Tastaturgenveje i apps

Gælder for: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer, der kan bruges til at udføre ting, som du ellers ville gøre med musen.

Følgende er almindelige tastaturgenveje i mange af de Microsoft-apps, der følger med Windows 10. Den har genveje til:

I mange af disse apps vises genveje også i et værktøjstip , hvis du peger på en knap med musen. I andre vises tilgængelige tastaturgenveje, når du trykker på Alt eller F10. Hvis et bogstav er understreget i en menu, kan du trykke på Alt-tasten og det understregede bogstav på samme tid for at vælge menupunktet. Hvis du for eksempel vil oprette et nyt billede i Paint, kan du trykke på Ctrl+N.

 

Tastaturgenveje i Microsoft Edge

 
Tryk på denne tast Hvis du vil
Ctrl+D Føje det aktuelle websted til favoritter eller læseliste
Ctrl+I Åbne ruden med favoritter
Ctrl+J Åbne ruden med overførsler
Ctrl+H Åbne oversigtsrude
Ctrl+P Udskrive den aktuelle side
Ctrl+B
Find på side
Alt+C Åbne Cortana  
Ctrl+Skift+R Åbne Læsevisning
Ctrl+T Åbne en ny fane
Ctrl+Skift+T Åbne den sidst lukkede fane igen
Ctrl+W eller Ctrl+F4 Lukke den aktive fane
Ctrl+K Duplikere fane
Ctrl+N Åbne et nyt vindue
Ctrl+Skift+P Åbne et nyt InPrivate-browsing-vindue
Ctrl+Tab Skifte til den næste fane
Ctrl+Skift+Tab Skifte til den forrige fane
Ctrl+1, 2, 3 osv. Skifte til et bestemt fanenummer
Ctrl+9 Skifte til den sidste fane
Ctrl+Plustegn (+) Zoome ind (25 %)
Ctrl+Minustegn (-) Zoome ud (25 %)
Ctrl+0 (nul) Nulstille zoomniveau
Backspace eller Alt+Venstre pil Gå tilbage
Alt+højre pil Gå fremad
F5 eller Ctrl+R Opdatere siden
Esc Stoppe indlæsningen af siden
Ctrl+L eller Ctrl+O (bogstavet O) Markere URL-adressen på adresselinjen for at redigere den
Ctrl+Skift+L Åbne en søgeforespørgsel på adresselinjen på en ny fane
Ctrl+E Åbne en ny søgeforespørgsel på adresselinjen
Ctrl+Enter Tilføje www. i begyndelsen og .dk i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen
Ctrl+klik Åbne link i en ny fane
Ctrl+Skift+klik Åbne link i en ny fane, og skifte til fanen
Alt+Skift+klik Åbne linket i et nyt vindue 
Ctrl+Skift+M Starte med at oprette noter
Ctrl+Alt+M Kopiere det markerede indhold i en webnote
F12 Åbne F12-udviklerværktøjer  
Ctrl+U Vise kilden
F6 Skifte fokus mellem indholdet af en webside og adresselinjen
F7 Slå tastebrowsing til for den aktive fane
Ctrl+Skift+Delete Vise indstillingerne til at rydde browserdata
Når du læser bøger i Microsoft Edge:
Alt+T Åbne eller lukke indholdsfortegnelsen
Ctrl+B Åbne eller lukke din liste over bogmærker
Ctrl+Skift+D Tilføje eller fjerne et bogmærke
Ctrl+Skift+O Åbne eller lukke Indstillinger
Ctrl+Skift+Y Åbne eller lukke læselinjen
Ctrl+Skift+U Åbne bøger i hubben
Ctrl+Skift+G Starte højtlæsning
F11 Starte eller afslutte fuldskærmslæsning
Venstre pil op eller Page Up Gå til den næste side
Højre eller pil ned eller Page Down Gå til den forrige side
Home Gå til begyndelsen af bog
End Gå til slutning af bog
Ctrl+F Søge i bogen
Ctrl+Skift+S Gemme bogen lokalt (for bøger, der ikke er købt i Microsoft Store)
Ctrl+G Gå til side (når bogen understøtter sidelister)
Alt+A Åbne panelet Noter
Når du læser bøger med fast layout i Microsoft Edge:  
Ctrl+Skift+A Skifte mellem layoutet "Tilpas til bredde" og "Tilpas til siden"
F8 Skifte mellem én sides og to siders layout
Når du læser PDF-dokumenter i Microsoft Edge:  
Ctrl+G Gå til et bestemt sidetal
Alt+T Åbne eller lukke indholdsfortegnelsen
Ctrl+F Søge i dokumentet
Ctrl+plustegn (+) eller Ctrl+minustegn (-) Zoome ind/zoome ud
Ctrl+Skift+A Skifte mellem layoutet "Tilpas til bredde" og "Tilpas til siden"
F8 Skifte mellem én sides og to siders layout
F9 Rotere PDF
F11 Starte eller afslutte fuldskærmslæsning
Ctrl+Skift+G Starte højtlæsning
Ctrl+Skift+M Føje noter til PDF-bøger
Ctrl+Skift+S Gemme en kopi af PDF-dokumentet

 

Tastaturgenveje i Lommeregner

 
Tryk på denne tast For at gøre dette
Alt+1 Skifte til tilstanden Standard
Alt+2 Skift til tilstanden Videnskabelig
Alt+3 Skift til tilstanden Programmør
Alt+4 Skift til tilstanden Datoberegning
Ctrl+M Gem i hukommelsen
Ctrl+P Læg til værdien i hukommelsen
Ctrl+Q Træk fra værdien i hukommelsen
Ctrl+R Tilbagekalde fra hukommelsen
Ctrl+L Rydde hukommelsen
Delete Rydde aktuelle input (Vælg CE)
Esc Ryd input helt (vælg C)
F9 Vælg ±
R Vælg 1/x
@ Beregn kvadratroden
% Vælg %
Ctrl+H Slå beregningsoversigten til eller fra
Pil op Flyt op på oversigtslisten
Pil ned Flytte ned på oversigtslisten
Ctrl+Skift+D Rydde oversigten
F3 Vælge DEG i tilstanden Videnskabelig
F4 Vælge RAD i tilstanden Videnskabelig
F5 Vælge GRAD i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+G Vælg 10x i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+O Vælge cosh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+S Vælge sinh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+T Vælge tanh i tilstanden Videnskabelig
Skift+S Vælge sin-1 i tilstanden Videnskabelig
Skift+O Vælge cos-1 i tilstanden Videnskabelig
Skift+T Vælge tan-1 i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+Y Vælge y√x i tilstanden Videnskabelig
D Vælge Mod i tilstanden Videnskabelig
L Vælge log i tilstanden Videnskabelig
M Vælge dms i tilstanden Videnskabelig
Vælge ln i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+N Vælg ex i tilstanden Videnskabelig
O Vælge cos i tilstanden Videnskabelig
P Vælge Pi i tilstanden Videnskabelig
Q Vælg x2 i tilstanden Videnskabelig
S Vælge sin i tilstanden Videnskabelig
T Vælge tan i tilstanden Videnskabelig
V Vælge F-E i tilstanden Videnskabelig
Vælge Exp i tilstanden Videnskabelig
Y, ^ Vælg xy i tilstanden Videnskabelig
# Vælg x3 i tilstanden Videnskabelig
! Vælg n! i tilstanden Videnskabelig
% Vælg Mod i tilstanden Videnskabelig eller Programmør
F2 Vælg DWORD i tilstanden Programmør
F3 Vælg WORD i tilstanden Programmør
F4 Vælge BYTE i tilstanden Programmør
F5 Vælge HEX i tilstanden Programmør
F6 Vælge DEC i tilstanden Programmør
F7 Vælge OCT i tilstanden Programmør
F8 Vælg BIN i tilstanden Programmør
F12 Vælge QWORD i tilstanden Programmør
A-F Vælge A-F i tilstanden Programmør
J Vælge RoL i tilstanden Programmør
K Vælge RoR i tilstanden Programmør
< Vælge Lsh i tilstanden Programmør  
> Vælge Rsh i tilstanden Programmør
% Vælge Mod i tilstanden Programmør
| Vælge Or i tilstanden Programmør
^ Vælge Xor i tilstanden Programmør
~ Vælge Not i tilstanden Programmør
& Vælge And i tilstanden Programmør
Mellemrum Skifte mellem bitværdier i tilstanden Programmør

