Konfiguration og justering af servertjeneste

Sammenfatning

Selvom servertjenesten i Windows NT er selvjusterende, kan den også konfigureres manuelt ved hjælp af Tjeneste i Kontrolpanel. Normalt bliver serverens konfigurationsparametre konfigureret automatisk (udregnet og indstillet), hver gang du starter Windows NT. Men hvis du kører NET CONFIG SERVER med parametrene /AUTODISCONNECT, /SERVCOMMENT eller /HIDDEN, bliver de aktuelle værdier for de automatisk justerede parametre vist og gemt i registreringsdatabasen. Når disse parametre først er gemt i registreringsdatabasen, kan du ikke justere servertjenesten ved hjælp af Netværk i Kontrolpanel.

Hvis du tilføjer eller fjerner systemhukommelse eller ændrer serverens indstilling for minimize/balance/maximize, justerer Windows NT ikke automatisk servertjenesten til din nye konfiguration. Hvis du f.eks. kører NET CONFIG SRV /SRVCOMMENT og derefter giver computeren mere hukommelse, øger Windows NT ikke den udregnede værdi af de automatisk justerede poster.

Hvis du skriver NET CONFIG SERVER uden yderligere parametre ved kommandoprompten, forbliver den automatiske justering uændret, og der vises nyttige konfigurationsoplysninger om serveren.

Yderligere Information

Servertjenesten understøtter oplysningsniveauer, hvor du kan indstille hver parameter for sig. Kommandoen NET CONFIG SRV /HIDDEN bruger f.eks. oplysningsniveau 1016 til kun at indstille den skjulte parameter. Men NET.EXE sender forespørgsler om og indstiller oplysningsniveauerne 102 (skjulte parametre, kommentar-, bruger- og diskparametre) og 502. Derfor bliver alle parametre på det oplysningsniveau indstillet permanent i registreringsdatabasen. SRVMGR.EXE og Server i Kontrolpanel sender kun forespørgsler om og indstiller kun niveau 102, ikke 502, når du ændrer serverkommentaren.

Administratorer, der ønsker at skjule NT-computere på listen eller ændre værdien for automatisk afbrydelse, bør foretage disse særlige ændringer ved hjælp af REGEDT32.EXE i stedet for de tilsvarende kommandoer, der er nævnt ovenfor. Serverkommentaren kan redigeres ved hjælp af beskrivelsesfeltet under Server i Kontrolpanel eller Serverstyring.

Løsning

Sådan kan du gendanne parametrene i LAN Manager Server til standardværdierne eller rekonfigurere Windows NT, så den automatisk konfigurerer servertjenesten:

ADVARSEL! Ukorrekt anvendelse af Registreringseditor kan forårsage alvorlige problemer i hele systemet, der kan bevirke, at Windows NT skal geninstalleres, for at de kan løses. Microsoft kan ikke garantere, at eventuelle problemer, der skyldes brug af Registreringseditor, kan løses. Brug af Registreringseditor sker på egen risiko.

 1. Kør Registreringseditor (REGEDT32.EXE).
 2. Fra undertræet HKEY_LOCAL_MACHINE skal du gå til følgende nøgle:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. Fjern alle indgange bortset fra følgende:
  EnableSharedNetDrives
  Lmannounce
  NullSessionPipes
  NullSessionShares
  Size
  BEMÆRK! Du kan have andre indgange her, der er statisk kodet. Fjern ikke disse indgange.
 4. Afslut Registreringseditor, og genstart Windows NT.
Egenskaber

Artikel-id: 128167 – Seneste udgave 7. jan. 2004 – Udgave 1

Feedback