Hvis du eller vi lukker din Microsoft-konto

Hvis du lukker din Microsoft-konto

Den resterende saldo tilbagebetales ikke til dig.

Hvis vi blokerer eller lukker din konto

Vi kan midlertidigt blokere din Microsoft-konto for at beskytte dig og andre kunder mod bedrageri eller misbrug. I visse tilfælde, f.eks. gentagne overtrædelser af vores politikker eller langvarig inaktivitet, kan vi lukke din konto.

  • Hvis vi midlertidigt blokerer din Microsoft-konto, mister du ikke pengene på din konto. Undtaget er dog eventuelle kampagnebeløb, der udløber, mens kontoen er blokeret.
  • Hvis vi lukker din Microsoft-konto, bliver den resterende saldo ikke tilbagebetalt, medmindre loven kræver det. Hvis det bliver nødvendigt, kan vi tilbageholde dele af eller hele saldoen på din konto til dækning af eventuelle skader. Vi kan bede dig om yderligere oplysninger til behandling af din tilbagebetaling.
Egenskaber

Artikel-id: 10619 – Seneste udgave 22. jun. 2016 – Udgave 2

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)