 

Tastaturgenveje til Spillinje

 
Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Windows-tast + G Åbne Spillinje, mens et spil er åbent
Windows-tast  + Alt+G Optage de sidste 30 sekunder
Windows-tast  + Alt+R Starte eller stoppe optagelse
Windows-tast  + Alt+Print Screen Tage et skærmbillede af dit spil
Windows-tast  + Alt+T Vise eller skjule optagelsestimeren
 Windows-tast +Alt+M Slå mikrofonen til eller fra
 Windows-tast +Alt+B  Starte eller stoppe udsendelse
 Windows-tast +Alt+W Vise kamera under udsendelse

 

Tastaturgenveje i Groove

 Tryk på denne tast  Hvis du vil
 Ctrl+P  Afspille eller sætte på pause
 Ctrl+B  Springe til den næste sang
 Ctrl+F  Genstarte den aktuelle sang eller springe til tidligere
 F9  Lydstyrke op
 F8  Lydstyrke ned
 F7  Slå lyden fra:
 Ctrl+Enter  Vælge et element og angive markeringstilstand
 Ctrl+A  Markere alt
 Delete  Slette det eller de markerede elementer
 Ctrl+Skift+P  Afspille det markerede element
 Ctrl+T  Slå Gentag til/fra
 Ctrl+H  Slå Bland til/fra
 Ctrl+Q  Søge

 

Tastaturgenveje til Kort

 
 Tryk på denne tast  Hvis du vil gøre dette
Piletaster Panorer kortet i en hvilken som helst retning
Ctrl+plus- eller minustast (+ eller -) Zoome ind eller ud
Ctrl+Venstre pil eller Højre pil Rotere
 Ctrl+Pil op eller Pil ned Skråstil
tasterne + eller - Zoome ind eller ud i 3D-visning af byer
Page Up eller Page Down Flytte fra eller tættere på i 3D-visning af byer
Ctrl+Y Skifte kortvisning mellem luftfoto og visning af veje
Ctrl+Home Centrere kortet på dit aktuelle sted
Ctrl+D Få rutevejledning
Ctrl+B Søge
Ctrl+M Minimere den aktive fane
Ctrl+P Udskrive
Ctrl+T Vise eller skjule trafik
Backspace Gå tilbage
Ctrl+H Dele
Ctrl+L Flytte fokus til kort
Ctrl+W Lukke den aktive fane
Ctrl+Tab Gå til næste fane
Ctrl+Skift+Tabulator Gå til forrige fane
Ctrl+S Vise eller skjule Streetside
Ctrl+C Kopiere til Udklipsholder

 

Tastaturgenveje i Film og tv

 Tryk på denne tast  Hvis du vil gøre dette
Alt+Enter Afspille i fuld skærm
Esc Forlade Fuld skærm
Enter Vælge noget, der er i fokus
Mellemrum
eller
Ctrl+P
Afspille eller sætte på pause (når der er en video i fokus)
Alt+Venstre pil
eller
Windows-tast +Backspace 
Gå tilbage
Ctrl+T Slå Gentag til eller fra
F7 Slå lyden fra
F8 Lydstyrke ned
F9 Lydstyrke op 

 

Tastaturgenveje i Paint

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
F11 Se et billede i Fuld skærm
F12 Gemme billedet som en ny fil
Ctrl+A Markere hele billedet
Ctrl+B Anvende fed skrift på den markerede tekst
Ctrl+C Kopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl+E Åbne dialogboksen Egenskaber
Ctrl+G Vise eller skjule gitterlinjer
Ctrl+K Anvende kursiv skrift på den markerede tekst
Ctrl+N Oprette et nyt billede
Ctrl+O Åbne et eksisterende billede
Ctrl+P Udskrive et billede
Ctrl+R Vise eller skjule linealen
Ctrl+S Gemme ændringer i et billede
Ctrl+U Understrege den markerede tekst
Ctrl+V Indsætte en markering fra Udklipsholder
Ctrl+W Åbne dialogboksen Tilpas størrelse og vrid
Ctrl+X Klippe en markering
Ctrl+Y Annullere en fortrudt ændring
Ctrl+Z Fortryde en ændring
Ctrl+Plustegn Øge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel
Ctrl+Minustegn Reducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel
Ctrl+Page Up Zoome ind
Ctrl+Page Down Zoome ud
Alt+F4 Lukke billedet og Paint-vinduet
Højre pil Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre
Venstre pil Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre
Pil ned Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned
Pil op Flyt markeringen eller den aktive figur én pixel op
Skift+F10 Få vist genvejsmenuen

 

Tastaturgenveje i Paint 3D

Tryk på denne tast For at gøre dette
Ctrl+0 eller 0 på numerisk tastatur Nulstil zoom
Ctrl+3 Skift mellem visninger
Ctrl+A Vælg alle 3D-elementerne i dit arbejdsområde. Gentag kommandoen for at skifte til at vælge alle 2D-elementer
Ctrl+B Anvend fed skrift på den markerede tekst
Ctrl+C Kopiér markeret element
Ctrl+Insert Kopiér markeret element
Ctrl+Skift+C Tag et skærmbillede
Ctrl+E Vis egenskaber for canvas
Ctrl+Skift+E Vis eller skjul 3D-perspektiv
Ctrl+G  Gruppér objekter
Ctrl+Skift+G Opdel objektgruppe
I Slå pipetten til
Ctrl+I Anvend kursiv skrift på den markerede tekst
M Minimer eller udvid sidemenuen
Ctrl+N Opret et nyt billede eller en ny fil
Ctrl+O Åbn et eksisterende billede eller en eksisterende fil
Ctrl+P Udskriv i 2D
Ctrl+S Gem
Ctrl+Skift +S Gem som
Ctrl+U Understreg den markerede tekst
Ctrl+V  Indsæt markeret element
Skift+Insert Indsæt markeret element
Ctrl+W Vælg canvas
Ctrl+Skift+W Vis eller skjul canvas
Ctrl+X  Klip markeret element
Skift+Delete Klip markeret element
Ctrl+Skift+X Beskær 2D
Ctrl+Y  Annuller en fortrudt handling
Ctrl+Z Fortryd en handling
Escape Stop eller forlad den aktuelle opgave
Home Nulstil visning
PgUp Zoom ind

Ctrl+PgUp

Zoom ind
PgDn Zoom ud
Ctrl+PgDn Zoom ud
Ctrl+musehjul Zoom ind eller ud
Ctrl+Venstre Kredsløb venstre
Ctrl+Højre Kredsløb højre
Ctrl+Op Kredsløb op
Ctrl+Ned Kredsløb ned
Alt+Venstre Panorer til venstre
Alt+Højre Panorer til højre
Alt+Op Panorer opad
Alt+Ned  Panorer nedad
Ctrl+Minustegn (-) eller [ Formindsk penselstørrelse
Ctrl+Plustegn (+) eller ] Forøg penselstørrelse
Højre pil Flyt markering eller den aktive figur én pixel til højre
Venstre pil Flyt markering eller den aktive figur én pixel til venstre
Pil ned Flyt markering eller den aktive figur én pixel ned
Pil op Flyt markering eller den aktive figur én pixel op
Alt+F4 Luk program
F6 Cirkuler gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet
F10 Aktivér menulinjen i appen
Skift+F10 Få vist genvejsmenuen
F11 Se billede i Fuld skærm
F12 Gem billede som en ny fil

 

Tastaturgenveje i Billeder

 
Tryk på denne tast For at gøre dette
Mellemrum (i Samling) Vælge et element og angive markeringstilstand
Enter (fra markeringstilstand) Vælge et element i markeringstilstand
Mellemrumstast (mens du får vist et billede) Vise eller skjule kommandoer
Mellemrum (visning af en video) Afspil eller stop videoen midlertidigt
Piletaster (i Samling) Rul op, ned, venstre eller højre
Venstre og højre piletast (på et enkelt element eller slideshow) Vise det næste eller forrige element
Piletaster (på et zoomet billede) Flytte inden for billedet
Ctrl+plus eller minus (+ eller -) Zoome ind eller ud, når du ser et billede
Ctrl+0 Nulstille zoom i et billede
Esc Vende tilbage til det forrige skærmbillede
Ctrl+S Gemme
Ctrl+P Udskrive
Ctrl+C  Kopiere
Ctrl+R (visning eller redigering) Rotere et billede
E (visning af et billede) Forbedre et billede
Ctrl+Z (redigering) Fortryde ændringer
Ctrl+Y (redigering) Annullere Fortryd ændringer
Ctrl+/ (redigering) Vise original
Skift+Piletaster Tilpasse størrelsen på beskæring eller området med selektiv fokus
Ctrl+Piletaster Flytte beskæring eller området med selektiv fokus  
F5 (visning af et element) Starte et diasshow
Alt+Enter Vise filoplysninger
Ctrl+L Indstille som låseskærm
Ctrl+N (i visningen Albummer)  Oprette et nyt album
Ctrl+R (i visningen Albummer)  Fjerne album
Ctrl+D  Føje de markerede elementer til albummet
Ctrl+U  Fjerne de markerede elementer fra albummet

 

Tastaturgenveje til Stemmeoptager

 Tryk på denne tast  Hvis du vil
 Ctrl+R  Starte en ny optagelse
 Ctrl+M  Tilføje en ny markør til optagelsen
 Delete  Slette den markerede optagelse
 Mellemrumstasten  Afspille eller sætte på pause
 Backspace  Gå tilbage
 F2  Omdøbe en optagelse
 Højre eller venstre pil  Springe frem eller tilbage, når du afspiller en optagelse
 Skift+højre pil eller venstre pil  Springe yderligere frem eller tilbage
 Home  Springe til starten af optagelsen
 End  Springe til slutningen af optagelsen

 

Tastaturgenveje i WordPad

Tryk på denne tast Hvis du vil
F3 Søge efter den næste forekomst af teksten i dialogboksen Søg
F12 Gemme dokumentet som en ny fil
Ctrl+1 Angive enkelt linjeafstand
Ctrl+2 Angive dobbelt linjeafstand
Ctrl+5 Angive linjeafstanden til 1,5
Ctrl+A Markere alt
Ctrl+F Anvende fed skrift på den markerede tekst
Ctrl+C Kopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl+D Indsætte en tegning i Microsoft Paint
Ctrl+E Centrere teksten
Ctrl+B Søge efter tekst i et dokument
Ctrl+H Erstatte tekst i et dokument
Ctrl+K Anvende kursiv skrift på den markerede tekst
Ctrl+J Justere tekst
Ctrl+L Venstrejustere teksten
Ctrl+N Oprette et nyt dokument
Ctrl+O Åbne et eksisterende dokument
Ctrl+P Udskrive et dokument
Ctrl+R Højrejustere teksten
Ctrl+S Gemme ændringer i et dokument
Ctrl+U Understrege den markerede tekst
Ctrl+V Indsætte en markering fra Udklipsholder
Ctrl+X Klippe en markering
Ctrl+Y Annullere en fortrudt ændring
Ctrl+Z Fortryde en ændring
Ctrl+lighedstegn (=) Anvende sænket skrift på den markerede tekst
Ctrl+Skift+lighedstegn (=) Anvende hævet skrift på den markerede tekst
Ctrl+Skift+større end tegn (>) Øge skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+mindre end tegn (<) Formindske skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+A Ændre alle tegn til store bogstaver
Ctrl+Skift+L Ændre punkttegn
Ctrl+Venstre pil Flytte markøren ét ord til venstre
Ctrl+Højre pil Flytte markøren ét ord til højre
Ctrl+Pil op Flytte markøren til forrige linje
Ctrl+Pil ned Flytte markøren til næste linje
Ctrl+Home Gå til starten af dokumentet
Ctrl+End Gå til slutningen af dokumentet
Ctrl+Page Up Flytte en side op
Ctrl+Page Down Flytte en side ned
Ctrl+Delete Slette det næste ord
Alt+F4 Lukke WordPad
Skift+F10 Få vist genvejsmenuen

 

Flere tastaturgenveje