Regler for brug af spil, musik, film og tv-programmer

Medmindre andet er angivet, har vilkår angivet med store bogstaver samme betydning som de samme vilkår, der bruges i Microsoft-serviceaftalen. Microsoft forbeholder sig ret til at ændre disse regler for brug til enhver tid.

Godkendt brug kræver normalt forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ophavsretten

Al musik, alle film, alle tv-programmer, spil og tilknyttet indhold ("Digitale varer"), som findes i Windows Store og Xbox Store, er givet i licens og sælges ikke. Licensen er betinget af din overholdelse af Microsoft-serviceaftalen, disse regler for anvendelse samt eventuelle yderligere vilkår. Undtagen som beskrevet nedenfor må du ikke overføre eller videresælge nogen Digitale varer eller eventuelle licenser til de Digitale varer, der leveres via Windows Store eller Xbox Store. Hvis du sælger en enhed, der indeholder Digitale varer fra disse butikker, får køberen af enheden ikke nogen licenser eller rettigheder til at bruge disse Digitale varer.

Gengivelse, genudgivelse, overførsel, visning, salg, udsendelse, offentlig fremvisning, leje eller udlån, ændring, tilpasning, underlicens eller anden brug af de Digitale varer, der leveres via Windows Store og Xbox Store, er udtrykkeligt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ophavsretten, medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i henhold til Microsoft-serviceaftalen eller disse regler for brug.

Regler for brug af Groove Music Pass-abonnement

Et Groove Music Pass-abonnement giver dig på abonnementsbasis til et fast månedligt gebyr ret til at streame eller downloade så mange sange, som du ønsker, fra tjenesten i dit område.

Miste adgang

Du kan miste adgang til musik, du tidligere har downloadet, streamet musik og/eller kredit i butikken, hvis du:

 • Ikke betaler det månedlige gebyr.
 • Ændrer dit land eller område.
 • Overtræder Microsoft-serviceaftalen.

Lader der gå mere end 30 dage, uden at du logger på Groove Music Pass-tjenesten. Når det gælder eksterne enheder, for eksempel en MP3-afspiller, skal du muligvis tilslutte disse enheder til en computer og logge på Groove Music Pass-tjenesten for at bevare adgangen til indhold.

Grænser for anvendelse

 • Kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Microsoft kan ophæve eller afbryde dit abonnement på Groove Music Pass-abonnementet, hvis vi mener, at du bruger Groove Music Pass på en måde, der ikke svarer til normal, personlig brug.
 • Du må kun streame indhold til én registreret enhed ad gangen. På Microsoft.com/groove kan du se den aktuelle liste over kompatible enheder.
 • Din enheds mulighed for at brænde eller eksportere indhold ændrer ikke rettighederne for ejerne af ophavsretten til video, lyd, billedindhold.
 • Du må ikke brænde Groove Music Pass-abonnementsindhold og/eller afspilningslister, der indeholder abonnementsindhold, på en cd.
 • Du må ikke bruge musik, der er modtaget gennem et Groove Music Pass-abonnement, som ringetone på en mobiltelefon uden forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ophavsretten.
 • Antal registrerede enheder:
  • Du kan downloade musik på op til fire (4) registrerede enheder, medmindre du abonnerer på en anden type tilbud, som leveres af Microsoft fra tid til anden.
  • Registrerede enheder omfatter kompatible pc'er, Xbox-konsoller og bærbare enheder.
  • Hvis du har et tidligere Xbox Music Pass-tilbud til $14,99/måned i USA, der indeholder 10 MP3-kreditter hver måned, kan du downloade musik på op til tre (3) pc'er og op til tre (3) andre registrerede enheder.

Du kan administrere din liste over registrerede enheder til Groove Music Pass via Groove Music Pass-indstillingerne. Du kan fjerne enheder én gang for hver 30 dage. Microsoft kan automatisk fjerne registreringen af en enhed for at gøre plads til en ny.

Reglerne for brug af musik, der er købt separat fra det månedlige Groove Music Pass-premiumabonnement

 • Det indhold, der er købt eller hentet på en pc som en del af en kampagnepakke, kan ikke downloades igen til Xbox-konsoller.
 • For DRM-beskyttede lydoptagelser:
  • Musik kan beholdes, når abonnementet er afsluttet.
  • Musik kan brændes på cd'er til personlig og ikke-kommerciel brug.
   • Sange kan brændes et ubegrænset antal gange.
   • Identiske afspilningslister kan brændes op til syv (7) gange.
  • Musik kan godkendes på op til fem (5) pc'er og et rimeligt antal registrerede enheder til personlig og ikke-kommerciel brug.
   • Du kan fjerne registreringen fra en computer for at registrere en anden pc.
 • For DRM-frie lydoptagelser:
  • Musik kan beholdes, når abonnementet er afsluttet.
  • Du er godkendt til at oprette så mange kopier af optagelser, som med rimelighed er nødvendige til din personlige og ikke-kommercielle brug. Anden kopiering af musik kan udgøre en krænkelse af ophavsretten.
  • Musik kan brændes på cd'er til personlig og ikke-kommerciel brug.

Regler for brug af Microsoft Film og tv-tjeneste

 • Hvis vilkårene på dette websted er i konflikt med andre vilkår for brug i Microsoft-serviceaftalen ("MSA") eller på anden måde, er disse vilkår gældende.
 • Indhold i Film og tv må kun ses og fremvises til private og ikke-kommercielle formål på godkendte enheder. Denne begrænsede, personlige, ikke-eksklusive, ikke-overdragelige rettighed og licens er underlagt Microsoft-serviceaftalen samt disse regler for brug og træder i kraft, når eventuelle krævede gebyrer er betalt.
 • Du accepterer, at du kun må streame eller hente hver del af videoindhold i de områder, hvor Microsoft gør det relevante videoindhold tilgængeligt for dig til dette formål. Videoindhold må kun streames, når streaming er godkendt i henhold til tjenesten.
 • Opløsningen af indhold, der er købt i HD, kan variere afhængigt af indhold, den anvendte hardware og båndbredden af din internetforbindelse.
 • Vi kan ophæve eller afbryde din brug af tjenesten, hvis vi mener, at du bruger tjenesten på en måde, der ikke svarer til normal, personlig brug.
 • Til formål under disse regler for brug til tv- og filmindhold: (i) "Godkendte enheder" er defineret som pc'er, bærbare computere, tablets, Xbox-konsoller og mobilenheder, som i hvert tilfælde skal være kompatible med tjenesten og godkendt af Microsoft; (ii) Definitionen på godkendte enheder kan udvides eller begrænses af Microsoft til at omfatte flere enheder eller til at fjerne enheder, der ikke længere understøttes, og (iii) ikke alle godkendte enheder kan modtage både streamet og downloadet videoindhold.
 • Microsoft kan bruge teknologier til at kontrollere, om du overholder reglerne for brug.

Reglerne for brug af video, der tilbydes på grundlag af bevaret licens ("Indhold med bevarede rettigheder")

 • Pc'er: Du må kun downloade et element med indhold med bevarede rettigheder fra tjenesten på op til fem (5) pc'er.
 • Xbox-konsoller:
  • Når du har downloadet indhold med bevarede rettigheder på en Xbox-konsol, kan du se indholdet på den pågældende konsol uden at logge på tjenesten. Du kan også downloade indholdet med bevarede rettigheder på en anden Xbox-konsol, men du skal forblive logget på tjenesten for at få vist indholdet på den anden konsol. Du må ikke kopiere eller flytte indholdet fra den anden konsol.
  • Du må kun være logget på tjenesten via én Xbox-konsol ad gangen.
 • Kompatible mobiltelefoner:
  • Hvor det er godkendt af tjenesten, kan du downloade et element af indhold med bevarede rettigheder fra tjenesten på op til tre (3) kompatible mobiltelefoner.
 • Medmindre andet er godkendt af disse regler for brug, må du ikke kopiere eller flytte indholdet med bevarede rettigheder fra den placering, hvor det oprindeligt blev gemt.
 • Streaming:
  • Hvis du vil streame indhold med bevarede rettigheder til en godkendt enhed, skal du være logget på tjenesten.
  • Du må kun streame et element af indhold med bevarede rettigheder til én godkendt enhed ad gangen.
  • Du må kun streame op til tre (3) forskellige elementer af indhold med bevarede rettigheder på en gang til godkendte enheder via den samme konto.
 • Sæsonkort. I nogle lande kan vi tilbyde Sæsonkort, som omfatter i øjeblikket tilgængelige og fremtidige afsnit af en sæson af en tv-serie. Hvis vores aftaler med ejerne af indholdet medfører, at vi leverer færre episoder end planlagt på tidspunktet for dit køb af Sæsonkort, vil vi give dig en refusion, der på pro-rata-basis svarer til de manglende episoder i tv-serien.
 • Da vi gerne vil give mulighed for at gøre det maksimale antal licenser tilgængeligt, vil licenser for indhold med bevarede rettigheder, som downloades på en godkendt enhed, udløbe efter 90 dage, hvis du ikke har logget på tjenesten fra en godkendt enhed inden for den periode. Hvis du ikke overskrider grænsen for antal licenser for dette indhold med bevarede rettigheder, kan du forny licensen til indholdet på den godkendte enhed ved at logge på tjenesten igen fra den godkendte enhed.

