Běžné problémy s kamerou LifeCam

Při používání kamery Microsoft LifeCam se můžou někdy vyskytnou problémy. Tady je několik kroků, které vám pomohou tyto problémy vyřešit.

Vyzkoušejte následující:

 • Odpojte a znovu připojte kameru LifeCam.

 • Odpojte jiná nepoužívaná zařízení USB.

 • Použijte jiný port USB na počítači. Pokud je to možné, připojte kameru k portu USB 2.0.

 • Pokud používáte rozbočovač USB, odpojte kameru LifeCam z rozbočovače a připojte ji přímo k počítači.

 • Restartujte počítač.

 • Odinstalujte a potom znovu nainstalujte software LifeCam.

LifeCam vytvoří ve vaší výchozí složce Obrázky složku souborů LifeCam pro ukládání fotek, videoklipů a zvukových klipů. Pokud je přístup k výchozí složce Obrázky omezený, je možné, že LifeCam nepůjde spustit.

 • Pokud chcete tento problém vyřešit, odstraňte omezení přístupu ke složce. Postup najdete v dokumentaci ke svému operačnímu systému.

Stáhněte si nejnovější software LifeCam.

Poznámka: Ne všechny modely LifeCam jsou vybaveny všemi funkcemi. Podívejte se na informace na obalu vaší kamery LifeCam a ujistěte se, že vaše webkamera obsahuje všechny požadované funkce.

Vyzkoušejte následující:

 • Aby ovládací prvky pro posouvání a náklon fungovaly, musíte nejprve obraz přiblížit.

 • Některé kamery LifeCam nepodporují ovládací prvky pro posouvání, naklánění a přiblížení ve vysokých rozlišeních. Pokud chcete, aby tyto efekty fungovaly, snižte rozlišení kamery LifeCam.

 • Poznámka: Ne všechny modely LifeCam jsou vybaveny všemi funkcemi. Podívejte se na informace na obalu vaší kamery LifeCam a ujistěte se, že vaše webkamera obsahuje všechny požadované funkce.

Podívejte se na následující možné příčiny a řešení:

 • Ujistěte se, že jste připojení k vysokorychlostnímu připojení k internetu, jako je širokopásmové připojení nebo DSL.

 • Nainstalujte si program pro zasílání zpráv a přečtěte si jeho dokumentaci, abyste se dozvěděli, jak videohovory provádět.

 • Ujistěte se, že váš program pro zasílání zpráv umožňuje videohovory.

 • Nainstalujte software LifeCam a připojte webkameru k počítači.

 • Ujistěte se, že váš program pro zasílání zpráv dokáže rozpoznat vaši webkameru.

 • Ujistěte se, že máte k počítači připojenou náhlavní soupravu nebo reproduktory a mikrofon a že nejsou ztlumené.

 • Vypněte software LifeCam, protože nemůže běžet zároveň s videohovorem v programu pro zasílání zpráv.

  Ujistěte se, že strana nebo strany, které chcete volat:

 • Jsou připojení k vysokorychlostnímu připojení k internetu, jako je širokopásmové připojení nebo DSL.

 • Nemají aktuálně spuštěný software LifeCam.

 • Mají k počítači připojenou webkameru a program pro zasílání zpráv ji dokáže rozpoznat.

 • Používají stejný program pro zasílání zpráv jako vy.

 • Jsou přihlášení k programu pro zasílání zpráv se stavem Online.

 • Jsou ve vašem seznamu kontaktů a vy v jejich.

 • Mají k počítači připojenou náhlavní soupravu nebo reproduktory a mikrofon.

 • Dostali a můžou přijmout pozvánku k videohovoru.

 • Tlačítko volání Windows Live funguje jenom s programem Windows Live Messenger. Pokud používáte jiný program pro zasílání zpráv, toto tlačítko nebude fungovat.

Vyzkoušejte následující:

 • Ve vašem programu pro zasílání zpráv znovu spusťte nastavení zvuku a videa.

 • Znovu spusťte videohovor z programu pro zasílání zpráv.

Vyzkoušejte následující:

 • Zavřete software LifeCam a jakýkoli jiný program, který může používat vaši kameru LifeCam. (Software LifeCam není možné spustit v době, kdy uskutečňujete videohovor v programu pro zasílání zpráv, protože oba vyžadují úplný a nesdílený přístup k webkameře LifeCam.)

 • Znovu spusťte videohovor z programu pro zasílání zpráv.

 • Váš systém může procházet nárůstem požadavků na prostředky, protože otevíráte nebo spouštíte program nebo proces náročný na prostředky. Zkuste vypnout nepoužívané programy nebo počkat, dokud se nedokončí systémové procesy (například zálohování nebo antivirová kontrola).

