Fejlfinding i forbindelse med sort eller tom skærm


Det sker ikke ofte, men nogen gange kan der gå noget galt, og din enhed viser en sort eller tom skærm. Nogle af de almindelige scenarier, der kan forårsage en sort eller tom skærm, er forbindelsesproblemer med din skærm, problemer med opdatering af skærmdriveren eller problemer med nye opdateringer eller installationer.

På denne side fører vi dig gennem en række fejlfindingstrin til at kontrollere både din hardware og software og forsøge at hjælpe med at finde ud af årsagen til problemet, og hvordan du løser det.

Selvom fremgangsmåden på denne side kan se kompliceret ud ved første øjekast, skal du blot følge trinnene i rækkefølge, så forsøger vi at få dig tilbage på sporet.

Det sker ikke ofte, men nogen gange kan der gå noget galt, og din enhed viser en sort eller tom skærm. Nogle af de almindelige scenarier, der kan forårsage en sort eller tom skærm, er forbindelsesproblemer med din skærm, problemer med opdatering af skærmdriveren eller problemer med nye opdateringer eller installationer.

På denne side fører vi dig gennem en række fejlfindingstrin til at kontrollere både din hardware og software og forsøge at hjælpe med at finde ud af årsagen til problemet, og hvordan du løser det.

Selvom fremgangsmåden på denne side kan se kompliceret ud ved første øjekast, skal du blot følge trinnene i rækkefølge, så forsøger vi at få dig tilbage på sporet.

Hvis du får vist en sort eller tom skærm, før du ser logonskærmen, kan du prøve følgende handlinger i rækkefølge:

Handling 1: Prøv en Windows-tastrækkefølge for at aktivere skærmen

Lad os prøve at vække din enhed og se, om det hjælper. Tryk på tasterne CapsLock eller NumLock for at se, om statuslyset over tasten tændes.

Hvis statuslyset tændes, kan du gøre følgende for at forsøge at vække din enhed:

 • Hvis du har tilsluttet et tastatur, skal du trykke på Windows-tasten  + Ctrl + Skift + B. Hvis du er i tablettilstand, skal du samtidigt trykke på tasterne lydstyrke op og lydstyrke ned tre gange inden for 2 sekunder. 

  Hvis Windows reagerer, lyder der et kort bip, og skærmen vil blinke eller nedtones, mens Windows forsøger at opdatere skærmen.
   
 • Hvis du bruger en stationær pc, skal du trykke på Ctrl + Alt + Delete, vælge en konto og prøve at logge på.

  Hvis du ikke kan logge ind, skal du vælge knappen Tænd/sluk   i nederste højre hjørne af skærmen for at genstarte enheden. 

  Hvis du ikke kan se knappen Tænd/sluk  på skærmen, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen på enheden i 10 sekunder for at slukke. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen og slip den for at tænde enheden igen.

Hvis statuslyset ikke tændes, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen på din enhed i 10 sekunder for at slukke den og derefter fjerne din adapter. Sæt adapteren i igen efter 30 sekunder, og genstart din enhed.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 2 for at tjekke dine enheds- og skærmforbindelser.

Handling 2: Kontrollér dine forbindelser

Der kan være et forbindelsesproblem med din pc eller din skærm. Du kan prøve følgende:

Hvis du bruger en stationær pc:

 • Sørg for, at din skærm er tilsluttet og tændt.
 • Tag videokablet ud af både din skærm og pc, og sæt det derefter godt fast igen. Når du har tilsluttet videokablet igen, kan du prøve at flytte musen på skærmen.
 • Afhængigt af hvilken pc du har, kan du bruge en tastaturgenvej til at øge lysstyrken på skærmen.
 • Hvis du har sluttet et tv til din pc, skal du kontrollere, at det er tændt og indstillet til det rigtige signal fra din pc.
 • Prøv at slutte til stik med andre typer videooutput på din pc. Nogle gange kan en ændring i en driver medføre, at videosignalet sendes til et andet skærmkort eller outputstik.
 • Hvis du har dit eget skærmkort installeret og sluttet til din skærm, kan du prøve at slutte din skærm til det indbyggede videostik på computerens bundkort.

Hvis du bruger en bærbar computer eller tablet:

 • Hvis den er placeret i en dockingstation, skal du fjerne den midlertidigt. Sørg for, at låget på den bærbare computer er helt åbent efter undockning.
 • Kontrollér, at den eksterne skærm er tændt og tilsluttet.
 • Afhængigt af hvilken enhed du har, kan du bruge en tastaturgenvej til at øge lysstyrken på skærmen.
 • Kontrollér, om der er beskadigede kabler (DVI, VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort), løse forbindelser eller fejlbehæftede kort (f.eks. DVI-to-VGA). 

Hvis du bruger flere skærme, kan du prøve at projicere video til en anden skærm. Tryk på Windows-tasten   + P, vælg en skærm, og tryk derefter på Enter.

Hvis forbindelserne er gode, og skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 3 for at fjerne antivirusprogrammer fra tredjepart.

Handling 3: Fjern antivirusprogram fra tredjepart

Nogle antivirusprogrammer fra tredjepart er kendt som årsag til sorte eller tomme skærme. Du kan midlertidigt fjerne denne software for at afgøre, om den er skyld i problemet, og derefter geninstallere softwaren, når enheden kører igen.

Når du fjerner softwaren, er din enhed stadig beskyttet, da Windows Defender Antivirus træder i kraft, hvis der ikke kører andet antivirusprogram. Få flere oplysninger om Windows Sikkerhed

Hvis du vil fjerne et antivirusprogram fra tredjepart, skal du først logge på Windows ved hjælp af fejlsikret tilstand. Du kan se de trin, du skal udføre for at logge på Windows i fejlsikret tilstand, i afsnittet "Fra en sort eller tom skærm" på siden Start din pc i fejlsikret tilstand i Windows 10.

Når enheden er i fejlsikret tilstand, skal du vælge knappen Start  og derefter vælge Indstillinger  > System > Apps og funktioner. Vælg Sortér efter navn, og skift indstillingen til Sortér efter installationsdato. Vælg det antivirusprogram fra tredjepart, du vil fjerne, og vælg derefter Fjern. Når du har fjernet antivirusprogrammet fra tredjepart, skal du genstarte enheden.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 4 for at udføre en ren start.

 

Handling 4: Udfør en ren start 

Når du starter Windows ved hjælp af en normal start, startes flere programmer og tjenester automatisk, og de kører derefter i baggrunden. Disse apps og tjenester omfatter grundlæggende systemprocesser, antivirusprogrammer, hjælpeprogrammer til systemet og anden software, der tidligere er blevet installeret.

Ved en "ren start" starter Windows med et minimalt antal drivere og startprogrammer, så du kan afgøre, om et baggrundsprogram kan være årsag til problemet. En ren start skal primært bruges til at foretage fejlfinding af problemer med programkompatibilitet.

Først skal du følge trinnene i Udfør en ren start i Windows. Vær opmærksom på, at udførelsen af en ren start ikke løser dit problem med sort eller tom skærm.

Men hvis problemet ikke opstår, når enheden er i et miljø med ren start, kan du afgøre, om et startprogram eller en starttjeneste er skyld i problemet, ved systematisk at slå dem til eller fra og derefter genstarte enheden.

Når du starter din enhed i et miljø med ren start, skal du gå til afsnittet "Fejlfindingstrin til at installere, fjerne eller køre programmet" i på siden Udfør en ren start i Windows for at finde ud af, hvordan du kan kontrollere, om et startprogram eller en starttjeneste er årsag til problemet.

Når du er færdig med at foretage fejlfinding, skal du gå til afsnittet "Nulstil computeren for at starte normalt" på den samme side.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom efter udførelse af en ren start, kan du prøve trinnene i Handling 5 for at afgøre, om dit grafikkort understøttes i Windows 10.

Handling 5: Kontrollér, at Windows 10 understøtter dit grafikkort

Hvis du får vist en sort eller tom skærm, kan det skyldes et kompatibilitetsproblem med grafikkortet og Windows 10.

Den bedste måde at gøre dette på er at tjekke webstedet for din grafikkortproducent for den seneste og mest kompatible grafikkortdriver til Windows 10 og se driverens kompatibilitetsstatus med Windows 10.

Hvis der vises en logonskærm, og skærmen bliver derefter sort eller tom, kan du prøve følgende handlinger:

Handling 1: Prøv en Windows-tastrækkefølge for at aktivere skærmen.

Lad os prøve at vække din enhed og se, om det hjælper. 

Hvis du har tilsluttet et tastatur, skal du trykke på Windows-tasten  + Ctrl + Skift + B. Hvis du er i tablettilstand, skal du trykke på knapperne lydstyrken op og lydstyrke ned samtidigt tre gange inden for 2 sekunder.

Hvis Windows reagerer, lyder der et kort bip, og skærmen vil blinke eller nedtones, mens Windows forsøger at opdatere skærmen

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 2 og se, om du kan åbne Jobliste for at genstarte Windows Stifinder.

Handling 2: Forsøg at åbne Jobliste for at genstarte Windows Stifinder

Hvis du ser noget indhold eller en markør på den sorte eller tomme skærm, kan du prøve at åbne Jobliste, så du kan genstarte Windows Stifinder-processen. Sådan gør du:

 1. Tryk på Ctrl + Alt + Delete og vælg Jobliste.
 2. Under fanen Proces skal du søge efter Windows Stifinder. Højreklik på Windows Stifinder, og vælg Genstart.
 3. Hvis det ikke virker, kan du vælge Filer i øverste venstre hjørne af Jobliste og derefter vælge Kør ny opgave. Skriv explorer.exe, og vælg OK.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 3 for at annullere opdateringen af driveren til skærmadapteren.

Handling 3: Annuller opdateringen af driveren til skærmadapteren

Hvis du får vist en sort eller tom skærm, og hvis Windows fungerede korrekt før en opdatering, kan du annullere opdateringen af driveren til skærmadapteren for at fortryde de ændringer, der blev foretaget, da du opdaterede Windows 10.

Hvis du vil gøre dette, skal du først logge på Windows i fejlsikret tilstand. Du kan se de trin, du skal udføre for at logge på Windows i fejlsikret tilstand, i afsnittet "Fra en sort eller tom skærm" på siden Start din pc i fejlsikret tilstand i Windows 10.

Når enheden er i fejlsikret tilstand, kan du gøre følgende for at annullere opdateringen af driveren til skærmadapteren:

 1. Åbn Enhedshåndtering ved at skrive enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, vælge Enhedshåndtering og derefter klikke på pilen ud for Skærmkort.
 2. Højreklik på elementet under Skærmkort, og vælg Egenskaber.
 3. Vælg fanen Driver, og vælg derefter Annuller opdatering > Ja.
 4. Sluk din enhed, og tænd den derefter igen.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 4 for at fjerne driveren til skærmadapteren.

Handling 4: Fjern driveren til skærmadapteren

Driveropdateringer til Windows 10 og mange enheder (for eksempel netværkskort, skærme, printere og grafikkort) downloades og installeres automatisk, når du opdaterer Windows 10.

Du har sandsynligvis allerede den seneste driver, men hvis du får vist en sort eller tom skærm, kan du prøve at løse det ved at fjerne driveren.

For at gøre dette skal først sikre dig, at Windows er i fejlsikret tilstand.

Når enheden er i fejlsikret tilstand, kan du gøre følgende for at fjerne driveren til skærmadapteren:

 1. Åbn Enhedshåndtering ved at skrive enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, vælge Enhedshåndtering og derefter klikke på pilen ud for Skærmkort.
 2. Højreklik på elementet under Skærmkort, og vælg Egenskaber.
 3. Vælg fanen Driver, og vælg Fjern > OK.
 4. Sluk din enhed, og tænd den derefter igen.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 5 for at fjerne antivirusprogrammer fra tredjepart.

Handling 5: Fjern antivirusprogram fra tredjepart

Nogle antivirusprogrammer fra tredjepart er kendt som årsag til sorte eller tomme skærme. Du kan midlertidigt fjerne denne software for at afgøre, om den er skyld i problemet, og derefter geninstallere softwaren, når enheden kører igen.

Når du fjerner softwaren, er din enhed stadig beskyttet, da Windows Defender Antivirus træder i kraft, hvis der ikke kører andet antivirusprogram. Få flere oplysninger om Windows Sikkerhed


For at gøre dette skal først sikre dig, at Windows er i fejlsikret tilstand.

Når enheden er i fejlsikret tilstand, skal du vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger  > System  > Apps og funktioner. Vælg Sortér efter navn, og skift indstillingen til Sortér efter installationsdato. Vælg det antivirusprogram fra tredjepart, du vil fjerne, og vælg derefter Fjern. Når du har fjernet antivirusprogrammet fra tredjepart, skal du genstarte enheden.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 6 for at gendanne enheden til et tidligere punkt ved hjælp af Systemgendannelse.

Handling 6: Brug Systemgendannelse

Brug Systemgendannelse til at gendanne Windows til et tidligere punkt, som kaldes et gendannelsespunkt. Systemgendannelse ændrer ikke dine personlige filer, men nyligt installerede apps og drivere slettes muligvis. Gendannelsespunkter oprettes, når du installerer en ny app, driver, opdatering, eller når du opretter et systemgendannelsespunkt manuelt.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gendanner din enhed med Systemgendannelse, i afsnittet "Gendan fra et systemgendannelsespunkt" på siden Indstillinger for genoprettelse i Windows 10.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du prøve trinnene i Handling 7 for at fjerne de seneste opdateringer.

Handling 7: Fjern de seneste opdateringer

Hvis du for nylig har installeret en opdatering, kan du fjerne opdateringen for at forsøge at løse problemet. For at gøre dette skal du først sikre dig, at Windows er i fejlsikret tilstand.

Når enheden er i fejlsikret tilstand, skal du følge disse trin for at fjerne de seneste opdateringer:

 1. Vælg knappen Start  , og vælg derefter Indstillinger  > Opdatering og sikkerhed > Windows Update > Avancerede indstillinger > Se din opdateringsoversigt > Fjern opdateringer.
 2. Vælg den opdatering, du vil fjerne, og vælg derefter Fjern.

Hvis skærmen stadig er sort eller tom, kan du følge trinnene i Handling 8 for at udføre en ren start.

Handling 8: Udfør en ren start

Når du starter Windows ved hjælp af en normal start, startes flere programmer og tjenester automatisk, og de kører derefter i baggrunden. Disse apps og tjenester omfatter grundlæggende systemprocesser, antivirusprogrammer, hjælpeprogrammer til systemet og anden software, der tidligere er blevet installeret.

Ved en "ren start" starter Windows med et minimalt antal drivere og startprogrammer, så du kan afgøre, om et baggrundsprogram kan være årsag til problemet. Ren start skal primært bruges til at foretage fejlfinding af problemer med programkompatibilitet.

Følg først trinnene til at udføre en ren start i Windows. Vær opmærksom på, at udførelsen af en ren start ikke løser dit problem med sort eller tom skærm.

Hvis problemet ikke opstår, når enheden er i et miljø med ren start, kan du afgøre, om et startprogram eller en starttjeneste er skyld i problemet, ved systematisk at slå dem til eller fra og derefter genstarte enheden.

Når du starter din enhed i et miljø med ren start, skal du gå til afsnittet "Fejlfindingstrin til at installere, fjerne eller køre programmet" i på siden Udfør en ren start i Windows for at finde ud af, hvordan du kan kontrollere, om et startprogram eller en starttjeneste er årsag til problemet.

Når du er færdig med at foretage fejlfinding, skal du gå til afsnittet "Nulstil computeren for at starte normalt" på den samme side.

Hvis der vises en sort eller farvet skærm med prikker, som bevæger sig i et lille cirkulært mønster, når du genstarter enheden, betyder det normalt, at opdateringerne færdiggøres. I dette tilfælde kan du intet gøre. Du skal vente på, at opdateringen færdiggøres.

Hvis disse punkter forbliver på skærmen for længe efter en opdatering, kan du dog have inkompatible eller uoverensstemmende grafikkort eller drivere. Prøv følgende handlinger i rækkefølge.

Handling 1: Start din genstarte igen

Ét tegn på, at du skal muligvis starte din enhed igen, er, hvis der ikke er nogen aktivitet på harddisken. Hvis indikatorlampen på din harddisk er slået fra, kan du prøve at genstarte enheden.

Hvis denne genstart ikke virker, kan du prøve trinnene i Handling 2 for at fjerne alt unødvendigt USB-udstyr.

Handling 2: Fjern unødvendigt USB-udstyr.

Nogle gange kan eksterne enheder være skyld i problemer på enheden. Prøv at frakoble alle unødvendige enheder, og tryk og hold derefter tænd/sluk-knappen på din enhed i 10 sekunder for at slukke den. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen og slip for at tænde enheden.

Hvis det ikke virker, kan du prøve trinnene i Handling 3.

Handling 3: Lær, hvordan du foretager fejlfinding af Windows Update-problemer

Du kan finde mere hjælp til Windows Update-fejl og andre problemer, i følgende ressourcer: