotky ZIP a některá velkokapacitní paměťová zařízení USB. Pokud aktivujete nastavení pro zákaz funkcí automatického přehrávání (postup je popsán v tomto článku), můžete funkce automatického přehrávání zakázat u jednotky CD, vyměnitelných jednotek nebo všech jednotek.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici ve složkách Konfigurace počítače a Konfigurace uživatele. V případě konfliktu nastavení má přednost nastavení složky Konfigurace počítače před nastavením složky Konfigurace uživatele.

Výchozí chování funkcí automatického spouštění

Příkazy Autorun jsou obvykle uloženy v souborech Autorun.inf. Tyto příkazy umožňují spuštění aplikací, instalačních programů nebo jiných rutin. Pokud u verzí systému Windows starších než systém Windows Vista došlo ke vložení média obsahujícího příkaz Autorun, systém automaticky daný příkaz zpracoval, aniž by vyžadoval zásah uživatele. Vzhledem k tomu, že tímto způsobem může dojít ke spuštění kódu bez vědomí nebo souhlasu uživatele, mohou uživatelé z důvodů zabezpečení požadovat zákaz této funkce. Nastavení konfigurace popsané v tomto článku umožňuje správcům selektivně nebo úplně zakázat všechny možnosti funkcí automatického spouštění v počítačích se systémem Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008.

Výchozí chování v systému Windows Vista a Windows Server 2008 spočívá v zobrazení výzvy, zda má být spuštěn příkaz Autorun. Změny tohoto nastavení jsou popsány dále v tomto článku. Správce může funkce příkazů Autorun úplně zakázat nebo se může vrátit k chování před systémem Windows Vista, což znamená automatické spuštění příkazu Autorun. Pokud jsou možnosti funkcí automatického spouštění zakázány nebo pokud tyto zásady nejsou nakonfigurovány, bude systém Windows Vista a Windows Server 2008 i nadále zobrazovat výzvu, zda má být příkaz Autorun spuštěn.

Předpoklady pro zakázání funkcí automatického spouštění

Chcete-li zakázat funkce automatického spouštění, je třeba nainstalovat tyto aktualizace:

Po instalaci všech nutných programů zakažte funkci Automatické spuštění pomocí následujícího postupu.

Použití nastavení zásad skupiny k zakázání všech funkcí automatického spuštění v systému Windows Server 2008 nebo Windows Vista

Použijte některou z následujících metod:

Metoda 1

 1. Klikněte na tlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte Gpedit.msc a stiskněte klávesu ENTER.


  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.

 2. Pod položkou Konfigurace počítače rozbalte položku Šablony pro správu, dále Součásti systému Windows a potom klikněte na položku Zásady automatického přehrávání.

 3. V podokně Podrobnosti dvakrát klikněte na položku Vypnout automatické přehrávání.

 4. Klikněte na přepínač Povoleno a pak v rozevíracím seznamu Vypnout automatické přehrávání na vyberte možnost Všechny diskové jednotky. Tak zakážete automatické spouštění ve všech jednotkách.

 5. Restartujte počítač.

Metoda 2

 1. Klikněte na tlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte Gpedit.msc a stiskněte klávesu ENTER.


  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.

 2. Pod položkou Konfigurace počítače rozbalte položku Šablony pro správu, dále Součásti systému Windows a potom klikněte na položku Zásady automatického přehrávání.

 3. V podokně Podrobnosti dvakrát klikněte na položku Výchozí chování pro automatické přehrávání.

 4. Klikněte na přepínač Povoleno a pak v poli Výchozí chování pro automatické přehrávání vyberte možnost Neprovádět žádné příkazy automatického spuštění. Tak zakážete funkce automatického spouštění ve všech jednotkách.

 5. Restartujte počítač.

Použití nastavení zásad skupiny k zakázání všech funkcí automatického spuštění v systému Windows Server 2003, Windows XP Professional a Windows 2000

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz Gpedit.msc a klikněte na tlačítko OK.