 • Možná jste nastavili takové rozlišení videa kamery LifeCam, které je pro váš počítač moc vysoké.

  • Pokud chcete nastavit rozlišení v softwaru LifeCam jinak, vyberte na kartě Nastavení nižší rozlišení.

  • V dokumentaci k vašemu programu pro zasílání zpráv zjistěte, jestli je možné změnit rozlišení vaší kamery LifeCam.

Zkontrolujte následující:

 • Reproduktory jsou připojené k počítači a fungují správně.

 • Hlasitost na počítači není ztlumená nebo vypnutá.

 • Kamera LifeCam je umístěná blízko vás.

 • Mikrofon integrovaný v kameře LifeCam není zakrytý nebo blokovaný a v programu LifeCam není ztlumený nebo vypnutý.

Pokud některé efekty videa nefungují nebo nefungují správně, zkontrolujte následující:

 • Aby některé video efekty fungovaly správně, musíte mít grafickou kartu, která podporuje funkci Pixel Shader. Ujistěte se, že grafická karta podporuje funkci Pixel Shader 2.0 nebo její novější verzi.

Zobrazuje se mi chybová zpráva, která žádá o výběr nižšího rozlišení videa

Možná jste nastavili takové rozlišení videa kamery LifeCam, které je pro váš počítač moc vysoké.

 • Pokud chcete nastavit rozlišení v softwaru LifeCam jinak, vyberte na kartě Nastavení nižší rozlišení.

 • V dokumentaci k vašemu programu pro zasílání zpráv zjistěte, jestli je možné změnit rozlišení vaší kamery LifeCam.

Nemůžu najít vytvořený záznam

Všechny fotky, videa a zvukové záznamy pořízené webkamerou LifeCam jsou uložené v adresáři Users/uživatelské_jméno/Obrázky/LifeCam Files, kde uživatelské_jméno je jméno, které používáte k přihlášení k počítači. Pokud chcete otevřít tuto složku z programu LifeCam, vyberte tlačítko pro otevření složky LifeCam.

Zobrazuje se mi chybová zpráva, která říká, že kameru právě používá jiná aplikace

Pokud se zobrazí tato zpráva:

 • Zavřete všechny další programy, které by mohly kameru LifeCam používat. (Aby kamera LifeCam fungovala, nemusíte zavírat program pro zasílání zpráv. Musíte však ukončit videohovor, pokud nějaký probíhá.)

V okně LifeCam nevidím náhled videa

Vyzkoušejte následující:

 • Zkontrolujte systémové prostředky a vypněte všechny otevřené aplikace, které nepoužíváte.

 • Zavřete všechny další programy, které by mohly kameru LifeCam používat. (Software LifeCam není možné spustit v době, kdy uskutečňujete videohovor v programu pro zasílání zpráv, protože oba vyžadují úplný a nesdílený přístup k webkameře LifeCam.)

 • Zkontrolujte, jestli není objektiv kamery LifeCam zakrytý nebo zablokovaný, a jestli má LifeCam dostatek světla.

 • Odpojte a znovu připojte kameru LifeCam.

 • Odpojte jiná nepoužívaná zařízení USB.

 • Zkuste připojení pomocí jiného USB portu. Pokud je to možné, připojte kameru k portu USB 2.0.

 • Pokud používáte rozbočovač USB, odpojte ho a připojte kameru LifeCam přímo k počítači.

 • Ujistěte se, že máte správná nastavení zvuku a videa.

Nemůžu pořídit nebo uložit záznam

Vyzkoušejte následující:

 • Zvukové soubory a videosoubory můžou být velké. Ujistěte se, že máte dostatek paměti a místa na pevném disku.

 • Zkontrolujte oprávnění pro složku, do které ukládáte soubory kamery LifeCam. Pokud jsou oprávnění nastavena tak, že je odepřený přístup, LifeCam nebude moct pořizovat nebo ukládat klipy. 

  1. Pokud chcete oprávnění zkontrolovat, otevřete Průzkumník Windows a vyhledejte složku, jejíž oprávnění chcete zobrazit.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku, vyberte Vlastnosti a pak vyberte kartu Zabezpečení.

  3. Pokud chcete oprávnění ke složce změnit, přečtěte si dokumentaci k vašemu operačnímu systému.

Moje videozáznamy se zobrazují trhaně

Vyzkoušejte následující:

 • Zlepšete osvětlení snímaného prostoru.

 • Možná jste nastavili moc vysoké rozlišení videa kamery LifeCam.

  • Pokud chcete nastavit rozlišení v softwaru LifeCam jinak, vyberte na kartě Nastavení kamery LifeCam nižší rozlišení.

  • V dokumentaci k vašemu programu pro zasílání zpráv zjistěte, jestli je možné změnit rozlišení vaší kamery LifeCam.

  • Vypněte všechny efekty videa. Když přidáte nějaké efekty videa do videa s vysokým rozlišením, můžou způsobit snížení výkonu.

 • Odpojte a znovu připojte kameru LifeCam.

 • Odpojte jiná nepoužívaná zařízení USB.

 • Zkuste připojení pomocí jiného USB portu. Pokud je to možné, připojte kameru k portu USB 2.0.

 • Pokud používáte rozbočovač USB, odpojte kameru LifeCam z rozbočovače a připojte ji přímo k počítači.

 • Pokud používáte webkameru Microsoft LifeCam, která podporuje technologii TrueColor, zkontrolujte nastavení na kartě Nastavení. Pokud je zaškrtnuté políčko TrueColor nebo TrueColor + ClearFrame Technology, zrušte jeho zaškrtnutí.

Na kartě Nastavení se nezobrazuje ovládání hlasitosti mikrofonu

Pokud se ve Windows XP a Vista na kartě Nastavení kamery LifeCam nezobrazí posuvník hlasitosti, zkuste následující:

 • Vypněte software LifeCam a odpojte všechna zařízení Microsoft připojená k počítači.

 • Restartujte software LifeCam a připojte jenom jedno zařízení LifeCam.

  Když otevřete kartu Nastavení LifeCam, bude ovládací prvek hlasitosti viditelný.

Nemůžu upravit hlasitost mikrofonu na kartě Nastavení

Pokud jste ve Windows XP předtím ztlumili mikrofon kamery LifeCam, nebudete moct použít kartu Nastavení kamery LifeCam pro zrušení ztlumení nebo nastavení hlasitosti mikrofonu. Vyzkoušejte následující:

 • Otevřete Ovládací panely systému Windows a zrušte ztlumení mikrofonu kamery LifeCam. Informace o postupu najdete v nápovědě k vašemu operačnímu systému.

 • K nastavení hlasitosti použijte možnosti ovládání hlasitosti ve Windows nebo posuvník hlasitosti na kartě Nastavení kamery LifeCam.

Nemůžu ztlumit mikrofon

Pokud jste ve Windows XP předtím ztlumili mikrofon kamery LifeCam, nebudete moct použít kartu Nastavení kamery LifeCam pro zrušení ztlumení nebo nastavení hlasitosti mikrofonu. Postup řešení tohoto problému:

 1. Otevřete Ovládací panely systému Windows a zrušte ztlumení mikrofonu kamery LifeCam. Informace o postupu najdete v nápovědě k vašemu operačnímu systému Windows.

 2. K nastavení hlasitosti použijte možnosti ovládání hlasitosti ve Windows nebo posuvník hlasitosti na kartě Nastavení kamery LifeCam.

Pokud se ve Windows XP a Vista na kartě Nastavení kamery LifeCam nezobrazí posuvník hlasitosti:

 1. Vypněte software LifeCam a odpojte všechna zařízení Microsoft připojená k počítači.

 2. Restartujte software LifeCam a připojte jenom jedno zařízení LifeCam.

Nemůžu pořizovat fotky

Zkontrolujte následující:

 • Zkontrolujte, jestli není objektiv kamery LifeCam zakrytý nebo blokovaný.

 • Zkontrolujte, jestli má LifeCam dostatek světla.

 • Zkontrolujte oprávnění pro složku, do které ukládáte soubory kamery LifeCam. Pokud jsou oprávnění nastavena tak, že je odepřený přístup, LifeCam nebude moct pořizovat nebo ukládat klipy.

Otevření výchozí složky Obrázky a kontrola oprávnění:

 1. V nabídce Start klikněte na Obrázky nebo Moje obrázky v závislosti na operačním systému.

 2. Pokud chcete oprávnění ke složce změnit, přečtěte si dokumentaci k vašemu operačnímu systému.

Moje fotka je příliš zrnitá, rozmazaná nebo má špatnou kvalitu

Vyzkoušejte následující:

 1. Počkejte několik sekund. Pokud má vaše kamera LifeCam funkci automatického zaostřování, může správné zaostření chvíli trvat.

 2. Pokud používáte webkameru LifeCam VX-1000, VX-3000 nebo VX-6000, zaostřete živé streamované video otočením zaostřovacího kroužku na přední straně kamery LifeCam.

 3. Zlepšete osvětlení snímaného prostoru.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×