Af hensyn til din sikkerhed

Vi vil opfordre dig til at læse instruktionerne i denne brugervejledning, inden du begynder at bruge enheden.

SLUK I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER

restricted areas

Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, for eksempel i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

road safety

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSER

interference

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE

qualified service

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR

batteries and chargers

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til brug med denne enhed. Tredjepartsopladere, der overholder USB-kravene, og som kan tilsluttes enhedens USB-stik, kan være kompatible. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR

keep dry

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

GLASDELE

glass parts

Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.

BESKYT HØRELSEN

hearing

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttalertelefonen er i brug.

Egenskaber

Artikel-id: 10698 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 7

Feedback