 2. V části Konfigurace počítače rozbalte položku Šablony pro správu a potom klikněte na položku Systém.

 3. V podokně Nastavení klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vypnout automatické přehrávání a pak vyberte příkaz Vlastnosti.


  Poznámka: V systému Windows 2000 se toto nastavení zásad jmenuje Zakázat automatické přehrávání.

 4. Klikněte na přepínač Povoleno a pak v rozevíracím seznamu Vypnout automatické přehrávání na vyberte možnost Všechny diskové jednotky. Tak zakážete Automatické spouštění ve všech jednotkách.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vypnout automatické přehrávání – vlastnosti.

 6. Restartujte počítač.

Zakázání nebo povolení všech funkcí automatického spuštění v systému Windows 7 a v dalších operačních systémech

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 a Windows XP

Automatická oprava

Chcete-li automaticky povolit nebo zakázat automatické spouštění, klikněte na příslušný odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Zakázání automatického spouštění

Povolení automatického spouštění

Poznámka: Je možné, že tito průvodci budou k dispozici pouze v angličtině, tyto automatické opravy však fungují i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatické opravy uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit je v příslušném počítači později.


Manuální oprava


Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li sami zakázat automatické spouštění v operačních systémech, které nezahrnují soubor Gpedit.msc, postupujte takto:

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte regedit a klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyhledejte následující položku registru a klikněte na ni:

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku NoDriveTypeAutoRun a pak klikněte na příkaz Změnit.

 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0xFF. Zakážete tak všechny typy jednotek. Chcete-li selektivně zakázat pouze některé jednotky, použijte jinou hodnotu a postup popsaný v části Selektivní zakázání konkrétních funkcí automatického spuštění.

 5. Klikněte na tlačítko OK a poté ukončete program Editor registru.

 6. Restartujte počítač.

Selektivní zakázání konkrétních funkcí automatického spuštění

Chcete-li selektivně zakázat určité funkce automatického spuštění, je třeba změnit položku NoDriveTypeAutoRun v jednom z následujících podklíčů klíče registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
Nastavení položky registru NoDriveTypeAutoRun ukazuje následující tabulka.

Hodnota

Význam

0x1 nebo 0x80

Zakáže Automatické spuštění v jednotkách neznámého typu.

0x4

Zakáže Automatické spuštění ve vyměnitelných jednotkách.

0x8

Zakáže Automatické spuštění v pevných jednotkách.

0x10

Zakáže Automatické spuštění v síťových jednotkách.

0x20

Zakáže Automatické spuštění v jednotkách CD-ROM.

0x40

Zakáže Automatické spuštění na discích RAM.

0xFF

Zakáže Automatické spuštění ve všech typech jednotek.

Hodnota položky registru NoDriveTypeAutoRun určuje, pro které jednotky budou zakázány funkce automatického spuštění. Chcete-li například funkce automatického spuštění zakázat pouze pro síťové jednotky, je třeba položku registru NoDriveTypeAutoRun nastavit na hodnotu 0x10.


Chcete-li funkce automatického spuštění zakázat pro více jednotek, je třeba k hodnotě 0x10 přičíst odpovídající hexadecimální hodnoty. Chcete-li například funkce automatického spuštění zakázat pro vyměnitelné a síťové jednotky, je k získání požadované hodnoty třeba sečíst 0x4 a 0x10, což představuje matematický součet dvou hexadecimálních hodnot. 0x4 + 0x10 = 0x14. V tomto příkladu by tedy bylo potřeba nastavit položku NoDriveTypeAutoRun na hodnotu 0x14.


Výchozí hodnota pro položku registru NoDriveTypeAutoRun se liší podle verze operačního systému Windows. Výchozí hodnoty uvádí následující tabulka.

