Brug Forstørrelsesglas til at se elementer på skærmen

Windows 10

Forstørrelsesglas er et værktøj, der forstørrer en del af skærmen eller hele skærmen, så du bedre kan se ord og billeder. Det har nogle få forskellige indstillinger, så du kan bruge det, som det passer dig bedst.

Åbn Forstørrelsesglas

Hvis du vil åbne Forstørrelsesglas på et tastatur, skal du trykke på Windows-tasten‌  og + (plustegn). Hvis du vil åbne den ved berøring eller mus, skal du gå til Start , derefter Indstillinger > Øget tilgængelighed > Forstørrelsesglas og derefter flytte skyderen under Forstørrelsesglas for at slå det til.

Forstørrelsesglasset åbnes i fuldskærmsvisning, medmindre du ændrer indstillingerne.

Lukke Forstørrelsesglas

Hvis du vil afslutte Forstørrelsesglas, skal du trykke på Windows-tasten  + Esc eller vælge ikonet Forstørrelsesglas  , og derefter vælge knappen Luk på værktøjslinjen Forstørrelsesglas.

Skift visninger for Forstørrelsesglas

Med en mus, kan du bruge Forstørrelsesglas i tre forskellige visninger: fuld skærm, linse eller forankret. Prøv dem alle for at finde ud af, hvilken du foretrækker.

I visningen Fuld skærm forstørres hele din skærm. Du kan sandsynligvis ikke se hele skærmen på én gang, når den er forstørret, men efterhånden som du flytter din mus rundt på skærmen, kan du se det hele. Hvis du har en touchskærm, viser Forstørrelsesglas en hvid ramme langs kanten af skærmen. Træk fingeren eller musemarkøren langs kanten for at flytte rundt på skærmen.

Når du flytter rundt på skærmen i visningen Linse, er det ligesom at flytte rundt på et forstørrelsesglas.

Visningen Forankret fungerer på skrivebordet. I denne visning er et forstørrelsesglas forankret til en del af skærmen. Når du flytter rundt på skærmen, vises dele af skærmen forstørret i det forankrede område, selvom størstedelen af skærmen er uændret.

Tilpasse Forstørrelsesglas

Du kan ændre den måde Forstørrelsesglas fungerer på ved at bruge zoomknapperne (

Zoom in button
 og
Zoom out button
) til at forstørre eller reducere skærmen. Eller du kan trykke på Windows-tasten  og + (plustegn) eller Windows-tasten  og - (minustegn) for at zoome ind og ud.

 1. Åbn knappen Indstillinger for Forstørrelsesglas
  Magnifier options button
  for at foretage ændringer af zoomniveau, farver eller fokus.
 2. Tryk på Windows-tasten  og + (plustegn) for at åbne Forstørrelsesglas.
 3. På skrivebordet skal du vælge ikonet Forstørrelsesglas og derefter vælge knappen Indstillinger
  Magnifier options button
  .
 4. Udfør en eller flere af følgende handlinger:
  • Brug skyderen til at vælge et zoominterval. Den procent, du vælger her, vil være det interval, hvorved Forstørrelsesglas forstørrer skærmen, når du trykker på knappen Zoom ind
   Zoom in button
   .
  • Markér Slå invertering af farver til for at invertere farverne på skærmen. Sommetider gør invertering af farver det lettere at læse teksten.
  • Markér et afkrydsningsfelt for at vælge, hvordan Forstørrelsesglas skal fokusere. Forstørrelsesglas kan følge musen, indsættelsespunktet eller tastaturet.

Bruge Forstørrelsesglas sammen med en touchskærm

Udføre en række opgaver på en touchskærm med Forstørrelsesglas:

 • Zoom ind og ud ved at berøre hjørnerne.
 • Flyt rundt på skærmen ved at trække langs kanterne.
 • Se, hvor du er på skærmen ved at trykke med to fingre på de modsatte kanter.
 • Afslut Forstørrelsesglas ved at berøre knappen Luk.

Windows 8.1

Forstørrelsesglasset er et nyttigt værktøj, der forstørrer en del af skærmen eller hele skærmen, så du bedre kan se ord og billeder. Den har nogle for forskellige indstillinger, så du kan bruge den sådan, som det passer dig bedst.

Brug forstørrelsesglas

Du kan åbne og lukke Forstørrelsesglas hurtigt, så funktionen er klar, når du har brug for den, og den er ryddet af vejen, når du ikke skal bruge den.

Sådan åbner du Forstørrelsesglas ved hjælp af et tastatur

 1. Tryk på Windows-tasten  + "+" (plustegn).

 2. Forstørrelsesglas åbnes i fuldskærmsvisning, medmindre du ændrer indstillingerne.

Sådan åbner du Forstørrelsesglas ved hjælp af berøring eller en mus

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Øget tilgængelighed, tryk eller klik på Forstørrelsesglas, og flyt derefter skyderen under Forstørrelsesglas for at aktivere den.

 3. Forstørrelsesglas åbnes i fuldskærmsvisning, medmindre du ændrer indstillingerne.

Sådan lukker du Forstørrelsesglas

Hvis du vil lukke Forstørrelsesglas hurtigt, skal du trykke på Windows-tasten  + Esc. Du kan også trykke eller klikke på ikonet med forstørrelsesglasset og derefter trykke eller klikke på knappen Luk på værktøjslinjen Forstørrelsesglas.

Skift visninger for Forstørrelsesglas

Hvis du bruger en mus, kan du bruge Forstørrelsesglas på forskellige måder, afhængigt af hvordan du kan lide at arbejde: fuld skærm, linse og forankret. Prøv dem alle for at finde ud af, hvad du foretrækker.

 • Fuldskærm. I denne visning forstørres hele skærmen. Du kan sandsynligvis ikke se hele skærmen på én gang, når den er forstørret, men efterhånden som du flytter rundt på skærmen, kan du se det hele. Hvis du har en touchskærm, viser forstørrelsesglasset en hvid ramme langs kanten af skærmen. Træk fingeren eller musemarkøren langs kanten for at flytte rundt på skærmen.
 • Linse. Når du flytter rundt på skærmen i denne visning, er det ligesom at flytte rundt på et forstørrelsesglas.
 • Forankret. Visningen Forankret fungerer på Windows-skrivebordet. I denne visning er et forstørrelsesglas forankret til en del af skærmen. Når du flytter rundt på skærmen, vises dele af skærmen forstørret i det forankrede område, selvom størstedelen af skærmen er uændret.

Tilpas Forstørrelsesglas

Du kan ændre den måde, som Forstørrelsesglas fungerer på. Du kan f.eks. bruge zoomknapperne (

Zoom in button
 og 
Zoom out button
) til at ændre, hvor meget Forstørrelsesglas forstørrer skærmen. Du kan trykke på Windows  + Plus og Windows  + Minus på tastaturet som en anden hurtig måde at zoome ind og ud på. Du kan også åbne knappen Indstillinger for Forstørrelsesglas
Magnifier options button
, hvis du vil ændre Forstørrelsesglas.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg.
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på skærmens nederste højre hjørne, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Forstørrelsesglas i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Forstørrelsesglas.

 3. Gå til Windows-skrivebordet, og klik på forstørrelsesglasset .

 4. Klik på knappen Indstillinger

  Magnifier options button
  .

 5. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Brug skyderen til at vælge et zoominterval. Den procent, du vælger her, vil være det interval, hvorved Forstørrelsesglas forstørrer skærmen, når du trykker på knappen Zoom ind

   Zoom in button
   .

  • Markér afkrydsningsfeltet Slå invertering af farver til for at invertere farverne på skærmen. Sommetider gør invertering af farver det lettere at læse teksten.

  • Markér et afkrydsningsfelt for at vælge, hvordan forstørrelsesglasset skal fokusere. Forstørrelsesglas kan følge musen, indsættelsespunktet eller tastaturet.

Brug forstørrelsesglasset med berøring

Du kan bruge forstørrelsesglasset med en berøringsskærm til at udføre en lang række opgaver:

 • Zoom ind og ud ved at trykke på hjørnerne.

 • Flyt rundt på skærmen ved at trække langs kanterne.

 • Luk forstørrelsesglasset ved at trykke på krydset (X).

 • Se, hvor du er på skærmen ved at trykke med to fingre på de modsatte kanter.

Windows 7

Forstørrelsesglas forstørrer forskellige dele af skærmen og er en del af Øget tilgængelighed. Klik på Start, og skriv Forstørrelsesglas for at åbne det hurtigt.

Du kan også ændre skærmopløsningen, hvilket justerer klarhed, størrelse og den mængde ting, der kan være på din computerskærm. Du kan finde flere oplysninger om at justere skærmopløsningen, under Opnå den bedste visning på skærmen.

Der findes tre tilstande for Forstørrelsesglas:

 • Fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstand forstørres hele din skærm. Afhængigt af størrelsen på skærmen og det zoomniveau, du vælger, kan du muligvis ikke se hele skærmen på samme tid.

 • Linsetilstand. I linsetilstand forstørres området omkring musemarkøren. Når du flytter musemarkøren, flytter det område af skærmen, der er forstørret, sammen med den.

 • Foranket tilstand. I forankret tilstand forstørres kun en del af skærmen, og resten af skrivebordet uændret. Derefter kan du styre, hvilket område af skærmen der forstørres.


Sådan gør du elementer på skærmen større

 1. Åbn Forstørrelsesglas ved at klikke på knappen Start

  Billede af knappen Start
  , klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør, klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Forstørrelsesglas.

 2. Klik på den tilstand, du vil bruge, i menuen Visninger.

 3. Flyt markøren til del af skærmen, som du vil forstørre.

 

Sådan vælger du, hvor Forstørrelsesglas skal fokusere
Sådan ændres zoomniveauet
Sådan indstilles zoomintervallet
Sådan indstilles linsestørrelsen
Sådan slås Invertering af farver til
Sådan vises værktøjslinjen Forstørrelsesglas


Egenskaber

Artikel-id: 11542 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback