Lyden starter efter sidste billede eller video

Du får en meddelelse, hvis musikken starter efter sidste video eller billede i dit projekt. Hvis dette sker, afspilles den musik, der starter efter sidste billede eller video, ikke i den færdige film.

Du kan løse dette problem ved at gøre et eller flere af følgende:

  • Tilføje flere billeder eller videoer. Hvis du tilføjer nok billeder eller videoer til at gøre projektet længere end den første sang, vil sangen i slutningen blive afspillet i din færdige film. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer videoer og billeder under Hvordan tilføjer jeg videoer og billeder i Movie Maker?
  • Tilpasse din film til musikken. Det kan du gøre ved at vælge Tilpas til musik i gruppen Lyd under fanen Projekt. Den tid, billederne vises, justeres automatisk. Afhængigt af antallet af billeder, mængden af video og musikkens varighed kan sangen i slutningen muligvis afspilles, fordi varigheden af billederne er længere.
  • Sørge for, at billederne afspilles i længere tid. Juster selv varigheden af billeder, og sørg for, at et eller flere af billederne afspilles i længere tid. Når et eller flere af billederne er indstillet til at blive afspillet i længere tid, vil musikken til slut muligvis blive afspillet, fordi det samlede projekt er længere. Du kan justere varigheden af billedet ved at klikke på billedet og derefter vælge Varighed i gruppen Lyd under Videoværktøjer i gruppen Juster. Vælg eller indtast en længere varighed.
  • Trim musik. Trim en sang i projektet for at gøre den kortere. Hvis du trimmer sangen, så den er kortere end længden af videoerne og billederne tilsammen, vil sangen til slut kunne afspilles i din færdige film.
  • Fjerne anden musik fra projektet. Det betyder, at sangen til slut flyttes til et tidligere tidspunkt i projektet, så den afspilles i filmen.
Egenskaber

Artikel-id: 10746 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)