Operační systém

Výchozí hodnota

Windows Server 2008 a Windows Vista

0x91

Windows Server 2003

0x95

Windows XP

0x91

Windows 2000

0x95

Položka registru, která řídí chování aktuální aktualizace

Všechny opravy v aktuální aktualizaci pro systém Windows XP a Windows Server 2003 jsou zahrnuty do položky registru HonorAutorunSetting v následujícím podklíči:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\ Hodnota registru

Hodnota

Typ dat

Rozsah

Výchozí hodnota

HonorAutorunSetting

REG_DWORD

0x0–0xFF

0x01


Poznámka: U systémů Windows Server 2003 a Windows XP jsou všechny změny této aktualizace řízeny pomocí položky registru HonorAutorunSetting, aby bylo možné se v případě potřeby vrátit k předchozí konfiguraci. Tato položka není platná pro uživatele systémů Windows 2000, Windows Vista a Windows Server 2008.

Po instalaci aktualizace 967715 se klíč registru HonorAutorunSetting vytvoří pouze v podregistru HKEY_LOCAL_MACHINE. Tento klíč registru má výchozí hodnotu 0x1. Tato hodnota povoluje funkci přítomnou v aktuální aktualizaci. Před instalací aktuální aktualizace není tento klíč registru v systému přítomen. Chování automatického spuštění před instalací balíčku lze obnovit tak, že ručně nastavíte klíč registru na hodnotu 0. V kroku 6 následujícího postupu ručního nastavení klíče registru zadáte místo hodnoty 1 hodnotu 0. Hodnota HonorAutorunSetting je vždy načtena z podregistru HKEY_LOCAL_MACHINE, a to i v případě, že položka HonorAutorunSetting je konfigurována také v podregistru HKEY_CURRENT_USER.

Ruční nastavení klíče registru HonorAutorunSetting

Windows Server 2003 a Windows XP

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.

 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

 4. Klikněte pravým tlačítkem v pravém podokně, přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na položku Hodnota DWORD.

 5. Zadejte název HonorAutorunSetting a pak stiskněte klávesu ENTER.

 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1, klikněte na přepínač Šestnáctková (není-li již vybrán) a potom klikněte na tlačítko OK.

 7. Ukončete program Editor registru.

 8. Nová nastavení se projeví až po restartování systému.

Jak předejít vytvoření souborů Autorun.inf ve sdílených síťových složkách

Chcete-li předejít vyvolání funkce automatického spuštění a zabránit všem programům v zápisu souborů Autorun.inf do mapovaných síťových jednotek, postupujte takto:

 1. Z kořenové složky mapované síťové jednotky odstraňte všechny soubory Autorun.inf.

 2. Nikomu neudělujte práva Vytvářet ke kořenové složce mapované síťové jednotky.

Poznámka: Po implementaci tohoto postupu nebudou funkce automatického spuštění dostupné ze síťových jednotek.

Jak uživatelům zabránit v připojení k paměťovým zařízením USB

Následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base obsahuje dvě metody, které uživatelům zabrání v připojení k paměťovému zařízení USB:

823732 Jak zabránit uživatelům v připojení k paměťovému zařízení USB?

Poznámka: Po implementaci jednoho z těchto postupů již v systému nebudou fungovat paměťová zařízení USB.

