Fejlfinding i forbindelse med din Nokia Symbian-telefon

Prøv at udføre disse nemme trin, hvis du har problemer med telefonen. De kan måske løse problemet og spare dig tid og besvær.

1. Genstart din telefon

Hvis din telefon har et flytbart batteri, så sluk telefonen, tag batteriet ud, sæt det i igen efter et par sekunder, og tænd telefonen.

Hvis batteriet ikke kan fjernes, så tænd for telefonen, og tryk og hold på tænd/sluk-tasten, indtil telefonen vibrerer og slukker. Tænd derefter telefonen.

2. Oplad telefonen

  1. Tilslut opladeren til en vægstikkontakt.
  2. Tilslut opladeren til telefonen.
  3. Når telefonen viser, at batteriet er fuldt opladet, kan du fjerne opladeren fra telefonen og derefter fra stikkontakten.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.

3. Gendan til fabriksindstillinger

Gendan oprindelige indstillinger: Hvis telefonen ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle indstillinger til deres oprindelige værdier. Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på telefonen, men vi anbefaler, at du tager en sikkerhedskopi, før du gendanner til fabriksindstillingerne. Se vejledningen i brugerhåndbogen.

  1. Afslut alle aktive opkald og forbindelser.
  2. Vælg: > Indstillinger og telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger > Gendan.
  3. Skriv sikkerhedskoden, hvis du bliver bedt om det.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes telefonen og tændes derefter igen. Dette kan tage længere tid end normalt.

4. Geninstaller softwaren

Med Software Recovery Tool kan du nulstille og gendanne telefonens software derhjemme, hvis din telefon ikke reagerer, fryser eller har andre problemer, der er relateret til softwaren eller softwareopdateringer.

Vigtigt! Når du bruger Software Recovery Tool, bliver alt indhold på telefonen slettet, herunder apps og spil (sammen med appdata og spilresultater), sms'er, opkaldsoversigt, musik, billeder med mere. Hvis det er muligt, bør du sikkerhedskopiere telefonen først (Indstillinger > Sikkerhedskopi). Du kan gendanne en sikkerhedskopi, når genoprettelsen er fuldført.

Bemærk! Genoprettelsesprocessen kan tage lidt tid. Tiden afhænger af din internetforbindelses hastighed, og du kan ikke benytte telefonen under installationen. Den nyeste godkendte version af softwaren til din telefonmodel bliver installeret.

Download og installer Nokia Software Recovery Tool på din computer. Sørg om muligt for, at telefonens batteri er fuldt opladet.

Tilslut telefonen til din computer med et kompatibelt USB-kabel. Følg de instruktioner, der vises i værktøjet.


Yderligere hjælp

Hvis disse trin ikke løser dit problem, kan du finde yderligere hjælp på vores brugerforummer.


Egenskaber

Artikel-id: 10789 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 7

Feedback