Regler for brug af video, der tilbydes på grundlag af begrænset, tidsbaseret video-on-demand-basis ("VOD-indhold")

 • VOD-indhold må kun ses og vises privat i løbet af VOD-visningsperioden.
 • Denne begrænsede, personlige, ikke-eksklusive, ikke-overdragelige rettighed og licens er underlagt Microsoft-serviceaftalen og disse regler for brug og er gældende mod betaling af de krævede gebyrer.
 • VOD-visningsperiode: Du har fjorten (14) dage fra ordretidspunktet til at påbegynde visning af det bestilte VOD-indhold, og du har 24 timer til at se indholdet færdig, fra det tidspunkt hvor visning af indholdet påbegyndes, eller som angivet på købstidspunktet.
 • Ved udløbet af VOD-visningsperioden vil du ikke længere kunne få vist VOD-indhold uden at hente en ekstra licens.
 • Det VOD-indhold, der er downloadet direkte til en godkendt enhed, må kun ses på den enhed.
 • Hvis du vil streame VOD-indhold til en godkendt enhed, skal du være logget på tjenesten. Hvor det er godkendt af tjenesten, kan du streame VOD-indhold til mere end én godkendt enhed under VOD-visningsperioden, dog under den forudsætning, at du kun må streame VOD-indhold til én godkendt enhed ad gangen.
 • Når du har downloadet et element af VOD-indhold fra tjenesten på én godkendt enhed, har du ikke tilladelse til at streame eller downloade det fra tjenesten til en anden enhed.
 • Medmindre andet er godkendt af disse regler for brug, må du ikke kopiere eller flytte VOD-indholdet fra den placering, hvor det oprindeligt blev gemt.

Regler for brug for digitale spil, der er købt eller indløst på Xbox-konsoller

Digitale Xbox One-spil

 • Antal konsoller og enheder, der kan bruge spil: Du får en enhedslicens og en brugerlicens til alle spil, du downloader fra Xbox Store. Du kan angive en konsol som hjemmekonsollen, og flere brugere kan vælge den samme konsol som deres hjemmekonsol. Enhedslicensen vil automatisk være knyttet til din hjemmekonsol – også selvom det ikke er den konsol, du køber fra. Som køber af spillet vil brugerlicensen være knyttet til din Microsoft-konto. Hvis der er tale om Xbox Play Anywhere-spil, skal du læse afsnittet om reglerne for brug nedenfor.
 • Brugere, der har tilladelse til at bruge spil: Alle kan bruge dit spil på din hjemmekonsol med din enhedslicens. Når du logger på en anden konsol med din Microsoft-konto, kan du bruge alle de spil, som du har en brugerlicens til.
 • Ændring af hjemmekonsol: Du kan ændre, hvilken konsol der er din hjemmekonsol, op til 3 gange i løbet af et år (365 dage). Når du ændrer din hjemmekonsol, flyttes alle enhedslicenser til digitalt indhold til din nye hjemmekonsol, og de vil ikke længere være tilgængelige på din gamle hjemmekonsol.

Digitale Xbox 360-spil

Antal konsoller, der kan bruge et spil, og brugere, der har tilladelse til at bruge det: Du kan bruge spil på den første Xbox 360-konsol, du downloadede det til. Adgangen til spillet tildeles til alle brugere på den første konsol. Hvis du overfører spillet ved hjælp af en hukommelsesenhed eller anden lagerenhed, kan du også bruge det på andre Xbox 360-konsoller, men du skal logge på Xbox Live med din Microsoft-konto på den pågældende konsol, før du kan få adgang til spillet.

Regler for brug af Xbox Play Anywhere-spil

Gælder for Xbox Play Anywhere-spil:

 • Xbox Play Anywhere gælder kun for digitale spil. Xbox Play Anywhere-spil kan købes i Xbox Store, Windows Store eller via en digital kode hos autoriserede forhandlere.
 • Deltagende spil vil være markeret på www.xbox.com, i Xbox Store og i Windows Store med ikonet Xbox Play Anywhere. Du kan også gå til www.xboxplayanywhere.com for at se en komplet liste over deltagende spil.
 • Inden du downloader et Xbox Play Anywhere-spil på din pc, skal du sikre, at din enhed opfylder systemkravene for at køre det. For at bekræfte, at spillet kan fungere på din enhed, skal du kontrollere minimumsystemkravene fra spiludgiveren ved hjælp af systemoplysningerne for din enhed. Få flere oplysninger.
Anvendelse af enhed:
 • Når du har købt et digitalt Xbox Play Anywhere-spil via Xbox Store eller Windows Store, kan du spille det på både Xbox One og en Windows 10-pc. På givet tidspunkt må du kun logge på spillet på én Xbox One-konsol eller én Windows 10-pc. Du kan ikke være logget på det samme spil på både en Xbox One-konsol og en Windows 10-pc på samme tid.
 • Ovenstående regler for brug for Xbox One-hjemmekonsollen gælder også for Xbox Play Anywhere-spil.
 • Indhold, der kan downloades, og som du køber eller optjener for et Xbox Play Anywhere-spil, du ejer, vil også kunne spilles på både Xbox One og en Windows 10-pc.

Regler for brug af Games with Gold-spil

Oplysninger om brug af Games with Gold-spil som en del af et Xbox Live Gold-medlemskab findes på: http://support.xbox.com/da-dk/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Egenskaber

Artikel-id: 10563 – Seneste udgave 30. sep. 2016 – Udgave 4

Feedback