Tastaturgenveje i apps

Windows 10

Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer, der kan bruges til at udføre ting, som du ellers ville gøre med musen.

I mange apps, for eksempel Billeder, Groove og Kort, vises der genveje i et værktøjstip , hvis du peger på en knap med musen. I andre, som Paint, WordPad og Office, kan du trykke på Alt-tasten eller F10 for at se tastaturgenvejene til kommandoer. Hvis et bogstav er understreget i en menu, kan du trykke på Alt-tasten og det understregede bogstav på samme tid for at vælge menupunktet. Hvis du for eksempel vil oprette et nyt billede i Paint, kan du trykke Ctrl + N.

Følgende er almindelige tastaturgenveje i nogle af de Microsoft-apps, der er indbygget i Windows 10. Disse omfatter Microsoft Edge, Lommeregner, Spillinje, Groove, Kort, Paint, Billeder, Musik og TV og WordPad.


Tastaturgenveje i Microsoft Edge


Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+D
Føje det aktuelle websted til favoritter eller læseliste
Ctrl+I
Åbne ruden med favoritter
Ctrl+J
Åbne ruden med overførsler
Ctrl+H
Åbne oversigtsrude
Ctrl+P
Udskrive den aktuelle side
Ctrl+B
Find på side
Alt+C
Åbne Cortana
Ctrl+Skift+R
Åbne Læsevisning
Ctrl+TÅbne en ny fane
Ctrl+Skift+TÅbne den sidst lukkede fane igen
Ctrl+W eller Ctrl+F4Lukke den aktive fane
Ctrl+KDuplikere fane
Ctrl+NÅbne et nyt vindue
Ctrl+Skift+PÅbne et nyt InPrivate-browsing-vindue
Ctrl+TabSkifte til den næste fane
Ctrl+Skift+TabSkifte til den forrige fane
Ctrl+1, 2, 3 osv.Skifte til et bestemt fanenummer
Ctrl+9Skifte til den sidste fane
Ctrl+PlustegnZoome ind (25 %)
Ctrl+MinustegnZoome ud (25 %)
Ctrl+0Nulstille zoomniveau
Backspace eller Alt+Venstre pilGå tilbage
Alt+Højre pilGå fremad
F5 eller Ctrl+ROpdatere siden
EscStoppe indlæsningen af siden
Ctrl+L eller F4 eller Alt+DVælge adresselinjen
Ctrl+Skift+LÅbne en søgeforespørgsel på adresselinjen på en ny fane
Ctrl+EÅbne en ny søgeforespørgsel på adresselinjen
Ctrl+EnterTilføje www. i begyndelsen og .dk i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen
Ctrl+klikÅbne link i en ny fane
Ctrl+Skift+klikÅbne link i en ny fane, og skifte til fanen
Alt+Skift+klikÅbne linket i et nyt vindue 
Ctrl+Skift+M Starte med at oprette noter
Ctrl+Alt+M Kopiere det markerede indhold i en webnote
F12Åbne F12-udviklerværktøjer  
Ctrl+U Vise kilden
F6 Skifte fokus mellem indholdet af en webside og adresselinjen
F7 Slå tastebrowsing til for den aktive fane
Ctrl+Skift+Delete Vise indstillingerne til at rydde browserdata


Tastaturgenveje i Lommeregner


Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Alt+1
Skifte til tilstanden Standard
Alt+2
Skifte til tilstanden Videnskabelig
Alt+3
Skifte til tilstanden Programmør
Ctrl+M
Gemme i hukommelsen
Ctrl+P
Lægge til værdien i hukommelsen
Ctrl+Q
Trække fra værdien i hukommelsen
Ctrl+R
Tilbagekalde fra hukommelsen
Ctrl+L
Rydde hukommelsen
F9Vælge ±
RVælge 1/x
@Beregne kvadratroden
DeleteVælge CE
Ctrl+HSlå beregningsoversigten til eller fra
Pil opFlytte op på oversigtslisten
Pil nedFlytte ned på oversigtslisten
Ctrl+Skift+DRydde oversigten
F3Vælge DEG i tilstanden Videnskabelig
F4Vælge RAD i tilstanden Videnskabelig
F5Vælg DEG i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+GVælg 10x i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+OVælge cosh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+SVælge sinh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+TVælge tanh i tilstanden Videnskabelig
Skift+SVælge sin-1 i tilstanden Videnskabelig
Skift+OVælge cos-1 i tilstanden Videnskabelig
Skift+TVælge tan-1 i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+YVælge y√x i tilstanden Videnskabelig
DVælge Mod i tilstanden Videnskabelig
LVælge log i tilstanden Videnskabelig
MVælge dms i tilstanden Videnskabelig
Vælge ln i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+NVælg ex i tilstanden Videnskabelig
OVælge cos i tilstanden Videnskabelig
PVælge Pi i tilstanden Videnskabelig
QVælg x2 i tilstanden Videnskabelig
SVælge sin i tilstanden Videnskabelig
TVælge tan i tilstanden Videnskabelig
VVælge F-E i tilstanden Videnskabelig
Vælge Exp i tilstanden Videnskabelig
Y, ^Vælg xy i tilstanden Videnskabelig
#Vælg x3 i tilstanden Videnskabelig
;Vælge Int i tilstanden Videnskabelig
!Vælge n! i tilstanden Videnskabelig
F2Vælge DWORD i tilstanden Programmør
F3Vælge WORD i tilstanden Programmør
F4Vælge BYTE i tilstanden Programmør
F5Vælg HEX i tilstanden Programmør
F6Vælg DEC i tilstanden Programmør
F7Vælg OCT i tilstanden Programmør
F8Vælg BIN i tilstanden Programmør
F12Vælge QWORD i tilstanden Programmør
A-FVælge A-F i tilstanden Programmør
JVælge RoL i tilstanden Programmør
KVælge RoR i tilstanden Programmør
< Vælge Lsh i tilstanden Programmør  
>Vælge Rsh i tilstanden Programmør
%Vælge Mod i tilstanden Programmør
|Vælge Or i tilstanden Programmør
^Vælge Xor i tilstanden Programmør
~Vælge Not i tilstanden Programmør
&Vælge And i tilstanden Programmør
MellemrumSkifte mellem bitværdier i tilstanden Programmør


Tastaturgenveje til Spillinje


Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Windows-tast +G
Åbne Spillinje, mens et spil er åbent
Windows-tast  +Alt+G
Optage de sidste 30 sekunder
Windows-tast  +Alt+R
Starte eller stoppe optagelse
Windows-tast  +Alt+Print Screen
Tage et skærmbillede af dit spil
Windows-tast +Alt+T
Vise/skjule optagelsestimeren


Tastaturgenveje i Groove


 Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
 Ctrl+P Afspille eller sætte på pause
 Ctrl+B Springe til den næste sang
 Ctrl+F Genstarte den aktuelle sang/spring til tidligere
 F9 Lydstyrke op
 F8 Lydstyrke ned
 F7 Slå lyden fra:
 Ctrl+Enter Vælge et element og angive markeringstilstand
 Ctrl+A Markere alt
 Delete Slette de markerede elementer
 Ctrl+Skift+P Afspille det markerede element
 Ctrl+T Slå Gentag til/fra
 Ctrl+H Slå Bland til/fra
 Ctrl+Q Søge


Tastaturgenveje til Kort


 Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
PiletasterPanorer kortet i en hvilken som helst retning
Ctrl+plus- eller minustast (+ eller -)Zoome ind eller ud
Ctrl+Venstre pil eller Højre pilRotere
 Ctrl+Pil op eller Pil nedSkråstil
tasterne + eller -Zoome ind eller ud i 3D-visning af byer
Page Up eller Page DownFlytte fra eller tættere på i 3D-visning af byer
Ctrl+YSkifte kortvisning mellem luftfoto og visning af veje
Ctrl+HomeCentrere kortet på dit aktuelle sted
Ctrl+DFå rutevejledning
Ctrl+BSøge
Ctrl+MMinimere den aktive fane
Ctrl+PUdskrive
Ctrl+TVise eller skjule trafik
BackspaceGå tilbage
Ctrl+HDele
Ctrl+LFlytte fokus til kort
Ctrl+WLukke den aktive fane
Ctrl+TabGå til næste fane
Ctrl+Skift+TabGå til forrige fane
Ctrl+SVise eller skjule Streedside
Ctrl+CKopiere til Udklipsholder


Tastaturgenveje i Film og tv


 Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
 Alt+EnterAfspille i fuld skærm
 EscForlade Fuld skærm
 EnterVælge noget, der er i fokus
Mellemrum
eller
Ctrl+P
Afspille eller sætte på pause (når der er en video i fokus)
Alt+Venstre pil
eller
Windows-tast +Backspace 
Gå tilbage
Ctrl+TSlå Gentag til eller fra
F7Slå lyden fra
F8Lydstyrke ned
F9Lydstyrke op 


Tastaturgenveje i Paint


Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
F11
Se et billede i Fuld skærm
F12
Gemme billedet som en ny fil
Ctrl+A
Markere hele billedet
Ctrl+B
Anvende fed skrift på den markerede tekst
Ctrl+C
Kopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl+E
Åbne dialogboksen Egenskaber
Ctrl+G
Vise eller skjule gitterlinjer
Ctrl+K
Anvende kursiv skrift på den markerede tekst
Ctrl+NOprette et nyt billede
Ctrl+OÅbne et eksisterende billede
Ctrl+PUdskrive et billede
Ctrl+RVise eller skjule linealen
Ctrl+SGemme ændringer i et billede
Ctrl+UUnderstrege den markerede tekst
Ctrl+VIndsætte en markering fra Udklipsholder
Ctrl+WÅbne dialogboksen Tilpas størrelse og vrid
Ctrl+XKlippe en markering
Ctrl+YAnnullere en fortrudt ændring
Ctrl+ZFortryde en ændring
Ctrl+PlustegnØge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel
Ctrl+MinustegnReducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel
Ctrl+Page UpZoome ind
Ctrl+Page DownZoome ud
Alt+F4Lukke billedet og Paint-vinduet
Højre pilFlytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre
Venstre pilFlytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre
Pil nedFlytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned
Pil opFlytte markeringen eller den aktive figur én pixel op
Skift+F10Få vist genvejsmenuen


Tastaturgenveje i Billeder


Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Mellemrum (i Samling)
Vælge et element og angive markeringstilstand
Enter (fra markeringstilstand)
Vælge et element i markeringstilstand
Mellemrumstast (mens du får vist et billede)
Vise eller skjule kommandoer
Mellemrum (visning af en video)
Afspil eller stop videoen midlertidigt
Piletaster (i Samling)
Rul op, ned, venstre eller højre
Venstre og højre piletast (på et enkelt element eller slideshow)
Vise det næste eller forrige element
Piletaster (på et zoomet billede)
Flytte inden for billedet
Ctrl+plus eller minus (+ eller -)Zoome ind eller ud, når du ser et billede
Ctrl+0Nulstille zoom i et billede
EscVende tilbage til det forrige skærmbillede
Ctrl+SGemme
Ctrl+PUdskrive
Ctrl+C Kopiere
Ctrl+R (visning eller redigering)Rotere et billede
E (visning af et billede)Forbedre et billede
Ctrl+Z (redigering)Fortryde ændringer
Ctrl+Y (redigering)Annullere Fortryd ændringer
Ctrl+/ (redigering)Vise original
Skift+Piletaster Tilpasse størrelsen på beskæring eller området med selektiv fokus
Ctrl+Piletaster Flytte beskæring eller området med selektiv fokus  
F5 (visning af et element)Starte et diasshow
Alt+EnterVise filoplysninger
Ctrl+LIndstille som låseskærm
Ctrl+N (i visningen Albummer) Oprette et nyt album
Ctrl+R (i visningen Albummer) Fjerne album
Ctrl+D Føje de markerede elementer til albummet
Ctrl+U Fjerne de markerede elementer fra albummet


Tastaturgenveje i WordPad


Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
F3
Søge efter den næste forekomst af teksten i dialogboksen Søg
F12
Gemme dokumentet som en ny fil
Ctrl+1
Angive enkelt linjeafstand
Ctrl+2
Angive dobbelt linjeafstand
Ctrl+5
Angive linjeafstanden til 1,5
Ctrl+A
Markere alt
Ctrl+F
Anvende fed skrift på den markerede tekst
Ctrl+CKopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl+DIndsætte en tegning i Microsoft Paint
Ctrl+ECentrere teksten
Ctrl+BSøge efter tekst i et dokument
Ctrl+HErstatte tekst i et dokument
Ctrl+KAnvende kursiv skrift på den markerede tekst
Ctrl+JJustere tekst
Ctrl+LVenstrejustere teksten
Ctrl+NOprette et nyt dokument
Ctrl+OÅbne et eksisterende dokument
Ctrl+PUdskrive et dokument
Ctrl+RHøjrejustere teksten
Ctrl+SGemme ændringer i et dokument
Ctrl+UUnderstrege den markerede tekst
Ctrl+VIndsætte en markering fra Udklipsholder
Ctrl+XKlippe en markering
Ctrl+YAnnullere en fortrudt ændring
Ctrl+ZFortryde en ændring
Ctrl+lighedstegn (=)Anvende sænket skrift på den markerede tekst
Ctrl+Skift+lighedstegn (=)Anvende hævet skrift på den markerede tekst
Ctrl+Skift+større end tegn (>)Øge skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+mindre end tegn (<)Formindske skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+AÆndre alle tegn til store bogstaver
Ctrl+Skift+LÆndre punkttegn
Ctrl+Venstre pilFlytte markøren ét ord til venstre
Ctrl+Højre pilFlytte markøren ét ord til højre
Ctrl+Pil opFlytte markøren til forrige linje
Ctrl+Pil nedFlytte markøren til næste linje
Ctrl+HomeGå til starten af dokumentet
Ctrl+EndGå til slutningen af dokumentet
Ctrl+Page UpFlytte en side op
Ctrl+Page DownFlytte en side ned
Ctrl+DeleteSlette det næste ord
Alt+F4Lukke WordPad
Skift+F10Få vist genvejsmenuen

Flere tastaturgenveje

Windows 8.1


Der findes følgende tastaturgenveje i Windows 8.1

Tastaturgenveje i Lommeregner

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Lommeregner.

Tryk på denne tast
Hvis du vil gøre dette
F1
Åbne Lommeregner Hjælp
F2
Redigere beregningsoversigten
Alt+1
Skifte til tilstanden Standard
Alt+2
Skifte til tilstanden Videnskabelig
Alt+3
Skifte til tilstanden Programmør
Alt+4
Skifte til tilstanden Statistik
Alt+C
Åbne datoberegninger
Ctrl+E
Åbne datoberegninger
Ctrl+H
Slå beregningsoversigten til eller fra
Ctrl+L
Trykke på knappen MC
Ctrl+M
Trykke på knappen MS
Ctrl+P
Trykke på knappen M+
Ctrl+Q
Trykke på knappen M-
Ctrl+R
Trykke på knappen MR
Ctrl+U
Åbne enhedskonvertering
Ctrl+Skift+D
Rydde beregningsoversigten
F9
Trykke på knappen +/–
R
Trykke på knappen 1/×
@
Trykke på kvadratrodsknappen
Del
Trykke på knappen CE
Pil op
Flyt op i beregningsoversigten
Pil ned
Flyt ned i beregningsoversigten
Esc
Trykke på knappen C eller stoppe redigering i beregningshistorikken
Enter
Genberegne beregningsoversigten efter redigering
F3
Vælge Grader i tilstanden Videnskabelig
F4
Vælge Radianer i tilstanden Videnskabelig
F5
Vælge Nygrader i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+B
Trykke på knappen 3√x i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+G
Tryk på knappen 10x i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+O
Trykke på knappen cosh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+S
Trykke på knappen sinh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+T
Trykke på knappen tanh i tilstanden Videnskabelig
Ctrl+Y
Trykke på knappen y√x i tilstanden Videnskabelig
D
Trykke på knappen Mod i tilstanden Videnskabelig
I
Trykke på knappen Inv i tilstanden Videnskabelig
L
Trykke på knappen log i tilstanden Videnskabelig
M
Trykke på knappen dms i tilstanden Videnskabelig
N
Trykke på knappen In i tilstanden Videnskabelig
O
Trykke på knappen cos i tilstanden Videnskabelig
P
Trykke på knappen pi i tilstanden Videnskabelig
Q
Trykke på knappen x^2 i tilstanden Videnskabelig
S
Trykke på knappen sin i tilstanden Videnskabelig
T
Tryk på knappen tan i tilstanden Videnskabelig
V
Trykke på knappen F-E i tilstanden Videnskabelig
X
Trykke på knappen Exp i tilstanden Videnskabelig
Y
Trykke på knappen x^y i tilstanden Videnskabelig
#
Trykke på knappen x^3 i tilstanden Videnskabelig
;
Trykke på knappen Int i tilstanden Videnskabelig
!
Trykke på knappen n! i tilstanden Videnskabelig
F2
Vælge Dword i tilstanden Programmør
F3
Vælge Word i tilstanden Programmør
F4
Vælge Byte i tilstanden Programmør
F5
Vælge Hex i tilstanden Programmør
F6
Vælge Dec i tilstanden Programmør
F7
Vælge Oct i tilstanden Programmør
F8
Vælge Bin i tilstanden Programmør
F12
Vælge Qword i tilstanden Programmør
A-F
Trykke på knappen A-F i tilstanden Programmør
J
Trykke på knappen RoL i tilstanden Programmør
K
Trykke på knappen RoR i tilstanden Programmør
<
Trykke på knappen Lsh i tilstanden Programmør
>
Trykke på knappen Rsh i tilstanden Programmør
%
Trykke på knappen Mod i tilstanden Programmør
|
Trykke på knappen Or i tilstanden Programmør
&
Trykke på knappen And i tilstanden Programmør
Mellemrum
Slå bitværdien til/fra i tilstanden Programmør
En
Trykke på knappen Average i tilstanden Statistik
Ctrl+A
Trykke på knappen Average Sq i tilstanden Statistik
S
Trykke på knappen Sum i tilstanden Statistik
Ctrl+S
Trykke på knappen Sum Sq i tilstanden Statistik
T
Trykke på knappen S.D. i tilstanden Statistik
Ctrl+T
Trykke på knappen Inv S.D. i tilstanden Statistik
D
Trykke på knappen CAD i tilstanden Statistik


Tastaturgenveje til Kalender

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Kalender.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+1 eller Ctrl+D
Vis dagsvisningen
Ctrl+2 eller Ctrl+O
Vis arbejdsugevisningen
Ctrl+3 eller Ctrl+W
Vis ugevisningen
Ctrl+4 eller Ctrl+M
Vise månedsvisningen
Ctrl+T eller HomeGå til i dag
Page UpGå til forrige måned i månedsvisning
 
Gå til forrige uge i ugevisning
 
Gå til de to forrige dage i dagsvisning
Ctrl+HGå til forrige måned i månedsvisning
 
Gå til forrige uge i ugevisning
 
Gå til de to forrige dage i dagsvisning
Page DownGå til forrige måned i månedsvisning
 
Gå til forrige uge i ugevisning
 
Gå til de to forrige dage i dagsvisning
Ctrl+JGå til forrige måned i månedsvisning
 
Gå til forrige uge i ugevisning
 
Gå til de to forrige dage i dagsvisning
Højre pilGå til næste dag i en visning
Venstre pilGå til forrige dag i en visning
Pil nedGå til næste time i en visning
Pil opGå til forrige time i en visning
EscGå tilbage
Ctrl+SGem eller send hændelsen
Ctrl+P, brug pil op og ned til at vælge medBesvar en hændelse
Ctrl+DSlet en hændelse


Tastaturgenveje til Mail

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Mail.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+R
Svar
Ctrl+Skift+R
Svar til alle
Ctrl+F
Videresend
Ctrl+M
Flytte et element til en anden mappe
Ctrl+JSkift mellem at markere en meddelelse som uønsket eller ønsket
Ctrl+Skift+UVis kun ulæste meddelelser
Ctrl+Skift+AVis alle meddelelser
Ctrl+Skift+EVis mappeindstillinger
Ctrl+UMarkér som ulæst
Ctrl+QMarkér som læst
Ctrl+AMarkér alle meddelelser
IndsætSkift mellem Flag og Fjern flag for meddelelser
Ctrl+NNy meddelelse
F5Synkronisere
Alt+BFokusér på knappen Bcc
Alt+CFokusér på knappen Cc

Acceptér
Alt+DAfvis
Alt+TFokusér på knappen Til

Foreløbig
Alt+VÅbn invitationen i Kalender
Alt+SSend mail
Alt+iIndsæt vedhæftet fil
Ctrl+Skift+FMarkér en skrifttype
Ctrl+MellemrumRyd formatering
Ctrl+YAnnullér Fortryd
F4Annullér Fortryd
Ctrl+[Forøg skriftstørrelsen med ét punkt
Ctrl+]Formindsk skriftstørrelsen med ét punkt
Ctrl+Skift+,Forøg skriftstørrelsen
Ctrl+KTilføj et link
Ctrl+ECentrer
Ctrl+LVenstre
Ctrl+RHøjre
Ctrl+Skift+LPunkttegn
Ctrl+MRyk ind, hvis der er markeret tekst
Ctrl+Skift+MUdrykning
Tab eller Skift+TabRyk ind/ud, hvis der er markeret tekst, eller når der er fokus på en liste
Ctrl+'Accent aigu
Ctrl+,Cedille
Ctrl+Skift+6Cirkumfleks
Ctrl+Skift+;Trema
Ctrl+` Accent grave
Ctrl+Skift+7Ligatur
Ctrl+Skift+2Ring 
Ctrl+/Skråstreg
Ctrl+Skift+`Tilde
Alt+Ctrl+Skift+1Omvendt udråbstegn
Alt+Ctrl+Skift+/Omvendt spørgsmålstegn


Tastaturgenveje til Personer

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Personer.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+N
Tilføj en kontaktperson
Ctrl+S
Gem ændringer
Slette
Slet en kontaktperson
Ctrl+F
Gør en kontaktperson til en favorit
Ctrl+Skift+1Fastgør en kontaktperson til Start
EscGå tilbage 
HomeGå til begyndelsen af listen med kontaktpersoner
Page downGå fremad på listen med kontaktpersoner
Page Up Gå tilbage på listen med kontaktpersoner
End Gå til slutningen af listen over kontakter


Tastaturgenveje til Beskeder

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Beskeder.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+N
Start en ny samtale
Ctrl+N
Vælg personer
Ctrl+E
Vælg et humørikon
Ctrl+>
Næste samtale
Ctrl+<Forrige samtale


Tastaturgenveje i Paint

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Paint.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
F1
Åbne Paint Hjælp
F11
Se et billede i Fuld skærm
F12
Gemme billedet som en ny fil
Ctrl+A
Markere hele billedet
Ctrl+FAnvende fed skrift på den markerede tekst
Ctrl+CKopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl+EÅbne dialogboksen Egenskaber
Ctrl+GVise eller skjule gitterlinjer
Ctrl+KAnvende kursiv skrift på den markerede tekst
Ctrl+NOprette et nyt billede
Ctrl+OÅbne et eksisterende billede
Ctrl+PUdskrive et billede
Ctrl+RVise eller skjule linealen
Ctrl+SGemme ændringer i et billede
Ctrl+UUnderstrege den markerede tekst
Ctrl+VIndsætte en markering fra Udklipsholder
Ctrl+WÅbne dialogboksen Tilpas størrelse og vrid
Ctrl+XKlippe en markering
Ctrl+YAnnullere en fortrudt ændring
Ctrl+ZFortryde en ændring
Ctrl+PlustegnØge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel
Ctrl+MinustegnReducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel
Ctrl+Page UpZoome ind
Ctrl+Page DownZoome ud
Alt (eller F10) Vise tastetip
Alt+F4Lukke billedet og Paint-vinduet
Højre pilFlytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre
Venstre pilFlytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre
Pil nedFlytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned
Pil opFlytte markeringen eller den aktive figur én pixel op
Skift+F10 Vise den aktuelle genvejsmenu


Tastaturgenveje i Reader

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Reader.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
F8
Bruge tosiders layout
Ctrl+R
Rotere filen 90 grader med uret
Ctrl+B
Søge efter tekst i en fil
F7
Bruge tastaturmarkeringstilstand
Ctrl+PUdskrive en fil
Ctrl+OÅbne en fil
Ctrl+WLuk en fil
Ctrl+MGå til forsiden i appen Reader


Tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Forbindelse til Fjernskrivebord.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+Alt+Home
Skifte applinjer mellem fjerncomputeren og den computer, du sidder ved
Ctrl+Alt+Venstre piletast
Skifte visning til den forrige session (når du får vist en session)
Ctrl+Alt+Højre piletast
Skifte visning til den næste session (når du får vist en session)
Ctrl+Alt+Pil op
Skift til visning af den første session (ved visning af en session)
Ctrl+Alt+Pil nedSkifte visning til den sidste session (når du får vist en session)


Tastaturgenveje til OneDrive

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen OneDrive.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+A
Markér alt
Ctrl+Alt+1
Skift visning (detaljer/miniaturer)
Ctrl+U
Upload
Ctrl+Skift+N
Ny mappe
EscRyd markering
Ctrl+OÅbn med
Ctrl+Alt+OVis mappe
Ctrl+Skift+VKopiere
Ctrl+Skift+YFlyt
Ctrl+SDownload
Alt+Pil opGå op
F2Omdøb
F5Opdater


Tastaturgenveje i Windows Journal

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Windows Journal.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
F1
Åbne Hjælp til Journal
F5
Opdatere listen over noter
F6
Skifte mellem en noteliste og en note
F11
Vise en note i fuldskærmsvisning
Ctrl+AMarkere alle elementer på en side
Ctrl+CKopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl+BSøge efter tekst i en fil
Ctrl+GGå til en side
Ctrl+NOprette en ny note
Ctrl+OÅbne en note, som du har brugt for nylig
Ctrl+PUdskrive en note
Ctrl+SGemme ændringer i en note
Ctrl+VIndsætte en markering fra Udklipsholder
Ctrl+XKlippe en markering
Ctrl+YAnnullere en fortrudt ændring
Ctrl+ZFortryde en ændring
Alt+F4Lukke noten og Journal-vinduet
Ctrl+Skift+CVise en genvejsmenu til kolonneoverskrifter i en noteliste
Ctrl+Skift+VFlytte en note til en bestemt mappe


Tastaturgenveje i WordPad

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen WordPad.

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
F1
Åbne WordPad Hjælp
F3
Søge efter den næste forekomst af teksten i dialogboksen Søg
F10
Vise tastetip
F12
Gemme dokumentet som en ny fil
Ctrl+1Angive enkelt linjeafstand
Ctrl+2Angive dobbelt linjeafstand
Ctrl+5Angive linjeafstanden til 1,5
Ctrl+AMarkere hele dokumentet
Ctrl+FAnvende fed skrift på den markerede tekst
Ctrl+CKopiere en markering til Udklipsholder
Ctrl+DIndsætte en tegning i Microsoft Paint
Ctrl+ECentrere teksten
Ctrl+BSøge efter tekst i et dokument
Ctrl+HErstatte tekst i et dokument
Ctrl+KAnvende kursiv skrift på den markerede tekst
Ctrl+JJustere tekst
Ctrl+LVenstrejustere teksten
Ctrl+NOprette et nyt dokument
Ctrl+OÅbne et eksisterende dokument
Ctrl+PUdskrive et dokument
Ctrl+RHøjrejustere teksten
Ctrl+SGemme ændringer i et dokument
Ctrl+UGemme ændringer i et dokument
Ctrl+VIndsætte en markering fra Udklipsholder
Ctrl+XKlippe en markering
Ctrl+YAnnullere en fortrudt ændring
Ctrl+ZFortryde en ændring
Ctrl+=Anvende sænket skrift på den markerede tekst
Ctrl+Skift+=Anvende hævet skrift på den markerede tekst
Ctrl+Skift+>Øge skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+<Formindske skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+AÆndre alle tegn til store bogstaver
Ctrl+Skift+LÆndre punkttegn
Ctrl+Venstre pilFlytte markøren ét ord til venstre
Ctrl+Højre pilFlytte markøren ét ord til højre
Ctrl+Pil opFlytte markøren til forrige linje
Ctrl+Pil nedFlytte markøren til næste linje
Ctrl+HomeGå til starten af dokumentet
Ctrl+EndGå til slutningen af dokumentet
Ctrl+Page UpFlytte en side op
Ctrl+Page DownFlytte en side ned
Ctrl+DeleteSlette det næste ord
Alt+F4Lukke WordPad
Skift+F10Vise den aktuelle genvejsmenu

Flere tastaturgenveje

Egenskaber

Artikel-id: 13805 – Seneste udgave 11. okt. 2016 – Udgave 4

Feedback