Originalt tilbehør

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om udvalget af godkendt tilbehør.

Der findes et bredt udvalg af tilbehørsprodukter til din enhed. Du kan finde flere oplysninger under www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktiske regler om tilbehør

  • Opbevar alt tilbehør, så det er utilgængeligt for små børn.
  • Når du fjerner netledningen fra et tilbehørsprodukt, skal du holde fast i og trække i stikket, ikke i ledningen.
  • Kontrollér jævnligt, at tilbehør, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
  • Installation af komplekst tilbehør i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Batteri

Du kan se batteriets tale- og standbytider i brugervejledningen i salgsæsken med mobilenheden.


Omfatter kun Taiwan: I henhold til artikel 12 og 14 i administrative NCC-bestemmelser for telefonenheder:

Ingen virksomhed eller bruger har tilladelse til at ændre frekvensen, øge transmissionshastigheden eller ændre de originale karakteregenskaber samt ydeevnen i enheder med lav radiofrekvensenergi uden tilladelse fra NCC (National Communications Commission).

Enheder med lav radiofrekvensenergi må ikke kunne påvirke flysikkerheden eller forstyrre myndighedskommunikation. Hvis det opdages, skal brugeren straks stoppe med at anvende enheden.

Ovennævnte myndighedskommunikation henviser til radiokommunikation i henhold til bestemmelserne om telekommunikation. Enheder med lav radiofrekvensenergi bør kunne tåle forstyrrelser fra myndighedskommunikation eller ISM-radiobølgebestrålede enheder.Egenskaber

Artikel-id: 13747 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 6

Feedback