Indstillinger for mobilnetværk og SIM-kort på Windows 10 Mobile

Du kan bruge indstillingerne under Mobilnetværk og SIM-kort til at styre indstillingerne for mobilnetværk på din telefon, herunder din mobildataforbindelse. Du behøver ikke at ændre noget, hvis din forbindelse fungerer tilfredsstillende. Hvis du har problemer med forbindelsen til mobilnetværket, kan det muligvis hjælpe at ændre en eller flere af nedenstående indstillinger.

Du kan åbne indstillingerne under Mobilnetværk og SIM-kort fra Start , stryge til listen Alle apps og derefter vælge Indstillinger  > Netværk og trådløs > Mobilnetværk og SIM-kort.

Indstilling Gør følgende

Dataforbindelse

Slår mobildataforbindelsen fra og til. Der kan være forskellige årsager til at slå forbindelsen fra. Du kan for eksempel slå den fra for at reducere dit dataforbrug, hvis du ikke har et abonnement med ubegrænsede data, eller for at forlænge batteritiden.

Når din forbindelse er slået fra, kan du stadig ringe og modtage telefonopkald og sende og modtage sms'er. Men du kan ikke gå på internettet, søge online, modtage eller sende mails eller få opdaterede oplysninger om apps, medmindre du har forbindelse til et Wi‑Fi-netværk.

En anden måde at slå mobildataforbindelsen til eller fra på er at stryge ned fra toppen af skærmen og derefter vælge Udvid > Mobildata.

Navn på mobilforbindelse

Viser navnet på den mobilforbindelse, du bruger. Vælg Indstillinger for SIM-kort under navnet på mobilforbindelsen for at ændre indstillingerne for din mobilforbindelse.

Brug dette SIM-kort til mobildata

Bestemmer, hvilket SIM-kort der bruges til din mobildataforbindelse. Du kan vælge, hvilket SIM-kort du vil bruge til mobildata, for at styre dine dataudgifter. Du kan for eksempel vælge det SIM-kort, hvor du betaler mindst for dataene. Denne indstilling vises kun på Windows-telefoner med to SIM-kort.

Indstillinger for dataroaming

Bestemmer, om din dataforbindelse skal være aktiveret, når telefonen er uden for rækkevidden af din mobiloperatørs netværk i et roamingområde. Hvis du angiver indstillingen til Udfør ikke roaming, kan du undgå at skulle betale for dataroaming.

Hvis du tillader roaming, kan du bruge mobildata, når telefonen er i et roamingområde. Afhængigt af dit telefonabonnement skal du muligvis betale ekstra for de data, du bruger under roaming. Hos nogle mobiloperatører kan du angive, hvilken type dataroaming du vil tillade – Nationalt eller Nationalt + internationalt.

På en telefon med to SIM-kort kan du angive indstillingerne for roaming for hvert SIM-kort.

Indstillinger for taleroaming

Bestemmer, om du kan ringe og sende sms'er, når telefonen er uden for din mobiloperatørs netværk. Hvis du angiver indstillingen til Udfør ikke roaming, kan du undgå at skulle betale for en del af din taleroaming. Når denne indstilling er valgt, kan du ikke ringe og sende sms'er, når din telefon er i et roamingområde, men du kan stadig modtage opkald og sms'er. Se dit telefonabonnement for at få mere at vide om, hvordan og hvornår du kan blive opkrævet ekstra betaling.

Hvis du tillader roaming, kan du ringe og sende sms'er uden for din mobiloperatørs netværk. Afhængigt af dit telefonabonnement skal du muligvis betale mere for disse opkald og sms'er. Hos nogle mobiloperatører kan du angive, hvilken type dataroaming du vil tillade – Nationalt eller Nationalt + internationalt.

Telefonnummer

Viser dit mobiltelefonnummer.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort under Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2.

Navn på SIM-kort

Skriv et navn på dit SIM-kort, som du nemt kan genkende.

På telefoner med to SIM-kort hjælper det dig med at skelne mellem dine SIM-kort, så du ved, hvilket du skal bruge til mobildataforbindelse, og hvilket du skal bruge til at ringe og sende sms'er. Navnene på SIM-kortene vises forskellige steder på telefoner, for eksempel på telefonfelter, beskedfelter, for dine SIM-kontakter og under Mobilnetværk og SIM-kort.

Hvis du vil ændre navnet på dit SIM-kort, skal du gå til indstillingerne under Mobilnetværk og SIM-kort, vælge Indstillinger for SIM-kort > Navn på SIM-kort, skrive et nyt navn og derefter vælge Gem. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 for at navngive hvert SIM-kort.

Højeste forbindelseshastighed

Bestemmer den højeste forbindelseshastighed, din telefon kan bruge. Hvis du vælger den hurtigste, vil din telefon bruge den mobilforbindelse, som har den højeste hastighed i det aktuelle område. Hvis signalstyrken er lav, kan det bruge ekstra batteristrøm, når der søges efter en hurtig forbindelse, eller når forbindelsen skal fastholdes.

Hvis du vælger en lavere forbindelseshastighed, kan telefonen oprette forbindelse til et langsommere mobilnetværk, hvor signalet eventuelt er stærkere. Det kan også spare batteristrøm.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort > Højeste forbindelseshastighed under Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 > Højeste forbindelseshastighed.

Netværksvalg

Viser en liste over de netværk, der er tilgængelige i det aktuelle område, og du kan oprette forbindelse til et af netværkene. Standardindstillingen er Automatisk.

Hvis du tænder din telefon, og der vises en meddelelse om, at det valgte netværk ikke er tilgængeligt, kan du vælge Søg efter netværk og derefter vælge et andet mobilnetværk.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort under Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2.

Aktivt netværk

Viser navnet på det mobilnetværk, du bruger.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort under Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2.

Opdater indstillinger

Henter de nyeste indstillinger for mobilnetværket fra din mobiloperatør, hvis dette understøttes af mobiloperatøren. De nyeste indstillinger kan være med til, at din mobildataforbindelse fungerer korrekt.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort > Opdater indstillinger under Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 > Opdater indstillinger.

IMS-registrering

Når denne indstilling er slået til, kan du ringe, lave videoopkald eller sendes sms'er via en 4G LTE-mobildataforbindelse. Denne indstilling og de tilgængelige IMS-tjenester afhænger af din mobiloperatør og den specifikke enhed.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort > IMS-registrering under Mobilnetværk og SIM-kort.

Indstillinger for IMS-roaming

Bestemmer, om du kan ringe, lave videoopkald eller sende sms'er via en 4G LTE-mobilforbindelse, når din telefon er uden for din mobiloperatørs netværk i et roamingområde. Hvis du angiver indstillingen til Udfør ikke roaming, kan du undgå at skulle betale for roaming.

Hvis du tillader IMS-roaming, kan du ringe, lave videoopkald og sende sms'er via en 4G LTE-mobildataforbindelse, når din telefon er i et roamingområde. Afhængigt af dit telefonabonnement skal du muligvis betale ekstra for de data, du bruger under roaming.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort > Indstillinger for IMS-roaming under Mobilnetværk og SIM-kort.

Opkaldsindstilling

Bestemmer, hvilken forbindelse – mobilnetværk eller Wi-Fi – du foretrækker, når du ringer og modtager opkald. Hvis du vælger Kun Wi‑Fi, kan du kun ringe og modtage opkald, når du har en Wi‑Fi-forbindelse. Hvis du vil gøre ting, der kræver en internetforbindelse, for eksempel søge på internettet eller bruge mail, skal du have forbindelse til Wi-Fi, hvis denne indstilling er angivet til Kun Wi-Fi.

Hvis du vil slå Wi-Fi-opkald fra, skal du vælge Wi-Fi-opkald fra.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort > Opkaldsindstilling under Mobilnetværk og SIM-kort.

Opkaldsindstillinger under roaming

Bestemmer, hvilken forbindelse – mobilnetværk eller Wi-Fi – du foretrækker, når du ringer og modtager opkald under roaming. Hvis du vælger Kun Wi‑Fi, kan du kun ringe og modtage opkald, når du har en Wi‑Fi-forbindelse. Hvis du vil gøre ting, der kræver en internetforbindelse, for eksempel søge på internettet eller bruge mail, skal du have forbindelse til Wi-Fi, hvis denne indstilling er angivet til Kun Wi-Fi.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort > Opkaldsindstilling under roaming under Mobilnetværk og SIM-kort.

Nødadresse

Vælg denne indstilling for at gå til mobiloperatørens websted for selv at angive en adresse ved nødstilfælde. Du skal være logget ind på din mobilkonto på deres websted for at kunne gøre det.

Du finder denne indstilling ved at vælge Indstillinger for SIM-kort > Nødadresse under Mobilnetværk og SIM-kort.

Tilføj et internet-APN

Navnet på internetadgangspunktet (APN) er den adresse, din telefon bruger til at oprette forbindelse til internettet, når du bruger din mobildataforbindelse. Som regel angives internet-APN'et automatisk.

Hvis mobildataforbindelsen ikke virker, kan du prøve at skrive et nyt internet-APN. Du kan for eksempel angive et nyt internet-APN, hvis du kan ringe og sende sms'er, men du ikke kan gå på internettet på din telefon. De indstillinger, du skal angive for internet-APN, skal være baseret på din placering og mobiloperatør. Hvis du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk på din telefon, eller hvis du er i nærheden af din pc, kan du prøve at søge online for at finde indstillingerne for internet-APN for din mobiloperatør.

Sådan tilføjes et internet-APN:

 1. Gå til indstillingerne under Mobilnetværk og SIM-kort, og vælg Indstillinger for SIM-kort > Tilføj et internet-APN. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 under Mobilnetværk og SIM-kort.

 2. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Skriv navnet på APN-profilen i feltet Profilnavn.

  • Skriv adressen på det APN, der skal bruges, i feltet APN.

  • Skriv brugernavnet for mobilkontoen i feltet Brugernavn.

  • Skriv adgangskoden for mobilkontoen i feltet Adgangskode.

  • Vælg Typen af logonoplysninger, og vælg derefter den godkendelsesmetode, der bruges.

  • Vælg IP-type, og vælg derefter typen af IP-adresse.

  • Markér afkrydsningsfeltet Brug dette APN til LTE, og udskift den fra min mobiloperatør, hvis du vil bruge dette APN som din LTE-mobildataforbindelse i stedet for den fra din mobiloperatør. Dette erstatter APN'et fra mobiloperatøren. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, men APN-indstillingerne ikke er korrekte, kan du ikke oprette forbindelse via en 4G LTE-mobildataforbindelse.

  • Skriv adressen for den proxyserver, du vil bruge, i feltet Proxyserver.

  • Skriv portnummeret til proxyserveren i feltet Proxyport.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Anvend denne profil, hvis APN-profilen skal bruges, så snart du har gemt den.

 4. Vælg Gem > OK.

 5. Gå tilbage for at gennemse listen over dine APN-profiler, vælg knappen Tilbage, og se under Internet-APN.

Tilføj et mms-APN

Navnet på mms-adgangspunktet (APN) er den adresse, som din telefon bruger til at sende og modtage mms-beskeder. Mms-APN'et angives automatisk, når din telefon konfigureres første gang.

Hvis du ikke kan sende eller modtage mms-beskeder, kan du prøve at skrive et nyt mms-APN baseret på din placering og mobiloperatør. Prøv at søge online på din telefon eller computer for at finde mms-APN-indstillingerne for din mobiloperatør.

Følg disse trin for at tilføje et mms-APN. Du skal skrive en adresse i feltet MMSC (URL-adresse). De andre indstillinger er valgfrie og afhænger af mobiloperatøren.

 1. Gå til indstillingerne under Mobilnetværk og SIM-kort, og vælg Indstillinger for SIM-kort > Tilføj et mms-APN. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 under Mobilnetværk og SIM-kort.

 2. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Skriv et navn for mms-APN-profilen i feltet Profilnavn.

  • Skriv adressen på det mms-APN, der skal bruges, i feltet APN.

  • Skriv brugernavnet for mobilkontoen i feltet Brugernavn.

  • Skriv adgangskoden for mobilkontoen i feltet Adgangskode.

  • Vælg Typen af logonoplysninger, og vælg derefter den godkendelsesmetode, der bruges.

  • Vælg IP-type, og vælg derefter typen af IP-adresse.

  • Skriv adressen for den proxyserver, du vil bruge, i feltet Proxyserver.

  • Skriv portnummeret til proxyserveren i feltet Proxyport.

  • Skriv MMSC-adressen (MMS Center) til din mobiloperatør i feltet MMSC (URL-adresse) (startende med http://).

  • Skriv MMSC-portnummeret i feltet MMSC-port.

  • Skriv den maksimale størrelse (i KB) for de mms-beskeder, du sender, i feltet Maksimal mms-størrelse (KB).

 3. Markér afkrydsningsfeltet Anvend denne profil, hvis mms-APN-profilen skal bruges, så snart du har gemt den.

 4. Vælg Gem > OK.

 5. Gå tilbage for at gennemse listen over dine mms-APN-profiler, vælg knappen Tilbage, og se under Mms-APN.


Brug SIM-pinkode

Angiver, om du vil bruge en pinkode til SIM-kortet i din telefon for at forhindre andre i at bruge mobildataforbindelsen, når de ikke er godkendt. Efter du har angivet din SIM-pinkode, vil du blive bedt om at skrive SIM-pinkoden, når du starter din telefon.

Første gang du bliver bedt om at angive en SIM-pinkode, skal du skrive standardpinkoden til dit SIM-kort. Hvis du ikke kender standardpinkoden til dit SIM-kort, skal du gå til din mobiloperatørs websted for at se, om de viser den der. Du skal genstarte din telefon, for at den låses med en SIM-pinkode.

Hvis du allerede har angivet en pinkode til SIM-kortet, skal du skrive din SIM-pinkode, når du bliver bedt om det, og derefter vælge OK.

Hvis du vil gå til denne indstilling, skal du vælge Indstillinger for SIM-kort > Brug SIM-pinkode under afsnittet Sikkerhed i Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 > Brug SIM-pinkode.

Skift SIM-pinkode

Denne indstilling vises, hvis du bruger en SIM-pinkode. Hvis du vil ændre din SIM-pinkode, skal du vælge Skift SIM-pinkode, skrive din nuværende SIM-pinkode i feltet SIM-pinkode, skrive en ny SIM-pinkode i feltet Ny SIM-pinkode, skrive den nye SIM-pinkode igen i feltet Bekræft ny SIM-pinkode og derefter vælge OK.

Hvis du vil gå til denne indstilling, skal du vælge Indstillinger for SIM-kort > Skift SIM-pinkode under afsnittet Sikkerhed i Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 > Skift SIM-pinkode.

Fjern SIM-pinkode

Denne indstilling vises, hvis du bruger en SIM-pinkode. Hvis du beslutter, at du ikke længere vil bruge en SIM-pinkode, skal du vælge Fjern SIM-pinkode, skrive din nuværende SIM-pinkode og derefter vælge OK.

Hvis du vil gå til denne indstilling, skal du vælge Indstillinger for SIM-kort > Fjern SIM-pinkode under afsnittet Sikkerhed i Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 > Fjern SIM-pinkode.

Lås SIM-pinkode op

Denne indstilling vises, hvis du bruger en SIM-pinkode, og der er angivet en forkert pinkode tre gange. Når dette sker, blokeres SIM-pinkoden, og den kan ikke bruges, før du fjerner blokeringen. Hvis du vil fjerne blokeringen, skal du først kontakte mobiloperatøren for få nøglen til fjernelse af PIN-blokering (PUK-koden). Vælg derefter Lås SIM-pinkode op, og skriv PUK-koden. Hvis der angives en forkert PUK-kode for mange gange, blokeres SIM-kortet permanent, og du skal anmode om et nyt SIM-kort fra mobiloperatøren.

Hvis du vil gå til denne indstilling, skal du vælge Indstillinger for SIM-kort > Lås SIM-pinkode op under afsnittet Sikkerhed i Mobilnetværk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort skal du vælge Indstillinger for SIM-kort 1 eller Indstillinger for SIM-kort 2 (afhængigt af det SIM-kort, hvor du vil fjerne blokeringen) > Lås SIM-pinkode op.

Egenskaber

Artikel-id: 10744 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 4

Feedback