Fejlfinding i forbindelse med din Nokia S30/S40-telefon

Prøv først de nemme trin

Prøv at udføre disse nemme trin, hvis du har problemer med telefonen. De kan måske løse problemet og spare dig tid og besvær.

1. Genstart din telefon

Sluk din telefon, og tag batteriet ud. Vent nogle sekunder, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.

2. Oplad telefonen

Oplad batteriet

  1. Tilslut opladeren til en vægstikkontakt.
  2. Tilslut opladeren til telefonen.
  3. Når telefonen viser, at batteriet er fuldt opladet, kan du fjerne opladeren fra telefonen og derefter fra stikkontakten.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.

3. Gendan til fabriksindstillinger

Gendan oprindelige indstillinger: Hvis telefonen ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle indstillinger til deres oprindelige værdier. Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på telefonen, men vi anbefaler, at du tager en sikkerhedskopi, før du gendanner til fabriksindstillingerne. Se vejledningen i brugerhåndbogen.

  1. Afslut alle opkald og forbindelser.
  2. Vælg Menu > Indstillinger og Gendan fabriksindstillinger. > Kun indstillinger.
  3. Skriv sikkerhedskoden.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes telefonen og tændes derefter igen. Dette kan tage længere tid end normalt.

4. Geninstaller softwaren

Med Software Recovery Tool kan du nulstille og gendanne telefonens software derhjemme, hvis din telefon ikke reagerer, fryser eller har andre problemer, der er relateret til softwaren eller softwareopdateringer.

Vigtigt! Når du bruger Software Recovery Tool, bliver alt indhold på telefonen slettet, herunder apps og spil (sammen med appdata og spilresultater), sms'er, opkaldsoversigt, musik, billeder med mere. Hvis det er muligt, bør du sikkerhedskopiere telefonen først (Indstillinger > Sikkerhedskopi). Du kan gendanne en sikkerhedskopi, når genoprettelsen er fuldført.

Bemærk! Genoprettelsesprocessen kan tage lidt tid. Tiden afhænger af din internetforbindelses hastighed, og du kan ikke benytte telefonen under installationen. Den nyeste godkendte version af softwaren til din telefonmodel bliver installeret.

Download og installer Nokia Software Recovery Tool på din computer. Sørg om muligt for, at telefonens batteri er fuldt opladet.

Tilslut telefonen til din computer med et kompatibelt USB-kabel. Følg de instruktioner, der vises i værktøjet.


Mere hjælp

Hvis disse fejlfindingstrin ikke har hjulpet dig til at løse problemet med telefonen, kan du klikke her  for at få mere hjælp (på engelsk) fra vores partnere hos B2X, en Microsoft-autoriseret udbyder af kundeservice.

Egenskaber

Artikel-id: 10791 – Seneste udgave 30. sep. 2016 – Udgave 12

Feedback