Tilføj og rediger lyd i Movie Maker

Få den færdige film til at se strømlinet og professionel ud ved at tilføje et lydspor og bruge redigeringsværktøjerne i Movie Maker til at justere lydstyrken, tone musik ind eller ud og meget andet.

Sådan tilføjes musik

 1. Klik på Tilføj musik i gruppen Tilføj under fanen Hjem.
 2. Vælg den musikfil, du vil bruge, og vælg derefter Åbn.

Sådan tones musik ind eller ud

 1. Vælg den musik, du vil tone ind eller ud.
 2. Udfør en eller begge af følgende handlinger under Musikværktøjer i gruppen Lyd under fanen Indstillinger:
  • Du kan få musikken til at tone ind ved at vælge listen Ton ind og derefter vælge den hastighed, som musikken skal tone ind med.
  • Du kan få musikken til at tone ud ved at vælge listen Ton ud og derefter vælge den hastighed, som musikken skal tone ud med.

Sådan ændres start- eller slutpunktet for musikken

 1. Vælg musikken.
 2. Træk indikatoren for afspilning på storyboardet til det sted i musikken, hvor afspilningen skal starte eller slutte i filmen. Gør derefter følgende:
  • Hvis du vil angive et nyt startpunkt for musikken, så den begynder at spille på det aktuelle punkt, skal du vælge Angiv startpunkt under Musikværktøjer i gruppen Redigering under fanen Indstillinger.
  • Hvis du vil angive et nyt slutpunkt, så musikken stopper med at spille på det aktuelle punkt, skal du vælge Angiv slutpunkt under Musikværktøjer i gruppen Redigering under fanen Indstillinger.

Sådan ændres lydstyrken for et musikelement

 1. Vælg musikken.
 2. Vælg Musikkens lydstyrke under Musikværktøjer i gruppen Lyd under fanen Indstillinger, og flyt derefter skyderen til venstre for at skrue ned for lydstyrken eller til højre for at skrue op.

Sådan ændres lydstyrken i en video

 1. Vælg videoen.
 2. Klik på Lydstyrke for video under Videoværktøjer i gruppen Lyd under fanen Rediger, og flyt derefter skyderen til venstre for at skrue ned for lydstyrken eller til højre for at skrue op.
Egenskaber

Artikel-id: 10743 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback