Kommandoer i Windows Talegenkendelse

Windows 10

Med Windows Talegenkendelse kan du styre din pc med stemmen, uden at du skal bruge tastatur eller mus. I de følgende tabeller kan du se de kommandoer, du kan bruge med Talegenkendelse.

Hvis et ord eller udtryk er skrevet med fed, er det et eksempel. Erstat det med lignende ord for at få det ønskede resultat.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer talegenkendelse første gang, i Brug talegenkendelse.


Almindelige kommandoer i Talegenkendelse

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Åbne Start

Start

Åbne Cortana


Press Windows C (tryk på Windows C)

Åbne Søg

Press Windows S (tryk på Windows S)

Udføre en handling i en app

Right-click (højreklik); Press Windows Z (tryk på Windows Z); press ctrl B (tryk på ctrl B)

Vælge et element ud fra dets navn

File (Filer); Start (Start); View (Vis)

Vælge et element eller ikon

Click Recycle Bin (klik på Papirkurv); Click Computer (klik på Computer) Click file name (klik på) filnavn

Dobbeltklikke på et element

Double-click Recycle Bin (dobbeltklik på Papirkurv); Double-click Computer (dobbeltklik på Computer); Double-click (dobbeltklik på) filnavn

Skifte til en åben app

Switch to Paint (skift til Paint); Switch to WordPad (skift til WordPad); Switch to (skift til) programnavn; Switch application (skift program)

Rulle i en bestemt retning

Scroll up (rul op); Scroll down (rul ned); Scroll left (rul til venstre); Scroll right (rul til højre)

Indsætte et nyt afsnit eller en ny linje i et dokument

New paragraph (nyt afsnit); New line (ny linje)

Markere et ord i et dokument

Select (markér) ord

Markere et ord og begynde at rette det

Correct (ret) ord

Markere og slette bestemte ord

Delete (slet) ord

Vise en liste over anvendelige kommandoer

What can I say? (hvad kan jeg sige?)

Opdatere listen over aktuelt tilgængelige stemmekommandoer

Refresh speech commands (opdater talekommandoer)

Slå lyttetilstand til

Start listening (start aflytning)

Slå lyttetilstand fra

Stop listening (stop aflytning)

Flytte mikrofonens værktøjslinje i Talegenkendelse

Move speech recognition (flyt talegenkendelse)

Minimere mikrofonens værktøjslinje

Minimize speech recognition (minimer talegenkendelse)

Kommandoer til diktering

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Indsætte en ny linje i dokumentet

New line (ny linje)

Indsætte et nyt afsnit i dokumentet

New paragraph (nyt afsnit)

Indsætte et tabulatorstop

Tab

Indsætte det skrevne ord, for eksempel kan du indsætte ordet "comma" (komma) i stedet for tegnsætningstegnet

Literal (skrevet) ord

Indsætte den numeriske form af et tal, for eksempel indsætte 3 i stedet for ordet tre

Numeral (numerisk) tal

Placere markøren foran et bestemt ord

Go to (gå til) ord

Placere markøren efter et bestemt ord

Go after (Gå til efter) ord

Ikke indsætte et mellemrum før det næste ord

No space (ingen mellemrum)

Gå til starten af den aktuelle sætning

Go to start of sentence (gå til start af sætning)

Gå til starten af det aktuelle afsnit

Go to start of paragraph (gå til start af afsnit)

Gå til starten af det aktuelle dokument

Go to start of document (gå til start af dokument)

Gå til slutningen af den aktuelle sætning

Go to end of sentence (gå til slutning af sætning)

Gå til slutningen af det aktuelle afsnit

Go to end of paragraph (gå til slutning af afsnit)

Gå til slutningen af dokumentet

Go to end of document (gå til slutning af dokument)

Markere et ord i det aktuelle dokument

Select (markér) ord

Markere en række ord i det aktuelle dokument

Select (markér) ordrække, Select (markér) ord through (til) ord

Markere hele teksten i det aktuelle dokument

Select all (markér alt)

Markere et antal ord foran markøren

Select previous (markér foregående) 20 words (ord), Select previous (markér foregående) 10 words (ord)

Markere et antal ord efter markøren

Select next 20 words (markér næste 20 ord); Select next 10 words (markér næste 10 ord)

Markere den tekst, du senest har dikteret

Select that (markér dette)

Rydde markeringen på skærmen

Clear selection (ryd markering)

Skrive det første bogstav i et ord med stort

Caps (stort begyndelsesbogstav) ord

Skrive alle bogstaver i et ord med stort

All caps (kun store bogstaver) ord

Skrive alle bogstaver i et ord med små bogstaver

No caps (kun små bogstaver) ord

Gøre det næste antal ord til ene store bogstaver

Change next 10 words to uppercase (gør næste 10 ord til store bogstaver)

Gøre det næste antal ord til ene små bogstaver

Change next 10 words to lowercase (gør næste 10 ord til små bogstaver)

Slette den foregående sætning

Delete previous sentence (slet foregående sætning)

Slette den næste sætning

Delete next sentence (slet næste sætning)

Slette det foregående afsnit

Delete previous paragraph (slet foregående afsnit)

Slette det næste afsnit

Delete next paragraph (slet næste afsnit)

Slette markeringen eller den senest dikterede tekst

Delete that (slet dette)

Kommandoer til tastatur

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Trykke på en tast eller en tastekombination

Press (tryk på) tastaturtast, press (tryk på) A, press (tryk på) capital B (stort B), press (tryk på) Shift plus A, press (tryk på) Ctrl plus A

Trykke på bestemte taster uden først at sige "press" (tryk på)

Delete (slet); Backspace (tilbage); Enter; Page Up; Page Down; Home (hjem); End (afslut); tabulatortasten


Kommandoer til tegnsætningstegn og specialtegn

Hvis du vil indsætte dette Skal du sige

,

Comma (komma)

;

Semicolon (semikolon)

.

Period, Dot, Decimal point (punktum, prik, decimalpunktum)

:

Colon (kolon)

.

Open double quote, Open quote (dobbelt anførselstegn begynd, anførselstegn begynd)

.

Close double quote, Close quote, Close inverted commas (dobbelt anførselstegn slut, anførselstegn slut, citationstegn slut)

'

Apostrophe (apostrof)

'

Open single quote (enkelt anførselstegn begynd)

'

Close single quote (enkelt anførselstegn slut)

>

Greater than sign (større end-tegn)

<

Less than sign (mindre end-tegn)

/

Forward slash (skråstreg)

\

Backslash (omvendt skråstreg)

~

Tilde

@

At sign (snabel-a)

!

Exclamation mark, Exclamation point (udråbstegn)

?

Question mark (spørgsmålstegn)

#

Number sign, Pound sign (nummertegn, pundtegn)

$

Dollar sign (dollartegn)

%

Percent sign (procenttegn)

^

Caret (indsætningstegn)

(

Open parenthesis, Open paren (parentes begynd, venstreparentes)

)

Close parenthesis, Close paren (parentes slut, højreparentes)

_

Underscore (understregning)

-

Hyphen, Minus sign, Dash (bindestreg, minustegn)

-

En dash (tankestreg)

-

Em dash (lang tankestreg)

=

Equal sign (lighedstegn)

+

Plus sign (plustegn)

{

Open brace, Open curly bracket (klammeparentes begynd, venstre klammeparentes)

}

Close brace, Close curly bracket (klammeparentes slut, højre klammeparentes)

[

Open bracket, Open square bracket (kantet parentes begynd, venstre kantet parentes)

]

Close bracket, Close square bracket (kantet parentes slut, højre kantet parentes)

|

Vertical bar (lodret streg)

:-)

Smiley face (smilende ansigt)

:-(

Frowny face (panderynken)

;-)

Winky face (blinkende ansigt)

Trademark sign (varemærketegn)

¾

Three quarter sign (trekvarttegn)

¼

One quarter sign (kvarttegn)

½

One half sign (en halv-tegn)

£

Pound sterling sign (pund sterling-tegn)

&

Ampersand; And sign (og-tegn, ampersand)

*

Asterisk (stjerne)

//

Double slash (dobbelt skråstreg)

`

Back quote (omvendt anførselstegn)

<

Open angle bracket (vinkelparentes begynd, venstre vinkelparentes)

>

Close angle bracket (vinkelparentes slut, højre vinkelparentes)

±

Plus or minus sign (plus- eller minustegn)

«

Open angle quote (dobbelt vinkelparentes begynd, dobbelt venstre vinkelparentes)

»

Close angle quote (dobbelt vinkelparentes slut, dobbelt højre vinkelparentes)

×

Multiplication sign (multiplikationstegn)

÷

Division sign (divisionstegn)

¢

Cent sign (centtegn)

¥

Yen sign (yen-tegn)

§

Section sign (paragraftegn)

©

Copyright sign (copyright-tegn)

®

Registered sign, Registered trademark sign (registreret tegn, registreret varemærketegn)

°

Degree sign (gradertegn)

Paragraph sign (afsnitstegn)

...

Ellipsis, Dot dot dot (ellipse, prik prik prik)

ƒ

Function sign (funktionstegn)


Kommandoer til Windows og apps

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Vælge et element ud fra dets navn

File (Filer); Start (Start); View (Vis)

Vælge et element eller ikon

Click Recycle Bin (klik på Papirkurv); Click Computer (klik på Computer) Click file name (klik på) filnavn

Dobbeltklikke på et element

Double-click Computer (dobbeltklik på Computer); Double-click Recycle Bin (dobbeltklik på Papirkurv); Double-click (dobbeltklik på) mappenavn

Højreklikke på et element

Right-click Computer (højreklik på Computer); Right-click Recycle Bin (højreklik på Papirkurv); Right-click (højreklik på) mappenavn

Minimere alle vinduer for at se skrivebordet

Show desktop (vis skrivebord)

Vælge noget, som du ikke ved, hvad hedder

Show numbers (vis tal; der vises tal på skærmen for hvert element i det aktive vindue. Sig tallet for et element for at klikke på det).

Vælge et nummereret element

19 OK; 5 OK

Dobbeltklikke på et nummereret element

Double-click (dobbeltklik på) 19; Double-click (dobbeltklik på) 5

Højreklikke på et nummereret element

Right-click 19 (højreklik på 19); Right-click 5 (højreklik på 5)

Åbne en app

Open Paint (åbn Paint); Open WordPad (åbn WordPad); Open (åbn) appnavn

Skifte til en åben app

Switch to Paint (skift til Paint); Switch to WordPad (skift til WordPad); Switch to (skift til) appnavn; Switch application (skift app)

Lukke en app

Close that (luk denne); Close Paint (luk Paint); Close Documents (luk Dokumenter)

Minimere noget

Minimize that (minimer dette); Minimize Paint (minimer Paint); Minimize Documents (minimer Dokumenter)

Maksimere noget

Maximize that (maksimer dette); Maximize Paint (maksimer Paint); Maximize Documents (maksimer Dokumenter)

Gendanne noget

Restore that (gendan dette); Restore Paint (gendan Paint); Restore Documents (gendan Dokumenter)

Klippe

Cut that (klik dette); Cut (klip)

Kopiere

Copy that (kopiér dette); Copy (kopiér)

Sætte ind

Paste (sæt ind)

Slet

Delete that (slette dette); Delete (slet)

Fortryd

Undo that (fortryd dette); Scratch that (kassér dette); Undo (fortryd)

Rulle i en bestemt retning

Scroll up (rul op); Scroll down (rul ned); Scroll right (rul til højre); Scroll left (rul til venstre)

Rulle et bestemt antal sider

Scroll down 2 pages (rul 2 sider ned); Scroll up 10 pages (rul 10 sider op)

Rulle et bestemt antal enheder

Scroll up 5 (rul 5 op); Scroll down 7 (rul 7 ned)

Gå til et felt i en formular eller en app

Go to (gå til) feltnavn; Go to (gå til) emne; Go to (gå til) adresse; Go to (gå til) cc


Kommandoer til brug af musen

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Vise musegitteret

Mousegrid (musegitter)

Flytte musemarkøren til midten af et kvadrat i musegitteret

Nummeret på kvadratet; 1; 7; 9

Vælge et kvadrat i musegitteret

Click (klik på) nummer på kvadratet

Markere et element for at trække det med musen

Nummeret på det kvadrat, hvor elementet vises (efterfulgt af) mark (markér); 3 mark (3 markér); 7 mark (7 markér); 9 mark (9 markér)

Vælge et område i musegitteret, hvortil du vil trække elementet

Nummeret på det kvadrat, du vil trække elementet til (efterfulgt af) click (klik); 4 click (4 klik); 5 click (5 klik); 6 click (6 klik)


Windows 7

Du kan udskrive dette emne til hurtig vejledning, når du bruger Windows Talegenkendelse.

Hvordan bruger jeg Talegenkendelse?

Hvis du vil bruge Talegenkendelse, er det første, du skal gøre, at konfigurere det på din computer. Når du er klar til at bruge Talegenkendelse, skal du sige enkle, korte kommandoer. Nedenstående tabeller viser nogle af de mest anvendte kommandoer.

Sådan åbnes Talegenkendelse

  1. Åbn Talegenkendelse ved at klikke på startknappen

    Billede af knappen Start
    , klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør, klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Windows Talegenkendelse.

  2. Sig "start listening" (begynd at lytte), eller klik på knappen Mikrofon for at starte lyttetilstand.


Almindelige kommandoer i Talegenkendelse

Ofte benyttede kommandoer

I følgende tabel vises nogle af de mest anvendte kommandoer i Talegenkendelse. Ord i kursiv betyder, at du kan sige mange andre ting i stedet for eksempelordet eller -udtrykket og opnå brugbare resultater.

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Klikke på et element ud fra dets navn

Click (Klik på) File (Filer), Start (Start), View (Vis)

Klikke på et element

Click Recycle Bin (klik på Papirkurv); Click Computer (klik på Computer); Click file name (klik på filnavn)

Dobbeltklikke på et element

Double-click Recycle Bin (dobbeltklik på Papirkurv); Double-click Computer (dobbeltklik på Computer); Double-click (dobbeltklik på) filnavn

Skifte til et åbent program

Switch to Paint (skift til Paint); Switch to WordPad (skift til WordPad); Switch to (skift til) programnavn; Switch application (skift program)

Rulle i en bestemt retning

Scroll up (rul op); Scroll down (rul ned); Scroll left (rul til venstre); Scroll right (rul til højre)

Indsætte et nyt afsnit eller en ny linje i et dokument

New paragraph (nyt afsnit); New line (ny linje)

Markere et ord i et dokument

Select (markér) ord

Markere et ord og begynde at rette det

Correct (ret) ord

Markere og slette bestemte ord

Delete (slet) ord

Vise en liste over anvendelige kommandoer

What can I say? (hvad kan jeg sige?)

Opdatere listen over aktuelt tilgængelige stemmekommandoer

Refresh speech commands (opdater talekommandoer)

Få computeren til at lytte til dig

Start listening (start aflytning)

Få computeren til at stoppe med at lytte

Stop listening (stop aflytning)

Flytte mikrofonens værktøjslinje i Talegenkendelse

Move speech recognition (Flyt talegenkendelse)

Minimere mikrofonens værktøjslinje

Minimize speech recognition (minimer talegenkendelse)

Vise Windows Hjælp og Support-indhold om bestemte opgaver

Hvordan kan jeg gøre noget?

Sig f.eks. "How do I install a printer?" (hvordan installerer jeg en printer), og der returneres en liste over emner i Hjælp.

Bemærk, at denne kommando kun er tilgængelig, hvis du bruger amerikansk engelsk talegenkendelse. Du kan finde flere oplysninger under Angive taleindstillinger.

Diktering

Kommandoer til arbejde med tekst

I følgende tabel vises kommandoer til brug af Talegenkendelse til at arbejde med tekst. Ord i kursiv betyder, at du kan sige mange andre ting i stedet for eksempelordet eller -udtrykket og opnå brugbare resultater.

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Indsætte en ny linje i dokumentet

New line (ny linje)

Indsætte et nyt afsnit i dokumentet

New paragraph (Nyt afsnit)

Indsætte en fane

Tab (Fane)

Indsætte det skrevne ord for den næste kommando, f.eks. kan du indsætte ordet "comma" (komma) i stedet for tegnsætningstegnet

Literal (skrevet) ord

Indsætte den numeriske form af et tal

Numeral (numerisk) tal

Placere markøren foran et bestemt ord

Go to (gå til) ord

Placere markøren efter et bestemt ord

Go after (Gå til efter) ord

Ikke indsætte et mellemrum før det næste ord

No space (Ingen mellemrum)

Gå til starten af den sætning, hvor markøren er placeret

Go to start of sentence (gå til start af sætning)

Gå til starten af det afsnit, hvor markøren er placeret

Go to start of paragraph (gå til start af afsnit)

Gå til starten af dokumentet

Go to start of document (Gå til start af dokument)

Gå til slutningen af den sætning, hvor markøren er placeret

Go to end of sentence (Gå til slutning af sætning)

Gå til slutningen af det afsnit, hvor markøren er placeret

Go to end of paragraph (Gå til slutning af afsnit)

Gå til slutningen af dokumentet

Go to end of document (Gå til slutning af dokument)

Markere et ord i det aktuelle dokument

Select (markér) ord

Markere en række ord i det aktuelle dokument

Select (markér) ordrække, Select (markér) ord through (til) ord

Markere hele teksten i det aktuelle dokument

Select all (markér alt)

Markere et antal ord foran markøren

Select previous (markér foregående) 20 words (ord), Select previous (markér foregående) 10 words (ord)

Markere et antal ord efter markøren

Select next 20 words (markér næste 20 ord); Select next 10 words (markér næste 10 ord)

Markere den tekst, du senest har dikteret

Select that (markér dette)

Rydde markeringen på skærmen

Clear selection (Ryd markering)

Skrive det første bogstav i ordet med stort

Caps (stort begyndelsesbogstav) ord

Skrive alle bogstaver i ordet med stort

All caps (kun store bogstaver) ord

Skrive alle bogstaver i ordet med små bogstaver

No caps (kun små bogstaver) ord

Gøre det næste antal ord til ene store bogstaver

Change next 10 words to uppercase (gør næste 10 ord til store bogstaver)

Gøre det næste antal ord til ene små bogstaver

Change next 10 words to lowercase (gør næste 10 ord til små bogstaver)

Slette den foregående sætning

Delete previous sentence (slet foregående sætning)

Slette den næste sætning

Delete next sentence (slet næste sætning)

Slette det foregående afsnit

Delete previous paragraph (slet foregående afsnit)

Slette det næste afsnit

Delete next paragraph (Slet næste afsnit)

Slette markeringen eller den senest dikterede tekst

Delete that (slet dette)

Taster på tastaturet

Kommandoer til tastaturtaster

I følgende tabel vises kommandoer for brug af Talegenkendelse sammen med tastaturet. Ord i kursiv betyder, at du kan sige mange andre ting i stedet for eksempelordet eller -udtrykket og opnå brugbare resultater.

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Trykke på en tast på tastaturet

Press (tryk på) tastaturtast, press (tryk på) a, press (tryk på) capital b(stort B), press (tryk på) Shift plus a, press (tryk på) Ctrl plus a

Trykke på bestemte taster uden først at sige "press" (tryk på)

Delete (slet); Backspace (tilbage); Enter; Page Up; Page down; Home (hjem); End (afslut); tabulatortasten


Tegnsætningstegn og specialtegn

Kommandoer til tegnsætningstegn og specialtegn

I nedenstående tabel vises kommandoer for brug af Talegenkendelse til indsætning af tegnsætningstegn og specialtegn. Ord i kursiv betyder, at du kan sige mange andre ting i stedet for eksempelordet eller -udtrykket og opnå brugbare resultater.

For at indsætte dette Skal du sige

,

Comma (komma)

;

Semicolon (semikolon)

.

Period, Dot, Decimal point (punktum, prik, decimalpunktum)

:

Colon (kolon)

.

Open double quote, Open quote (dobbelt anførselstegn begynd, anførselstegn begynd)

.

Close double quote, Close quote, Close inverted commas (dobbelt anførselstegn slut, anførselstegn slut, citationstegn slut)

'

Apostrophe (apostrof)

'

Open single quote (enkelt anførselstegn begynd)

'

Close single quote (enkelt anførselstegn slut)

>

Greater than sign (større end-tegn)

<

Less than sign (mindre end-tegn)

/

Forward slash (skråstreg)

\

Backslash (omvendt skråstreg)

~

Tilde

@

At sign (snabel-a)

!

Exclamation mark, Exclamation point (udråbstegn)

?

Question mark (spørgsmålstegn)

#

Number sign, Pound sign (nummertegn, pundtegn)

$

Dollar sign (dollartegn)

%

Percent sign (procenttegn)

^

Caret (indsætningstegn)

(

Open parenthesis, Open paren (parentes begynd, venstreparentes)

)

Close parenthesis, Close paren (parentes slut, højreparentes)

_

Underscore (understregning)

-

Hyphen, Minus sign, Dash (bindestreg, minustegn)

En dash (tankestreg)

Em dash (lang tankestreg)

=

Equal sign (lighedstegn)

+

Plus sign (plustegn)

{

Open brace, Open curly bracket (klammeparentes begynd, venstre klammeparentes)

}

Close brace, Close curly bracket (klammeparentes slut, højre klammeparentes)

[

Open bracket, Open square bracket (kantet parentes begynd, venstre kantet parentes)

]

Close bracket, Close square bracket (kantet parentes slut, højre kantet parentes)

|

Vertical bar (lodret streg)

:-)

Smiley face (smilende ansigt)

:-(

Frowny face (panderynken)

;-)

Winky face (blinkende ansigt)

Trademark sign (varemærketegn)

¾

Three quarter sign (Trekvarttegn)

¼

One quarter sign (Kvarttegn)

½

One half sign (En halv-tegn)

£

Pound sterling sign (pund sterling-tegn)

&

Ampersand; And sign (og-tegn, ampersand)

*

Asterisk (stjerne)

//

Double slash (dobbelt skråstreg)

`

Back quote (omvendt anførselstegn)

<

Open angle bracket (vinkelparentes begynd, venstre vinkelparentes)

>

Close angle bracket (vinkelparentes slut, højre vinkelparentes)

±

Plus or minus sign (plus- eller minustegn)

«

Open angle quote (dobbelt vinkelparentes begynd, dobbelt venstre vinkelparentes)

»

Close angle quote (dobbelt vinkelparentes slut, dobbelt højre vinkelparentes)

×

Multiplication sign (multiplikationstegn)

÷

Division sign (divisionstegn)

¢

Cent sign (centtegn)

¥

Yen sign (yen-tegn)

§

Section sign (paragraftegn)

©

Copyright sign (copyright-tegn)

®

Registered sign, Registered trademark sign (Registreret tegn, registreret varemærketegn)

°

Degree sign (gradertegn)

Paragraph sign (afsnitstegn)

...

Ellipsis, Dot dot dot (ellipse, prik prik prik)

ƒ

Function sign (funktionstegn)

Kontrolelementer

Kommandoer til brug af almindelige kontrolelementer

I følgende tabel vises kommandoer for brug af Talegenkendelse til at udføre opgaver i Windows. Ord i kursiv betyder, at du kan sige mange andre ting i stedet for eksempelordet eller -udtrykket og opnå brugbare resultater.

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Klikke på et element ved at sige dets navn

File (Filer); Edit (Rediger); View (Vis); Save (Gem); Bold (Fed)

Klikke på et element

Click (Klik på) File (Filer), click (klik på) Bold (Fed), click (klik på) Save (Gem), click (klik på) Close (Luk)

Dobbeltklikke på et element

Double-click Computer (dobbeltklik på Computer); Double-click Recycle Bin (dobbeltklik på Papirkurv); Double-click (dobbeltklik på) mappenavn

Højreklikke på et element

Right-click Computer (højreklik på Computer); Right-click Recycle Bin (højreklik på Papirkurv); Right-click (højreklik på) mappenavn

Minimere alle vinduer for at se skrivebordet

Show desktop (vis skrivebord)

Klikke på noget, du ikke kender navnet på

Show numbers (vis tal; der vises tal på skærmen for hvert element i det aktive vindue. Sig tallet for et element for at klikke på det).

Klikke på et nummereret element

19 OK; 5 OK

Dobbeltklikke på et nummereret element

Double-click (Dobbeltklik på) 19, double-click (dobbeltklik på) 5

Højreklikke på et nummereret element

Right-click 19 (højreklik på 19); Right-click 5 (højreklik på 5)

Windows

Kommandoer til arbejde med vinduer

I følgende tabel vises kommandoer til brug af Talegenkendelse til arbejde med vinduer og programmer. Ord i kursiv betyder, at du kan sige mange andre ting i stedet for eksempelordet eller -udtrykket og opnå brugbare resultater.

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Åbne et program

Open Paint (åbn Paint); Open WordPad (åbn WordPad); Open (åbn) programnavn

Skifte til et åbent program

Switch to Paint (skift til Paint); Switch to WordPad (skift til WordPad); Switch to (skift til) programnavn; Switch application (skift program)

Lukke et program

Close that (luk denne); Close Paint (luk Paint); Close Documents (luk Dokumenter)

Minimere noget

Minimize that (minimer dette); Minimize Paint (minimer Paint); Minimize Documents (minimer Dokumenter)

Maksimere noget

Maximize that (maksimer dette); Maximize Paint (maksimer Paint); Maximize Documents (maksimer Dokumenter)

Gendanne noget

Restore that (gendan dette); Restore Paint (gendan Paint); Restore Documents (gendan Dokumenter)

Klippe

Cut that (klik dette); Cut (klip)

Kopiere

Copy that (kopiér dette); Copy (kopiér)

Paste (sæt ind)

Paste (sæt ind)

Slet

Delete that (slette dette); Delete (slet)

Fortryd

Undo that (fortryd dette); Scratch that (kassér dette); Undo (fortryd)

Rulle i en bestemt retning

Scroll up (rul op); Scroll down (rul ned); Scroll right (rul til højre); Scroll left (rul til venstre)

Rulle et bestemt antal sider

Scroll down 2 pages (rul 2 sider ned); Scroll up 10 pages (rul 10 sider op)

Rulle et bestemt antal enheder

Scroll up 5 (rul 5 op); Scroll down 7 (rul 7 ned)

Gå til et felt i en formular eller et program

Go to (gå til) feltnavn; Go to (gå til) emne; Go to (gå til) adresse; Go to (gå til) Cc

Klikke et sted på skærmen

Kommandoer til at klikke et vilkårligt sted på skærmen

I følgende tabel vises kommandoer til brug af Talegenkendelse til at klikke på et vilkårligt sted på skærmen. Ord i kursiv betyder, at du kan sige mange andre ting i stedet for eksempelordet eller -udtrykket og opnå brugbare resultater.

Hvis du vil gøre dette Skal du sige

Vise musegitteret

Mousegrid (musegitter)

Flytte musemarkøren til midten af et kvadrat i musegitteret

Nummer– eller talpå kvadratet; 1. 7; 9; 1, 7, 9

Klikke på et kvadrat i musegitteret

Click (klik på) nummer på kvadratet

Markere et element for at trække det med musegitteret

Nummer – eller tal på kvadratet, hvor elementet vises, 3, 7, 9 (efterfulgt af) mark (markér)

Vælge et område, hvortil du vil trække elementet med musegitteret

Nummer – eller tal på det kvadrat, hvor elementet skal trækkes til, 4, 5, 6 (efterfulgt af) click (klik)


Egenskaber

Artikel-id: 12427 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback