Skift indstillinger for musen

Du kan tilpasse musen på flere forskellige måder i Windows. Du kan f.eks. bytte om på museknappernes funktioner, gøre musemarkøren mere synlig og ændre rullehastigheden med musehjulet.
 

Sådan ændres museknappernes funktion
Sådan ændres udseendet af musemarkøren
Sådan ændres funktionen af musemarkøren
Sådan ændres funktionen af musehjulet


Egenskaber

Artikel-id: 14206 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback