Deaktivering af POSIX-undersystemet

Sammenfatning

Det kan ikke betale sig at deaktivere POSIX-undersystemet i Windows NT, eftersom POSIX først startes, når der startes et POSIX-baseret program. Der spares ikke hukommelse, og ydeevnen forøges ikke.

Yderligere Information

Hvis du vil deaktivere POSIX-undersystemet, kan du gøre dette ved at gå til følgende undernøgle og slette værdien POSIX:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems
BEMÆRK!: Det samme gælder for OS/2-undersystemet. OS/2-undersystemserveren indlæses først, når der startes et OS/2-baseret program.
Egenskaber

Artikel-id: 101270 – Seneste udgave 11. jul. 2004 – Udgave 1

Feedback