Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indhold, der er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med PlayReady. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornys. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

Hvis der findes PlayReady- eller WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Egenskaber

Artikel-id: 11736 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 8

Feedback