Nejčastější dotazy

Změní tato aktualizace aktuální nastavení funkce Automatické spuštění?
Ne. Tato aktualizace nezmění aktuální nastavení funkce Automatické spuštění v systému. Umožňuje však uživatelům správně vynutit nastavení funkce Automatické spuštění.Dojde po instalaci této aktualizace ke změně chování systému z hlediska uživatele?
Po dokončení instalace aktualizace 967715 již nefungují funkce automatického spuštění pro síťové jednotky. Důvodem je skutečnost, že funkce Automatické spuštění je u sítových jednotek ve výchozím nastavení v registru zakázána. Po instalaci aktualizace je správně vynuceno použití klíče registru, v němž již bylo nastaveno zakázání funkce Automatické spuštění. Toto je jediná funkce, u níž dojde po instalaci této aktualizace ke změně chování. Pokud uživatel před instalací aktualizace zakázal funkci automatického spuštění pro ostatní jednotky, může po provedení aktualizace dojít ke změně chování při dvojím kliknutí a ke změně chování kontextové nabídky.Je důvodem vydání této aktualizace zabezpečení chyba zabezpečení?
Ne. Zakázání funkce Automatické spuštění je volitelná konfigurace, k jejímuž nasazení se mohou někteří zákazníci rozhodnout. Aktualizace 967715 řeší pouze potíže s funkcí Automatické spuštění.Proč při hledání aktualizace 953252 dochází k přesměrování na aktualizaci 967715?
Aktualizace 953252 a 967715 nabízejí stejné funkce. Liší se pouze kanály pro jejich doručení. Aktualizace 953252 byla vydána pouze pro službu Stažení softwaru, zatímco aktualizace 967715 byla vydána pro web Windows Update, funkci Automatické aktualizace a službu Stažení softwaru. Na aktualizaci 967715, která obsahuje nejnovější informace o těchto aktualizacích, jste přesměrováni proto, abychom se vyhnuli duplicitnímu uvádění stejných informací.Je-li v počítači nainstalována aktualizace 950582 nebo 953252, bude mi znovu nabídnuta aktualizace 967715?
Ne, aktualizace 967715 je tatáž aktualizace, která byla vydána jako aktualizace 953252, ale byla poskytnuta v rámci balíčku aktualizace 950582. Proto pokud ovládací panel Přidat nebo odebrat programy uvádí, že je nainstalována aktualizace 950582 nebo aktualizace 953252, není aktualizace 967715 vyžadována a web Windows Update ani funkce Automatické aktualizace vám ji nenabídnou.Zakazují tyto aktualizace funkce automatického spuštění?
Ne. Nabízené aktualizace správně respektují hodnoty klíčů registru, které zakazují funkce automatického spuštění. Tyto aktualizace nemění hodnoty klíčů registru a nadále respektují hodnoty, které byly nastaveny před jejich instalací. Pokud hodnoty registru nebyly nastaveny před instalací těchto aktualizací a chcete-li zakázat funkce automatického spuštění, je třeba nastavení klíčů registru odpovídajícím způsobem upravit.Kde jsou aktualizace pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008?
Aktualizace pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008 byly vydány společně s dalšími aktualizacemi zabezpečení v rámci aktualizace zabezpečení 950582 (bulletin zabezpečení MS08-038). Chtějí-li uživatelé se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 využít nastavení klíčů registru, které zakazují funkce automatického spuštění, je třeba, aby nainstalovali aktualizaci zabezpečení 950582.


Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Aktualizace 967715 je několikrát opakovaně nabídnuta

  Aktualizace 967715 může být nabídnuta opakovaně, pokud nastavení registru HonorAutorunSetting popsané v tomto článku není přidáno do podregistru. K těmto potížím může dojít, je-li zápis do položky registru blokován jiným programem, který je v počítači nainstalován. Tento program může blokovat aktualizaci v průběhu její instalace nebo může způsobit odebrání položky registru po restartování počítače.  Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci v nouzovém režimu. Postupujte následujícím způsobem:

  1. Stáhněte aktualizaci. Postupujte následujícím způsobem:

   1. Navštivte web Stažení softwaru:

    http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/default.aspx

   2. Do pole Search for a download (Hledat soubor ke stažení) zadejte číslo článku znalostní báze Knowledge Base, který popisuje požadovanou aktualizaci, a pak klikněte na tlačítko Go (Přejít).

   3. Stáhněte aktualizaci a uložte ji na plochu.

  2. Nainstalujte aktualizaci. Postupujte následujícím způsobem:

   1. Dvakrát klikněte na stažený soubor, který chcete nainstalovat.

    Zobrazí-li se výzva k restartování počítače, tuto akci proveďte.

   2. Navštivte web Windows Update nebo Microsoft Update a zkontrolujte, zda je aktualizace znovu nabídnuta. Pokud je aktualizace nabídnuta znovu, pokračujte dalším krokem.

  3. Nainstalujte aktualizaci v nouzovém režimu. Nouzový režim zablokuje většinu spuštěných procesů a služeb. To platí i pro službu Windows Update. Instalace aktualizace v nouzovém režimu umožňuje rychle ověřit, zda v instalaci brání nějaká aplikace nebo proces. Chcete-li nainstalovat aktualizaci v nouzovém režimu, postupujte následujícím způsobem.

   1. Restartujte počítač.

   2. Po spuštění počítače stiskněte klávesu F8.

   3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Nouzový režim a pak stiskněte klávesu ENTER.

   4. Dvakrát klikněte na soubor uložený v kroku 1. Soubor bude nainstalován.

   5. Po dokončení instalace restartujte počítač.

   6. Navštivte web Windows Update nebo Microsoft Update a zkontrolujte, zda je příslušná aktualizace nabídnuta. Další možností je počkat, dokud se znovu nespustí funkce Automatické aktualizace.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.


Informace o souborech pro systém Windows 2000

Pro všechny podporované edice systému Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File Name

Version

Date

Time

Size

Folder

shell32.dll

5.0.3900.7155

15-Apr-2008

23:13

2,362,640


Informace o souborech pro systém Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétní verze (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.

 • Větve GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.


Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

File Name

Version

Date

Time

Size

Folder

shell32.dll

6.0.2900.3402

02-Jul-2008

23:46

8,454,656

SP2GDR

shell32.dll

6.0.2900.3402

02-Jul-2008

23:33

8,460,800

SP2QFE

xpsp3res.dll

5.1.2600.3314

14-Feb-2008

19:36

351,744

SP2QFE

shell32.dll

6.0.2900.5622

17-Jun-2008

05:32

8,461,312

SP3GDR

shell32.dll

6.0.2900.5622

17-Jun-2008

05:34

8,461,824

SP3QFE


Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Folder

shell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

10,502,144

X64

SP1GDR

wshell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:13

8,384,000

X86

SP1GDR\wow

shell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

10,506,240

X64

SP1QFE

w03a2409.dll

5.2.3790.3090

10-Feb-2009

02:12

30,208

X64

SP1QFE

wshell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

8,386,560

X86

SP1QFE\wow

ww03a2409.dll

5.2.3790.3090

10-Feb-2009

02:12

29,696

X86

SP1QFE\wow

shell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:21

10,508,288

X64

SP2GDR

wshell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:22

8,360,960

X86

SP2GDR\wow

shell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:12

10,508,800

X64

SP2QFE

wshell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:13

8,361,472

X86

SP2QFE\wow


Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File Name

Version

Date

Time

Size

Folder

shell32.dll

6.0.3790.3158

17-Jun-2008

07:13

8,384,000

SP1GDR

shell32.dll

6.0.3790.3158

17-Jun-2008

07:42

8,386,560

SP1QFE

w03a2409.dll

5.2.3790.3090

13-Feb-2008

20:11

29,696

SP1QFE

shell32.dll

6.0.3790.4315

17-Jun-2008

06:38

8,360,960

SP2GDR

shell32.dll

6.0.3790.4315

17-Jun-2008

07:22

8,361,472

SP2QFE


Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Folder

shell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

13,238,272

IA-64

SP1GDR

wshell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

8,384,000

X86

SP1GDR\wow

shell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

13,243,904

IA-64

SP1QFE

w03a2409.dll

5.2.3790.3090

10-Feb-2009

02:12

28,672

IA-64

SP1QFE

wshell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

8,386,560

X86

SP1QFE\wow

ww03a2409.dll

5.2.3790.3090

10-Feb-2009

02:12

29,696

X86

SP1QFE\wow

shell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

01:53

13,244,928

IA-64

SP2GDR

wshell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

01:54

8,360,960

X86

SP2GDR\wow

shell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:12

13,246,464

IA-64

SP2QFE

wshell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:13

8,361,472

X86

SP2QFE\wow

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×