Brug Forstørrelsesglas til at gøre tingene på skærmen nemmere at se

Gælder for: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Forstørrelsesglasset gør en del af eller hele skærmen større, så du bedre kan se ord og billeder.

Slå Forstørrelsesglas til og fra

Tryk på Windows-tasten+plustegn (+) på tastaturet for at aktivere Forstørrelsesglas. Tryk på Windows-tasten+Esc for at slå det fra.

Du kan slå Forstørrelsesglas til og fra via touch eller mus ved at vælge Start-knappen og derefter vælge Indstillinger  > Øget tilgængelighed > Forstørrelsesglas  og aktivere til/fra-knappen under Slå Forstørrelsesglas til.

Du kan også slå Forstørrelsesglas fra ved at vælge knappen Luk  på værktøjslinjen for Forstørrelsesglas.

Zoome ind og ud, og brug Forstørrelsesglas-visninger

Når Forstørrelsesglas er slået til, kan du zoome ind og ud ved at trykke på Windows-tasten +plus (+) eller Windows-tasten +minus (-). Du kan også zoome ind og ud ved hjælp af musen ved at trykke på Ctrl+Alt og rulle med musehjulet.

Du kan bruge Forstørrelsesglas i tre forskellige visninger: fuld skærm, linse eller forankret. Hvis du vil skift visning, kan du bruge menuen Visninger på værktøjslinjen for Forstørrelsesglas.

Visningen Fuld skærm forstørrer hele skærmen. Du kan ikke se hele skærmen på én gang, når den er forstørret, men du kan se dele af den, når du bevæger dig omkring.

Visningen Linse er ligesom at flytte et forstørrelsesglas rundt på skærmen. Du kan ændre størrelsen på linsen i indstillingerne for Forstørrelsesglas.

Visningen Forankret fungerer på skrivebordet. I denne visning er Forstørrelsesglas forankret på skærmen. Når du flytter rundt på skærmen, forstørres dele af skærmen i det forankrede område, selvom størstedelen af skærmen er uændret.

Skift indstillinger for Forstørrelsesglas

Forstørrelsesglas har en række forskellige indstillinger, så dine behov kan opfyldes. Du kan hente dem ved at vælge Start-knappen og derefter vælge Indstillinger  > Øget tilgængelighed  > Forstørrelsesglas . Du kan også trykke på Windows-tasten  + Ctrl + M eller vælge knappen Indstillinger 

Magnifier options button
 på værktøjslinjen for Forstørrelsesglas.

Her er de indstillinger for Forstørrelsesglas, du kan ændre:

 • Skift zoomniveau: Skifter standardgraden af forstørrelse, når du slår Forstørrelsesglas til.
 • Skift zoominterval: Skifter graden af zoom, når Forstørrelsesglas zoomer ind og ud.
 • Start Forstørrelsesglas efter logon: Slår Forstørrelsesglas til automatisk, når du logger på din pc.
 • Start Forstørrelsesglas før logon for alle: Slår Forstørrelsesglas til for alle, før de logger på din pc.
 • Skjul vinduet Forstørrelsesglas til et flydende gennemsigtigt forstørrelsesglas: Skjuler værktøjslinjen Forstørrelsesglas til et gennemsigtigt forstørrelsesglasikon. Hvis du vil vise værktøjslinjen for Forstørrelsesglas, skal du vælge forstørrelsesglasikonet.
 • Udjævn kanter på billeder og tekst: Udglatter kanterne på forstørrede billeder og tekst, når du zoomer ind.
 • Inverter farver: Inverterer farverne på skærmen, hvilket nogle gange gør det nemmere at læse teksten.
 • Skift Forstørrelsesglassets visning: Vælger standardvisningen (forankret, fuld skærm eller linse), som Forstørrelsesglas bruger, når du slår det til. Hvis du vælger linsevisningen, kan du også ændre størrelsen på linsen.

Se Indstillinger for forstørrelsesglas

Brug Forstørrelsesglas sammen med en touchskærm

Her er nogle tip til, hvordan du bruger Forstørrelsesglas sammen med en touchskærm:

 • Hvis du vil zoome ind og ud, skal du trykke på plus (+) og minus (-) i hjørnerne af skærmen.
 • Hvis du vil flytte rundt på skærmen, skal du trække langs kanten af skærmen i fuldskærmsvisning.
 • Hvis du vil zoome hurtigt ud og se, hvor du er på skærmen, skal du trykke med én finger samtidig på skærmens modsatte kanter.
 • Hvis du vil lukke Forstørrelsesglas, skal du trykke på knappen Luk .

Brug centreringstilstand for Forstørrelsesglas

For at reducere mængden af distraherende bevægelser på skærmen kan Forstørrelsesglas nu være centreret på musemarkøren. Du kan aktivere dette ved at vælge knappen Start  og vælge Indstillinger  > Øget tilgængelighed  > Forstørrelsesglas  > Hold musemarkøren > Centreret på skærmen.

Tastaturgenveje i Forstørrelsesglas

Hvis du vil se en komplet liste over tastaturgenvejene til Forstørrelsesglas, skal du se Windows-tastaturgenveje til hjælp til handicappede. Den komplette liste over tastaturgenveje er også tilgængelig i indstillingerne for Forstørrelsesglas.